Viimati lisatud ja uuendatud tabelid

Kuupäev Valdkond Tabeli kood Tabeli nimetus Lisatud /
uuendatud
Märkus
23.10.2020 Kahjude vähendamise teenus KAV01 Kahjude vähendamise teenuse osutamine nõustamiskeskustes, väljatööl ja mobiilsetes bussides kokku Uuendatud Lisati 2020. aasta III kvartali andmed.
23.10.2020 Kahjude vähendamise teenus KAV02 Kahjude vähendamise keskuste teenused, sh süstlavahetus piirkonna järgi Uuendatud Lisati 2020. aasta III kvartali andmed.
23.10.2020 Kahjude vähendamise teenus KAV03 Kahjude vähendamise mobiilsete nõustamisbusside teenused, sh süstlavahetus piirkonna järgi Uuendatud Lisati 2020. aasta III kvartali andmed.
22.10.2020 Tervishoiutöötajate töötasu TT04 Tervishoiutöötajate keskmine brutotunni- ja brutokuupalk ameti järgi Lisatud Lisati 2020. aasta märtsikuu andmed.
22.10.2020 Tervishoiutöötajate töötasu TT05 Tervishoiutöötajate keskmine brutotunnipalk ja tunnipalga kvartiilid ametiala, tervishoiuteenuse osutaja ja haigla liigi järgi Uuendatud Lisati 2020. aasta märtsikuu andmed.
22.10.2020 Tervishoiutöötajate töötasu TT06 Tervishoiutöötajate brutokuupalk ja kuupalga kvartiilid ametiala, tervishoiuteenuse osutaja ja haigla liigi järgi Uuendatud Lisati 2020. aasta märtsikuu andmed.
22.10.2020 Tervishoiutöötajate töötasu TT08 FIE-de ja ettevõtete omanike keskmine tulu ühes kuus teenuseosutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
22.10.2020 Tervishoiutöötajate töötasu TT09 Tervishoiutöötajate keskmine brutotunni- ja brutokuupalk vanuserühma ning ametiala järgi Uuendatud Lisati 2020. aasta märtsikuu andmed.
22.10.2020 Tervishoiutöötajate töötasu TT10 Tervishoiutöötajate keskmine brutotunni- ja brutokuupalk maakonna järgi Uuendatud Lisati 2020. aasta märtsikuu andmed.
22.10.2020 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH11 Tervishoiutöötajate keskmine brutotunni- ja brutokuupalk haigla järgi Uuendatud Lisati 2020. aasta andmed.
21.10.2020 Diagnostika ja ravimenetlused DR1 Diagnostika ja ravimenetlused 100 ambulatoorse vastuvõtu, päevaravi või hospitaliseerimise kohta maakonna ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed, parandati 2017.-2018. aasta andmeid.
21.10.2020 Diagnostika ja ravimenetlused DR10 Radioloogia uuringud ja protseduurid vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja teenuseosutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
21.10.2020 Diagnostika ja ravimenetlused DR11 Nukleaarmeditsiini (radioisotoopdiagnostilised) uuringud liigi, elundkonna, vanuserühma ja teenuse osutamise viisi järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
21.10.2020 Diagnostika ja ravimenetlused DR12 Röntgenuuringud (röntgenograafia, röntgenoskoopia) vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
21.10.2020 Diagnostika ja ravimenetlused DR13 Röntgenuuringud (röntgenograafia, röntgenoskoopia) vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja teenuseosutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed, parandati 2018. aasta andmeid.
21.10.2020 Diagnostika ja ravimenetlused DR14 Kontrastainetega röntgenuuringud elundkonna, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
21.10.2020 Diagnostika ja ravimenetlused DR16 Ultraheli elundkonna, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
21.10.2020 Diagnostika ja ravimenetlused DR17 Ultraheli elundkonna, vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja teenuseosutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
21.10.2020 Diagnostika ja ravimenetlused DR18 Kiiritusravi liigi, vanuserühma ja teenuse osutamise viisi järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
21.10.2020 Diagnostika ja ravimenetlused DR20 Funktsionaaldiagnostika vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
21.10.2020 Diagnostika ja ravimenetlused DR21 Funktsionaaldiagnostika vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja teenuseosutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
21.10.2020 Diagnostika ja ravimenetlused DR30 Endoskoopilised uuringud soo, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
21.10.2020 Diagnostika ja ravimenetlused DR31 Endoskoopilised uuringud soo, vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja teenuseosutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
21.10.2020 Diagnostika ja ravimenetlused DR32 Endoskoopilised uuringud ja biopsiad elundkonna, soo ja teenuseosutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
21.10.2020 Diagnostika ja ravimenetlused DR40 Taastusravi, baroteraapia ja hemodialüüs vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
21.10.2020 Diagnostika ja ravimenetlused DR41 Taastusravi, baroteraapia ja hemodialüüs vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja teenuseosutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
21.10.2020 Diagnostika ja ravimenetlused DR50 Menetlusradioloogia protseduurid ja uuritud patsiendid vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja teenuseosutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
21.10.2020 Diagnostika ja ravimenetlused DR51 Menetlusradioloogia protseduurid ja uuritud patsiendid vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
21.10.2020 Diagnostika ja ravimenetlused DR70 Laboratoorsed uuringud vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
21.10.2020 Diagnostika ja ravimenetlused DR71 Laboratoorsed uuringud vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja teenuseosutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
21.10.2020 Diagnostika ja ravimenetlused DR80 Morfoloogilised uuringud Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed, parandati 2016.-2018. aasta andmeid.
21.10.2020 Kõrgtehnoloogilised seadmed KTS1 Kõrgtehnoloogilised seadmed teenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
21.10.2020 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH06 Radioloogia uuringud ja protseduurid haigla järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed, parandati 2016.-2018. aasta andmeid.
21.10.2020 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH09 Kõrgtehnoloogilised seadmed haigla järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
20.10.2020 Tuberkuloos TB05 Tuberkuloosi haigestumise esialgsed registreerimisandmed maakonna ja kuu järgi Uuendatud Lisati 2020. aasta septembri andmed, uuendati 2020. aasta kokku ja juuli-august andmeid.
19.10.2020 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD) - Narkootikumide tarvitamine ESPAD50 Esimest korda narkootikumide proovimise vanus soo järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
19.10.2020 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD) - Narkootikumide tarvitamine ESPAD51 Elu jooksul uimastite tarvitamise kordade arv soo järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
19.10.2020 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD) - Narkootikumide tarvitamine ESPAD52 Viimase 12 kuu jooksul kanepi tarvitamine soo järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
19.10.2020 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD) - Narkootikumide tarvitamine ESPAD53 Viimase 12 kuu jooksul inhalantide tarvitamine soo järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
19.10.2020 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD) - Narkootikumide tarvitamine ESPAD54 Viimase 30 päeva jooksul kanepi tarvitamine soo järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
19.10.2020 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD) - Narkootikumide tarvitamine ESPAD55 Viimase 30 päeva jooksul inhalantide tarvitamine soo järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
19.10.2020 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD) - Narkootikumide tarvitamine ESPAD56 Kanepi, amfetamiinide, rahustite või uinutite, ecstasy ja kokaiini kättesaadavus soo järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
19.10.2020 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD) - Narkootikumide tarvitamine ESPAD57 Hinnangud kanepi, amfetamiinide ja ecstasy tarvitamise terviseriskile soo järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
19.10.2020 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD) - Narkootikumide tarvitamine ESPAD59 Vaba aja tegevuste seos vähemalt kord elus narkootiliste ainete tarvitamisega Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
19.10.2020 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD) - Narkootikumide tarvitamine ESPAD61 Kanepitoodete proovimine (kordki elus) piirkonna järgi Lisatud Lisati 2019. aasta andmed.
19.10.2020 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD) - Narkootikumide tarvitamine ESPAD63 Suhted vanematega ja uimasti tarvitamine Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
19.10.2020 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD) - Alkoholi tarvitamine ESPAD42 Viimasel 12 kuul purjusoleku kordade arv piirkonna järgi Lisatud Lisati 2019. aasta andmed.
16.10.2020 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD) - Suitsetamine ESPAD10 Esimest korda sigareti suitsetamise vanus soo järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
16.10.2020 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD) - Suitsetamine ESPAD11 Elu jooksul sigarettide suitsetamise kordade arv soo järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
16.10.2020 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD) - Suitsetamine ESPAD12 Viimase 30 päeva jooksul suitsetanud sigarettide arv soo järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
16.10.2020 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD) - Suitsetamine ESPAD13 Igapäevaselt suitsetama hakkamise vanus soo järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
16.10.2020 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD) - Suitsetamine ESPAD14 Sigarettide kättesaadavus soo järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
16.10.2020 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD) - Suitsetamine ESPAD15 Hinnangud suitsetamise terviseriskile soo järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
16.10.2020 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD) - Suitsetamine ESPAD17 Vaba aja tegevuste seos viimasel kuul iga päev suitsetamisega Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
16.10.2020 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD) - Suitsetamine ESPAD18 Suitsetamise regulaarsus viimasel 30 päeval piirkonna järgi Lisatud Lisati 2019. aasta andmed.
16.10.2020 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD) - Suitsetamine ESPAD191 Iga päev suitsetama hakkamise vanus sotsiaalsete oskuste taseme järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
16.10.2020 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD) - Suitsetamine ESPAD192 Mokatubaka, e-sigareti või vesipiibu tarvitamine soo järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
16.10.2020 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD) - Alkoholi tarvitamine ESPAD20 Esimest korda alkohoolse joogi tarvitamise vanus joogi tüübi ja soo järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
16.10.2020 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD) - Alkoholi tarvitamine ESPAD21 Elu jooksul alkohoolsete jookide tarvitamine soo järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
16.10.2020 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD) - Alkoholi tarvitamine ESPAD22 Elu jooksul purjus oldud kordade arv soo järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
16.10.2020 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD) - Alkoholi tarvitamine ESPAD23 Viimase 12 kuu jooksul alkohoolsete jookide tarvitamise kordade arv soo järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
16.10.2020 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD) - Alkoholi tarvitamine ESPAD24 Viimase 12 kuu jooksul purjus oldud kordade arv soo järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
16.10.2020 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD) - Alkoholi tarvitamine ESPAD25 Viimase 30 päeva jooksul alkohoolsete jookide tarvitamise kordade arv joogi tüübi ja soo järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
16.10.2020 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD) - Alkoholi tarvitamine ESPAD26 Viimase 30 päeva jooksul purjus olemise sagedus soo järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
16.10.2020 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD) - Alkoholi tarvitamine ESPAD28 Viimasel korral tarvitatud õlle, siidri või segujookide kogus soo järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
16.10.2020 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD) - Alkoholi tarvitamine ESPAD281 Viimasel korral tarvitatud veini ja vahuveini kogus soo järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
16.10.2020 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD) - Alkoholi tarvitamine ESPAD282 Viimasel korral tarvitatud kange alkoholi kogus soo järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
16.10.2020 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD) - Alkoholi tarvitamine ESPAD29 Esimest korda purju joomise vanus soo järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
16.10.2020 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD) - Alkoholi tarvitamine ESPAD30 5+ napsu joomine järjest ühel joomiskorral viimase 30 päeva jooksul soo järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
16.10.2020 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD) - Alkoholi tarvitamine ESPAD31 Purjus olemise skaala viimase joomise korral soo järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
16.10.2020 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD) - Alkoholi tarvitamine ESPAD32 Õlu, siidri, segujookide, veini ja kange alkoholi kättesaadavus soo järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
16.10.2020 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD) - Alkoholi tarvitamine ESPAD341 Viimase 12 kuu jooksul alkoholi tarvitamisega kaasnenud probleemid soo järgi Lisatud Lisati 2019. aasta andmed.
16.10.2020 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD) - Alkoholi tarvitamine ESPAD36 Hinnangud alkoholi tarvitamise terviseriskile alkoholi tarvitamise sageduse ja soo järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
16.10.2020 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD) - Alkoholi tarvitamine ESPAD39 Vaba aja tegevuste seos alkoholi tarvitamisega (5+ napsu joomine järjest ühel joomiskorral viimase 30 päeva jooksul) Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
16.10.2020 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD) - Alkoholi tarvitamine ESPAD40 Vaba aja tegevuste seos purju joomisega (viimasel aastal >3 korra) Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
16.10.2020 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD) - Alkoholi tarvitamine ESPAD44 Suhted vanematega ja alkoholi tarvitamine viimase 30 päeva jooksul Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
16.10.2020 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD) - Alkoholi tarvitamine ESPAD45 Esimest korda purjus olemise vanus sotsiaalsete oskuste taseme järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
14.10.2020 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV10 Arsti ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid vanuserühma, ameti ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta hambaarsti erialade andmed.
14.10.2020 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV13 Arsti ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid 1000 elaniku kohta vanuserühma, ameti ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta hambaarsti erialade andmed.
14.10.2020 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV50 Hambaarsti visiidid ja töö vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed, parandati 2018. aasta andmeid.
8.10.2020 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH071 Ambulatoorne kirurgia teenuse osutamise viisi ja haigla järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
8.10.2020 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH073 Statsionaarne kirurgia teenuse osutamise viisi ja haigla järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
8.10.2020 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH074 Päevakirurgia teenuse osutamise viisi ja haigla järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
8.10.2020 Operatsioonitoad OP01 Operatsioonitoad, -lauad, ärkamisruumid ja ärkamisruumi voodikohad Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
8.10.2020 Kirurgilised protseduurid KP11 Statsionaarne ja päevakirurgia teenuse osutamise viisi, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
8.10.2020 Kirurgilised protseduurid KP12 Statsionaarne ja päevakirurgia teenuse osutamise viisi ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
8.10.2020 Kirurgilised protseduurid KP13 Statsionaarne ja päevakirurgia 100 000 elaniku kohta teenuse osutamise viisi, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
8.10.2020 Kirurgilised protseduurid KP15 Statsionaarne ja päevakirurgia teenuse osutamise viisi ja patsiendi elukoha maakonna järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
8.10.2020 Kirurgilised protseduurid KP21 Päevakirurgia soo, vanuserühma ja teenuseosutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
8.10.2020 Kirurgilised protseduurid KP31 Ambulatoorne kirurgia soo, vanuserühma ja teenuseosutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
8.10.2020 Kirurgilised protseduurid KP32 Ambulatoorne kirurgia maakonna järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
8.10.2020 Kirurgilised protseduurid KP33 Ambulatoorne kirurgia 100 000 elaniku kohta soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
8.10.2020 Kirurgilised protseduurid KP41 Vältimatu kõhuõõne kirurgia diagnoosi, tulemuse ja haigla liigi järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed, uuendati 2018. aasta andmeid.
8.10.2020 Kirurgilised protseduurid KP42 Vältimatu kõhuõõne kirurgia diagnoosi ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed, uuendati 2018. aasta andmeid.
8.10.2020 Kirurgilised protseduurid KP43 Vältimatu kõhuõõne kirurgia haiged ja opereeritud 100 000 elaniku kohta diagnoosi järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed, uuendati 2018. aasta andmeid.
