Viimati lisatud ja uuendatud tabelid

Kuupäev Valdkond Tabeli kood Tabeli nimetus Lisatud /
uuendatud
Märkus
04.07.2024 Surmad SD15 Surmade esialgsed registreerimisandmed põhjuse, soo, maakonna ja kuu järgi Uuendatud Lisati 2024. a mai andmed, uuendati 2024. a jaanuari-aprilli andmeid.
27.06.2024 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR03 Sünnid haigla ja naise elukoha järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
27.06.2024 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR10 Sünnitajate arvele võtmine ehk esmane antenataalne külastus raseduskestuse, naise elukoha ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
27.06.2024 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR30 Sündide arv ja sünnikaal ajalisuse või elulisuse ja naise elukoha järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
27.06.2024 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR32 Sündide arv ja sünnipikkus ajalisuse või elulisuse ja naise elukoha järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
27.06.2024 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR40 Elusalt sündinud laste Apgari indeksid (1., 5. ja 10. minutil) raseduskestuse ja naise vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
27.06.2024 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR41 Sünnitajate suitsetamine raseduse ajal naise elukoha ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
27.06.2024 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR421 Sünnitaja rasedusaegsed riskitegurid naise elukoha ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
27.06.2024 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR43 Sünnitajate rasedusaegne jälgimine naise elukoha järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
27.06.2024 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR441 Sünnieelne diagnostika, uuringud ja ravi naise elukoha ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
27.06.2024 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR45 Sünnitamisviis tervishoiuteenuse osutaja maakonna ja naise vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
27.06.2024 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR47 Sünnitamisviis varasema keisrilõike korral naise vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
27.06.2024 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR50 Sünnitajad varasemate sünnituste arvu, vanuserühma ja elukoha järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
27.06.2024 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR52 Sünnitajad hariduse, tegevusala ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
27.06.2024 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR55 Sünnitajad rahvuse, perekonnaseisu ja elukoha järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
27.06.2024 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR56 Sünnitajad perekonnaseisu ja elukoha järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
27.06.2024 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR57 Vastsündinute isade vanus haridustaseme järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
27.06.2024 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR60 Raseduskestus sünnitushetkel (täisnädalates) naise vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
27.06.2024 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR61 Peresünnitused ja sünnituse valutustamine naise vanuserühma järgi (alates 2020) Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
27.06.2024 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR63 Sünnituspuhused ja -järgsed diagnoosid naise vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
27.06.2024 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR641 Sünnitusega seotud toimingud naise vanuserühma järgi (alates 2020) Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
27.06.2024 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR65 Peresünnitused Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
27.06.2024 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR68 Sünnid sünnikoha, elulisuse ja raseduskestuse järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
27.06.2024 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR711 Vastsündinutega tehtud toimingud esimesel elunädalal raseduskestuse järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
27.06.2024 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR72 Laps seitsme päeva vanuselt raseduskestuse järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
27.06.2024 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR81 Raseduste lõpe naise vanuserühma järgi Uuendatud Uuendati 2023. aasta andmeid.
19.06.2024 Tervisekaotus TER01 Rahvastiku tervisekaotus, suremuskaotus ja haiguskaotus soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed, uuendati 2017-2021. aasta andmeid.
19.06.2024 Tervisekaotus TER02 Rahvastiku tervisekaotus, suremuskaotus ja haiguskaotus soo ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed, uuendati 2021. aasta andmeid.
19.06.2024 Tervisekaotus TER03 Rahvastiku tervisekaotus soo, vanuserühma, maakonna ja põhjuse järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed, uuendati 2013., 2017-2021. aasta andmeid.
19.06.2024 Tervisekaotus TER05 Rahvastiku haiguskaotus soo, vanuserühma ja põhjuse järgi Uuendatud Lisati 2021. ja 2023. aasta andmed.
19.06.2024 Tervisekaotus TER06 Rahvastiku suremuskaotus soo, vanuserühma ja põhjuse järgi Uuendatud Lisati 2021. ja 2023. aasta andmed.
19.06.2024 Vigastused VIG10 Ravi vajanud vigastuste välispõhjused soo, vanuserühma ja elukoha järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed, uuendati 2012-2022. aasta andmeid.
19.06.2024 Vigastused VIG11 Ravi vajanud vigastuste välispõhjused 100 000 elaniku kohta soo, vanuserühma ja elukoha järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed, uuendati 2012-2022. aasta andmeid.
19.06.2024 Vigastused VIG12 Ravi vajanud vigastuste välispõhjused toimumise koha, vanuserühma ja elukoha järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed, uuendati 2012-2022. aasta andmeid.
19.06.2024 Vigastused VIG13 Vigastuse tõttu ravi vajanud isikud välispõhjuse, soo, vanuserühma ja elukoha järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed, uuendati 2012-2022. aasta andmeid.
19.06.2024 Vigastused VIG14 Vigastuse tõttu ravi vajanud isikud 100 000 elaniku kohta välispõhjuse, soo, vanuserühma ja elukoha järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed, uuendati 2012-2022. aasta andmeid.
18.06.2024 Tuberkuloos TB05 Tuberkuloosi haigestumise esialgsed registreerimisandmed maakonna ja kuu järgi Uuendatud Lisati 2024. aasta mai andmed, uuendati 2024. aasta aprilli andmeid.
17.06.2024 Psüühika- ja käitumishäired PKH1 Psühhiaatri poolt ambulatoorselt konsulteeritud isikud diagnoosi, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed, uuendati 2022. aasta andmeid.
17.06.2024 Psüühika- ja käitumishäired PKH2 Uued ambulatoorsed psühhiaatrilised haigusjuhud soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
17.06.2024 Psüühika- ja käitumishäired PKH3 Uued ambulatoorsed psühhiaatrilised haigusjuhud 100 000 elaniku kohta soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
17.06.2024 Psüühika- ja käitumishäired PKH4 Psühhiaatria haiglaravilt väljakirjutatud, voodipäevad ja ravikestus põhidiagnoosi ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
17.06.2024 Psüühika- ja käitumishäired PKH5 Tahtest olenemata hospitaliseeritud Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
17.06.2024 Psüühika- ja käitumishäired PKH7 Psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired kliinilise seisundi järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
17.06.2024 Psüühika- ja käitumishäired PKH8 Psühhiaatria päevaravilt lahkunud ravi põhjuse ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
14.06.2024 Verekomponentide tootmine ja kasutamine VK1 Doonorid ja vereloovutused Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed, uuendati 2022. aasta andmeid.
14.06.2024 Verekomponentide tootmine ja kasutamine VK11 Vereloovutused doonori soo või vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
14.06.2024 Verekomponentide tootmine ja kasutamine VK15 Doonorlusest alaliselt või ajutiselt kõrvaldatud isikud peamise põhjuse järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
14.06.2024 Verekomponentide tootmine ja kasutamine VK41 Konservvere ja verekomponentide praagi põhjused Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
14.06.2024 Verekomponentide tootmine ja kasutamine VK42 Doonorivere testimisel kinnitatud positiivsed nakkushaigustekitaja juhtumid Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
14.06.2024 Verekomponentide tootmine ja kasutamine VK5 Verekeskuses valmistatud verekomponendid Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed, uuendati 2012-2022. aasta andmeid.
14.06.2024 Verekomponentide tootmine ja kasutamine VK7 Vere, verekomponentide ja -preparaatide kasutamine Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed, uuendati 2022. aasta andmeid.
14.06.2024 Verekomponentide tootmine ja kasutamine VK8 Transfusioonravi ja transfusioonijärgsed reaktsioonid vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed, uuendati 2022. aasta andmeid.
05.06.2024 Oodatav eluiga OE012 Oodatav eluiga sünnihetkel soo järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
05.06.2024 Oodatav eluiga OE045 Elada jäänud aastad soo ja vanuse järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
05.06.2024 Oodatav eluiga OE0451 Elada jäänud aastad soo, vanuserühma ja asustusüksuse liigi järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
05.06.2024 Oodatav eluiga OE0452 Elada jäänud aastad soo, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2022/2023. aasta andmed.
05.06.2024 Oodatav eluiga OE0453 Elada jäänud aastad soo, vanuserühma ja rahvuse järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
05.06.2024 Oodatav eluiga OE0454 Elada jäänud aastad soo, vanuserühma ja hariduse järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
05.06.2024 Tervena elada jäänud aastad TE75 Tervena elada jäänud aastad soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
05.06.2024 Tervena elada jäänud aastad TE751 Tervena elada jäänud aastad soo, vanuse ja rahvuse järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
05.06.2024 Tervena elada jäänud aastad TE752 Tervena elada jäänud aastad soo, vanuse ja asustusüksuse järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
05.06.2024 Tervena elada jäänud aastad TE753 Tervena elada jäänud aastad soo, vanuse ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2022/2023. aasta andmed.
05.06.2024 Tervena elada jäänud aastad TE754 Tervena elada jäänud aastad soo, vanuse ja hariduse järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
05.06.2024 Surmad SD15 Surmade esialgsed registreerimisandmed põhjuse, soo, maakonna ja kuu järgi Uuendatud Lisatud 2024. a aprilli andmed, uuendati 2024. a jaanuari-märtsi andmeid.
04.06.2024 Raseduse katkemised ja katkestamised RK01 Raseduse katkemised/katkestamised liigi, naise vanuserühma ja elukoha järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
04.06.2024 Raseduse katkemised ja katkestamised RK11 Raseduse katkemised/katkestamised liigi, tervishoiuteenuse osutaja maakonna ja naise vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
04.06.2024 Raseduse katkemised ja katkestamised RK20 Indutseeritud abordikordajad naise elukoha järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
04.06.2024 Raseduse katkemised ja katkestamised RK28 Raseduse katkemised/katkestamised liigi ja tervishoiuteenuse osutaja järgi (alates 2002) Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
04.06.2024 Raseduse katkemised ja katkestamised RK31 Raseduse katkemise/katkestamise meetod katkestamise liigi ja tervishoiuteenuse osutaja maakonna järgi (alates 2020) Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
04.06.2024 Raseduse katkemised ja katkestamised RK40 Raseduse katkemise/katkestamise liik raseduskestuse ja naise elukoha järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
04.06.2024 Raseduse katkemised ja katkestamised RK51 Rasestumisvastaste vahendite kasutamine indutseeritud abordi korral vahetult enne rasedust naise vanuserühma järgi (alates 2020) Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
04.06.2024 Raseduse katkemised ja katkestamised RK58 Indutseeritud abordid naise rahvuse ja elukoha järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
04.06.2024 Raseduse katkemised ja katkestamised RK59 Indutseeritud abordid naise hariduse ja elukoha järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
04.06.2024 Raseduse katkemised ja katkestamised RK60 Indutseeritud abordid naise tegevusala, vanuserühma ja elukoha järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
04.06.2024 Raseduse katkemised ja katkestamised RK61 Indutseeritud abordid naise perekonnaseisu ja elukoha järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
04.06.2024 Raseduse katkemised ja katkestamised RK62 Raseduse katkemised/katkestamised liigi, naise vanuserühma ja varasemate raseduste katkemiste/katkestamiste arvu järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
04.06.2024 Raseduse katkemised ja katkestamised RK63 Raseduse katkemised/katkestamised liigi, naise vanuserühma ja varasemate sünnituste arvu järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
04.06.2024 Raseduse katkemised ja katkestamised RK67 Raseduse katkemise/katkestamise tüsistused 24 tunni jooksul naise vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
04.06.2024 Surmad SD21 Surmad põhjuse, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
04.06.2024 Surmad SD22 Surmad 100 000 elaniku kohta põhjuse, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
04.06.2024 Surmad SD23 Standarditud suremuskordajad 100 000 elaniku kohta põhjuse, soo ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
04.06.2024 Surmad SD29 Surmad soo, põhjuse ja elukoha kohaliku omavalitsuse järgi, haldusjaotus seisuga 01.01.2018 Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
04.06.2024 Surmad SD31 15 levinumat surma põhjust soo ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
04.06.2024 Surmad SD40 Surmad alkoholi tarvitamisest põhjustatud haigustesse soo ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
04.06.2024 Surmad SD41 Narkootiliste ainete kasutamisest otseselt tingitud surmad soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
04.06.2024 Surmad SD50 Imikusurmad soo, maakonna ja vanuse järgi surmahetkel Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
04.06.2024 Surmad SD501 Imikusurmad soo ja surma põhjuse järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
04.06.2024 Surmad SD51 Perinataalsurmad sünnikaalu ja raseduskestuse järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
04.06.2024 Surmad SD52 Perinataalsurmad ja kordajad maakonna järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
04.06.2024 Surmad SD53 Surnultsündinud surma põhjuse järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
04.06.2024 Surmad SD60 Raviga välditavad surmad surma põhjuse, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
04.06.2024 Surmad SD61 Ennetusega välditavad surmad surma põhjuse, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
04.06.2024 Surmad SD90 Lahangud Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
30.05.2024 Tervishoiuteenuse osutajad TTO15 Iseseisvad tervishoiuteenuse osutajad omaniku liigi, tervishoiutöötajate arvu ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed, uuendati 2022. aasta andmeid.
30.05.2024 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH01 Haiglate üldandmed Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
30.05.2024 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH10 Tervishoiutöötajad ja täidetud ametikohad haigla järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
30.05.2024 Tervishoiutöötajad THT001 Tervishoiutöötajad, täidetud ametikohad ja ületunnid ameti järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
30.05.2024 Tervishoiutöötajad THT002 Tervishoiutöötajad soo, vanuse ja ameti järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
30.05.2024 Tervishoiutöötajad THT003 Arst- ja hambaarst-residendid eriala järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
30.05.2024 Tervishoiutöötajad THT004 Tervishoiutöötajate keskmine vanus soo ja ameti järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
30.05.2024 Tervishoiutöötajad THT005 Tervishoiutöötajate keskmine vanus ametiala ja tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
30.05.2024 Tervishoiutöötajad THT006 Tervishoiutöötajad, täidetud ametikohad ja ületunnid ametiala ja tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
30.05.2024 Tervishoiutöötajad THT007 Tervishoiutöötajad ja täidetud ametikohad ametiala ja tervishoiuteenuse osutaja omaniku liigi järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
30.05.2024 Tervishoiutöötajad THT008 Tervishoiutöötajad ametiala ja lepingulise koormuse järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
30.05.2024 Tervishoiutöötajad THT009 Perearstiabiasutuste tervishoiutöötajad, täidetud ametikohad ja ületunnid ametiala ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
30.05.2024 Tervishoiutöötajad THT010 Hambaraviteenuse osutamisega seotud tervishoiutöötajad, täidetud ametikohad ja ületunnid ametiala ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed, uuendati 2022. aasta andmeid.
30.05.2024 Tervishoiutöötajad THT012 Verekeskuste tervishoiutöötajad ja täidetud ametikohad ametiala järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
30.05.2024 Tervishoiutöötajad THT013 Tervishoiuasutuste kõik töötajad ja tervishoiutöötajad tervishoiuteenuse osutaja ja omaniku liigi järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
30.05.2024 Tervishoiutöötajad THT014 Tervishoiutöötajad, täidetud ametikohad ja ületunnid ametiala ja maakonna järgi Lisatud Lisati 2013-2023. aasta andmed.
30.05.2024 Tervishoiutöötajad THT022 Registreeritud tervishoiutöötajad ametiala, soo ja vanuserühma järgi, 31. detsember Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed, uuendati 2021-2022. aasta andmeid.
30.05.2024 Tervishoiutöötajad THT023 Välismaal töötamiseks kutsekvalifikatsiooni tunnustamise tõendi saanud tervishoiutöötajad eriala järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
28.05.2024 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR001 Sünnid Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
28.05.2024 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR01 Elussünnid raseduskestuse, naise vanuserühma ja elukoha järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmeid.
28.05.2024 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR02 Sündimuse kordajad naise elukoha järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
28.05.2024 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR51 Sünnitamisviis varasema keisrilõike korral naise vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
28.05.2024 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR54 Sünnitajad varasemate sünnituste arvu, vanuserühma ja elukoha järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
28.05.2024 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR66 Vastsündinud soo ja sünnikuu järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
28.05.2024 Tuberkuloos TB05 Tuberkuloosi haigestumise esialgsed registreerimisandmed maakonna ja kuu järgi Uuendatud Uuendati 2023. aasta andmeid.
28.05.2024 Tuberkuloos TB10 Esmakordselt elus arvelevõetud tuberkuloosijuhud paikme, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
28.05.2024 Tuberkuloos TB11 Tuberkuloosi haigestumuskordajad 100 000 inimese kohta soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
28.05.2024 Tuberkuloos TB20 Tuberkuloosi esmas- ja retsidiivjuhud diagnoosimise viisi soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
28.05.2024 Tuberkuloos TB30 Tuberkuloosi esmas- ja retsidiivjuhud haigestumise paikme, bakteri erituse ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
28.05.2024 Tuberkuloos TB40 Tuberkuloosi haigestumus ja haigestumuskordajad maakonna järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
28.05.2024 Tuberkuloos TB51 Tuberkuloosi retsidiivjuhud paikme, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
28.05.2024 Tuberkuloos TB52 Tuberkuloosi korduvravijuhud paikme, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
28.05.2024 Tuberkuloos TB60 HIV positiivsed tuberkuloosi juhud soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
28.05.2024 Tuberkuloos TB61 Tuberkuloosi haiged HIV testimise, positiivsete juhtude arvu ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
28.05.2024 Tuberkuloos TB71 Registreeritud tuberkuloosihaigete ravitulemused (v.a MDR TB juhud) paikme järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta esialgsed andmed.
28.05.2024 Tuberkuloos TB72 Registreeritud MDR tuberkuloosi ravitulemused paikme järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
28.05.2024 Tuberkuloos TB81 Tuberkuloosi esmasjuhud perekonnaseisu, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
28.05.2024 Tuberkuloos TB82 Tuberkuloosi esmasjuhud hariduse, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
28.05.2024 Tuberkuloos TB83 Tuberkuloosi esmasjuhud tegevusala, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
28.05.2024 Tuberkuloos TB84 Tuberkuloosi esmasjuhud sünnikoha, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
28.05.2024 Tuberkuloos TB91 Tuberkuloosi retsidiivjuhud perekonnaseisu, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
28.05.2024 Tuberkuloos TB92 Tuberkuloosi retsidiivjuhud hariduse, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
28.05.2024 Tuberkuloos TB93 Tuberkuloosi retsidiivjuhud tegevusala, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
28.05.2024 Tuberkuloos TB94 Tuberkuloosi retsidiivjuhud sünnikoha, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
23.05.2024 Tuberkuloos TB05 Tuberkuloosi haigestumise esialgsed registreerimisandmed maakonna ja kuu järgi Uuendatud Lisati 2024. aasta aprilli andmed, uuendati 2024. aasta jaanuari ja märtsi andmeid.
21.05.2024 Vähi sõeluuringud VSR07 Rinnavähi sõeluuringul avastatud vähijuhud Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed, uuendati 2015.-2020. aasta andmeid.
21.05.2024 Vähi sõeluuringud VSR17 Emakakaelavähi sõeluuringul avastatud vähijuhud Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed, uuendati 2015.-2020. aasta andmeid.
21.05.2024 Vähi sõeluuringud VSR27 Jämesoolevähi sõeluuringul avastatud vähijuhud Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed, uuendati 2016.-2020. aasta andmeid.
16.05.2024 Nakkushaigused ja immuniseerimine NH01 Valitud nakkushaiguste registreeritud juhtude arv ja kordaja 100 000 elaniku kohta soo ja maakonna järgi Uuendatud Lisati osaliselt 2023. aasta andmed.
16.05.2024 Nakkushaigused ja immuniseerimine NH02 Valitud nakkushaiguste registreeritud juhtude arv ja kordaja 100 000 elaniku kohta soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
16.05.2024 Nakkushaigused ja immuniseerimine NH10 1-aastaste laste immuniseerimisega hõlmatus haiguse ja maakonna järgi (%) Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
16.05.2024 Nakkushaigused ja immuniseerimine NH11 2-aastaste laste immuniseerimisega hõlmatus haiguse ja maakonna järgi (%) Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
16.05.2024 Nakkushaigused ja immuniseerimine NH20 Vaktsineerimine nakkushaiguste vastu vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
16.05.2024 Nakkushaigused ja immuniseerimine NH21 Vaktsineerimine gripi vastu vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed, uuendati 2021.-2022. aasta andmeid.
14.05.2024 Ravimite kasutamine ATC-01 Ravimite kasutamine peamiste ATC-rühmade järgi (DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed, uuendati 2019.-2022. aasta andmeid.
14.05.2024 Ravimite kasutamine ATC-A Seedekulgla ja ainevahetus (A-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed, uuendati 2019.-2022. aasta andmeid.
14.05.2024 Ravimite kasutamine ATC-B Veri ja vereloomeorganid (B-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed, uuendati 2019.-2022. aasta andmeid.
14.05.2024 Ravimite kasutamine ATC-C Kardiovaskulaarsüsteem (C-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed, uuendati 2019.-2022. aasta andmeid.
14.05.2024 Ravimite kasutamine ATC-D Dermatoloogias kasutatavad ained (D-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed, uuendati 2019.-2022. aasta andmeid.
14.05.2024 Ravimite kasutamine ATC-G Urogenitaalsüsteem ja suguhormoonid (G-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed, uuendati 2019.-2022. aasta andmeid.
14.05.2024 Ravimite kasutamine ATC-H Süsteemsed hormoonpreparaadid (v.a suguhormoonid ja insuliinid) (H-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed, uuendati 2019.-2022. aasta andmeid.
14.05.2024 Ravimite kasutamine ATC-J Infektsioonivastased ained süsteemseks kasutamiseks (J-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed, uuendati 2019.-2022. aasta andmeid.
14.05.2024 Ravimite kasutamine ATC-L Kasvajavastased ja immunomoduleerivad ained (L-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed, uuendati 2019.-2022. aasta andmeid.
14.05.2024 Ravimite kasutamine ATC-M Skeleti-lihassüsteem (M-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed, uuendati 2019.-2022. aasta andmeid.
14.05.2024 Ravimite kasutamine ATC-N Närvisüsteem (N-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed, uuendati 2019.-2022. aasta andmeid.
14.05.2024 Ravimite kasutamine ATC-P Parasiidivastased ained, insektitsiidid ja repellendid (P-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed, uuendati 2019.-2022. aasta andmeid.
14.05.2024 Ravimite kasutamine ATC-R Hingamissüsteem (R-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed, uuendati 2019.-2022. aasta andmeid.
14.05.2024 Ravimite kasutamine ATC-S Meeleelundid (S-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed, uuendati 2019.-2022. aasta andmeid.