8.10.2020 Kirurgilised protseduurid KP51 Väikesed kirurgilised protseduurid statsionaarses ja päevakirurgias teenuse osutamise viisi, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
5.10.2020 Vähi sõeluuringud VSR07 Rinnavähi sõeluuringul avastatud vähijuhud Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
5.10.2020 Vähi sõeluuringud VSR17 Emakakaelavähi sõeluuringul avastatud vähijuhud Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
2.10.2020 Ravivoodid - aastastatistika RV20 Haiglad ravivoodite arvu, omaniku liigi ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
2.10.2020 Tervishoiuteenuse osutajad TTO20 Haiglad omaniku liigi, haigla liigi ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
1.10.2020 Päeva- ja haiglaravi põhjused PH01 Haiglast lahkunud ravi põhjuse, ravitüübi, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
1.10.2020 Päeva- ja haiglaravi põhjused PH02 Haiglast lahkunud ravi põhjuse, ravitüübi, vanuserühma ja teenuseosutaja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
1.10.2020 Päeva- ja haiglaravi põhjused PH1 Haiglast väljakirjutatute arv ja keskmine ravikestus ravi põhjuse, vanuserühma ja teenuseosutaja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
1.10.2020 Päeva- ja haiglaravi põhjused PH2 Haiglast lahkunute arv ja keskmine ravikestus ravi põhjuse, ravitüübi, vanuserühma ja teenuseosutaja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
1.10.2020 Päeva- ja haiglaravi põhjused PH3 Päevaravilt lahkunute arv ja keskmine ravikestus põhjuse, vanuserühma ja teenuseosutaja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
1.10.2020 Päeva- ja haiglaravi põhjused PH4 Päevaravilt lahkunud ravi põhjuse, teenuse osutaja liigi, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
1.10.2020 Ravivoodid - aastastatistika RV21 Haigla ravivoodite kasutamine haigla omaniku liigi järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
1.10.2020 Ravivoodid - aastastatistika RV22 Haigla ravivoodite kasutamine haigla õigusliku vormi järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
1.10.2020 Ravivoodid - aastastatistika RV23 Päevaravi üldandmed omaniku liigi järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
1.10.2020 Ravivoodid - aastastatistika RV301 Haiglaravivoodid, hospitaliseeritud, haiglast lahkunud, voodipäevad ja kordaja 100 000 elaniku kohta voodiprofiili järgi (kehtiva voodiprofiilide klassifikaatori järgi) Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
1.10.2020 Ravivoodid - aastastatistika RV31 Aktiiv- ja pikaravivoodid, hospitaliseeritud, haiglast lahkunud, voodipäevad ja kordaja 100 000 elaniku kohta Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
1.10.2020 Ravivoodid - aastastatistika RV32 Hospitaliseeritud maakondade järgi, sh hospitaliseeritud teistest maakondadest ja nende voodipäevad Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
1.10.2020 Ravivoodid - aastastatistika RV401 Voodikoormus, voodihõive, voodikäive ja keskmine ravikestus voodiprofiili järgi (kehtiva voodiprofiilide klassifikaatori järgi) Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
1.10.2020 Ravivoodid - aastastatistika RV50 Ravivoodite kasutamine haigla liigi järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
1.10.2020 Ravivoodid - aastastatistika RV60 Iseseisva statsionaarse õendusabi voodite arv ja kordaja 100 000 elaniku kohta maakonna järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
1.10.2020 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH08 Haiglate aastakeskmised ravivoodid, voodihõive, voodikäive ja keskmine ravikestus voodiprofiili järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
1.10.2020 Haiglavõrgu arengukava haiglad RV701 Ravivoodite näitajad haiglavõrgu arengukava haiglates voodiprofiili järgi (kehtiva voodiprofiilide klassifikaatori järgi) Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
1.10.2020 Haiglavõrgu arengukava haiglad RV711 Voodikoormus, voodihõive, voodikäive ja keskmine ravikestus haiglavõrgu arengukava haiglates voodiprofiili järgi (kehtiva voodiprofiilide klassifikaatori järgi) Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
30.09.2020 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV10 Arsti ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid vanuserühma, ameti ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed, parandati 2017.-2018. aasta andmeid.
30.09.2020 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV13 Arsti ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid 1000 elaniku kohta vanuserühma, ameti ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed, parandati 2017.-2018. aasta andmeid.
30.09.2020 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV20 Arsti ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid vanuserühma ja tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed, parandati 2017.-2018. aasta andmeid.
30.09.2020 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV29 Õendustöötajate iseseisvad ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid ning visiidid 100 elaniku kohta vanuserühma, ameti ja maakonna järgi Lisatud Lisati 2009.-2019. aasta andmed.
30.09.2020 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV30 Õe ja ämmaemanda ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid vanuserühma ja tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed, parandati 2010., 2012.-2014., 2016. ja 2018. aasta andmeid.
30.09.2020 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV40 Perearstiabiasutuste ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed, uuendatud andmeid alates 2009.
30.09.2020 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV41 Arsti ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed, parandati 2017.-2018. aasta andmeid.
30.09.2020 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH04 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid haigla järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed ja parandati 2013.-2018. aasta andmeid.
29.09.2020 Surmad SD15 Surmade esialgsed registreerimisandmed põhjuse, soo ja kuu järgi Uuendatud Lisati 2020. aasta juuli-august andmed, uuendati mai-juuni andmeid.
24.09.2020 Tervishoiuteenuse osutajad TTO10 Iseseisvad tervishoiuasutused omaniku liigi ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed, uuendati 2018. aasta andmeid.
24.09.2020 Tervishoiuteenuse osutajad TTO11 Iseseisvad tervishoiuasutused õigusliku vormi ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed, uuendati 2018. aasta andmeid.
24.09.2020 Tervishoiuteenuse osutajad TTO40 Hambaraviasutused ja -võimalused maakonna järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
24.09.2020 Tervishoiuteenuse osutajad TTO60 E-tervisega liidestunud ja andmeid esitanud iseseisvad tervishoiuasutused õigusliku vormi, teenuseosutaja ja omaniku liigi järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed, uuendati 2018. aasta andmeid.
22.09.2020 Terviseprofiilide alusandmed - Maakondadele ja KOV-idele PO02 Politsei tabatud joobes mootorsõidukijuhid (isikud) haldusüksuse järgi, haldusjaotus seisuga 01.01.2018 Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed, uuendati 2017.-2018. aasta andmeid.
22.09.2020 Tuberkuloos TB05 Tuberkuloosi haigestumise esialgsed registreerimisandmed maakonna ja kuu järgi Uuendatud Lisati 2020. aasta augusti andmed, uuendati 2020. aasta kokku ja juuni andmeid.
18.09.2020 Tervisekaotus TER01 Rahvastiku tervisekaotus, suremuskaotus ja haiguskaotus soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
18.09.2020 Tervisekaotus TER02 Rahvastiku tervisekaotus, suremuskaotus ja haiguskaotus soo ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
18.09.2020 Tervisekaotus TER03 Rahvastiku tervisekaotus maakonna, soo, vanuserühma ja põhjuse järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
18.09.2020 Tervisekaotus TER05 Rahvastiku haiguskaotus soo, vanuserühma ja põhjuse järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
18.09.2020 Tervisekaotus TER06 Rahvastiku suremuskaotus soo, vanuserühma ja põhjuse järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
11.09.2020 Vigastused VIG10 Ravi vajanud vigastuste välispõhjused soo, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
11.09.2020 Vigastused VIG11 Ravi vajanud vigastuste välispõhjused 100 000 elaniku kohta soo, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
11.09.2020 Vigastused VIG12 Ravi vajanud vigastuste välispõhjused toimumise koha, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
11.09.2020 Vigastused VIG13 Vigastuse tõttu ravi vajanud isikud välispõhjuse, soo, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
11.09.2020 Vigastused VIG14 Vigastuse tõttu ravi vajanud isikud 100 000 elaniku kohta välispõhjuse, soo, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
9.09.2020 Registreeritud esmashaigestumus EH20 Vastsündinute haigestumus Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
28.08.2020 Oodatav eluiga OE012 Oodatav eluiga sünnihetkel soo järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
28.08.2020 Oodatav eluiga OE045 Elada jäänud aastad soo ja vanuse järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
28.08.2020 Oodatav eluiga OE0451 Elada jäänud aastad soo, vanuserühma ja asustusüksuse liigi järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
28.08.2020 Oodatav eluiga OE0452 Elada jäänud aastad soo, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2018/2019. aasta andmed.
28.08.2020 Oodatav eluiga OE0453 Elada jäänud aastad soo, vanuserühma ja rahvuse järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
28.08.2020 Oodatav eluiga OE0454 Elada jäänud aastad soo, vanuserühma ja hariduse järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
28.08.2020 Tervena elada jäänud aastad TE75 Tervena elada jäänud aastad soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
28.08.2020 Tervena elada jäänud aastad TE751 Tervena elada jäänud aastad soo, vanuse ja rahvuse järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
28.08.2020 Tervena elada jäänud aastad TE752 Tervena elada jäänud aastad soo, vanuse ja asustusüksuse järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
28.08.2020 Tervena elada jäänud aastad TE753 Tervena elada jäänud aastad soo, vanuse ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2018/2019. aasta andmed.
28.08.2020 Tervena elada jäänud aastad TE754 Tervena elada jäänud aastad soo, vanuse ja hariduse järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
27.08.2020 Vähi sõeluuringud VSR02 Rinnavähi sõeluuringu sihtrühma hõlmatus mammograafilise uuringuga vanuse järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
27.08.2020 Vähi sõeluuringud VSR03 Rinnavähi sõeluuringu sihtrühma hõlmatus mammograafilise uuringuga maakonna järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
27.08.2020 Vähi sõeluuringud VSR04 Rinnavähi sõeluuringule kutsutavate naiste hõlmatus kutse ja mammograafilise uuringuga ravikindlustuse olemasolu ja vanuse järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
27.08.2020 Vähi sõeluuringud VSR05 Rinnavähi sõeluuringule kutsutavate naiste hõlmatus kutse ja mammograafilise uuringuga ravikindlustuse olemasolu ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
27.08.2020 Vähi sõeluuringud VSR12 Emakakaelavähi sõeluuringu sihtrühma hõlmatus PAP-testi uuringuga vanuse järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
27.08.2020 Vähi sõeluuringud VSR13 Emakakaelavähi sõeluuringu sihtrühma hõlmatus PAP-testi uuringuga maakonna järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
27.08.2020 Vähi sõeluuringud VSR14 Emakakaelavähi sõeluuringule kutsutavate naiste hõlmatus kutse ja PAP-testiga ravikindlustuse olemasolu ja vanuse järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
27.08.2020 Vähi sõeluuringud VSR15 Emakakaelavähi sõeluuringule kutsutavate naiste hõlmatus kutse ja PAP-testiga ravikindlustuse olemasolu ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
27.08.2020 Vähi sõeluuringud VSR22 Jämesoolevähi sõeluuringu sihtrühma hõlmatus uuringuga vanuse ja soo järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
27.08.2020 Vähi sõeluuringud VSR23 Jämesoolevähi sõeluuringu sihtrühma hõlmatus uuringuga maakonna ja soo järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
27.08.2020 Vähi sõeluuringud VSR24 Jämesoolevähi sõeluuringule kutsutavate meeste ja naiste hõlmatus kutse ja uuringuga ravikindlustuse olemasolu, vanuse ja soo järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
27.08.2020 Vähi sõeluuringud VSR25 Jämesoolevähi sõeluuringule kutsutavate meeste ja naiste hõlmatus kutse ja uuringuga ravikindlustuse olemasolu, maakonna ja soo järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
27.08.2020 Tuberkuloos TB05 Tuberkuloosi haigestumise esialgsed registreerimisandmed maakonna ja kuu järgi Uuendatud Lisati 2020. aasta juuli andmed, uuendati 2020. aasta kokku andmeid.
3.08.2020 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR90 Osalisel või täielikul rinnapiimatoidul olnud imikud toitmise kestuse ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
3.08.2020 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR91 Imikute rinnapiimaga toitmine toitmise kestuse ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
31.07.2020 Surmad SD15 Surmade esialgsed registreerimisandmed põhjuse, soo ja kuu järgi Lisatud Lisati 2020. aasta jaanuar-juuni andmed.
31.07.2020 Surmad SD23 Standarditud suremuskordajad 100 000 elaniku kohta põhjuse, soo ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
31.07.2020 Surmad SD29 Surmad soo, põhjuse ja elukoha kohaliku omavalitsuse järgi, haldusjaotus seisuga 01.01.2018 Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
31.07.2020 Surmad SD31 15 levinumat surma põhjust soo ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
31.07.2020 Surmad SD40 Surmad alkoholi tarvitamisest põhjustatud haigustesse soo ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
31.07.2020 Surmad SD41 Narkoainete kasutamisest otseselt tingitud surmad soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
31.07.2020 Surmad SD50 Imikusurmad soo, maakonna ja vanuse järgi surmahetkel Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
31.07.2020 Surmad SD52 Perinataalsurmad ja kordajad maakonna järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
30.07.2020 Tuberkuloos TB05 Tuberkuloosi haigestumise esialgsed registreerimisandmed maakonna ja kuu järgi Uuendatud Lisati 2020. aasta juuni andmed, uuendati 2020. aasta jaanuar-mai andmeid.
30.07.2020 Kahjude vähendamise teenus KAV01 Kahjude vähendamise teenuse osutamine nõustamiskeskustes, väljatööl ja mobiilsetes bussides kokku Uuendatud Lisati 2020. aasta II kvartali andmed.
30.07.2020 Kahjude vähendamise teenus KAV02 Kahjude vähendamise keskuste teenused, sh süstlavahetus piirkonna järgi Uuendatud Lisati 2020. aasta II kvartali andmed.
30.07.2020 Kahjude vähendamise teenus KAV03 Kahjude vähendamise mobiilsete nõustamisbusside teenused, sh süstlavahetus piirkonna järgi Uuendatud Lisati 2020. aasta II kvartali andmed.
1.07.2020 Diagnostika ja ravimenetlused KV10 Läbitud viljatusravi tsüklite arv viljastamise meetodi ja isiku vanuse järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
1.07.2020 Diagnostika ja ravimenetlused KV11 Siirdamiseks kasutatud embrüote või sügootide arv viljastamise meetodi järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
1.07.2020 Diagnostika ja ravimenetlused KV12 Kliinilised rasedused kunstliku viljastamise tulemusel sugurakkude omaniku ja viljastuse meetodi järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
1.07.2020 Diagnostika ja ravimenetlused KV13 Kunstliku viljastamise käigus tekkinud kõrvalekalded ja kõrvaltoimed Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
1.07.2020 Diagnostika ja ravimenetlused KV14 Siirdamisprotseduuride arv siiratud/ülekantud embrüote (või sügootide) ja viljastamise meetodi järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
30.06.2020 Tuberkuloos TB05 Tuberkuloosi haigestumise esialgsed registreerimisandmed maakonna ja kuu järgi Lisatud Lisati 2020. aasta jaanuar-mai andmed.
18.06.2020 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR02 Sündimuse kordajad naise elukoha järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
18.06.2020 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR03 Sünnid haigla ja naise elukoha järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed, uuendati 2018. aasta andmeid.
18.06.2020 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR10 Sünnitajate arvele võtmine ehk esmane antenataalne külastus raseduskestuse ja naise elukoha järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed, uuendati 2018. aasta andmeid.
18.06.2020 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR30 Sündide arv ja sünnikaal ajalisuse või elulisuse ja naise elukoha järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed, uuendati 2018. aasta andmeid.
18.06.2020 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR32 Sündide arv ja sünnipikkus ajalisuse ja naise elukoha järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed, uuendati 2018. aasta andmeid.