14.05.2024 Ravimite kasutamine ATC-V Varia (V-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed, uuendati 2019.-2022. aasta andmeid.
14.05.2024 Ravimite kasutamine RT01 Üldapteekides käideldud retseptid Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
14.05.2024 Tervishoiutöötajad THT030 Apteekide töötajad apteegi liigi ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
14.05.2024 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK30 Üldapteekide käive maakonna järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
14.05.2024 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK31 Haiglaapteekide käive Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
14.05.2024 Tervishoiuteenuse osutajad TTO50 Üld- ja haiglaapteegid Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
9.05.2024 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond KE30 Erakorralise meditsiini osakonna olemasolu haigla liigi järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
9.05.2024 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond KE31 Erakorralise meditsiini osakonna olemasolu maakonna järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
9.05.2024 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond KE32 Erakorraliste patsientide saabumine vanuserühma ja haigla liigi järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed, uuendatud 2022. aasta andmeid.
9.05.2024 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond KE33 Erakorraliste patsientide lahkumine haigla liigi järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed, uuendatud 2022. aasta andmeid.
9.05.2024 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond KE34 Erakorralise meditsiini ravivoodid ja jälgimiskohad haigla liigi järgi, 31. detsember Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
9.05.2024 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH05 Erakorralise meditsiini osakonna (EMO) ja/või vastuvõtuosakonna olemasolu ja erakorraliste patsientide lahkumine haigla järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
9.05.2024 Tervishoiuteenuse osutajad TTO30 Kiirabiasutused, brigaadid ja kiirabiautod Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
6.05.2024 Surmad SD15 Surmade esialgsed registreerimisandmed põhjuse, soo, maakonna ja kuu järgi Uuendatud Lisatud 2024. a märtsi andmed, uuendati 2024. a jaanuari ja veebruari andmeid.
29.04.2024 Tervishoiukulud KK07 Tervishoiusüsteemi investeeringud põhivarasse teenuse pakkuja järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2021. aasta andmeid.
26.04.2024 Kahjude vähendamise teenus KAV01 Kahjude vähendamise teenuse osutamine nõustamiskeskustes, väljatööl, apteekides ja mobiilsetes bussides kokku Uuendatud Lisati 2024. aasta I kvartali andmed.
26.04.2024 Kahjude vähendamise teenus KAV02 Kahjude vähendamise keskuste teenused, sh süstlavahetus piirkonna järgi Uuendatud Lisati 2024. aasta I kvartali andmed.
26.04.2024 Kahjude vähendamise teenus KAV03 Kahjude vähendamise mobiilsete nõustamisbusside teenused, sh süstlavahetus piirkonna järgi Uuendatud Lisati 2024. aasta I kvartali andmed.
26.04.2024 Kahjude vähendamise teenus KAV04 Kahjude vähendamise teenused apteekides, sh süstlavahetus piirkonna järgi Uuendatud Lisati 2024. aasta I kvartali andmed.
25.04.2024 Vähi sõeluuringud VSR02 Rinnavähi sõeluuringu sihtrühma hõlmatus mammograafilise uuringuga vanuse järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
25.04.2024 Vähi sõeluuringud VSR03 Rinnavähi sõeluuringu sihtrühma hõlmatus mammograafilise uuringuga maakonna järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
25.04.2024 Vähi sõeluuringud VSR04 Rinnavähi sõeluuringule kutsutavate naiste osalusmäär kutse ja mammograafilise uuringuga ravikindlustuse olemasolu ja vanuse järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
25.04.2024 Vähi sõeluuringud VSR05 Rinnavähi sõeluuringule kutsutavate naiste osalusmäär kutse ja mammograafilise uuringuga ravikindlustuse olemasolu ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
25.04.2024 Vähi sõeluuringud VSR12 Emakakaelavähi sõeluuringu sihtrühma hõlmatus uuringuga vanuse järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
25.04.2024 Vähi sõeluuringud VSR13 Emakakaelavähi sõeluuringu sihtrühma hõlmatus uuringuga maakonna järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
25.04.2024 Vähi sõeluuringud VSR14 Emakakaelavähi sõeluuringule kutsutavate naiste osalusmäär kutse ja uuringuga ravikindlustuse olemasolu ja vanuse järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
25.04.2024 Vähi sõeluuringud VSR15 Emakakaelavähi sõeluuringule kutsutavate naiste osalusmäär kutse ja uuringuga ravikindlustuse olemasolu ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
25.04.2024 Vähi sõeluuringud VSR22 Jämesoolevähi sõeluuringu sihtrühma hõlmatus uuringuga vanuse ja soo järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
25.04.2024 Vähi sõeluuringud VSR23 Jämesoolevähi sõeluuringu sihtrühma hõlmatus uuringuga maakonna ja soo järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
25.04.2024 Vähi sõeluuringud VSR24 Jämesoolevähi sõeluuringule kutsutavate meeste ja naiste osalusmäär kutse ja uuringuga ravikindlustuse olemasolu, vanuse ja soo järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
25.04.2024 Vähi sõeluuringud VSR25 Jämesoolevähi sõeluuringule kutsutavate meeste ja naiste osalusmäär kutse ja uuringuga ravikindlustuse olemasolu, maakonna ja soo järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
25.04.2024 Ravikindlustatud RA10 Eesti ravikindlustatute ravikulu Euroopa riikides Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
24.04.2024 Tuberkuloos TB05 Tuberkuloosi haigestumise esialgsed registreerimisandmed maakonna ja kuu järgi Uuendatud Lisati 2024. aasta märtsi andmed, uuendati 2024. aasta veebruari andmeid.
23.04.2024 Ravikindlustatud RA11 Euroopa riikide kindlustatute ravijuhud Eestis riigi järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
23.04.2024 Ravikindlustatud RA12 Euroopa riikide kindlustatute ravijuhud Eestis tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
23.04.2024 Ravikindlustatud RA131 Euroopa riikide kindlustatute ravijuhud Eestis tervishoiutöötaja eriala ja patsiendi soo järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
23.04.2024 Ravikindlustatud RA14 Euroopa riikide kindlustatute ravijuhud Eestis tervishoiuteenuse osutaja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
4.04.2024 Surmad SD15 Surmade esialgsed registreerimisandmed põhjuse, soo, maakonna ja kuu järgi Uuendatud Lisatud 2024. a veebruari andmed, uuendati 2024. a jaanuari andmeid.
26.03.2024 Tuberkuloos TB05 Tuberkuloosi haigestumise esialgsed registreerimisandmed maakonna ja kuu järgi Uuendatud Lisati 2024. aasta veebruari andmed.
26.03.2024 Tervise- ja heaoluprofiili alusandmed - maakondadele ja KOV-idele LO01 Inimkannatanutega liiklusõnnetused ning neis hukkunud ja vigastatud haldusüksuse järgi, haldusjaotus seisuga 01.01.2018 Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
26.03.2024 Tervise- ja heaoluprofiili alusandmed - maakondadele ja KOV-idele TUL02 Tulekahjudes hukkunud maakonna järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
26.03.2024 Tervise- ja heaoluprofiili alusandmed - maakondadele ja KOV-idele TUL03 Hoonetulekahjude tekkepõhjused maakonna järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
26.03.2024 Tervise- ja heaoluprofiili alusandmed - maakondadele ja KOV-idele TUL04 Tulekahjud (sh eluhoone- ja mitteeluhoone tulekahjud) haldusüksuse järgi, haldusjaotus seisuga 01.01.2018 Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
26.03.2024 Tervise- ja heaoluprofiili alusandmed - maakondadele ja KOV-idele UP01 Päästeameti registreeritud uppumised maakonna järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed, uuendati 2022. aasta andmeid.
26.03.2024 Tervise- ja heaoluprofiili alusandmed - maakondadele ja KOV-idele UP03 Uppumised ja kordaja 100 000 elaniku kohta haldusüksuse järgi, haldusjaotus seisuga 01.01.2018 Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed, uuendati 2022. aasta andmeid.
21.03.2024 Tervise- ja heaoluprofiili alusandmed - maakondadele ja KOV-idele TO01 Tööõnnetused toimumiskoha maakonna järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed, uuendati 2022. aasta andmeid.
5.03.2024 Surmad SD15 Surmade esialgsed registreerimisandmed põhjuse, soo, maakonna ja kuu järgi Uuendatud Lisatud 2024. a jaanuari andmed, uuendatud 2023. a jaanuari-detsembri andmeid.