18.06.2020 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR40 Elusalt sündinud laste Apgari indeks Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
18.06.2020 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR41 Sünnitajate suitsetamine raseduse ajal naise elukoha järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed, uuendati 2018. aasta andmeid.
18.06.2020 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR42 Rasedusaegsed riskitegurid ja tüsistused Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed, uuendati 2018. aasta andmeid.
18.06.2020 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR43 Sünnitajate rasedusaegne jälgimine naise elukoha järgi Uuendatud Lisati 1992.-1999. ja 2019. aasta andmed, uuendati 2000.-2018. aasta andmeid.
18.06.2020 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR44 Sünnitajate raseduse ajal tehtud uuringud ja toimingud Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed, uuendati 2018. aasta andmeid.
18.06.2020 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR45 Sünnitamisviis tervishoiuteenuse osutaja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed, uuendati 2018. aasta andmeid.
18.06.2020 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR47 Sünnitamisviis varasema keisrilõike korral Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed, uuendati 2018. aasta andmeid.
18.06.2020 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR50 Sünnitajad varasemate sünnituste arvu järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed, uuendati 1992., 2004., 2005., 2012., 2017. ja 2018. aasta andmeid.
18.06.2020 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR52 Sünnitajad hariduse, vanuserühma ja naise elukoha järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed, uuendati 2018. aasta andmeid.
18.06.2020 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR53 Sünnitajad naise tegevusala ja elukoha järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed, uuendati 2018. aasta andmeid.
18.06.2020 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR54 Sünnitajad vanuse järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed, uuendati 2018. aasta andmeid.
18.06.2020 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR55 Sünnitajad rahvuse ja naise elukoha järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed, uuendati 2018. aasta andmeid.
18.06.2020 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR56 Sünnitajad perekonnaseisu ja naise elukoha järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed, uuendati 2018. aasta andmeid.
18.06.2020 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR57 Vastsündinute isade vanus Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed, uuendati 2018. aasta andmeid.
18.06.2020 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR60 Raseduskestus sünnitushetkel (täisnädalates) Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed, uuendati 2018. aasta andmeid.
18.06.2020 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR62 Sünnituse valutustamine Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed, uuendati 2018. aasta andmeid.
18.06.2020 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR63 Sünnituspuhused ja -järgsed diagnoosid Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed, uuendati 2018. aasta andmeid.
18.06.2020 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR64 Muud toimingud sünnitusel Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
18.06.2020 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR65 Peresünnitused Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed, uuendati 2018. aasta andmeid.
18.06.2020 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR67 Vastsündinud soo järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed, uuendati 2018. aasta andmeid.
18.06.2020 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR68 Sünnid sünnikoha ja elulisuse järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed, uuendati 2018. aasta andmeid.
18.06.2020 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR70 Vastsündinute diagnoosid esimesel elunädalal Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
18.06.2020 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR71 Vastsündinutega tehtud toimingud esimesel elunädalal Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
18.06.2020 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR72 Laps seitsme päeva vanuselt Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed, uuendati 2018. aasta andmeid.
18.06.2020 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR81 Raseduste lõpe Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed, uuendati 2018. aasta andmeid.
18.06.2020 Raseduse katkemised ja katkestamised RK20 Indutseeritud abordikordajad naise elukoha järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
17.06.2020 Psüühika- ja käitumishäired PKH1 Psühhiaatri poolt ambulatoorselt konsulteeritud isikud diagnoosi, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed, parandati 2017.-2018. aasta andmeid.
17.06.2020 Psüühika- ja käitumishäired PKH2 Uued ambulatoorsed psühhiaatrilised haigusjuhud soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed, parandati 2017.-2018. aasta andmeid.
17.06.2020 Psüühika- ja käitumishäired PKH3 Uued ambulatoorsed psühhiaatrilised haigusjuhud 100 000 elaniku kohta soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed, parandati 2017.-2018. aasta andmeid.
17.06.2020 Psüühika- ja käitumishäired PKH4 Psüühika- ja käitumishäirete tõttu statisionaarsel ravil viibinud isikud diagnoosi ja ravikestuse järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
17.06.2020 Psüühika- ja käitumishäired PKH5 Tahtest olenemata hospitaliseeritud Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
17.06.2020 Psüühika- ja käitumishäired PKH7 Psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired kliinilise seisundi järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed, parandati 2017.-2018. aasta andmeid.
17.06.2020 Psüühika- ja käitumishäired PKH8 Psühhiaatria päevaravilt lahkunud ravi põhjuse ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed, parandati 2017.-2018. aasta andmeid.
11.06.2020 Raseduse katkemised ja katkestamised RK01 Raseduse katkemised/katkestamised liigi, naise vanuserühma ja elukoha järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
11.06.2020 Raseduse katkemised ja katkestamised RK11 Raseduse katkemised/katkestamised liigi ja tervishoiuteenuse osutaja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
11.06.2020 Raseduse katkemised ja katkestamised RK28 Raseduse katkemised/katkestamised liigi ja tervishoiuteenuse osutaja järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
11.06.2020 Raseduse katkemised ja katkestamised RK30 Raseduse katkemise/katkestamise meetod katkestamise liigi ja tervishoiuteenuse osutaja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
11.06.2020 Raseduse katkemised ja katkestamised RK40 Raseduse katkemise/katkestamise liik raseduskestuse ja naise elukoha järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
11.06.2020 Raseduse katkemised ja katkestamised RK50 Rasestumisvastaste vahendite kasutamine indutseeritud abordi korral vahetult enne rasedust naise vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
11.06.2020 Raseduse katkemised ja katkestamised RK58 Indutseeritud abordid naise rahvuse ja elukoha järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
11.06.2020 Raseduse katkemised ja katkestamised RK59 Indutseeritud abordid naise hariduse ja elukoha järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
11.06.2020 Raseduse katkemised ja katkestamised RK60 Indutseeritud abordid naise tegevusala ja elukoha järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
11.06.2020 Raseduse katkemised ja katkestamised RK61 Indutseeritud abordid naise perekonnaseisu ja elukoha järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
11.06.2020 Raseduse katkemised ja katkestamised RK62 Raseduse katkemised/katkestamised liigi ja naise varasemate raseduste katkemiste/katkestamiste arvu järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed, uuendati 2010., 2014. ja 2018. aasta andmeid.
11.06.2020 Raseduse katkemised ja katkestamised RK63 Raseduse katkemised/katkestamised liigi ja naise varasemate sünnituste arvu järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed, uuendati 2015. ja 2018. aasta andmeid.
11.06.2020 Raseduse katkemised ja katkestamised RK66 Raseduse katkemise/katkestamise valutustamine Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
11.06.2020 Raseduse katkemised ja katkestamised RK67 Raseduse katkemise/katkestamise tüsistused 24 tunni jooksul Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
2.06.2020 Tervishoiuteenuse osutajad TTO15 Iseseisvad tervishoiuteenuse osutajad omaniku liigi, tervishoiutöötajate arvu ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
2.06.2020 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH01 Haiglate üldandmed Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
2.06.2020 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH10 Tervishoiutöötajad ja täidetud ametikohad haigla järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
2.06.2020 Tervishoiutöötajad THT001 Tervishoiutöötajad, täidetud ametikohad ja ületunnid ameti järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
2.06.2020 Tervishoiutöötajad THT002 Tervishoiutöötajad soo, vanuse ja ameti järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
2.06.2020 Tervishoiutöötajad THT003 Arst- ja hambaarst-residendid eriala järgi Uuendatud Lisati 2010.-2013. ja 2019. aasta andmed.
2.06.2020 Tervishoiutöötajad THT004 Tervishoiutöötajate keskmine vanus soo ja ameti järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
2.06.2020 Tervishoiutöötajad THT005 Tervishoiutöötajate keskmine vanus ametiala ja tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
2.06.2020 Tervishoiutöötajad THT006 Tervishoiutöötajad, täidetud ametikohad ja ületunnid ametiala ja tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
2.06.2020 Tervishoiutöötajad THT007 Tervishoiutöötajad ja täidetud ametikohad ametiala ja tervishoiuteenuse osutaja omaniku liigi järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
2.06.2020 Tervishoiutöötajad THT008 Tervishoiutöötajad ametiala ja lepingulise koormuse järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
2.06.2020 Tervishoiutöötajad THT009 Perearstiabiasutuste tervishoiutöötajad, täidetud ametikohad ja ületunnid ametiala ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
2.06.2020 Tervishoiutöötajad THT010 Hambaraviteenuse osutamisega seotud tervishoiutöötajad, täidetud ametikohad ja ületunnid ametiala ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed, parandati 2013.-2018. aasta andmeid.
2.06.2020 Tervishoiutöötajad THT012 Verekeskuste tervishoiutöötajad ja täidetud ametikohad ametiala järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
2.06.2020 Tervishoiutöötajad THT013 Tervishoiuasutuste kõik töötajad ja tervishoiutöötajad tervishoiuteenuse osutaja ja omaniku liigi järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
2.06.2020 Tervishoiutöötajad THT022 Registreeritud tervishoiutöötajad ametiala, soo ja vanuserühma järgi, 31. detsember Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
2.06.2020 Tervishoiutöötajad THT023 Välismaal töötamiseks kutsekvalifikatsiooni tunnustamise tõendi saanud tervishoiutöötajad eriala järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
28.05.2020 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH11 Tervishoiutöötajate keskmine brutotunni- ja brutokuupalk haigla järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed, parandati 2012.-2018. aasta andmeid.
28.05.2020 Tervishoiutöötajate töötasu TT05 Tervishoiutöötajate keskmine brutotunnipalk ja tunnipalga kvartiilid ametiala, tervishoiuteenuse osutaja ja haigla liigi järgi Uuendatud Parandati 2012.-2019. aasta andmeid.
28.05.2020 Tervishoiutöötajate töötasu TT06 Tervishoiutöötajate brutokuupalk ja kuupalga kvartiilid ametiala, tervishoiuteenuse osutaja ja haigla liigi järgi Uuendatud Parandati 2012.-2019. aasta andmeid.
28.05.2020 Tervishoiutöötajate töötasu TT09 Tervishoiutöötajate keskmine brutotunni- ja brutokuupalk vanuserühma ning ametiala järgi Uuendatud Parandati 2012.-2019. aasta andmeid.
28.05.2020 Tervishoiutöötajate töötasu TT10 Tervishoiutöötajate keskmine brutotunni- ja brutokuupalk maakonna järgi Uuendatud Parandati 2012.-2019. aasta andmeid.
27.05.2020 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR01 Elussünnid naise vanuserühma ja elukoha järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed, parandati 2018. aasta andmeid.
27.05.2020 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR51 Sünnitajad sündinud laste arvu ja naise elukoha järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed, parandati 2018. aasta andmeid.
27.05.2020 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR66 Sünnid sünnikuu järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed, parandati 2018. aasta andmeid.
26.05.2020 Ravikindlustatud RA10 Ravikulu Eesti ravikindlustatutele välismaal riigi järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
26.05.2020 Ravikindlustatud RA12 Euroopa riikide kindlustatute ravijuhud Eestis teenusepakkuja järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
26.05.2020 Ravikindlustatud RA13 Euroopa riikide kindlustatute ravijuhud Eestis põhieriala ja soo järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
26.05.2020 Ravikindlustatud RA14 Euroopa riikide kindlustatute ravijuhud Eestis maakonna järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed, parandati 2015.-2018. aasta andmeid.
25.05.2020 Surmad SD21 Surmad põhjuse, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
25.05.2020 Surmad SD22 Surmad 100 000 elaniku kohta põhjuse, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
25.05.2020 Surmad SD501 Imikusurmad soo ja surma põhjuse järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
25.05.2020 Surmad SD51 Perinataalsurmad sünnikaalu ja raseduskestuse järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
25.05.2020 Surmad SD53 Surnultsündinud surma põhjuse järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
25.05.2020 Surmad SD60 Välditavad surmad surma põhjuse, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
25.05.2020 Surmad SD61 Ennetatavad surmad surma põhjuse, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
25.05.2020 Surmad SD90 Lahangud Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
19.05.2020 Tuberkuloos TB10 Esmakordselt elus arvelevõetud tuberkuloosijuhud paikme, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
19.05.2020 Tuberkuloos TB11 Tuberkuloosi haigestumuskordajad 100 000 inimese kohta soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
19.05.2020 Tuberkuloos TB20 Tuberkuloosi esmas- ja retsidiivjuhud diagnoosimise viisi soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
19.05.2020 Tuberkuloos TB30 Tuberkuloosi esmas- ja retsidiivjuhud haigestumise paikme, bakteri erituse ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
19.05.2020 Tuberkuloos TB40 Tuberkuloosi haigestumus ja haigestumuskordajad maakonna järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
19.05.2020 Tuberkuloos TB51 Tuberkuloosi retsidiivjuhud paikme, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
19.05.2020 Tuberkuloos TB52 Tuberkuloosi korduvravijuhud paikme, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
19.05.2020 Tuberkuloos TB60 HIV positiivsed tuberkuloosi juhud soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
19.05.2020 Tuberkuloos TB61 Tuberkuloosi haiged HIV testimise, positiivsete juhtude arvu ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
19.05.2020 Tuberkuloos TB71 Registreeritud tuberkuloosihaigete ravitulemused (v.a MDR TB juhud) paikme järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta esialgsed andmed.
19.05.2020 Tuberkuloos TB72 Registreeritud MDR tuberkuloosi ravitulemused paikme järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta esialgsed andmed, uuendati 2018. aasta andmeid.
19.05.2020 Tuberkuloos TB81 Tuberkuloosi esmasjuhud perekonnaseisu, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
19.05.2020 Tuberkuloos TB82 Tuberkuloosi esmasjuhud hariduse, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
19.05.2020 Tuberkuloos TB83 Tuberkuloosi esmasjuhud tegevusala, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
19.05.2020 Tuberkuloos TB84 Tuberkuloosi esmasjuhud sünnikoha, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
19.05.2020 Tuberkuloos TB91 Tuberkuloosi retsidiivjuhud perekonnaseisu, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
19.05.2020 Tuberkuloos TB92 Tuberkuloosi retsidiivjuhud hariduse, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
19.05.2020 Tuberkuloos TB93 Tuberkuloosi retsidiivjuhud tegevusala, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
19.05.2020 Tuberkuloos TB94 Tuberkuloosi retsidiivjuhud sünnikoha, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
18.05.2020 Nakkushaigused ja immuniseerimine NH01 Valitud nakkushaiguste registreeritud juhtude arv ja kordaja 100 000 elaniku kohta soo ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
18.05.2020 Nakkushaigused ja immuniseerimine NH02 Valitud nakkushaiguste registreeritud juhtude arv ja kordaja 100 000 elaniku kohta soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
18.05.2020 Nakkushaigused ja immuniseerimine NH10 1-aastaste laste immuniseerimisega hõlmatus haiguse ja maakonna järgi (%) Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
18.05.2020 Nakkushaigused ja immuniseerimine NH11 2-aastaste laste immuniseerimisega hõlmatus haiguse ja maakonna järgi (%) Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
18.05.2020 Nakkushaigused ja immuniseerimine NH20 Vaktsineerimine nakkushaiguste vastu vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
18.05.2020 Nakkushaigused ja immuniseerimine NH21 Vaktsineerimine gripi vastu vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
13.05.2020 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond KE30 Erakorralise meditsiini osakonna olemasolu haigla liigi järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed, uuendati 2018. aaasta andmeid.
13.05.2020 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond KE31 Erakorralise meditsiini osakonna olemasolu maakonna järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed, uuendati 2018. aaasta andmeid.
13.05.2020 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond KE32 Erakorraliste patsientide saabumine vanuserühma ja haigla liigi järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed, uuendati 2013.-2018. aaasta andmeid.
13.05.2020 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond KE33 Erakorraliste patsientide lahkumine haigla liigi järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed, uuendati 2013.-2018. aaasta andmeid.
13.05.2020 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond KE34 Erakorralise meditsiini ravivoodid ja jälgimiskohad haigla liigi järgi, 31. detsember Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed, uuendati 2018. aaasta andmeid.
13.05.2020 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH05 Erakorralise meditsiini osakonna (EMO) ja/või vastuvõtuosakonna olemasolu ja erakorraliste patsientide lahkumine haigla järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed, uuendati 2013.-2018. aaasta andmeid.
12.05.2020 Ravimite kasutamine ATC-01 Ravimite kasutamine peamiste ATC-rühmade järgi (DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed, uuendati 2015.-2018. aasta andmeid.
12.05.2020 Ravimite kasutamine ATC-A Seedekulgla ja ainevahetus (A-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed, uuendati 2015.-2018. aasta andmeid.
12.05.2020 Ravimite kasutamine ATC-B Veri ja vereloomeorganid (B-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed, uuendati 2015.-2018. aasta andmeid.
12.05.2020 Ravimite kasutamine ATC-C Kardiovaskulaarsüsteem (C-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed, uuendati 2015.-2018. aasta andmeid.
12.05.2020 Ravimite kasutamine ATC-D Dermatoloogias kasutatavad ained (D-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed, uuendati 2015.-2018. aasta andmeid.
12.05.2020 Ravimite kasutamine ATC-G Urogenitaalsüsteem ja suguhormoonid (G-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed, uuendati 2015.-2018. aasta andmeid.
12.05.2020 Ravimite kasutamine ATC-H Süsteemsed hormoonpreparaadid (v.a suguhormoonid ja insuliinid) (H-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed, uuendati 2015.-2018. aasta andmeid.
12.05.2020 Ravimite kasutamine ATC-J Infektsioonivastased ained süsteemseks kasutamiseks (J-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed, uuendati 2015.-2018. aasta andmeid.
12.05.2020 Ravimite kasutamine ATC-L Kasvajavastased ja immunomoduleerivad ained (L-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed, uuendati 2015.-2018. aasta andmeid.
12.05.2020 Ravimite kasutamine ATC-M Skeleti-lihassüsteem (M-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed, uuendati 2015.-2018. aasta andmeid.
12.05.2020 Ravimite kasutamine ATC-N Närvisüsteem (N-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed, uuendati 2015.-2018. aasta andmeid.
12.05.2020 Ravimite kasutamine ATC-P Parasiidivastased ained, insektitsiidid ja repellendid (P-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed, uuendati 2015.-2018. aasta andmeid.
12.05.2020 Ravimite kasutamine ATC-R Hingamissüsteem (R-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed, uuendati 2015.-2018. aasta andmeid.
12.05.2020 Ravimite kasutamine ATC-S Meeleelundid (S-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed, uuendati 2015.-2018. aasta andmeid.
12.05.2020 Ravimite kasutamine ATC-V Varia (V-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed, uuendati 2015.-2018. aasta andmeid.
12.05.2020 Tervishoiutöötajad THT030 Apteekide töötajad apteegi liigi ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
12.05.2020 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK30 Üldapteekide käive maakonna järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
12.05.2020 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK31 Haiglaapteekide käive Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
12.05.2020 Ravimite kasutamine RT01 Üldapteekides käideldud retseptid Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
12.05.2020 Tervishoiuteenuse osutajad TTO50 Üld- ja haiglaapteegid Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
29.04.2020 Tervishoiukulud KK07 Tervishoiusüsteemi investeeringud põhivarasse teenuse pakkuja järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
23.04.2020 Kahjude vähendamise teenus KAV01 Kahjude vähendamise teenuse osutamine nõustamiskeskustes, väljatööl ja mobiilsetes bussides kokku Uuendatud Lisati 2020. aasta I kvartali andmed.
23.04.2020 Kahjude vähendamise teenus KAV02 Kahjude vähendamise keskuste teenused, sh süstlavahetus piirkonna järgi Uuendatud Lisati 2020. aasta I kvartali andmed.
23.04.2020 Kahjude vähendamise teenus KAV03 Kahjude vähendamise mobiilsete nõustamisbusside teenused, sh süstlavahetus piirkonna järgi Uuendatud Lisati 2020. aasta I kvartali andmed.
14.04.2020 Verekomponentide tootmine ja kasutamine VK1 Doonorid ja vereloovutused Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
14.04.2020 Verekomponentide tootmine ja kasutamine VK11 Vereloovutused doonori soo või vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
14.04.2020 Verekomponentide tootmine ja kasutamine VK15 Doonorlusest alaliselt või ajutiselt kõrvaldatud isikud peamise põhjuse järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
14.04.2020 Verekomponentide tootmine ja kasutamine VK41 Konservvere ja verekomponentide praagi põhjused Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
14.04.2020 Verekomponentide tootmine ja kasutamine VK42 Doonorivere testimisel kinnitatud positiivsed nakkushaigustekitaja juhtumid Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
14.04.2020 Verekomponentide tootmine ja kasutamine VK5 Verekeskuses valmistatud verekomponendid Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
14.04.2020 Verekomponentide tootmine ja kasutamine VK7 Vere, verekomponentide ja -preparaatide kasutamine Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
14.04.2020 Verekomponentide tootmine ja kasutamine VK8 Transfusioonravi ja transfusioonijärgsed reaktsioonid vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
19.03.2020 Terviseprofiilide alusandmed - maakondadele ja KOV-idele LO01 Inimkannatanutega liiklusõnnetused ning neis hukkunud ja vigastatud haldusüksuse järgi, haldusjaotus seisuga 01.01.2018 Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed, uuendati 2018. aaasta andmeid.
19.03.2020 Terviseprofiilide alusandmed - maakondadele ja KOV-idele TUL02 Tulekahjudes hukkunud maakonna järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
19.03.2020 Terviseprofiilide alusandmed - maakondadele ja KOV-idele TUL03 Hoonetulekahjude tekkepõhjused maakonna järgi Uuendatud Lisati 2018.-2019. aasta andmed.
19.03.2020 Terviseprofiilide alusandmed - maakondadele ja KOV-idele TUL04 Hoonetulekahjude tekkepõhjused haldusüksuse järgi, haldusjaotus seisuga 01.01.2018 Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
19.03.2020 Terviseprofiilide alusandmed - maakondadele ja KOV-idele UP01 Päästeameti registreeritud uppumised maakonna järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed, uuendati 2010.-2018. aasta andmeid.
19.03.2020 Terviseprofiilide alusandmed - maakondadele ja KOV-idele TO01 Tööõnnetused toimumiskoha maakonna järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed, uuendati 2015. ja 2018. aasta andmeid.
5.03.2020 Ravikindlustatud RA01 Ravikindlustatute arv vanuserühmas 20-59 ja osatähtsus samas vanuses registreeritud elanikkonnast soo, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
5.03.2020 Ravikindlustatud RA02 Ravikindlustatute arv ja osatähtsus registreeritud elanikkonnast soo ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2014.-2017. ja 2019. aasta andmed.
27.01.2020 Kahjude vähendamise teenus KAV01 Kahjude vähendamise teenuse osutamine nõustamiskeskustes, väljatööl ja mobiilsetes bussides kokku Lisatud Lisati 2018.-2019. aasta I-IV kvartali andmed.
27.01.2020 Kahjude vähendamise teenus KAV02 Kahjude vähendamise keskuste teenused, sh süstlavahetus piirkonna järgi Lisatud Lisati 2018.-2019. aasta I-IV kvartali andmed.
27.01.2020 Kahjude vähendamise teenus KAV03 Kahjude vähendamise mobiilsete nõustamisbusside teenused, sh süstlavahetus piirkonna järgi Lisatud Lisati 2018. a IV kvartali ja 2019. aasta I-IV kvartali andmed.
27.01.2020 Tervist edendavad asutused TEA01 Tervist Edendavad Lasteaiad maakonna järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
27.01.2020 Tervist edendavad asutused TEA02 Tervist Edendavad Koolid maakonna järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
27.01.2020 Tervist edendavad asutused TEA03 Tervist Edendavad Töökohad maakonna järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed, uuendati 2011. ja 2013. a andmeid.
23.01.2020 Vähi sõeluuringud VSR01 Rinnavähi sõeluuringu sihtrühm ja uuringule kutsutavad naised ravikindlustuse olemasolu, maakonna ja vanuse järgi Uuendatud Lisati 2020. aasta andmed.
23.01.2020 Vähi sõeluuringud VSR11 Emakakaelavähi sõeluuringu sihtrühm ja uuringule kutsutavad naised ravikindlustuse olemasolu, maakonna ja vanuse järgi Uuendatud Lisati 2020. aasta andmed.
23.01.2020 Vähi sõeluuringud VSR21 Jämesoolevähi sõeluuringu sihtrühm ja uuringule kutsutavad mehed ja naised ravikindlustuse olemasolu, maakonna, vanuse ja soo järgi Uuendatud Lisati 2020. aasta andmed.
11.12.2019 Pahaloomulised kasvajad PK10 Pahaloomuliste kasvajate esmasjuhud paikme, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 1968.-1999. ja 2017. aasta andmed, uuendati 2000.-2016. aasta andmeid.
11.12.2019 Pahaloomulised kasvajad PK20 Pahaloomuliste kasvajate esmasjuhud paikmegruppide/ valitud paikmete, soo ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed, uuendati 2000.-2016. aasta andmeid.
11.12.2019 Pahaloomulised kasvajad PK30 Pahaloomuliste kasvajate haigestumuse vanuskordajad 100 000 elaniku kohta paikme ja soo järgi Uuendatud Lisati 1968.-1999. ja 2017. aasta andmed, uuendati 2000.-2016. aasta andmeid.
11.12.2019 Pahaloomulised kasvajad PK40 Pahaloomuliste kasvajate haigestumuskordajad 100 000 elaniku kohta paikmegruppide/ valitud paikmete, soo ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed, uuendati 2000.-2016. aasta andmeid.
28.11.2019 Äge müokardiinfarkt AMI01 Ägedasse müokardiinfarkti haigestunud ja haigestumuskordaja 100 000 elaniku kohta soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed, uuendati 2017. aasta andmeid.
28.11.2019 Äge müokardiinfarkt AMI02 Ägeda müokardiinfarktiga hospitaliseeritud patsiendid soo, vanuserühma ja infarkti tüübi järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed, uuendati 2016.-2017. aasta andmeid.
28.11.2019 Äge müokardiinfarkt AMI04 Ägeda müokardiinfarktiga hospitaliseeritud patsientidel riskitegurite olemasolu soo ja vanuserühma järgi (%) Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed, uuendati 2017. aasta andmeid.
28.11.2019 Äge müokardiinfarkt AMI05 Ägeda müokardiinfarktiga hospitaliseeritud patsientide ravi algus ja surm 24 tunni jooksul soo ja vanuserühma järgi (%) Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed, uuendati 2017. aasta andmeid.
27.11.2019 Terviseprofiilide alusandmed - Maakondadele ja KOV-idele PO02 Politsei tabatud joobes mootorsõidukijuhid (isikud) haldusüksuse järgi, haldusjaotus seisuga 01.01.2018 Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
21.11.2019 Tervishoiuteenuse osutaja põhivara liikumine PL10 Tervishoiuteenuse osutajate põhivara liikumine maakonna järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed, parandati 2016. aaasta andmeid.
21.11.2019 Tervishoiuteenuse osutaja põhivara liikumine PL11 Tervishoiuteenuse osutajate põhivara liikumine teenuse osutaja liigi järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
21.11.2019 Tervishoiuteenuse osutaja põhivara liikumine PL12 Tervishoiuteenuse osutajate põhivara liikumine omaniku liigi järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
21.11.2019 Tervishoiuteenuse osutaja põhivara liikumine PL13 Haiglate põhivara liikumine haigla liigi järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
21.11.2019 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK101 Tervishoiuteenuse osutajate tulud maakonna järgi (lühendatud näitajate loetelu, tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
21.11.2019 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK111 Tervishoiuteenuse osutajate tulud tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi (lühendatud näitajate loetelu, tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
21.11.2019 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK121 Tervishoiuteenuse osutajate tulud omaniku liigi järgi (lühendatud näitajate loetelu, tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
21.11.2019 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK131 Haiglate tulud haigla liigi järgi (lühendatud näitajate loetelu, tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
21.11.2019 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK201 Tervishoiuteenuse osutajate kulud ja majandusaasta tulem maakonna järgi (lühendatud näitajate loetelu, tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
21.11.2019 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK211 Tervishoiuteenuse osutajate kulud ja majandusaasta tulem tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi (lühendatud näitajate loetelu, tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
21.11.2019 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK221 Tervishoiuteenuse osutajate kulud ja majandusaasta tulem omaniku liigi järgi (lühendatud näitajate loetelu, tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
21.11.2019 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK231 Haiglate kulud ja majandusaasta tulem haigla liigi järgi (lühendatud näitajate loetelu, tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
21.11.2019 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH02 Haiglate tulud Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
21.11.2019 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH03 Haiglate kulud Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
20.11.2019 Tuberkuloos TB71 Registreeritud tuberkuloosihaigete ravitulemused (v.a MDR TB juhud) paikme järgi Uuendatud Uuendati 2018. aasta andmeid.
20.11.2019 Tuberkuloos TB72 Registreeritud MDR tuberkuloosi ravitulemused paikme järgi Uuendatud Uuendati 2017.-2018. aasta andmeid.
30.10.2019 Tervishoiukulud KK01 Tervishoiukulud teenuse ja rahastamismudeli järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
30.10.2019 Tervishoiukulud KK02 Tervishoiukulud teenuse pakkuja ja rahastamismudeli järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
30.10.2019 Tervishoiukulud KK03 Tervishoiukulud teenuse ja teenuse pakkuja järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
30.10.2019 Tervishoiukulud KK04 Tervishoiukulude näitajad ühe inimese kohta Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
30.10.2019 Tervishoiukulud KK05 Tervishoiukulude näitajad Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed, uuendati 2003.-2017. aasta andmeid.
30.10.2019 Tervishoiukulud KK06 Tervishoiukulud rahastamisallika ja rahastamismudeli järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
30.10.2019 Tervishoiukulud KK07 Tervishoiusüsteemi investeeringud põhivarasse teenuse pakkuja järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
23.10.2019 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV10 Arsti ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid vanuserühma, ameti ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed, parandati 2017. aasta andmeid.
23.10.2019 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV13 Arsti ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid 1000 elaniku kohta vanuserühma, ameti ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed, parandati 2017. aasta andmeid.
23.10.2019 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV20 Arsti ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid vanuserühma ja tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed, parandati 2017. aasta andmeid.
23.10.2019 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV30 Õe ja ämmaemanda ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid vanuserühma ja tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed, parandati 2017. aasta andmeid.
23.10.2019 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV40 Perearstiabiasutuste ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed, parandati 2017. aasta andmeid.
23.10.2019 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV41 Arsti ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed, parandati 2017. aasta andmeid.
23.10.2019 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV50 Hambaarsti visiidid ja töö vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed, parandati 2017. aasta andmeid.