29.02.2024 Eesti rahvastiku soola tarbimise uuring 2021-2022 - Keskmine toitainete tarbimine päevas SOOL51 Keskmine toitainete tarbimine päevas toidupäeviku põhjal soo, vanuserühma, rahvuse ja piirkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
29.02.2024 Eesti rahvastiku soola tarbimise uuring 2021-2022 - Keskmine toitainete tarbimine päevas SOOL52 Keskmine toitainete tarbimine päevas toidupäeviku põhjal soo, vanuserühma ja kehamassiindeksi kategooria järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
29.02.2024 Eesti rahvastiku soola tarbimise uuring 2021-2022 - Keskmine toitainete tarbimine päevas SOOL53 Keskmine toitainete tarbimine päevas toidupäeviku põhjal soo, vanuserühma ja haridustaseme järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
29.02.2024 Eesti rahvastiku soola tarbimise uuring 2021-2022 - Fluori keskmine tarbimine päevas SOOL41 Keskmine fluori tarbimine päevas soo, vanuserühma, rahvuse ja piirkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
29.02.2024 Eesti rahvastiku soola tarbimise uuring 2021-2022 - Fluori keskmine tarbimine päevas SOOL42 Keskmine fluori tarbimine päevas soo, vanuserühma ja kehamassiindeksi kategooria järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
29.02.2024 Eesti rahvastiku soola tarbimise uuring 2021-2022 - Fluori keskmine tarbimine päevas SOOL43 Keskmine fluori tarbimine päevas soo, vanuserühma ja haridustaseme järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
29.02.2024 Eesti rahvastiku soola tarbimise uuring 2021-2022 - Fluori keskmine tarbimine päevas SOOL44 Keskmine fluori tarbimine päevas soo, vanuserühma ja kõrge vererõhu esinemise järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
29.02.2024 Eesti rahvastiku soola tarbimise uuring 2021-2022 - Fluori keskmine tarbimine päevas SOOL45 Keskmine fluori tarbimine päevas, vererõhk (mmHg), kehamassiindeks (KMI) ning talje-puusa suhe soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
29.02.2024 Eesti rahvastiku soola tarbimise uuring 2021-2022 - Kaaliumi keskmine tarbimine päevas SOOL31 Keskmine kaaliumi tarbimine päevas ning osatähtsus päevasest soovituslikust kogusest soo, vanuserühma, rahvuse ja piirkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
29.02.2024 Eesti rahvastiku soola tarbimise uuring 2021-2022 - Kaaliumi keskmine tarbimine päevas SOOL32 Keskmine kaaliumi tarbimine päevas ning osatähtsus päevasest soovituslikust kogusest soo, vanuserühma ja kehamassiindeksi kategooria järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
29.02.2024 Eesti rahvastiku soola tarbimise uuring 2021-2022 - Kaaliumi keskmine tarbimine päevas SOOL33 Keskmine kaaliumi tarbimine päevas ning osatähtsus päevasest soovituslikust kogusest soo, vanuserühma ja haridustaseme järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
29.02.2024 Eesti rahvastiku soola tarbimise uuring 2021-2022 - Kaaliumi keskmine tarbimine päevas SOOL34 Keskmine kaaliumi tarbimine päevas ning osatähtsus päevasest soovituslikust kogusest soo, vanuserühma ja kõrge vererõhu esinemise järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
29.02.2024 Eesti rahvastiku soola tarbimise uuring 2021-2022 - Kaaliumi keskmine tarbimine päevas SOOL35 Keskmine kaaliumi tarbimine päevas, osatähtsus päevasest soovituslikust kogusest, vererõhk (mmHg), kehamassiindeks (KMI) ning talje-puusa suhe soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
29.02.2024 Eesti rahvastiku soola tarbimise uuring 2021-2022 - Kaaliumi keskmine tarbimine päevas SOOL36 Keskmine naatriumi-kaaliumi suhe, kehamassiindeksi (KMI) ja talje-ja puusaümbermõõdu suhte, soo, vanuse ja kõrge vererõhu esinemise järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
29.02.2024 Eesti rahvastiku soola tarbimise uuring 2021-2022 - Joodi keskmine tarbimine päevas SOOL21 Keskmine joodi tarbimine päevas ning osatähtsus päevasest soovituslikust kogusest soo, vanuserühma, rahvuse ja piirkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
29.02.2024 Eesti rahvastiku soola tarbimise uuring 2021-2022 - Joodi keskmine tarbimine päevas SOOL22 Keskmine joodi tarbimine päevas ning osatähtsus päevasest soovituslikust kogusest soo, vanuserühma ja kehamassiindeksi kategooria järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
29.02.2024 Eesti rahvastiku soola tarbimise uuring 2021-2022 - Joodi keskmine tarbimine päevas SOOL23 Keskmine joodi tarbimine päevas ning osatähtsus päevasest soovituslikust kogusest soo, vanuserühma ja haridustaseme järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
29.02.2024 Eesti rahvastiku soola tarbimise uuring 2021-2022 - Joodi keskmine tarbimine päevas SOOL24 Keskmine joodi tarbimine päevas, osatähtsus päevasest soovituslikust kogusest, kehamasssiindeks (KMI) ning talje-puusa suhe soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
29.02.2024 Eesti rahvastiku soola tarbimise uuring 2021-2022 - Seleeni keskmine tarbimine päevas SOOL11 Keskmine seleeni tarbimine päevas ning osatähtsus päevasest soovituslikust kogusest soo, vanuserühma, rahvuse ja piirkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
29.02.2024 Eesti rahvastiku soola tarbimise uuring 2021-2022 - Seleeni keskmine tarbimine päevas SOOL12 Keskmine seleeni tarbimine päevas ning osatähtsus päevasest soovituslikust kogusest soo, vanuserühma ja kehamassiindeksi kategooria järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
29.02.2024 Eesti rahvastiku soola tarbimise uuring 2021-2022 - Seleeni keskmine tarbimine päevas SOOL13 Keskmine seleeni tarbimine päevas ning osatähtsus päevasest soovituslikust kogusest soo, vanuserühma ja haridustaseme järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
29.02.2024 Eesti rahvastiku soola tarbimise uuring 2021-2022 - Seleeni keskmine tarbimine päevas SOOL14 Keskmine seleeni tarbimine päevas, osatähtsus päevasest soovituslikust kogusest, kehamasssiindeks (KMI) ning talje-puusa suhe soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
29.02.2024 Eesti rahvastiku soola tarbimise uuring 2021-2022 - Naatriumi ja soola (NaCl) keskmine tarbimine päevas SOOL01 Keskmine naatriumi ja soola (NaCl) tarbimine päevas ning osatähtsus päevasest lubatud maksimumkogusest soo, vanuserühma, rahvuse ja piirkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
29.02.2024 Eesti rahvastiku soola tarbimise uuring 2021-2022 - Naatriumi ja soola (NaCl) keskmine tarbimine päevas SOOL02 Keskmine naatriumi ja soola (NaCl) tarbimine päevas ning osatähtsus päevasest lubatud maksimumkogusest soo, vanuserühma ja kehamassiindeksi kategooria järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
29.02.2024 Eesti rahvastiku soola tarbimise uuring 2021-2022 - Naatriumi ja soola (NaCl) keskmine tarbimine päevas SOOL03 Keskmine naatriumi ja soola (NaCl) tarbimine päevas ning osatähtsus päevasest lubatud maksimumkogusest soo, vanuserühma ja haridustaseme järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
29.02.2024 Eesti rahvastiku soola tarbimise uuring 2021-2022 - Naatriumi ja soola (NaCl) keskmine tarbimine päevas SOOL04 Keskmine naatriumi ja soola (NaCl) tarbimine päevas ning osatähtsus päevasest lubatud maksimumkogusest soo, vanuserühma ja kõrge vererõhu esinemise järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
29.02.2024 Eesti rahvastiku soola tarbimise uuring 2021-2022 - Naatriumi ja soola (NaCl) keskmine tarbimine päevas SOOL05 Keskmine naatriumi ja soola (NaCl) tarbimine päevas, osatähtsus päevasest lubatud maksimumkogusest, vererõhk (mmHg), kehamassiindeks (KMI) ning talje-puusa suhe soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
29.02.2024 Eesti rahvastiku soola tarbimise uuring 2021-2022 - Naatriumi ja soola (NaCl) keskmine tarbimine päevas SOOL06 Keskmine naatriumi ja soola (NaCl) tarbimine päevas ning osatähtsus päevasest lubatud maksimumkogusest soo, vanuse, kehamassiindeksi (KMI) ja kõrge vererõhu esinemise järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
29.02.2024 Elanikkonna hoiakud ja arvamused alkoholitarvitamisest (EHAAT) - Alkoholi liigtarvitamise levimus EHAAT51 Alkoholi mittetarvitajate, madala riski piires tarvitajate ja liigtarvitajate osakaal elanikkonnas soo ja vanusegruppide järgi Lisatud Lisati 2022. aasta uuringu andmed.
29.02.2024 Elanikkonna hoiakud ja arvamused alkoholitarvitamisest (EHAAT) - Alkoholi liigtarvitamise levimus EHAAT52 Alkoholi mittetarvitajate, madala riski piires tarvitajate ja liigtarvitajate osakaal soo ja vanusegruppide järgi Lisatud Lisati 2022. aasta uuringu andmed.
29.02.2024 Elanikkonna hoiakud ja arvamused alkoholitarvitamisest (EHAAT) - Alkoholi liigtarvitamise levimus EHAAT53 Alkoholi mittetarvitajate, madala riski piires tarvitajate ja liigtarvitajate osakaal soo ja piirkonna järgi Lisatud Lisati 2022. aasta uuringu andmed.
29.02.2024 Elanikkonna hoiakud ja arvamused alkoholitarvitamisest (EHAAT) - Alkoholi liigtarvitamise levimus EHAAT54 Alkoholi mittetarvitajate, madala riski piires tarvitajate ja liigtarvitajate osakaal soo ja majandusaktiivsuse järgi Lisatud Lisati 2022. aasta uuringu andmed.
29.02.2024 Elanikkonna hoiakud ja arvamused alkoholitarvitamisest (EHAAT) - Alkoholi liigtarvitamise levimus EHAAT55 Alkoholi mittetarvitajate, madala riski piires tarvitajate ja liigtarvitajate osakaal soo ja hariduse järgi Lisatud Lisati 2022. aasta uuringu andmed.
29.02.2024 Elanikkonna hoiakud ja arvamused alkoholitarvitamisest (EHAAT) - Alkoholi liigtarvitamise levimus EHAAT56 Alkoholi mittetarvitajate, madala riski piires tarvitajate ja liigtarvitajate osakaal soo ja ankeedi täitmiseks valitud keele järgi Lisatud Lisati 2022. aasta uuringu andmed.
29.02.2024 Elanikkonna hoiakud ja arvamused alkoholitarvitamisest (EHAAT) - Alkoholiga seotud krooniliste haiguste tuntus EHAAT41 Alkoholiga seotud krooniliste haiguste tuntus vastaja soo ja vanusegruppide järgi Lisatud Lisati 2022. aasta uuringu andmed.
29.02.2024 Elanikkonna hoiakud ja arvamused alkoholitarvitamisest (EHAAT) - Alkoholiga seotud krooniliste haiguste tuntus EHAAT42 Alkoholiga seotud krooniliste haiguste tuntus vastaja soo ja piirkonna järgi Lisatud Lisati 2022. aasta uuringu andmed.
29.02.2024 Elanikkonna hoiakud ja arvamused alkoholitarvitamisest (EHAAT) - Alkoholiga seotud krooniliste haiguste tuntus EHAAT43 Alkoholiga seotud krooniliste haiguste tuntus vastaja soo ja majandusaktiivsuse järgi Lisatud Lisati 2022. aasta uuringu andmed.
29.02.2024 Elanikkonna hoiakud ja arvamused alkoholitarvitamisest (EHAAT) - Alkoholiga seotud krooniliste haiguste tuntus EHAAT44 Alkoholiga seotud krooniliste haiguste tuntus vastaja soo ja hariduse järgi Lisatud Lisati 2022. aasta uuringu andmed.
29.02.2024 Elanikkonna hoiakud ja arvamused alkoholitarvitamisest (EHAAT) - Alkoholiga seotud krooniliste haiguste tuntus EHAAT45 Alkoholiga seotud krooniliste haiguste tuntus vastaja soo ja ankeedi täitmiseks valitud keele järgi Lisatud Lisati 2022. aasta uuringu andmed.
29.02.2024 Elanikkonna hoiakud ja arvamused alkoholitarvitamisest (EHAAT) - Alkoholiga seotud krooniliste haiguste tuntus EHAAT46 Alkoholiga seotud krooniliste haiguste tuntus vastaja soo ja tarvitamise riskitaseme järgi Lisatud Lisati 2022. aasta uuringu andmed.
29.02.2024 Elanikkonna hoiakud ja arvamused alkoholitarvitamisest (EHAAT) - Hoiakud ja arvamused abi küsimise kohta EHAAT31 Nõustumine või mittenõustumine väidetega alkoholi liigtarvitamise korral abi küsimise kohta soo ja vanusegruppide järgi Lisatud Lisati 2022. aasta uuringu andmed.
29.02.2024 Elanikkonna hoiakud ja arvamused alkoholitarvitamisest (EHAAT) - Hoiakud ja arvamused abi küsimise kohta EHAAT32 Nõustumine või mittenõustumine väidetega alkoholi liigtarvitamise korral abi küsimise kohta soo ja piirkonna järgi Lisatud Lisati 2022. aasta uuringu andmed.
29.02.2024 Elanikkonna hoiakud ja arvamused alkoholitarvitamisest (EHAAT) - Hoiakud ja arvamused abi küsimise kohta EHAAT33 Nõustumine või mittenõustumine väidetega alkoholi liigtarvitamise korral abi küsimise kohta soo ja majandusaktiivsuse järgi Lisatud Lisati 2022. aasta uuringu andmed.
29.02.2024 Elanikkonna hoiakud ja arvamused alkoholitarvitamisest (EHAAT) - Hoiakud ja arvamused abi küsimise kohta EHAAT34 Nõustumine või mittenõustumine väidetega alkoholi liigtarvitamise korral abi küsimise kohta soo ja hariduse järgi Lisatud Lisati 2022. aasta uuringu andmed.