23.10.2019 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH04 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid haigla järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed ja parandati 2017. aasta andmeid.
22.10.2019 Diagnostika ja ravimenetlused DR1 Diagnostika ja ravimenetlused 100 ambulatoorse vastuvõtu, päevaravi või hospitaliseerimise kohta maakonna ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed, parandati 2017. aasta andmeid.
22.10.2019 Diagnostika ja ravimenetlused DR10 Radioloogia uuringud ja protseduurid vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja teenuseosutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
22.10.2019 Diagnostika ja ravimenetlused DR11 Nukleaarmeditsiini (radioisotoopdiagnostilised) uuringud liigi, elundkonna, vanuserühma ja teenuse osutamise viisi järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
22.10.2019 Diagnostika ja ravimenetlused DR12 Röntgenuuringud (röntgenograafia, röntgenoskoopia) vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
22.10.2019 Diagnostika ja ravimenetlused DR13 Röntgenuuringud (röntgenograafia, röntgenoskoopia) vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja teenuseosutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
22.10.2019 Diagnostika ja ravimenetlused DR14 Kontrastainetega röntgenuuringud elundkonna, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
22.10.2019 Diagnostika ja ravimenetlused DR16 Ultraheli elundkonna, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
22.10.2019 Diagnostika ja ravimenetlused DR17 Ultraheli elundkonna, vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja teenuseosutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
22.10.2019 Diagnostika ja ravimenetlused DR18 Kiiritusravi liigi, vanuserühma ja teenuse osutamise viisi järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
22.10.2019 Diagnostika ja ravimenetlused DR20 Funktsionaaldiagnostika vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
22.10.2019 Diagnostika ja ravimenetlused DR21 Funktsionaaldiagnostika vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja teenuseosutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
22.10.2019 Diagnostika ja ravimenetlused DR30 Endoskoopilised uuringud soo, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
22.10.2019 Diagnostika ja ravimenetlused DR31 Endoskoopilised uuringud soo, vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja teenuseosutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
22.10.2019 Diagnostika ja ravimenetlused DR32 Endoskoopilised uuringud ja biopsiad elundkonna, soo ja teenuseosutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
22.10.2019 Diagnostika ja ravimenetlused DR40 Taastusravi, baroteraapia ja hemodialüüs vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
22.10.2019 Diagnostika ja ravimenetlused DR41 Taastusravi, baroteraapia ja hemodialüüs vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja teenuseosutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
22.10.2019 Diagnostika ja ravimenetlused DR50 Menetlusradioloogia protseduurid ja uuritud patsiendid vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja teenuseosutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
22.10.2019 Diagnostika ja ravimenetlused DR51 Menetlusradioloogia protseduurid ja uuritud patsiendid vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
22.10.2019 Diagnostika ja ravimenetlused DR70 Laboratoorsed uuringud vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
22.10.2019 Diagnostika ja ravimenetlused DR71 Laboratoorsed uuringud vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja teenuseosutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
22.10.2019 Diagnostika ja ravimenetlused DR80 Morfoloogilised uuringud Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
22.10.2019 Kõrgtehnoloogilised seadmed KTS1 Kõrgtehnoloogilised seadmed teenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed, parandati 2017. aasta andmeid.
22.10.2019 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH06 Radioloogia uuringud ja protseduurid haigla järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
22.10.2019 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH09 Kõrgtehnoloogilised seadmed haigla järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
16.10.2019 Tervishoiutöötajate töötasu TT05 Tervishoiutöötajate keskmine brutotunnipalk ja tunnipalga kvartiilid ametiala, tervishoiuteenuse osutaja ja haigla liigi järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta märtsikuu andmed.
16.10.2019 Tervishoiutöötajate töötasu TT06 Tervishoiutöötajate brutokuupalk ja kuupalga kvartiilid ametiala, tervishoiuteenuse osutaja ja haigla liigi järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta märtsikuu andmed.
16.10.2019 Tervishoiutöötajate töötasu TT07 Alla palgakokkulepete tasustatud ametikohtade arv ja osatähtsus ametiala ja tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta märtsikuu andmed.
16.10.2019 Tervishoiutöötajate töötasu TT08 FIE-de ja ettevõtete omanike keskmine tulu ühes kuus teenuseosutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
16.10.2019 Tervishoiutöötajate töötasu TT09 Tervishoiutöötajate keskmine brutotunni- ja brutokuupalk vanuserühma ning ametiala järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta märtsikuu andmed.
16.10.2019 Tervishoiutöötajate töötasu TT10 Tervishoiutöötajate keskmine brutotunni- ja brutokuupalk maakonna järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta märtsikuu andmed.
10.10.2019 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH071 Ambulatoorne kirurgia teenuse osutamise viisi ja haigla järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed, uuendati 2016. aasta andmeid.
10.10.2019 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH073 Statsionaarne kirurgia teenuse osutamise viisi ja haigla järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed, uuendati 2017. aasta andmeid.
10.10.2019 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH074 Päevakirurgia teenuse osutamise viisi ja haigla järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed, uuendati 2017. aasta andmeid.
10.10.2019 Operatsioonitoad OP01 Operatsioonitoad, -lauad, ärkamisruumid ja ärkamisruumi voodikohad Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
10.10.2019 Kirurgilised protseduurid KP11 Statsionaarne ja päevakirurgia teenuse osutamise viisi, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed, uuendati 2017. aasta andmeid.
10.10.2019 Kirurgilised protseduurid KP12 Statsionaarne ja päevakirurgia teenuse osutamise viisi ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed, uuendati 2017. aasta andmeid.
10.10.2019 Kirurgilised protseduurid KP13 Statsionaarne ja päevakirurgia 100 000 elaniku kohta teenuse osutamise viisi, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed, uuendati 2017. aasta andmeid.
10.10.2019 Kirurgilised protseduurid KP15 Statsionaarne ja päevakirurgia teenuse osutamise viisi ja patsiendi elukoha maakonna järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed, uuendati 2017. aasta andmeid.
10.10.2019 Kirurgilised protseduurid KP21 Päevakirurgia soo, vanuserühma ja teenuseosutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed, uuendati 2017. aasta andmeid.
10.10.2019 Kirurgilised protseduurid KP31 Ambulatoorne kirurgia soo, vanuserühma ja teenuseosutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed, uuendati 2016. aasta andmeid.
10.10.2019 Kirurgilised protseduurid KP32 Ambulatoorne kirurgia maakonna järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed, uuendati 2016. aasta andmeid.
10.10.2019 Kirurgilised protseduurid KP33 Ambulatoorne kirurgia 100 000 elaniku kohta soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed, uuendati 2016. aasta andmeid.
10.10.2019 Kirurgilised protseduurid KP41 Vältimatu kõhuõõne kirurgia diagnoosi, tulemuse ja haigla liigi järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
10.10.2019 Kirurgilised protseduurid KP42 Vältimatu kõhuõõne kirurgia diagnoosi ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
10.10.2019 Kirurgilised protseduurid KP43 Vältimatu kõhuõõne kirurgia haiged ja opereeritud 100 000 elaniku kohta diagnoosi järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
10.10.2019 Kirurgilised protseduurid KP51 Väikesed kirurgilised protseduurid statsionaarses ja päevakirurgias teenuse osutamise viisi, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
3.10.2019 Päeva- ja haiglaravi põhjused PH01 Haiglast lahkunud ravi põhjuse, ravitüübi, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed, parandati 2017. aasta andmeid.
3.10.2019 Päeva- ja haiglaravi põhjused PH02 Haiglast lahkunud ravi põhjuse, ravitüübi, vanuserühma ja teenuseosutaja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
3.10.2019 Päeva- ja haiglaravi põhjused PH1 Haiglast väljakirjutatute arv ja keskmine ravikestus ravi põhjuse, vanuserühma ja teenuseosutaja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
3.10.2019 Päeva- ja haiglaravi põhjused PH2 Haiglast lahkunute arv ja keskmine ravikestus ravi põhjuse, ravitüübi, vanuserühma ja teenuseosutaja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
3.10.2019 Päeva- ja haiglaravi põhjused PH3 Päevaravilt lahkunute arv ja keskmine ravikestus põhjuse, vanuserühma ja teenuseosutaja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed, parandati 2005.-2017. andmeid.
3.10.2019 Päeva- ja haiglaravi põhjused PH4 Päevaravilt lahkunud ravi põhjuse, teenuse osutaja liigi, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
3.10.2019 Päeva- ja haiglaravi põhjused PH5 Aktiivravihaiglast lahkunud ravi põhjuse, vanuserühma ja patsiendi elukoha maakonna järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
3.10.2019 Ravivoodid - aastastatistika RV20 Haiglad ravivoodite arvu, omaniku liigi ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
3.10.2019 Ravivoodid - aastastatistika RV21 Haigla ravivoodite kasutamine haigla omaniku liigi järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
3.10.2019 Ravivoodid - aastastatistika RV22 Haigla ravivoodite kasutamine haigla õigusliku vormi järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
3.10.2019 Ravivoodid - aastastatistika RV23 Päevaravi üldandmed omaniku liigi järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
3.10.2019 Ravivoodid - aastastatistika RV301 Haiglaravivoodid, hospitaliseeritud, haiglast lahkunud, voodipäevad ja kordaja 100 000 elaniku kohta voodiprofiili järgi (kehtiva voodiprofiilide klassifikaatori järgi) Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
3.10.2019 Ravivoodid - aastastatistika RV31 Aktiiv- ja pikaravivoodid, hospitaliseeritud, haiglast lahkunud, voodipäevad ja kordaja 100 000 elaniku kohta Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
3.10.2019 Ravivoodid - aastastatistika RV32 Hospitaliseeritud teistest maakondadest ja nende voodipäevad Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
3.10.2019 Ravivoodid - aastastatistika RV401 Voodikoormus, voodihõive, voodikäive ja keskmine ravikestus voodiprofiili järgi (kehtiva voodiprofiilide klassifikaatori järgi) Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
3.10.2019 Ravivoodid - aastastatistika RV50 Ravivoodite kasutamine haigla liigi järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
3.10.2019 Ravivoodid - aastastatistika RV60 Iseseisva statsionaarse õendusabi voodite arv ja kordaja 100 000 elaniku kohta maakonna järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
3.10.2019 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH08 Haiglate aastakeskmised ravivoodid, voodihõive, voodikäive ja keskmine ravikestus voodiprofiili järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
3.10.2019 Haiglavõrgu arengukava haiglad RV701 Ravivoodite näitajad haiglavõrgu arengukava haiglates voodiprofiili järgi (kehtiva voodiprofiilide klassifikaatori järgi) Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
3.10.2019 Haiglavõrgu arengukava haiglad RV711 Voodikoormus, voodihõive, voodikäive ja keskmine ravikestus haiglavõrgu arengukava haiglates voodiprofiili järgi (kehtiva voodiprofiilide klassifikaatori järgi) Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
3.10.2019 Tervishoiuteenuse osutajad TTO20 Haiglad omaniku liigi, haigla liigi ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
1.10.2019 Vigastused VIG10 Ravi vajanud vigastuste välispõhjused soo, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
1.10.2019 Vigastused VIG11 Ravi vajanud vigastuste välispõhjused 100 000 elaniku kohta soo, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
1.10.2019 Vigastused VIG12 Ravi vajanud vigastuste välispõhjused toimumise koha, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
1.10.2019 Vigastused VIG13 Vigastuse tõttu ravi vajanud isikud välispõhjuse, soo, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
1.10.2019 Vigastused VIG14 Vigastuse tõttu ravi vajanud isikud 100 000 elaniku kohta välispõhjuse, soo, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
26.09.2019 Tervishoiuteenuse osutajad TTO10 Iseseisvad tervishoiuasutused omaniku liigi ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed, uuendati 2017. aasta andmeid.
26.09.2019 Tervishoiuteenuse osutajad TTO11 Iseseisvad tervishoiuasutused õigusliku vormi ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed, uuendati 2017. aasta andmeid.
26.09.2019 Tervishoiuteenuse osutajad TTO40 Hambaraviasutused ja -võimalused maakonna järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
26.09.2019 Tervishoiuteenuse osutajad TTO60 E-tervisega liidestunud ja andmeid esitanud iseseisvad tervishoiuasutused õigusliku vormi, teenuseosutaja ja omaniku liigi järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed, uuendati 2017. aasta andmeid.
25.09.2019 Registreeritud esmashaigestumus EH20 Vastsündinute haigestumus Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
9.09.2019 Oodatav eluiga OE012 Oodatav eluiga sünnihetkel soo järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
9.09.2019 Oodatav eluiga OE045 Elada jäänud aastad soo ja vanuse järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
9.09.2019 Oodatav eluiga OE0451 Elada jäänud aastad soo, vanuserühma ja asustusüksuse liigi järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
9.09.2019 Oodatav eluiga OE0452 Elada jäänud aastad soo, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2017/2018. aasta andmed.
9.09.2019 Oodatav eluiga OE0453 Elada jäänud aastad soo, vanuserühma ja rahvuse järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
9.09.2019 Oodatav eluiga OE0454 Elada jäänud aastad soo, vanuserühma ja hariduse järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
9.09.2019 Tervena elada jäänud aastad TE75 Tervena elada jäänud aastad soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
9.09.2019 Tervena elada jäänud aastad TE751 Tervena elada jäänud aastad soo, vanuse ja rahvuse järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
9.09.2019 Tervena elada jäänud aastad TE752 Tervena elada jäänud aastad soo, vanuse ja asustusüksuse järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
9.09.2019 Tervena elada jäänud aastad TE753 Tervena elada jäänud aastad soo, vanuse ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2017/2018. aasta andmed.
9.09.2019 Tervena elada jäänud aastad TE754 Tervena elada jäänud aastad soo, vanuse ja hariduse järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
29.08.2019 Vähi sõeluuringud VSR02 Rinnavähi sõeluuringu sihtrühma hõlmatus mammograafilise uuringuga vanuse järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
29.08.2019 Vähi sõeluuringud VSR03 Rinnavähi sõeluuringu sihtrühma hõlmatus mammograafilise uuringuga maakonna järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
29.08.2019 Vähi sõeluuringud VSR04 Rinnavähi sõeluuringule kutsutavate naiste hõlmatus kutse ja mammograafilise uuringuga ravikindlustuse olemasolu ja vanuse järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
29.08.2019 Vähi sõeluuringud VSR05 Rinnavähi sõeluuringule kutsutavate naiste hõlmatus kutse ja mammograafilise uuringuga ravikindlustuse olemasolu ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
29.08.2019 Vähi sõeluuringud VSR12 Emakakaelavähi sõeluuringu sihtrühma hõlmatus PAP-testi uuringuga vanuse järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
29.08.2019 Vähi sõeluuringud VSR13 Emakakaelavähi sõeluuringu sihtrühma hõlmatus PAP-testi uuringuga maakonna järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
29.08.2019 Vähi sõeluuringud VSR14 Emakakaelavähi sõeluuringule kutsutavate naiste hõlmatus kutse ja PAP-testiga ravikindlustuse olemasolu ja vanuse järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
29.08.2019 Vähi sõeluuringud VSR15 Emakakaelavähi sõeluuringule kutsutavate naiste hõlmatus kutse ja PAP-testiga ravikindlustuse olemasolu ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
29.08.2019 Vähi sõeluuringud VSR22 Jämesoolevähi sõeluuringu sihtrühma hõlmatus uuringuga vanuse järgi Uuendatud Lisati 2016. ja 2018. aasta andmed.