29.02.2024 Elanikkonna hoiakud ja arvamused alkoholitarvitamisest (EHAAT) - Hoiakud ja arvamused abi küsimise kohta EHAAT35 Nõustumine või mittenõustumine väidetega alkoholi liigtarvitamise korral abi küsimise kohta soo ja ankeedi täitmiseks valitud keele järgi Lisatud Lisati 2022. aasta uuringu andmed.
29.02.2024 Elanikkonna hoiakud ja arvamused alkoholitarvitamisest (EHAAT) - Hoiakud ja arvamused abi küsimise kohta EHAAT36 Nõustumine või mittenõustumine väidetega alkoholi liigtarvitamise korral abi küsimise kohta soo ja tarvitamise riskitaseme järgi Lisatud Lisati 2022. aasta uuringu andmed.
29.02.2024 Elanikkonna hoiakud ja arvamused alkoholitarvitamisest (EHAAT) - Hoiakud ja arvamused alkoholi liigtarvitamise ennetamise meetmete kohta EHAAT21 Nõustumine või mittenõustumine väidetega alkoholi liigtarvitamise ennetamise meetmete kohta soo ja vanusegruppide järgi Lisatud Lisati 2022. aasta uuringu andmed.
29.02.2024 Elanikkonna hoiakud ja arvamused alkoholitarvitamisest (EHAAT) - Hoiakud ja arvamused alkoholi liigtarvitamise ennetamise meetmete kohta EHAAT22 Nõustumine või mittenõustumine väidetega alkoholi liigtarvitamise ennetamise meetmete kohta soo ja piirkonna järgi Lisatud Lisati 2022. aasta uuringu andmed.
29.02.2024 Elanikkonna hoiakud ja arvamused alkoholitarvitamisest (EHAAT) - Hoiakud ja arvamused alkoholi liigtarvitamise ennetamise meetmete kohta EHAAT23 Nõustumine või mittenõustumine väidetega alkoholi liigtarvitamise ennetamise meetmete kohta soo ja majandusaktiivsuse järgi Lisatud Lisati 2022. aasta uuringu andmed.
29.02.2024 Elanikkonna hoiakud ja arvamused alkoholitarvitamisest (EHAAT) - Hoiakud ja arvamused alkoholi liigtarvitamise ennetamise meetmete kohta EHAAT24 Nõustumine või mittenõustumine väidetega alkoholi liigtarvitamise ennetamise meetmete kohta soo ja hariduse järgi Lisatud Lisati 2022. aasta uuringu andmed.
29.02.2024 Elanikkonna hoiakud ja arvamused alkoholitarvitamisest (EHAAT) - Hoiakud ja arvamused alkoholi liigtarvitamise ennetamise meetmete kohta EHAAT25 Nõustumine või mittenõustumine väidetega alkoholi liigtarvitamise ennetamise meetmete kohta soo ja ankeedi täitmiseks valitud keele järgi Lisatud Lisati 2022. aasta uuringu andmed.
29.02.2024 Elanikkonna hoiakud ja arvamused alkoholitarvitamisest (EHAAT) - Hoiakud ja arvamused alkoholi liigtarvitamise ennetamise meetmete kohta EHAAT26 Nõustumine või mittenõustumine väidetega alkoholi liigtarvitamise ennetamise meetmete kohta soo ja tarvitamise riskitaseme järgi Lisatud Lisati 2022. aasta uuringu andmed.
29.02.2024 Elanikkonna hoiakud ja arvamused alkoholitarvitamisest (EHAAT) - Hoiakud ja arvamused alkoholitarvitamise kohta EHAAT11 Nõustumine või mittenõustumine väidetega alkoholitarvitamise kohta soo ja vanusegruppide järgi Lisatud Lisati 2022. aasta uuringu andmed.
29.02.2024 Elanikkonna hoiakud ja arvamused alkoholitarvitamisest (EHAAT) - Hoiakud ja arvamused alkoholitarvitamise kohta EHAAT12 Nõustumine või mittenõustumine väidetega alkoholitarvitamise kohta soo ja piirkonna järgi Lisatud Lisati 2022. aasta uuringu andmed.
29.02.2024 Elanikkonna hoiakud ja arvamused alkoholitarvitamisest (EHAAT) - Hoiakud ja arvamused alkoholitarvitamise kohta EHAAT13 Nõustumine või mittenõustumine väidetega alkoholitarvitamise kohta soo ja majandusaktiivsuse järgi Lisatud Lisati 2022. aasta uuringu andmed.
29.02.2024 Elanikkonna hoiakud ja arvamused alkoholitarvitamisest (EHAAT) - Hoiakud ja arvamused alkoholitarvitamise kohta EHAAT14 Nõustumine või mittenõustumine väidetega alkoholitarvitamise kohta soo ja hariduse järgi Lisatud Lisati 2022. aasta uuringu andmed.
29.02.2024 Elanikkonna hoiakud ja arvamused alkoholitarvitamisest (EHAAT) - Hoiakud ja arvamused alkoholitarvitamise kohta EHAAT15 Nõustumine või mittenõustumine väidetega alkoholitarvitamise kohta soo ja ankeedi täitmiseks valitud keele järgi Lisatud Lisati 2022. aasta uuringu andmed.
29.02.2024 Elanikkonna hoiakud ja arvamused alkoholitarvitamisest (EHAAT) - Hoiakud ja arvamused alkoholitarvitamise kohta EHAAT16 Nõustumine või mittenõustumine väidetega alkoholitarvitamise kohta soo ja tarvitamise riskitaseme järgi Lisatud Lisati 2022. aasta uuringu andmed.
29.02.2024 Elanikkonna hoiakud ja arvamused alkoholitarvitamisest (EHAAT) - Hoiakud ja arvamused alkoholi ja alkoholitarvitajate kohta EHAAT01 Nõustumine või mittenõustumine väidetega alkoholi ja alkoholitarvijate kohta soo ja vanusegruppide järgi Lisatud Lisati 2022. aasta uuringu andmed.
29.02.2024 Elanikkonna hoiakud ja arvamused alkoholitarvitamisest (EHAAT) - Hoiakud ja arvamused alkoholi ja alkoholitarvitajate kohta EHAAT02 Nõustumine või mittenõustumine väidetega alkoholi ja alkoholitarvijate kohta soo ja piirkonna järgi Lisatud Lisati 2022. aasta uuringu andmed.
29.02.2024 Elanikkonna hoiakud ja arvamused alkoholitarvitamisest (EHAAT) - Hoiakud ja arvamused alkoholi ja alkoholitarvitajate kohta EHAAT03 Nõustumine või mittenõustumine väidetega alkoholi ja alkoholitarvijate kohta soo ja majandusaktiivsuse järgi Lisatud Lisati 2022. aasta uuringu andmed.
29.02.2024 Elanikkonna hoiakud ja arvamused alkoholitarvitamisest (EHAAT) - Hoiakud ja arvamused alkoholi ja alkoholitarvitajate kohta EHAAT04 Nõustumine või mittenõustumine väidetega alkoholi ja alkoholitarvijate kohta soo ja hariduse järgi Lisatud Lisati 2022. aasta uuringu andmed.
29.02.2024 Elanikkonna hoiakud ja arvamused alkoholitarvitamisest (EHAAT) - Hoiakud ja arvamused alkoholi ja alkoholitarvitajate kohta EHAAT05 Nõustumine või mittenõustumine väidetega alkoholi ja alkoholitarvijate kohta soo ja ankeedi täitmiseks valitud keele järgi Lisatud Lisati 2022. aasta uuringu andmed.
29.02.2024 Elanikkonna hoiakud ja arvamused alkoholitarvitamisest (EHAAT) - Hoiakud ja arvamused alkoholi ja alkoholitarvitajate kohta EHAAT06 Nõustumine või mittenõustumine väidetega alkoholi ja alkoholitarvijate kohta soo ja tarvitamise riskitaseme järgi Lisatud Lisati 2022. aasta uuringu andmed.
22.02.2024 Tuberkuloos TB05 Tuberkuloosi haigestumise esialgsed registreerimisandmed maakonna ja kuu järgi Uuendatud Lisati 2024. aasta jaanuari andmed.
17.02.2023 Ravikindlustatud RA01 Ravikindlustatute arv vanuserühmas 20-59 ja osatähtsus samas vanuses registreeritud elanikkonnast soo, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
17.02.2023 Ravikindlustatud RA02 Ravikindlustatute arv ja osatähtsus registreeritud elanikkonnast soo ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
7.02.2024 Tervist edendavad asutused TEA01 Tervist Edendavad Lasteaiad maakonna järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
7.02.2024 Tervist edendavad asutused TEA02 Tervist Edendavad Koolid maakonna järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
7.02.2024 Tervist edendavad asutused TEA03 Tervist Edendavad Töökohad maakonna järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed, uuendati 2009.-2022. a andmeid.
1.02.2024 Surmad SD15 Surmade esialgsed registreerimisandmed põhjuse, soo, maakonna ja kuu järgi Uuendatud Lisatud 2023. a detsembri andmed, uuendatud 2023. a jaanuari-novembri andmeid.