29.08.2019 Vähi sõeluuringud VSR23 Jämesoolevähi sõeluuringu sihtrühma hõlmatus uuringuga maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. ja 2018. aasta andmed.
29.08.2019 Vähi sõeluuringud VSR24 Jämesoolevähi sõeluuringule kutsutavate meeste ja naiste hõlmatus kutse ja uuringuga ravikindlustuse olemasolu ja vanuse järgi Uuendatud Lisati 2016. ja 2018. aasta andmed.
29.08.2019 Vähi sõeluuringud VSR25 Jämesoolevähi sõeluuringule kutsutavate meeste ja naiste hõlmatus kutse ja uuringuga ravikindlustuse olemasolu ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2016. ja 2018. aasta andmed.
1.08.2019 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR90 Osalisel või täielikul rinnapiimatoidul olnud imikud toitmise kestuse ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
1.08.2019 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR91 Imikute rinnapiimaga toitmine toitmise kestuse ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
19.07.2019 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR03 Sünnid haigla ja naise elukoha järgi järgi Uuendatud Uuendatud 1992.-2018. aasta andmed.
19.07.2019 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR42 Rasedusaegsed riskitegurid ja tüsistused Lisatud Lisati 1992.-2018. aasta andmed.
19.07.2019 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR47 Sünnitamisviis varasema keisrilõike korral Lisatud Lisati 1992.-2018. aasta andmed.
19.07.2019 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR51 Sünnitajad sündinud laste arvu ja naise elukoha järgi Uuendatud Lisati 1992.-1999. aasta andmed.
19.07.2019 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR60 Raseduskestus sünnitushetkel (täisnädalates) Lisatud Lisati 1992.-2018. aasta andmed.
19.07.2019 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR62 Sünnituse valutustamine Lisatud Lisati 1992.-2018. aasta andmed.
19.07.2019 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR63 Sünnituspuhused ja -järgsed diagnoosid Lisatud Lisati 1992.-2018. aasta andmed.
19.07.2019 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR64 Muud toimingud sünnitusel Lisatud Lisati 1992.-2018. aasta andmed.
19.07.2019 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR65 Peresünnitused Lisatud Lisati 1992.-2018. aasta andmed.
19.07.2019 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR66 Sünnid sünnikuu järgi Lisatud Lisati 1992.-2018. aasta andmed.
19.07.2019 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR67 Vastsündinud soo järgi Lisatud Lisati 1992.-2018. aasta andmed.
19.07.2019 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR68 Sünnid sünnikoha ja elulisuse järgi Lisatud Lisati 1992.-2018. aasta andmed.
19.07.2019 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR70 Vastsündinute diagnoosid esimesel elunädalal Lisatud Lisati 1992.-2018. aasta andmed.
19.07.2019 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR71 Vastsündinutega tehtud toimingud esimesel elunädalal Lisatud Lisati 1992.-2018. aasta andmed.
19.07.2019 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR72 Laps seitsme päeva vanuselt Lisatud Lisati 1992.-2018. aasta andmed.
19.07.2019 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR81 Raseduste lõpe Lisatud Lisati 1992.-2018. aasta andmed.
17.07.2019 Diagnostika ja ravimenetlused KV10 Läbitud viljatusravi tsüklite arv viljastamise meetodi ja isiku vanuse järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
17.07.2019 Diagnostika ja ravimenetlused KV11 Siirdamiseks kasutatud embrüote või sügootide arv viljastamise meetodi järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
17.07.2019 Diagnostika ja ravimenetlused KV12 Kliinilised rasedused kunstliku viljastamise tulemusel sugurakkude omaniku ja viljastuse meetodi järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
17.07.2019 Diagnostika ja ravimenetlused KV13 Kunstliku viljastamise käigus tekkinud kõrvalekalded ja kõrvaltoimed Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
17.07.2019 Diagnostika ja ravimenetlused KV14 Siirdamisprotseduuride arv siiratud/ülekantud embrüote (või sügootide) ja viljastamise meetodi järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
12.07.2019 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR30 Sündide arv ja sünnikaal ajalisuse või elulisuse ja naise elukoha järgi Uuendatud Lisati 1992.-1999. aasta andmed, uuendati 2000.-2018. aasta andmeid.
12.07.2019 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR32 Sündide arv ja sünnipikkus ajalisuse ja naise elukoha järgi Lisatud Lisati 1992.-2018. aasta andmed.
12.07.2019 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR40 Elusalt sündinud laste Apgari indeks Uuendatud Lisati 1992.-1999. aasta andmed, uuendati 2000.-2017. aasta andmeid.
12.07.2019 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR44 Sünnitajate raseduse ajal tehtud uuringud ja toimingud Lisatud Lisati 1992.-2018. aasta andmed.
12.07.2019 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR45 Sünnitamisviis tervishoiuteenuse osutaja maakonna järgi Uuendatud Lisati 1992.-1999. aasta andmed, uuendati 2000.-2017. aasta andmeid.
12.07.2019 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR53 Sünnitajad naise tegevusala ja elukoha järgi Lisatud Lisati 1992.-2018. aasta andmed.
12.07.2019 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR54 Sünnitajad vanuse järgi Lisatud Lisati 1992.-2018. aasta andmed.
12.07.2019 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR57 Vastsündinute isade vanus Lisatud Lisati 1992.-2018. aasta andmed.
20.06.2019 Psüühika- ja käitumishäired PKH1 Psühhiaatri poolt ambulatoorselt konsulteeritud isikud diagnoosi, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed, parandati 2017. aasta andmeid.
20.06.2019 Psüühika- ja käitumishäired PKH2 Uued ambulatoorsed psühhiaatrilised haigusjuhud soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed, parandati 2017. aasta andmeid.
20.06.2019 Psüühika- ja käitumishäired PKH3 Uued ambulatoorsed psühhiaatrilised haigusjuhud 100 000 elaniku kohta soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed, parandati 2017. aasta andmeid.
20.06.2019 Psüühika- ja käitumishäired PKH4 Psüühika- ja käitumishäirete tõttu statisionaarsel ravil viibinud isikud diagnoosi ja ravikestuse järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
20.06.2019 Psüühika- ja käitumishäired PKH5 Tahtest olenemata hospitaliseeritud Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
20.06.2019 Psüühika- ja käitumishäired PKH7 Psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired kliinilise seisundi järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed, parandati 2017. aasta andmeid.
20.06.2019 Psüühika- ja käitumishäired PKH8 Psühhiaatria päevaravilt lahkunud ravi põhjuse ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
18.06.2019 Raseduse katkemised ja katkestamised RK20 Indutseeritud abordikordajad naise elukoha järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed, uuendati 2000.-2017. a andmeid.
18.06.2019 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR02 Sündimuse kordajad naise elukoha järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
18.06.2019 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR10 Sünnitajate arvele võtmine naise elukoha järgi Uuendatud Lisati 1992.-1999. aasta andmed, uuendati 2000.-2018. aasta andmeid.
18.06.2019 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR41 Suitsetamine raseduse ajal naise elukoha järgi Uuendatud Lisati 1992.-1999. aasta andmed, uuendati 2000.-2018. aasta andmeid.
18.06.2019 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR50 Sünnitajad varasemate sünnituste arvu järgi Uuendatud Lisati 1992.-1999. aasta andmed, uuendati 2000.-2018. aasta andmeid.
18.06.2019 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR52 Sünnitajad hariduse, vanuserühma ja naise elukoha järgi Uuendatud Lisati 1992.-1999. aasta andmed, uuendati 2000.-2018. aasta andmeid.
18.06.2019 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR55 Sünnitajad rahvuse ja naise elukoha järgi Uuendatud Lisati 1992.-1999. aasta andmed, uuendati 2000.-2018. aasta andmeid.
18.06.2019 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR56 Sünnitajad perekonnaseisu ja naise elukoha järgi Uuendatud Lisati 1992.-1999. aasta andmed, uuendati 2000.-2018. aasta andmeid.
17.06.2019 Tervishoiuteenuse osutajad TTO15 Iseseisvad tervishoiuteenuse osutajad omaniku liigi, tervishoiutöötajate arvu ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
17.06.2019 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH01 Haiglate üldandmed Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
17.06.2019 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH10 Tervishoiutöötajad ja täidetud ametikohad haigla järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
17.06.2019 Tervishoiutöötajad THT001 Tervishoiutöötajad, täidetud ametikohad ja ületunnid ameti järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
17.06.2019 Tervishoiutöötajad THT002 Tervishoiutöötajad soo, vanuse ja ameti järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
17.06.2019 Tervishoiutöötajad THT003 Töötavad arst- ja hambaarst-residendid eriala järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
17.06.2019 Tervishoiutöötajad THT004 Tervishoiutöötajate keskmine vanus soo ja ameti järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
17.06.2019 Tervishoiutöötajad THT005 Tervishoiutöötajate keskmine vanus ametiala ja tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
17.06.2019 Tervishoiutöötajad THT006 Tervishoiutöötajad, täidetud ametikohad ja ületunnid ametiala ja tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
17.06.2019 Tervishoiutöötajad THT007 Tervishoiutöötajad ja täidetud ametikohad ametiala ja tervishoiuteenuse osutaja omaniku liigi järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
17.06.2019 Tervishoiutöötajad THT008 Tervishoiutöötajad ametiala ja lepingulise koormuse järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
17.06.2019 Tervishoiutöötajad THT009 Perearstiabiasutuste tervishoiutöötajad, täidetud ametikohad ja ületunnid ametiala ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
17.06.2019 Tervishoiutöötajad THT010 Hambaraviteenuse osutamisega seotud tervishoiutöötajad, täidetud ametikohad ja ületunnid ametiala ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
17.06.2019 Tervishoiutöötajad THT012 Verekeskuste tervishoiutöötajad ja täidetud ametikohad ametiala järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
17.06.2019 Tervishoiutöötajad THT013 Tervishoiuasutuste kõik töötajad ja tervishoiutöötajad tervishoiuteenuse osutaja ja omaniku liigi järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
17.06.2019 Tervishoiutöötajad THT022 Registreeritud tervishoiutöötajad ametiala, soo ja vanuserühma järgi, 31. detsember Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
17.06.2019 Tervishoiutöötajad THT023 Välismaal töötamiseks kutsekvalifikatsiooni tunnustamise tõendi saanud tervishoiutöötajad eriala järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
12.06.2019 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR01 Elussünnid naise vanuserühma ja elukoha järgi Uuendatud Lisati 1992.-1999. ja 2018. aasta andmed.
12.06.2019 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR03 Sünnid haiglate järgi Uuendatud Lisati 1992.-1999. ja 2018. aasta andmed.
12.06.2019 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR10 Sünnitajate arvele võtmine maakonna järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
12.06.2019 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR30 Sündide arv ja sünnikaal raseduskestuse või elulisuse ja naise elukoha järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
12.06.2019 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR40 Elusalt sündinud laste Apgari indeks Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
12.06.2019 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR41 Suitsetamine raseduse ajal naise elukoha järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
12.06.2019 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR43 Sünnitajate rasedusaegne jälgimine naise elukoha järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
12.06.2019 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR45 Sünnitamisviis tervishoiuteenuse osutaja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
12.06.2019 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR51 Sünnitajad sündinud laste arvu ja naise elukoha järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
12.06.2019 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR52 Sünnitajad hariduse, vanuserühma ja naise elukoha järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
12.06.2019 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR55 Sünnitajad rahvuse ja naise elukoha järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
12.06.2019 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR56 Sünnitajad perekonnaseisu ja naise elukoha järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
12.06.2019 Raseduse katkemised ja katkestamised RK01 Raseduse katkemised/katkestamised liigi, naise vanuserühma ja elukoha järgi Uuendatud Lisati 1996.-1999. ja 2018. aasta andmed.
12.06.2019 Raseduse katkemised ja katkestamised RK11 Raseduse katkemised/katkestamised liigi ja tervishoiuteenuse osutaja maakonna järgi Uuendatud Lisati 1996.-1999. ja 2018. aasta andmed.
12.06.2019 Raseduse katkemised ja katkestamised RK27 Raseduse katkemised/katkestamised liigi ja tervishoiuteenuse osutaja järgi (1996-2001) Lisatud Lisati 1996.-2001. aasta andmed.
12.06.2019 Raseduse katkemised ja katkestamised RK28 Raseduse katkemised/katkestamised liigi ja tervishoiuteenuse osutaja järgi Lisatud Lisati 2002.-2018. aasta andmed.
12.06.2019 Raseduse katkemised ja katkestamised RK30 Raseduse katkemise/katkestamise meetod katkestamise liigi ja tervishoiuteenuse osutaja maakonna järgi Uuendatud Lisati 1996.-1999. ja 2018. aasta andmed.
12.06.2019 Raseduse katkemised ja katkestamised RK40 Raseduse katkemise/katkestamise liik raseduskestuse ja naise elukoha järgi Uuendatud Lisati 1996.-1999. ja 2018. aasta andmed.
12.06.2019 Raseduse katkemised ja katkestamised RK50 Rasestumisvastaste vahendite kasutamine indutseeritud abordi korral vahetult enne rasedust naise vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 1996.-1999. ja 2018. aasta andmed.
12.06.2019 Raseduse katkemised ja katkestamised RK58 Indutseeritud abordid naise rahvuse ja elukoha järgi Lisatud Lisati 1996.-2018. aasta andmed.
12.06.2019 Raseduse katkemised ja katkestamised RK59 Indutseeritud abordid naise hariduse ja elukoha järgi Lisatud Lisati 1996.-2018. aasta andmed.
12.06.2019 Raseduse katkemised ja katkestamised RK60 Indutseeritud abordid naise tegevusala ja elukoha järgi Lisatud Lisati 1996.-2018. aasta andmed.
12.06.2019 Raseduse katkemised ja katkestamised RK61 Indutseeritud abordid naise perekonnaseisu ja elukoha järgi Uuendatud Lisati 1996.-1999. ja 2018. aasta andmed.
12.06.2019 Raseduse katkemised ja katkestamised RK62 Raseduse katkemised/katkestamised liigi ja naise varasemate raseduste katkemiste/katkestamiste arvu järgi Uuendatud Lisati 1996.-1999. ja 2018. aasta andmed.
12.06.2019 Raseduse katkemised ja katkestamised RK63 Raseduse katkemised/katkestamised liigi ja naise varasemate sünnituste arvu järgi Uuendatud Lisati 1996.-1999. ja 2018. aasta andmed.
12.06.2019 Raseduse katkemised ja katkestamised RK66 Raseduse katkemise/katkestamise valutustamine Lisatud Lisati 1996.-2018. aasta andmed.
12.06.2019 Raseduse katkemised ja katkestamised RK67 Raseduse katkemise/katkestamise tüsistused 24 tunni jooksul Lisatud Lisati 1996.-2018. aasta andmed.
12.06.2019 Surmad SD52 Perinataalsurmad ja kordajad maakonna järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
23.05.2019 Ravikindlustatud RA10 Ravikulu Eesti ravikindlustatutele välismaal riigi järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
23.05.2019 Ravikindlustatud RA12 Euroopa riikide kindlustatute ravijuhud Eestis teenusepakkuja järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
23.05.2019 Ravikindlustatud RA13 Euroopa riikide kindlustatute ravijuhud Eestis põhieriala ja soo järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
23.05.2019 Ravikindlustatud RA14 Euroopa riikide kindlustatute ravijuhud Eestis maakonna järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
22.05.2019 Surmad SD21 Surmad põhjuse, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
22.05.2019 Surmad SD22 Surmad 100 000 elaniku kohta põhjuse, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
22.05.2019 Surmad SD23 Standarditud suremuskordajad 100 000 elaniku kohta põhjuse, soo ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
22.05.2019 Surmad SD29 Surmad soo, põhjuse ja elukoha kohaliku omavalitsuse järgi, haldusjaotus seisuga 01.01.2018 Lisatud Lisati 2018. aasta andmed.
22.05.2019 Surmad SD31 15 levinumat surma põhjust soo ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
22.05.2019 Surmad SD40 Surmad alkoholi tarvitamisest põhjustatud haigustesse soo ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
22.05.2019 Surmad SD41 Narkoainete kasutamisest otseselt tingitud surmad soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
22.05.2019 Surmad SD50 Imikusurmad soo, maakonna ja vanuse järgi surmahetkel Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
22.05.2019 Surmad SD501 Imikusurmad soo ja surma põhjuse järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
22.05.2019 Surmad SD51 Perinataalsurmad sünnikaalu ja raseduskestuse järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
22.05.2019 Surmad SD53 Surnultsündinud surma põhjuse järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
22.05.2019 Surmad SD60 Välditavad surmad surma põhjuse, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
22.05.2019 Surmad SD61 Ennetatavad surmad surma põhjuse, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
22.05.2019 Surmad SD90 Lahangud Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
16.05.2019 Tuberkuloos TB10 Esmakordselt elus arvelevõetud tuberkuloosijuhud paikme, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
16.05.2019 Tuberkuloos TB11 Tuberkuloosi haigestumuskordajad 100 000 inimese kohta soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
16.05.2019 Tuberkuloos TB20 Tuberkuloosi esmas- ja retsidiivjuhud diagnoosimise viisi soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
16.05.2019 Tuberkuloos TB30 Tuberkuloosi esmas- ja retsidiivjuhud haigestumise paikme, bakteri erituse ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
16.05.2019 Tuberkuloos TB40 Tuberkuloosi haigestumus ja haigestumuskordajad maakonna järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
16.05.2019 Tuberkuloos TB51 Tuberkuloosi retsidiivjuhud paikme, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
16.05.2019 Tuberkuloos TB52 Tuberkuloosi korduvravijuhud paikme, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
16.05.2019 Tuberkuloos TB60 HIV positiivsed tuberkuloosi juhud soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
16.05.2019 Tuberkuloos TB61 Tuberkuloosi haiged HIV testimise, positiivsete juhtude arvu ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
16.05.2019 Tuberkuloos TB71 Registreeritud tuberkuloosihaigete ravitulemused (v.a MDR TB juhud) paikme järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta esialgsed andmed, uuendati 2017. aasta andmeid.
16.05.2019 Tuberkuloos TB72 Registreeritud MDR tuberkuloosi ravitulemused paikme järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta esialgsed andmed, uuendati 2017. aasta andmeid.
16.05.2019 Tuberkuloos TB81 Tuberkuloosi esmasjuhud perekonnaseisu, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
16.05.2019 Tuberkuloos TB82 Tuberkuloosi esmasjuhud hariduse, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
16.05.2019 Tuberkuloos TB83 Tuberkuloosi esmasjuhud tegevusala, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
16.05.2019 Tuberkuloos TB84 Tuberkuloosi esmasjuhud sünnikoha, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
16.05.2019 Tuberkuloos TB91 Tuberkuloosi retsidiivjuhud perekonnaseisu, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
16.05.2019 Tuberkuloos TB92 Tuberkuloosi retsidiivjuhud hariduse, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
16.05.2019 Tuberkuloos TB93 Tuberkuloosi retsidiivjuhud tegevusala, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
16.05.2019 Tuberkuloos TB94 Tuberkuloosi retsidiivjuhud sünnikoha, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
15.05.2019 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond KE30 Erakorralise meditsiini osakonna olemasolu haigla liigi järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
15.05.2019 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond KE31 Erakorralise meditsiini osakonna olemasolu maakonna järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
15.05.2019 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond KE32 Erakorraliste patsientide saabumine vanuserühma ja haigla liigi järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
15.05.2019 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond KE33 Erakorraliste patsientide lahkumine haigla liigi järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
15.05.2019 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond KE34 Erakorralise meditsiini ravivoodid ja jälgimiskohad haigla liigi järgi, 31. detsember Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
15.05.2019 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH05 Erakorralise meditsiini osakonna (EMO) ja/või vastuvõtuosakonna olemasolu ja erakorraliste patsientide lahkumine haigla järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
14.05.2019 Nakkushaigused ja immuniseerimine NH01 Valitud nakkushaiguste registreeritud juhtude arv ja kordaja 100 000 elaniku kohta soo ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
14.05.2019 Nakkushaigused ja immuniseerimine NH02 Valitud nakkushaiguste registreeritud juhtude arv ja kordaja 100 000 elaniku kohta soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
14.05.2019 Nakkushaigused ja immuniseerimine NH10 1-aastaste laste immuniseerimisega hõlmatus haiguse ja maakonna järgi (%) Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
14.05.2019 Nakkushaigused ja immuniseerimine NH11 2-aastaste laste immuniseerimisega hõlmatus haiguse ja maakonna järgi (%) Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
14.05.2019 Nakkushaigused ja immuniseerimine NH20 Vaktsineerimine nakkushaiguste vastu vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
14.05.2019 Nakkushaigused ja immuniseerimine NH21 Vaktsineerimine gripi vastu vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
9.05.2019 Ravimite kasutamine ATC-01 Ravimite kasutamine peamiste ATC-rühmade järgi (DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed, uuendati 2014.-2017. aasta andmeid.
9.05.2019 Ravimite kasutamine ATC-A Seedekulgla ja ainevahetus (A-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed, uuendati 2014.-2017. aasta andmeid.
9.05.2019 Ravimite kasutamine ATC-B Veri ja vereloomeorganid (B-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed, uuendati 2014.-2017. aasta andmeid.
9.05.2019 Ravimite kasutamine ATC-C Kardiovaskulaarsüsteem (C-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed, uuendati 2014.-2017. aasta andmeid.
9.05.2019 Ravimite kasutamine ATC-D Dermatoloogias kasutatavad ained (D-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed, uuendati 2014.-2017. aasta andmeid.
9.05.2019 Ravimite kasutamine ATC-G Urogenitaalsüsteem ja suguhormoonid (G-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed, uuendati 2014.-2017. aasta andmeid.
9.05.2019 Ravimite kasutamine ATC-H Süsteemsed hormoonpreparaadid (v.a suguhormoonid ja insuliinid) (H-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed, uuendati 2014.-2017. aasta andmeid.
9.05.2019 Ravimite kasutamine ATC-J Infektsioonivastased ained süsteemseks kasutamiseks (J-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed, uuendati 2014.-2017. aasta andmeid.
9.05.2019 Ravimite kasutamine ATC-L Kasvajavastased ja immunomoduleerivad ained (L-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed, uuendati 2014.-2017. aasta andmeid.
9.05.2019 Ravimite kasutamine ATC-M Skeleti-lihassüsteem (M-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed, uuendati 2014.-2017. aasta andmeid.
9.05.2019 Ravimite kasutamine ATC-N Närvisüsteem (N-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed, uuendati 2014.-2017. aasta andmeid.
9.05.2019 Ravimite kasutamine ATC-P Parasiidivastased ained, insektitsiidid ja repellendid (P-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed, uuendati 2014.-2017. aasta andmeid.
9.05.2019 Ravimite kasutamine ATC-R Hingamissüsteem (R-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed, uuendati 2014.-2017. aasta andmeid.
9.05.2019 Ravimite kasutamine ATC-S Meeleelundid (S-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed, uuendati 2014.-2017. aasta andmeid.
9.05.2019 Ravimite kasutamine ATC-V Varia (V-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed, uuendati 2014.-2017. aasta andmeid.
9.05.2019 Tervishoiutöötajad THT030 Apteekide töötajad apteegi liigi ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
9.05.2019 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK30 Üldapteekide käive maakonna järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
9.05.2019 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK31 Haiglaapteekide käive Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
9.05.2019 Ravimite kasutamine RT01 Üldapteekides käideldud retseptid Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
9.05.2019 Tervishoiuteenuse osutajad TTO50 Üld- ja haiglaapteegid Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
7.05.2019 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Tervise enesehinnang, vaimne tervis ja hügieen KU11 Tervise enesehinnang soo ja vanuse järgi Uuendatud Lisati 2017/2018. aasta andmed.
7.05.2019 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Tervise enesehinnang, vaimne tervis ja hügieen KU111 Tervise enesehinnang piirkonna järgi Uuendatud Lisati 2017/2018. aasta andmed.
7.05.2019 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Tervise enesehinnang, vaimne tervis ja hügieen KU112 Tervise enesehinnang rahvuse järgi Uuendatud Lisati 2017/2018. aasta andmed.
7.05.2019 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Tervise enesehinnang, vaimne tervis ja hügieen KU113 Tervise enesehinnang majandusliku olukorra järgi Uuendatud Lisati 2017/2018. aasta andmed.
7.05.2019 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Tervise enesehinnang, vaimne tervis ja hügieen KU12 Depressiivsete episoodide esinemine soo ja vanuse järgi Uuendatud Lisati 2017/2018. aasta andmed.
7.05.2019 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Tervise enesehinnang, vaimne tervis ja hügieen KU121 Depressiivsete episoodide esinemine piirkonna järgi Uuendatud Lisati 2017/2018. aasta andmed.
7.05.2019 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Tervise enesehinnang, vaimne tervis ja hügieen KU122 Depressiivsete episoodide esinemine rahvuse järgi Uuendatud Lisati 2017/2018. aasta andmed.
7.05.2019 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Tervise enesehinnang, vaimne tervis ja hügieen KU123 Depressiivsete episoodide esinemine majandusliku olukorra järgi Uuendatud Lisati 2017/2018. aasta andmed.
7.05.2019 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Tervise enesehinnang, vaimne tervis ja hügieen KU13 Hammaste pesemise sagedus soo ja vanuse järgi Uuendatud Lisati 2017/2018. aasta andmed.
7.05.2019 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Tervise enesehinnang, vaimne tervis ja hügieen KU131 Hammaste pesemise sagedus piirkonna järgi Uuendatud Lisati 2017/2018. aasta andmed.
7.05.2019 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Tervise enesehinnang, vaimne tervis ja hügieen KU132 Hammaste pesemise sagedus rahvuse järgi Uuendatud Lisati 2017/2018. aasta andmed.
7.05.2019 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Tervise enesehinnang, vaimne tervis ja hügieen KU133 Hammaste pesemise sagedus majandusliku olukorra järgi Uuendatud Lisati 2017/2018. aasta andmed.
7.05.2019 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Toitumine KU21 Hommikusöögi ja sooja lõunasöögi söömine soo ja vanuse järgi Uuendatud Lisati 2017/2018. aasta andmed.
7.05.2019 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Toitumine KU211 Hommikusöögi ja sooja lõunasöögi söömine piirkonna järgi Uuendatud Lisati 2017/2018. aasta andmed.
7.05.2019 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Toitumine KU212 Hommikusöögi ja sooja lõunasöögi söömine rahvuse järgi Uuendatud Lisati 2017/2018. aasta andmed.
7.05.2019 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Toitumine KU213 Hommikusöögi ja sooja lõunasöögi söömine majandusliku olukorra järgi Uuendatud Lisati 2017/2018. aasta andmed.
7.05.2019 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Toitumine KU22 Puu- ja köögiviljade söömine soo ja vanuse järgi Uuendatud Lisati 2017/2018. aasta andmed.
7.05.2019 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Toitumine KU221 Puu- ja köögiviljade söömine piirkonna järgi Uuendatud Lisati 2017/2018. aasta andmed.
7.05.2019 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Toitumine KU222 Puu- ja köögiviljade söömine rahvuse järgi Uuendatud Lisati 2017/2018. aasta andmed.
7.05.2019 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Toitumine KU223 Puu- ja köögiviljade söömine majandusliku olukorra järgi Uuendatud Lisati 2017/2018. aasta andmed.
7.05.2019 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Kehaline aktiivsus ja kehakaal KU31 Kehaline aktiivsus soo ja vanuse järgi Uuendatud Lisati 2017/2018. aasta andmed.
7.05.2019 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Kehaline aktiivsus ja kehakaal KU311 Kehaline aktiivsus piirkonna järgi Uuendatud Lisati 2017/2018. aasta andmed.
7.05.2019 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Kehaline aktiivsus ja kehakaal KU312 Kehaline aktiivsus rahvuse järgi Uuendatud Lisati 2017/2018. aasta andmed.
7.05.2019 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Kehaline aktiivsus ja kehakaal KU313 Kehaline aktiivsus majandusliku olukorra järgi Uuendatud Lisati 2017/2018. aasta andmed.
7.05.2019 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Kehaline aktiivsus ja kehakaal KU32 Kehamassiindeks soo ja vanuse järgi Uuendatud Lisati 2017/2018. aasta andmed.
7.05.2019 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Kehaline aktiivsus ja kehakaal KU321 Kehamassiindeks piirkonna järgi Uuendatud Lisati 2017/2018. aasta andmed.
7.05.2019 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Kehaline aktiivsus ja kehakaal KU322 Kehamassiindeks rahvuse järgi Uuendatud Lisati 2017/2018. aasta andmed.
7.05.2019 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Kehaline aktiivsus ja kehakaal KU323 Kehamassiindeks majandusliku olukorra järgi Uuendatud Lisati 2017/2018. aasta andmed.
7.05.2019 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Seksuaalkäitumine KU41 Seksuaalvahekorra kogemus soo ja vanuse järgi Uuendatud Lisati 2017/2018. aasta andmed.
7.05.2019 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Seksuaalkäitumine KU411 Seksuaalvahekorra kogemus piirkonna järgi Uuendatud Lisati 2017/2018. aasta andmed.
7.05.2019 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Seksuaalkäitumine KU412 Seksuaalvahekorra kogemus rahvuse järgi Uuendatud Lisati 2017/2018. aasta andmed.
7.05.2019 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Seksuaalkäitumine KU413 Seksuaalvahekorra kogemus majandusliku olukorra järgi Uuendatud Lisati 2017/2018. aasta andmed.
7.05.2019 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Seksuaalkäitumine KU42 Kondoomi kasutamine soo ja vanuse järgi Uuendatud Lisati 2017/2018. aasta andmed.
7.05.2019 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Seksuaalkäitumine KU421 Kondoomi kasutamine piirkonna järgi Uuendatud Lisati 2017/2018. aasta andmed.
7.05.2019 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Seksuaalkäitumine KU422 Kondoomi kasutamine rahvuse järgi Uuendatud Lisati 2017/2018. aasta andmed.
7.05.2019 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Seksuaalkäitumine KU423 Kondoomi kasutamine majandusliku olukorra järgi Uuendatud Lisati 2017/2018. aasta andmed.
7.05.2019 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Alkoholi tarvitamine KU51 Alkoholi tarvitamise kogemus soo ja vanuse järgi Uuendatud Lisati 2017/2018. aasta andmed.
7.05.2019 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Alkoholi tarvitamine KU511 Alkoholi tarvitamise kogemus piirkonna järgi Uuendatud Lisati 2017/2018. aasta andmed.
7.05.2019 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Alkoholi tarvitamine KU512 Alkoholi tarvitamise kogemus rahvuse järgi Uuendatud Lisati 2017/2018. aasta andmed.