31.01.2024 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Laste arv ja lapsevanemaks saamise ajastus EPSU1401 Laste arv soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
31.01.2024 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Laste arv ja lapsevanemaks saamise ajastus EPSU1402 Laste arv hariduse, soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
31.01.2024 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Laste arv ja lapsevanemaks saamise ajastus EPSU1403 Laste arv rahvuse, soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
31.01.2024 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Laste arv ja lapsevanemaks saamise ajastus EPSU1404 Laste arv asulatüübi, soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
31.01.2024 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Laste arv ja lapsevanemaks saamise ajastus EPSU1405 Laste arv elukoha piirkonna, soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
31.01.2024 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Laste arv ja lapsevanemaks saamise ajastus EPSU1406 Lapsevanemaks saamise ajastus vanuse, soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
31.01.2024 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Laste arv ja lapsevanemaks saamise ajastus EPSU1407 Lapsevanemaks saamise ajastus vanuse, hariduse ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
31.01.2024 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Laste arv ja lapsevanemaks saamise ajastus EPSU1408 Lapsevanemaks saamise ajastus vanuse, rahvuse ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
31.01.2024 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Laste arv ja lapsevanemaks saamise ajastus EPSU1409 Lapsevanemaks saamise ajastus vanuse, asulatüübi ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
31.01.2024 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Laste arv ja lapsevanemaks saamise ajastus EPSU1410 Lapsevanemaks saamise ajastus vanuse, elukoha piirkonna ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
31.01.2024 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Laste arv ja lapsevanemaks saamise ajastus EPSU1411 Lapsed ühe ja mitme partneriga soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
31.01.2024 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Laste arv ja lapsevanemaks saamise ajastus EPSU1412 Lapsed ühe ja mitme partneriga hariduse, soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
31.01.2024 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Laste arv ja lapsevanemaks saamise ajastus EPSU1413 Lapsed ühe ja mitme partneriga rahvuse, soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
31.01.2024 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Laste arv ja lapsevanemaks saamise ajastus EPSU1414 Lapsed ühe ja mitme partneriga asulatüübi, soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
31.01.2024 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Laste arv ja lapsevanemaks saamise ajastus EPSU1415 Lapsed ühe ja mitme partneriga elukoha piirkonna, soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
31.01.2024 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Plaanitud ja ideaalne laste arv EPSU1501 Olemasolevate ja plaanitud laste arv soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
31.01.2024 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Plaanitud ja ideaalne laste arv EPSU1502 Olemasolevate ja plaanitud laste arv hariduse, soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
31.01.2024 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Plaanitud ja ideaalne laste arv EPSU1503 Olemasolevate ja plaanitud laste arv rahvuse, soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
31.01.2024 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Plaanitud ja ideaalne laste arv EPSU1504 Olemasolevate ja plaanitud laste arv asulatüübi, soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
31.01.2024 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Plaanitud ja ideaalne laste arv EPSU1505 Olemasolevate ja plaanitud laste arv elukoha piirkonna, soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
31.01.2024 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Plaanitud ja ideaalne laste arv EPSU1506 Ideaalne laste arv enda peres soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
31.01.2024 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Plaanitud ja ideaalne laste arv EPSU1507 Ideaalne laste arv enda peres hariduse, soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
31.01.2024 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Plaanitud ja ideaalne laste arv EPSU1508 Ideaalne laste arv enda peres rahvuse, soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
31.01.2024 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Plaanitud ja ideaalne laste arv EPSU1509 Ideaalne laste arv enda peres asulatüübi, soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
31.01.2024 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Plaanitud ja ideaalne laste arv EPSU1510 Ideaalne laste arv enda peres elukoha piirkonna, soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
31.01.2024 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Seksuaalkäitumine EPSU1601 Esimese seksuaalvahekorra ajastus vanuse, soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
31.01.2024 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Seksuaalkäitumine EPSU1602 Esimese seksuaalvahekorra ajastus vanuse, hariduse ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
31.01.2024 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Seksuaalkäitumine EPSU1603 Esimese seksuaalvahekorra ajastus vanuse, rahvuse ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
31.01.2024 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Seksuaalkäitumine EPSU1604 Esimese seksuaalvahekorra ajastus vanuse, asulatüübi ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
31.01.2024 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Seksuaalkäitumine EPSU1605 Esimese seksuaalvahekorra ajastus vanuse, elukoha piirkonna ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
31.01.2024 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Seksuaalkäitumine EPSU1606 Seksuaalaktiivsus soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
31.01.2024 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Seksuaalkäitumine EPSU1607 Seksuaalaktiivsus hariduse, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
31.01.2024 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Seksuaalkäitumine EPSU1608 Seksuaalaktiivsus rahvuse, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
31.01.2024 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Seksuaalkäitumine EPSU1609 Seksuaalaktiivsus asulatüübi, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
31.01.2024 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Seksuaalkäitumine EPSU1610 Seksuaalaktiivsus elukoha piirkonna, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
31.01.2024 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Seksuaalkäitumine EPSU1611 Seksuaalne autonoomia soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
31.01.2024 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Seksuaalkäitumine EPSU1612 Seksuaalne autonoomia hariduse, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
31.01.2024 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Seksuaalkäitumine EPSU1613 Seksuaalne autonoomia rahvuse, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
31.01.2024 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Seksuaalkäitumine EPSU1614 Seksuaalne autonoomia asulatüübi, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
31.01.2024 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Seksuaalkäitumine EPSU1615 Seksuaalne autonoomia elukoha piirkonna, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
31.01.2024 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Pereplaanimine ja reproduktiivtervis EPSU1701 Lapse plaanitus soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
31.01.2024 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Pereplaanimine ja reproduktiivtervis EPSU1702 Lapse plaanitus hariduse, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
31.01.2024 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Pereplaanimine ja reproduktiivtervis EPSU1703 Lapse plaanitus rahvuse, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
31.01.2024 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Pereplaanimine ja reproduktiivtervis EPSU1704 Lapse plaanitus asulatüübi, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
31.01.2024 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Pereplaanimine ja reproduktiivtervis EPSU1705 Lapse plaanitus elukoha piirkonna, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
31.01.2024 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Pereplaanimine ja reproduktiivtervis EPSU1706 Sigivus soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
31.01.2024 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Pereplaanimine ja reproduktiivtervis EPSU1707 Sigivus hariduse, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
31.01.2024 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Pereplaanimine ja reproduktiivtervis EPSU1708 Sigivus rahvuse, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
31.01.2024 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Pereplaanimine ja reproduktiivtervis EPSU1709 Sigivus asulatüübi, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
31.01.2024 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Pereplaanimine ja reproduktiivtervis EPSU1710 Sigivus elukoha piirkonna, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
31.01.2024 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Pereplaanimine ja reproduktiivtervis EPSU1711 Rasestumisvastaste vahendite kasutamine soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
31.01.2024 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Pereplaanimine ja reproduktiivtervis EPSU1712 Rasestumisvastaste vahendite kasutamine hariduse, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
31.01.2024 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Pereplaanimine ja reproduktiivtervis EPSU1713 Rasestumisvastaste vahendite kasutamine rahvuse, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
31.01.2024 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Pereplaanimine ja reproduktiivtervis EPSU1714 Rasestumisvastaste vahendite kasutamine asulatüübi, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
31.01.2024 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Pereplaanimine ja reproduktiivtervis EPSU1715 Rasestumisvastaste vahendite kasutamine elukoha piirkonna, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
26.01.2024 Kahjude vähendamise teenus KAV01 Kahjude vähendamise teenuse osutamine nõustamiskeskustes, väljatööl, apteekides ja mobiilsetes bussides kokku Uuendatud Lisati 2023. aasta IV kvartali andmed.
26.01.2024 Kahjude vähendamise teenus KAV02 Kahjude vähendamise keskuste teenused, sh süstlavahetus piirkonna järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta IV kvartali andmed.
26.01.2024 Kahjude vähendamise teenus KAV03 Kahjude vähendamise mobiilsete nõustamisbusside teenused, sh süstlavahetus piirkonna järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta IV kvartali andmed.
26.01.2024 Kahjude vähendamise teenus KAV04 Kahjude vähendamise teenused apteekides, sh süstlavahetus piirkonna järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta IV kvartali andmed.
25.01.2024 Vähi sõeluuringud VSR01 Rinnavähi sõeluuringu sihtrühm ja uuringule kutsutavad naised ravikindlustuse olemasolu, maakonna ja vanuse järgi Uuendatud Lisati 2024. aasta andmed.
25.01.2024 Vähi sõeluuringud VSR11 Emakakaelavähi sõeluuringu sihtrühm ja uuringule kutsutavad naised ravikindlustuse olemasolu, maakonna ja vanuse järgi Uuendatud Lisati 2024. aasta andmed.
25.01.2024 Vähi sõeluuringud VSR21 Jämesoolevähi sõeluuringu sihtrühm ja uuringule kutsutavad mehed ja naised ravikindlustuse olemasolu, maakonna, vanuse ja soo järgi Uuendatud Lisati 2024. aasta andmed. Uuendati 2023. aasta andmeid.
25.01.2024 Tuberkuloos TB05 Tuberkuloosi haigestumise esialgsed registreerimisandmed maakonna ja kuu järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta detsembri andmed, uuendati 2023. aasta oktoobri andmeid.
11.01.2024 Surmad SD15 Surmade esialgsed registreerimisandmed põhjuse, soo, maakonna ja kuu järgi Uuendatud Lisatud 2023. a novembri andmed, uuendatud 2023. a jaanuari-oktoobri andmeid.
4.01.2024 Eesti õpilaste kasvu seire (COSI uuring) COSI01 1., 4. ja 7. klassi laste kehamassiindeksi kategooriad erinevate meetodite, vanuse ja soo järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
4.01.2024 Eesti õpilaste kasvu seire (COSI uuring) COSI02 1., 4. ja 7. klassi laste kehamassiindeksi kategooriad erinevate meetodite, soo ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
4.01.2024 Eesti õpilaste kasvu seire (COSI uuring) COSI03 1., 4. ja 7. klassi laste kehamassiindeksi kategooriad erinevate meetodite, soo ja piirkonna järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
4.01.2024 Eesti õpilaste kasvu seire (COSI uuring) COSI04 1., 4. ja 7. klassi laste kehamassiindeksi kategooriad erinevate meetodite, vanuse, soo ja asustusüksuse liigi järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
4.01.2024 Eesti õpilaste kasvu seire (COSI uuring) COSI06 1., 4. ja 7. klassi laste kehamassiindeksi, vöö-, puusaümbermõõdu, vöö- ja puusaümbermõõdu suhte, vööümbermõõdu ja pikkuse suhte protsentiilid vanuse ja soo järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
4.01.2024 Eesti õpilaste kasvu seire (COSI uuring) COSI07 1., 4. ja 7. klassi laste hommikusöögi söömine vanuse ja soo järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
4.01.2024 Eesti õpilaste kasvu seire (COSI uuring) COSI021 1., 4. ja 7. klassi laste kehamassiindeksi kategooriad erinevate meetodite, vanuse ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
4.01.2024 Eesti õpilaste kasvu seire (COSI uuring) COSI031 1., 4. ja 7. klassi laste kehamassiindeksi kategooriad erinevate meetodite, vanuse, soo ja piirkonna järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
20.12.2023 Tuberkuloos TB05 Tuberkuloosi haigestumise esialgsed registreerimisandmed maakonna ja kuu järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta novembri andmed, uuendati 2023. aasta jaanuari ja oktoobri andmeid.
7.12.2023 Pahaloomulised kasvajad PK10 Pahaloomuliste kasvajate esmasjuhud paikme, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed, uuendati 2007.-2020. aasta andmeid.
7.12.2023 Pahaloomulised kasvajad PK20 Pahaloomuliste kasvajate esmasjuhud paikmegruppide/ valitud paikmete, soo ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed, uuendati 2007.-2020. aasta andmeid.
7.12.2023 Pahaloomulised kasvajad PK30 Pahaloomuliste kasvajate haigestumuse vanuskordajad 100 000 elaniku kohta paikme ja soo järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed, uuendati 2007.-2020. aasta andmeid.
7.12.2023 Pahaloomulised kasvajad PK40 Pahaloomuliste kasvajate haigestumuskordajad 100 000 elaniku kohta paikmegruppide/ valitud paikmete, soo ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed, uuendati 2007.-2020. aasta andmeid.
7.12.2023 Surmad SD15 Surmade esialgsed registreerimisandmed põhjuse, soo, maakonna ja kuu järgi Uuendatud Lisatud 2023. a oktoobri andmed, uuendatud 2023. a jaanuari-septembri andmeid.
23.11.2023 Tuberkuloos TB05 Tuberkuloosi haigestumise esialgsed registreerimisandmed maakonna ja kuu järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta oktoobri andmed, uuendati 2023. aasta septembri andmeid.
23.11.2023 Tuberkuloos TB71 Registreeritud tuberkuloosihaigete ravitulemused (v.a MDR TB juhud) paikme järgi Uuendatud Uuendati 2022. aasta andmeid.
23.11.2023 Tuberkuloos TB72 Registreeritud MDR tuberkuloosi ravitulemused paikme järgi Uuendatud Uuendati 2022. aasta andmeid.
23.11.2023 Äge müokardiinfarkt AMI01 Ägeda müokardiinfarktiga (ÄMI) hospitaliseeritud isikud ja kordajad 100 000 elaniku kohta soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
23.11.2023 Äge müokardiinfarkt AMI02 Ägeda müokardiinfarktiga hospitaliseeritud patsiendid soo, vanuserühma ja infarkti tüübi järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
23.11.2023 Äge müokardiinfarkt AMI04 Ägeda müokardiinfarktiga hospitaliseeritud patsientidel riskitegurite olemasolu soo ja vanuserühma järgi (%) Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
23.11.2023 Äge müokardiinfarkt AMI05 Ägeda müokardiinfarktiga hospitaliseeritud patsientide ravi algus ja surm 24 tunni jooksul hospitaliseerimisest soo ja vanuserühma järgi (%) Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
23.11.2023 Tervishoiukulud KK01 Tervishoiukulud teenuse ja rahastamismudeli järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2021. aasta andmeid.
23.11.2023 Tervishoiukulud KK02 Tervishoiukulud teenuse pakkuja ja rahastamismudeli järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2021. aasta andmeid.
23.11.2023 Tervishoiukulud KK03 Tervishoiukulud teenuse ja teenuse pakkuja järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2021. aasta andmeid.
23.11.2023 Tervishoiukulud KK04 Tervishoiukulude näitajad ühe inimese kohta Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2021. aasta andmeid.
23.11.2023 Tervishoiukulud KK05 Tervishoiukulude näitajad Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2021. aasta andmeid.
23.11.2023 Tervishoiukulud KK06 Tervishoiukulud rahastamisallika ja rahastamismudeli järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2021. aasta andmeid.
16.11.2023 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK101 Tervishoiuteenuse osutajate tulud maakonna järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2021. aaasta andmeid.
16.11.2023 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK111 Tervishoiuteenuse osutajate tulud tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2021. aaasta andmeid.
16.11.2023 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK121 Tervishoiuteenuse osutajate tulud omaniku liigi järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2021. aaasta andmeid.
16.11.2023 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK131 Haiglate tulud haigla liigi järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
16.11.2023 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK201 Tervishoiuteenuse osutajate kulud ja majandusaasta tulem maakonna järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2021. aaasta andmeid.
16.11.2023 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK211 Tervishoiuteenuse osutajate kulud ja majandusaasta tulem tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2021. aaasta andmeid.
16.11.2023 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK221 Tervishoiuteenuse osutajate kulud ja majandusaasta tulem omaniku liigi järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2021. aaasta andmeid.
16.11.2023 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK231 Haiglate kulud ja majandusaasta tulem haigla liigi järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2021. aaasta andmeid.
16.11.2023 Tervishoiuteenuse osutaja põhivara liikumine PL10 Tervishoiuteenuse osutajate põhivara liikumine maakonna järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2021. aaasta andmeid.
16.11.2023 Tervishoiuteenuse osutaja põhivara liikumine PL11 Tervishoiuteenuse osutajate põhivara liikumine teenuse osutaja liigi järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2021. aaasta andmeid.
16.11.2023 Tervishoiuteenuse osutaja põhivara liikumine PL12 Tervishoiuteenuse osutajate põhivara liikumine omaniku liigi järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2021. aaasta andmeid.
16.11.2023 Tervishoiuteenuse osutaja põhivara liikumine PL13 Haiglate põhivara liikumine haigla liigi järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2021. aaasta andmeid.
16.11.2023 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH02 Haiglate tulud Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
16.11.2023 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH03 Haiglate kulud Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
15.11.2023 Narkomaaniaravi NR001 Kalendriaasta esmased narkomaaniaravi juhud maakonna, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2021. aasta andmeid.
15.11.2023 Narkomaaniaravi NR002 Kalendriaasta esmased narkomaaniaravi juhud ravistaatuse, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2021. aasta andmeid.
15.11.2023 Narkomaaniaravi NR003 Kalendriaasta esmased narkomaaniaravi juhud põhinarkootikumi, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2021. aasta andmeid.
15.11.2023 Narkomaaniaravi NR004 Kalendriaasta esmased narkomaaniaravi juhud põhinarkootikumi tarvitamise viisi, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2021. aasta andmeid.
15.11.2023 Narkomaaniaravi NR005 Kalendriaasta esmased narkomaaniaravi juhud põhidiagnoosi (3-kohaline RHK-10 kood F11–F19, v.a F17), soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2022, uuendati 2021. aasta andmeid.
15.11.2023 Narkomaaniaravi NR006 Kalendriaasta esmased narkomaaniaravi juhud määratud ravi liigi, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2021. aasta andmeid.
15.11.2023 Narkomaaniaravi NR007 Kalendriaasta esmased narkomaaniaravi juhud hariduse, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2021. aasta andmeid.
15.11.2023 Narkomaaniaravi NR008 Kalendriaasta esmased narkomaaniaravi juhud rahvuse, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2021. aasta andmeid.
2.11.2023 Surmad SD15 Surmade esialgsed registreerimisandmed põhjuse, soo, maakonna ja kuu järgi Uuendatud Lisati 2023. a septembri andmed.
27.10.2023 Kahjude vähendamise teenus KAV01 Kahjude vähendamise teenuse osutamine nõustamiskeskustes, väljatööl, apteekides ja mobiilsetes bussides kokku Uuendatud Lisati 2023. aasta III kvartali andmed.
27.10.2023 Kahjude vähendamise teenus KAV02 Kahjude vähendamise keskuste teenused, sh süstlavahetus piirkonna järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta III kvartali andmed.
27.10.2023 Kahjude vähendamise teenus KAV03 Kahjude vähendamise mobiilsete nõustamisbusside teenused, sh süstlavahetus piirkonna järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta III kvartali andmed.
27.10.2023 Kahjude vähendamise teenus KAV04 Kahjude vähendamise teenused apteekides, sh süstlavahetus piirkonna järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta III kvartali andmed.
21.10.2023 Tuberkuloos TB05 Tuberkuloosi haigestumise esialgsed registreerimisandmed maakonna ja kuu järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta septembri andmed, uuendati 2023. aasta märtsi-augusti andmeid.
19.10.2023 Tervishoiutöötajate töötasu TT04 Tervishoiutöötajate keskmine brutotunni- ja brutokuupalk ameti järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta märtsikuu andmed.
19.10.2023 Tervishoiutöötajate töötasu TT05 Tervishoiutöötajate keskmine brutotunnipalk ja tunnipalga kvartiilid ametiala, tervishoiuteenuse osutaja ja haigla liigi järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta märtsikuu andmed, uuendati 2022. aasta märtsikuu andmeid.
19.10.2023 Tervishoiutöötajate töötasu TT06 Tervishoiutöötajate brutokuupalk ja kuupalga kvartiilid ametiala, tervishoiuteenuse osutaja ja haigla liigi järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta märtsikuu andmed, uuendati 2022. aasta märtsikuu andmeid.
19.10.2023 Tervishoiutöötajate töötasu TT08 FIE-de ja ettevõtete omanike keskmine tulu ühes kuus teenuseosutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
19.10.2023 Tervishoiutöötajate töötasu TT09 Tervishoiutöötajate keskmine brutotunni- ja brutokuupalk vanuserühma ning ametiala järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta märtsikuu andmed.
19.10.2023 Tervishoiutöötajate töötasu TT10 Tervishoiutöötajate keskmine brutotunni- ja brutokuupalk maakonna järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta märtsikuu andmed.
19.10.2023 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH11 Tervishoiutöötajate keskmine brutotunni- ja brutokuupalk haigla järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
17.10.2023 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH071 Ambulatoorne kirurgia teenuse osutamise viisi ja haigla järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
17.10.2023 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH073 Statsionaarne kirurgia teenuse osutamise viisi ja haigla järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
17.10.2023 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH074 Päevakirurgia teenuse osutamise viisi ja haigla järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
17.10.2023 Operatsioonitoad OP01 Operatsioonitoad, -lauad, ärkamisruumid ja ärkamisruumi voodikohad Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
17.10.2023 Kirurgilised protseduurid KP11 Statsionaarne ja päevakirurgia teenuse osutamise viisi, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
17.10.2023 Kirurgilised protseduurid KP12 Statsionaarne ja päevakirurgia teenuse osutamise viisi ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
17.10.2023 Kirurgilised protseduurid KP13 Statsionaarne ja päevakirurgia 100 000 elaniku kohta teenuse osutamise viisi, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
17.10.2023 Kirurgilised protseduurid KP15 Statsionaarne ja päevakirurgia teenuse osutamise viisi ja patsiendi elukoha maakonna järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
17.10.2023 Kirurgilised protseduurid KP21 Päevakirurgia soo, vanuserühma ja teenuseosutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
17.10.2023 Kirurgilised protseduurid KP31 Ambulatoorne kirurgia soo, vanuserühma ja teenuseosutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
17.10.2023 Kirurgilised protseduurid KP32 Ambulatoorne kirurgia maakonna järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
17.10.2023 Kirurgilised protseduurid KP33 Ambulatoorne kirurgia 100 000 elaniku kohta soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
17.10.2023 Kirurgilised protseduurid KP41 Vältimatu kõhuõõne kirurgia diagnoosi, tulemuse ja haigla liigi järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
17.10.2023 Kirurgilised protseduurid KP42 Vältimatu kõhuõõne kirurgia diagnoosi ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
17.10.2023 Kirurgilised protseduurid KP43 Vältimatu kõhuõõne kirurgia haiged ja opereeritud 100 000 elaniku kohta diagnoosi järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
17.10.2023 Kirurgilised protseduurid KP51 Väikesed kirurgilised protseduurid statsionaarses ja päevakirurgias teenuse osutamise viisi, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
11.10.2023 Diagnostika ja ravimenetlused DR1 Diagnostika ja ravimenetlused 100 ambulatoorse vastuvõtu, päevaravi või hospitaliseerimise kohta maakonna ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2021. aasta andmeid.
11.10.2023 Diagnostika ja ravimenetlused DR10 Radioloogia uuringud ja protseduurid vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja teenuseosutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2021. aasta andmeid.
11.10.2023 Diagnostika ja ravimenetlused DR11 Nukleaarmeditsiini (radioisotoopdiagnostilised) uuringud liigi, elundkonna, vanuserühma ja teenuse osutamise viisi järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2021. aasta andmeid.
11.10.2023 Diagnostika ja ravimenetlused DR12 Röntgenuuringud (röntgenograafia, röntgenoskoopia) vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2021. aasta andmeid.
11.10.2023 Diagnostika ja ravimenetlused DR13 Röntgenuuringud (röntgenograafia, röntgenoskoopia) vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja teenuseosutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2021. aasta andmeid.
11.10.2023 Diagnostika ja ravimenetlused DR14 Kontrastainetega röntgenuuringud elundkonna, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2021. aasta andmeid.
11.10.2023 Diagnostika ja ravimenetlused DR16 Ultraheli elundkonna, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2021. aasta andmeid.
11.10.2023 Diagnostika ja ravimenetlused DR17 Ultraheli elundkonna, vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja teenuseosutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2021. aasta andmeid.
11.10.2023 Diagnostika ja ravimenetlused DR18 Kiiritusravi liigi, vanuserühma ja teenuse osutamise viisi järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2021. aasta andmeid.
11.10.2023 Diagnostika ja ravimenetlused DR20 Funktsionaaldiagnostika vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2021. aasta andmeid.
11.10.2023 Diagnostika ja ravimenetlused DR21 Funktsionaaldiagnostika vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja teenuseosutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2021. aasta andmeid.
11.10.2023 Diagnostika ja ravimenetlused DR30 Endoskoopilised uuringud soo, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2021. aasta andmeid.
11.10.2023 Diagnostika ja ravimenetlused DR31 Endoskoopilised uuringud soo, vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja teenuseosutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2021. aasta andmeid.
11.10.2023 Diagnostika ja ravimenetlused DR32 Endoskoopilised uuringud ja biopsiad elundkonna, soo ja teenuseosutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2021. aasta andmeid.
11.10.2023 Diagnostika ja ravimenetlused DR40 Taastusravi, baroteraapia ja hemodialüüs vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2021. aasta andmeid.