7.05.2019 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Alkoholi tarvitamine KU513 Alkoholi tarvitamise kogemus majandusliku olukorra järgi Uuendatud Lisati 2017/2018. aasta andmed.
7.05.2019 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Alkoholi tarvitamine KU52 Keskmine vanus esmakordsel alkoholi proovimisel ja purju joomisel soo ja vanuse järgi Uuendatud Lisati 2017/2018. aasta andmed.
7.05.2019 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Alkoholi tarvitamine KU53 Alkoholi tarvitamise sagedus soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2017/2018. aasta andmed.
7.05.2019 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Alkoholi tarvitamine KU531 Alkoholi tarvitamise sagedus piirkonna järgi Uuendatud Lisati 2017/2018. aasta andmed.
7.05.2019 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Alkoholi tarvitamine KU532 Alkoholi tarvitamise sagedus rahvuse järgi Uuendatud Lisati 2017/2018. aasta andmed.
7.05.2019 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Alkoholi tarvitamine KU533 Alkoholi tarvitamise sagedus majandusliku olukorra järgi Uuendatud Lisati 2017/2018. aasta andmed.
7.05.2019 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Alkoholi tarvitamine KU54 Purjus oldud korrad soo ja vanuse järgi Uuendatud Lisati 2017/2018. aasta andmed.
7.05.2019 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Alkoholi tarvitamine KU541 Purjus oldud korrad piirkonna järgi Uuendatud Lisati 2017/2018. aasta andmed.
7.05.2019 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Alkoholi tarvitamine KU542 Purjus oldud korrad rahvuse järgi Uuendatud Lisati 2017/2018. aasta andmed.
7.05.2019 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Alkoholi tarvitamine KU543 Purjus oldud korrad majandusliku olukorra järgi Uuendatud Lisati 2017/2018. aasta andmed.
7.05.2019 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Suitsetamine KU61 Suitsetamise kogemus soo ja vanuse järgi Uuendatud Lisati 2017/2018. aasta andmed.
7.05.2019 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Suitsetamine KU611 Suitsetamise kogemus piirkonna järgi Uuendatud Lisati 2017/2018. aasta andmed.
7.05.2019 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Suitsetamine KU612 Suitsetamise kogemus rahvuse järgi Uuendatud Lisati 2017/2018. aasta andmed.
7.05.2019 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Suitsetamine KU613 Suitsetamise kogemus majandusliku olukorra järgi Uuendatud Lisati 2017/2018. aasta andmed.
7.05.2019 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Suitsetamine KU62 Keskmine vanus esimese sigareti suitsetamisel soo ja vanuse järgi Uuendatud Lisati 2017/2018. aasta andmed.
7.05.2019 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Suitsetamine KU63 Suitsetamise sagedus soo ja vanuse järgi Uuendatud Lisati 2017/2018. aasta andmed.
7.05.2019 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Suitsetamine KU631 Suitsetamise sagedus piirkonna järgi Uuendatud Lisati 2017/2018. aasta andmed.
7.05.2019 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Suitsetamine KU632 Suitsetamise sagedus rahvuse järgi Uuendatud Lisati 2017/2018. aasta andmed.
7.05.2019 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Suitsetamine KU633 Suitsetamise sagedus majandusliku olukorra järgi Uuendatud Lisati 2017/2018. aasta andmed.
7.05.2019 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Suitsetamine KU64 Vesipiibu suitsetamine soo ja vanuse järgi Uuendatud Lisati 2017/2018. aasta andmed.
7.05.2019 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Suitsetamine KU641 Vesipiibu suitsetamine piirkonna järgi Uuendatud Lisati 2017/2018. aasta andmed.
7.05.2019 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Suitsetamine KU642 Vesipiibu suitsetamine rahvuse järgi Uuendatud Lisati 2017/2018. aasta andmed.
7.05.2019 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Narkootikumide tarvitamine KU71 Kanepi suitsetamine soo ja vanuse järgi Uuendatud Lisati 2017/2018. aasta andmed.
7.05.2019 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Narkootikumide tarvitamine KU711 Kanepi suitsetamine piirkonna järgi Uuendatud Lisati 2017/2018. aasta andmed.
7.05.2019 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Narkootikumide tarvitamine KU712 Kanepi suitsetamine rahvuse järgi Uuendatud Lisati 2017/2018. aasta andmed.
7.05.2019 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Narkootikumide tarvitamine KU713 Kanepi suitsetamine majandusliku olukorra järgi Uuendatud Lisati 2017/2018. aasta andmed.
10.04.2019 Verekomponentide tootmine ja kasutamine VK1 Doonorid ja vereloovutused Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
10.04.2019 Verekomponentide tootmine ja kasutamine VK11 Vereloovutused doonori soo või vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
10.04.2019 Verekomponentide tootmine ja kasutamine VK15 Doonorlusest alaliselt või ajutiselt kõrvaldatud isikud peamise põhjuse järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
10.04.2019 Verekomponentide tootmine ja kasutamine VK41 Konservvere ja verekomponentide praagi põhjused Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
10.04.2019 Verekomponentide tootmine ja kasutamine VK42 Doonorivere testimisel kinnitatud positiivsed nakkushaigustekitaja juhtumid Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
10.04.2019 Verekomponentide tootmine ja kasutamine VK5 Verekeskuses valmistatud verekomponendid Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
10.04.2019 Verekomponentide tootmine ja kasutamine VK7 Vere, verekomponentide ja -preparaatide kasutamine Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
10.04.2019 Verekomponentide tootmine ja kasutamine VK8 Transfusioonravi ja transfusioonijärgsed reaktsioonid vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
10.04.2019 Ravikindlustatud RA01 Ravikindlustatute arv vanuserühmas 20-59 ja osatähtsus samas vanuses registreeritud elanikkonnast soo, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
29.03.2019 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Tervise enesehinnang TKU01 Hinnang oma käesoleva aja tervisele soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
29.03.2019 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Tervise enesehinnang TKU02 Hinnang oma käesoleva aja tervisele soo ja hariduse järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
29.03.2019 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Tervise enesehinnang TKU03 Hinnang oma käesoleva aja tervisele soo ja rahvuse järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
29.03.2019 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Tervise enesehinnang TKU04 Hinnang oma käesoleva aja tervisele soo ja piirkonna järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
29.03.2019 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Tervise enesehinnang TKU05 Hinnang oma käesoleva aja tervisele soo ja majandusliku aktiivsuse järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
29.03.2019 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Toitumine TKU10 Viimase 7 päeva jooksul värske puu- ja juurvilja söömine soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
29.03.2019 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Toitumine TKU11 Viimase 7 päeva jooksul päevas keskmiselt söödud juurviljade kogus soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
29.03.2019 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Toitumine TKU12 Viimase 7 päeva jooksul päevas keskmiselt söödud puuviljade kogus soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
29.03.2019 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Toitumine TKU13 Toidu valmistamisel tavaliselt kasutatud rasvaine tüüp soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
29.03.2019 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Alkoholi tarvitamine TKU20 Alkoholi tarvitamise sagedus viimase 12 kuu jooksul soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
29.03.2019 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Alkoholi tarvitamine TKU21 Alkoholi tarvitamise sagedus viimase 12 kuu jooksul soo ja hariduse järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
29.03.2019 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Alkoholi tarvitamine TKU22 Alkoholi tarvitamise sagedus viimase 12 kuu jooksul soo ja rahvuse järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
29.03.2019 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Alkoholi tarvitamine TKU23 Alkoholi tarvitamise sagedus viimase 12 kuu jooksul soo ja piirkonna järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
29.03.2019 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Alkoholi tarvitamine TKU24 Alkoholi tarvitamise sagedus viimase 12 kuu jooksul soo ja majandusliku aktiivsuse järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
29.03.2019 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Alkoholi tarvitamine TKU25 Korraga vähemalt kuue alkoholiannuse tarvitamine soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
29.03.2019 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Kehaline aktiivsus ja kehakaal TKU30 Vabal ajal vähemalt poole tunni vältel tervisespordi harrastamise sagedus soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
29.03.2019 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Kehaline aktiivsus ja kehakaal TKU31 Vabal ajal vähemalt poole tunni vältel tervisepordi harrastamise sagedus soo ja hariduse järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
29.03.2019 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Kehaline aktiivsus ja kehakaal TKU32 Vabal ajal vähemalt poole tunni vältel tervisepordi harrastamise sagedus soo ja rahvuse järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
29.03.2019 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Kehaline aktiivsus ja kehakaal TKU33 Vabal ajal vähemalt poole tunni vältel tervisepordi harrastamise sagedus soo ja piirkonna järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
29.03.2019 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Kehaline aktiivsus ja kehakaal TKU34 Vabal ajal vähemalt poole tunni vältel tervisespordi harrastamise sagedus soo ja majandusliku aktiivsuse järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
29.03.2019 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Kehaline aktiivsus ja kehakaal TKU40 Kehamassiindeks soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
29.03.2019 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Kehaline aktiivsus ja kehakaal TKU41 Kehamassiindeks soo, vanuserühma ja hariduse järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
29.03.2019 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Kehaline aktiivsus ja kehakaal TKU42 Kehamassiindeks soo, vanuserühma ja rahvuse järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
29.03.2019 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Kehaline aktiivsus ja kehakaal TKU43 Kehamassiindeks soo, vanuserühma ja piirkonna järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
29.03.2019 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Kehaline aktiivsus ja kehakaal TKU44 Kehamassiindeks soo, vanuserühma ja majandusliku aktiivsuse järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
29.03.2019 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Suitsetamine TKU50 Suitsetamine soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
29.03.2019 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Suitsetamine TKU51 Suitsetamine soo ja hariduse järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
29.03.2019 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Suitsetamine TKU52 Suitsetamine soo ja rahvuse järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
29.03.2019 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Suitsetamine TKU53 Suitsetamine soo ja piirkonna järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
29.03.2019 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Suitsetamine TKU54 Suitsetamine soo ja majandusliku aktiivsuse järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
29.03.2019 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Suitsetamine TKU56 Tubakasuitsule eksponeeritus ühiskondlikes ruumides või töökohas aja, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
29.03.2019 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Suitsetamine TKU57 Tubakasuitsule eksponeeritus kodus soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
29.03.2019 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Seksuaalkäitumine TKU60 Juhupartneriga seksuaalvahekorras olles kondoomi kasutamine soo järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
29.03.2019 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Narkootikumid TKU70 Kanepi tarvitamine soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed, uuendati 2006.-2014. aasta andmeid.
29.03.2019 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Liiklusohutus TKU80 Pimedal ajal helkuri kasutamine soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
29.03.2019 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Liiklusohutus TKU81 Turvavöö kasutamine soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
29.03.2019 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Liiklusohutus TKU82 Pärast alkoholi tarvitamist auto juhtimine viimase 12 kuu jooksul soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
27.03.2019 Ravikindlustatud RA02 Ravikindlustatute arv ja osatähtsus registreeritud elanikkonnast soo ja maakonna järgi Lisatud Lisati 2018. aasta andmed.
21.03.2019 Terviseprofiilide alusandmed - maakondadele ja KOV-idele LO01 Inimkannatanutega liiklusõnnetused ning neis hukkunud ja vigastatud haldusüksuse järgi, haldusjaotus seisuga 01.01.2018 Lisatud Lisati 2018. aasta andmed.
21.03.2019 Terviseprofiilide alusandmed - maakondadele ja KOV-idele TUL02 Tulekahjudes hukkunud maakonna järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
21.03.2019 Terviseprofiilide alusandmed - maakondadele ja KOV-idele TUL04 Hoonetulekahjude tekkepõhjused haldusüksuse järgi, haldusjaotus seisuga 01.01.2018 Lisatud Lisati 2018. aasta andmed.
21.03.2019 Terviseprofiilide alusandmed - maakondadele ja KOV-idele UP01 Päästeameti registreeritud uppumised maakonna järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
21.03.2019 Terviseprofiilide alusandmed - maakondadele ja KOV-idele TO01 Tööõnnetused toimumiskoha maakonna järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed, uuendati 2016.-2017. aasta andmeid.
24.01.2019 Vähi sõeluuringud VSR07 Rinnavähi sõeluuringul avastatud vähijuhud Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
24.01.2019 Vähi sõeluuringud VSR17 Emakakaelavähi sõeluuringul avastatud vähijuhud Uuendatud Lisati 2016. aasta andmed.
24.01.2019 Vähi sõeluuringud VSR27 Jämesoolevähi sõeluuringul avastatud vähijuhud Lisatud Lisati 2016. aasta andmed.
24.01.2019 Vähi sõeluuringud VSR01 Rinnavähi sõeluuringu sihtrühm ja uuringule kutsutavad naised ravikindlustuse olemasolu, maakonna ja vanuse järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
24.01.2019 Vähi sõeluuringud VSR11 Emakakaelavähi sõeluuringu sihtrühm ja uuringule kutsutavad naised ravikindlustuse olemasolu, maakonna ja vanuse järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
24.01.2019 Vähi sõeluuringud VSR21 Jämesoolevähi sõeluuringu sihtrühm ja uuringule kutsutavad mehed ja naised ravikindlustuse olemasolu, maakonna ja vanuse järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed.
24.01.2019 Tervist edendavad asutused TEA01 Tervist Edendavad Lasteaiad maakonna järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
24.01.2019 Tervist edendavad asutused TEA02 Tervist Edendavad Koolid maakonna järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
24.01.2019 Tervist edendavad asutused TEA03 Tervist Edendavad Töökohad maakonna järgi Uuendatud Lisati 2018. aasta andmed.
8.01.2019 Tervishoiukulud KK01 Tervishoiukulud teenuse ja rahastamismudeli järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2003.-2007. aasta andmed.
8.01.2019 Tervishoiukulud KK02 Tervishoiukulud teenuse pakkuja ja rahastamismudeli järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2003.-2007. aasta andmed.
8.01.2019 Tervishoiukulud KK03 Tervishoiukulud teenuse ja teenuse pakkuja järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2003.-2007. aasta andmed.
8.01.2019 Tervishoiukulud KK04 Tervishoiukulude näitajad ühe inimese kohta Uuendatud Lisati 2003.-2007. aasta andmed.
8.01.2019 Tervishoiukulud KK05 Tervishoiukulude näitajad Uuendatud Lisati 2003.-2007. aasta andmed, uuendati 2014.-2017. aasta andmeid.
8.01.2019 Tervishoiukulud KK06 Tervishoiukulud rahastamisallika ja rahastamismudeli järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2003.-2007. aasta andmed.
2.01.2019 Alkohoolsete jookide testostlemise uuring ATO10 Alkoholi testostlemisel dokumendi küsimine vanuse küsimise järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
2.01.2019 Alkohoolsete jookide testostlemise uuring ATO11 Alkoholi testostlemisel dokumendi küsimine ostetud joogi tüübi järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
2.01.2019 Alkohoolsete jookide testostlemise uuring ATO12 Alkoholi testostlemisel dokumendi küsimine piirkonna järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
2.01.2019 Alkohoolsete jookide testostlemise uuring ATO13 Alkoholi testostlemisel dokumendi küsimine asula tüübi järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
2.01.2019 Alkohoolsete jookide testostlemise uuring ATO14 Alkoholi testostlemisel dokumendi küsimine testostleja soo järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.
2.01.2019 Alkohoolsete jookide testostlemise uuring ATO16 Alkoholi testostlemisel dokumendi küsimine poe tüübi järgi Uuendatud Lisati 2017. aasta andmed.