11.10.2023 Diagnostika ja ravimenetlused DR41 Taastusravi, baroteraapia ja hemodialüüs vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja teenuseosutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2021. aasta andmeid.
11.10.2023 Diagnostika ja ravimenetlused DR50 Menetlusradioloogia protseduurid ja uuritud patsiendid vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja teenuseosutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2021. aasta andmeid.
11.10.2023 Diagnostika ja ravimenetlused DR51 Menetlusradioloogia protseduurid ja uuritud patsiendid vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2021. aasta andmeid.
11.10.2023 Diagnostika ja ravimenetlused DR70 Laboratoorsed uuringud vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2021. aasta andmeid.
11.10.2023 Diagnostika ja ravimenetlused DR71 Laboratoorsed uuringud vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja teenuseosutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2021. aasta andmeid.
11.10.2023 Diagnostika ja ravimenetlused DR80 Morfoloogilised uuringud Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
11.10.2023 Kõrgtehnoloogilised seadmed KTS1 Kõrgtehnoloogilised seadmed teenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2021. aasta andmeid.
11.10.2023 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH06 Radioloogia uuringud ja protseduurid haigla järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2021. aasta andmeid.
11.10.2023 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH09 Kõrgtehnoloogilised seadmed haigla järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2021. aasta andmeid.
5.10.2023 Surmad SD15 Surmade esialgsed registreerimisandmed põhjuse, soo, maakonna ja kuu järgi Uuendatud Lisati 2023. a augusti andmed, uuendati 2023. a märtsi-juuli andmeid.
4.10.2023 Päeva- ja haiglaravi põhjused PH01 Haiglast lahkunud ravi põhjuse, ravitüübi, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
4.10.2023 Päeva- ja haiglaravi põhjused PH02 Haiglast lahkunud ravi põhjuse, ravitüübi, vanuserühma ja teenuseosutaja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
4.10.2023 Päeva- ja haiglaravi põhjused PH1 Haiglast väljakirjutatute arv ja keskmine ravikestus ravi põhjuse, vanuserühma ja teenuseosutaja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
4.10.2023 Päeva- ja haiglaravi põhjused PH2 Haiglast lahkunute arv ja keskmine ravikestus ravi põhjuse, ravitüübi, vanuserühma ja teenuseosutaja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
4.10.2023 Päeva- ja haiglaravi põhjused PH3 Päevaravilt lahkunute arv ja keskmine ravikestus põhjuse, vanuserühma ja teenuseosutaja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
4.10.2023 Päeva- ja haiglaravi põhjused PH4 Päevaravilt lahkunud ravi põhjuse, teenuse osutaja liigi, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
4.10.2023 Päeva- ja haiglaravi põhjused PH5 Aktiivravihaiglast lahkunud ravi põhjuse, vanuserühma ja patsiendi elukoha maakonna järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2021. aasta andmeid.
4.10.2023 Ravivoodid - aastastatistika RV20 Haiglad ravivoodite arvu, omaniku liigi ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
4.10.2023 Ravivoodid - aastastatistika RV21 Haigla ravivoodite kasutamine haigla omaniku liigi järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
4.10.2023 Ravivoodid - aastastatistika RV22 Haigla ravivoodite kasutamine haigla õigusliku vormi järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
4.10.2023 Ravivoodid - aastastatistika RV23 Päevaravi üldandmed omaniku liigi järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
4.10.2023 Ravivoodid - aastastatistika RV301 Haiglaravivoodid, hospitaliseeritud, haiglast lahkunud, voodipäevad ja kordaja 100 000 elaniku kohta voodiprofiili järgi (kehtiva voodiprofiilide klassifikaatori järgi) Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
4.10.2023 Ravivoodid - aastastatistika RV31 Aktiiv- ja pikaravivoodid, hospitaliseeritud, haiglast lahkunud, voodipäevad ja kordaja 100 000 elaniku kohta Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
4.10.2023 Ravivoodid - aastastatistika RV32 Hospitaliseeritud maakondade järgi, sh hospitaliseeritud teistest maakondadest ja nende voodipäevad Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
4.10.2023 Ravivoodid - aastastatistika RV401 Voodikoormus, voodihõive, voodikäive ja keskmine ravikestus voodiprofiili järgi (kehtiva voodiprofiilide klassifikaatori järgi) Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
4.10.2023 Ravivoodid - aastastatistika RV50 Ravivoodite kasutamine haigla liigi järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
4.10.2023 Ravivoodid - aastastatistika RV60 Iseseisva statsionaarse õendusabi voodite arv ja kordaja 100 000 elaniku kohta maakonna järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
4.10.2023 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH08 Haiglate aastakeskmised ravivoodid, voodihõive, voodikäive ja keskmine ravikestus voodiprofiili järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
4.10.2023 Haiglavõrgu arengukava haiglad RV701 Ravivoodite näitajad haiglavõrgu arengukava haiglates voodiprofiili järgi (kehtiva voodiprofiilide klassifikaatori järgi) Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
4.10.2023 Haiglavõrgu arengukava haiglad RV711 Voodikoormus, voodihõive, voodikäive ja keskmine ravikestus haiglavõrgu arengukava haiglates voodiprofiili järgi (kehtiva voodiprofiilide klassifikaatori järgi) Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
28.09.2023 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV10 Arsti ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid vanuserühma, ameti ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2021. aasta andmeid.
28.09.2023 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV13 Arsti ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid 1000 elaniku kohta vanuserühma, ameti ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
28.09.2023 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV20 Arsti ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid vanuserühma ja tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2021. aasta andmeid.
28.09.2023 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV29 Õe ja ämmaemanda iseseisvad ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid ning visiidid 100 elaniku kohta vanuserühma, ameti ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2021. aasta andmeid.
28.09.2023 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV30 Õe ja ämmaemanda ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid vanuserühma ja tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2021. aasta andmeid.
28.09.2023 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV40 Perearstiabiasutuste ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
28.09.2023 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV41 Arsti ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2021. aasta andmeid.
28.09.2023 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV50 Hambaarsti vastuvõtud ja töö vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2021. aasta andmeid.
28.09.2023 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH04 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid haigla järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
21.09.2023 Tervishoiuteenuse osutajad TTO10 Iseseisvad tervishoiuasutused omaniku liigi ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
21.09.2023 Tervishoiuteenuse osutajad TTO11 Iseseisvad tervishoiuasutused õigusliku vormi ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
21.09.2023 Tervishoiuteenuse osutajad TTO20 Haiglad omaniku liigi, haigla liigi ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
21.09.2023 Tervishoiuteenuse osutajad TTO40 Hambaraviasutused ja -võimalused maakonna järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
21.09.2023 Tervishoiuteenuse osutajad TTO60 E-tervisega liidestunud ja andmeid esitanud iseseisvad tervishoiuasutused õigusliku vormi, teenuseosutaja ja omaniku liigi järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
21.09.2023 Tuberkuloos TB05 Tuberkuloosi haigestumise esialgsed registreerimisandmed maakonna ja kuu järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta augusti andmed, uuendati 2023. aasta juuli andmeid.
19.09.2023 Tervise- ja heaoluprofiili alusandmed - Maakondadele ja KOV-idele PO02 Politsei tabatud joobes mootorsõidukijuhid (isikud) ja kordaja 100 000 elaniku kohta haldusüksuse järgi, haldusjaotus seisuga 01.01.2018 Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
19.09.2023 Tervise- ja heaoluprofiili alusandmed - Maakondadele ja KOV-idele PO03 Väärteod (avaliku korra, alkoholiseaduse, alaealiste uimastite ja joobes juhtimise rikkumised) ja kordaja 100 000 elaniku kohta haldusüksuse järgi, haldusjaotus seisuga 01.01.2018 Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
14.09.2023 Surmad SD15 Surmade esialgsed registreerimisandmed põhjuse, soo, maakonna ja kuu järgi Uuendatud Lisati 2023. a juuli andmed, uuendati 2023. a märtsi-juuni andmeid.
7.09.2023 Esmashaigestumus: valitud diagnoosid EH01 Esmashaigusjuhud soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2016.-2021. aasta andmed diabeedi kohta.
7.09.2023 Esmashaigestumus: valitud diagnoosid EH02 Esmashaigusjuhud soo, vanuserühma ja elukoha järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2016.-2021. aasta andmed diabeedi kohta.
7.09.2023 Esmashaigestumus: valitud diagnoosid EH03 Esmashaigestumus 100 000 elaniku kohta soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2016.-2021. aasta andmed diabeedi kohta.
7.09.2023 Esmashaigestumus: valitud diagnoosid EH04 Esmashaigestumus 100 000 elaniku kohta soo, vanuserühma ja elukoha järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2016.-2021. aasta andmed diabeedi kohta.
31.08.2023 Vähi sõeluuringud VSR01 Rinnavähi sõeluuringu sihtrühm ja uuringule kutsutavad naised ravikindlustuse olemasolu, maakonna ja vanuse järgi Uuendatud Uuendati 2015-2023. aasta andmeid.
31.08.2023 Vähi sõeluuringud VSR11 Emakakaelavähi sõeluuringu sihtrühm ja uuringule kutsutavad naised ravikindlustuse olemasolu, maakonna ja vanuse järgi Uuendatud Uuendati 2015-2023. aasta andmeid.
31.08.2023 Vähi sõeluuringud VSR21 Jämesoolevähi sõeluuringu sihtrühm ja uuringule kutsutavad mehed ja naised ravikindlustuse olemasolu, maakonna, vanuse ja soo järgi Uuendatud Uuendati 2016-2023. aasta andmeid.
31.08.2023 Vähi sõeluuringud VSR02 Rinnavähi sõeluuringu sihtrühma hõlmatus mammograafilise uuringuga vanuse järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2019-2021. aasta andmeid.
31.08.2023 Vähi sõeluuringud VSR03 Rinnavähi sõeluuringu sihtrühma hõlmatus mammograafilise uuringuga maakonna järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2019-2021. aasta andmeid.
31.08.2023 Vähi sõeluuringud VSR04 Rinnavähi sõeluuringule kutsutavate naiste hõlmatus kutse ja mammograafilise uuringuga ravikindlustuse olemasolu ja vanuse järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2019-2021. aasta andmeid.
31.08.2023 Vähi sõeluuringud VSR05 Rinnavähi sõeluuringule kutsutavate naiste hõlmatus kutse ja mammograafilise uuringuga ravikindlustuse olemasolu ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2019-2021. aasta andmeid.
31.08.2023 Vähi sõeluuringud VSR12 Emakakaelavähi sõeluuringu sihtrühma hõlmatus uuringuga vanuse järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2019-2021. aasta andmeid.
31.08.2023 Vähi sõeluuringud VSR13 Emakakaelavähi sõeluuringu sihtrühma hõlmatus uuringuga maakonna järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2019-2021. aasta andmeid.
31.08.2023 Vähi sõeluuringud VSR14 Emakakaelavähi sõeluuringule kutsutavate naiste hõlmatus kutse ja uuringuga ravikindlustuse olemasolu ja vanuse järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2019-2021. aasta andmeid.
31.08.2023 Vähi sõeluuringud VSR15 Emakakaelavähi sõeluuringule kutsutavate naiste hõlmatus kutse ja uuringuga ravikindlustuse olemasolu ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2019-2021. aasta andmeid.
31.08.2023 Vähi sõeluuringud VSR22 Jämesoolevähi sõeluuringu sihtrühma hõlmatus uuringuga vanuse ja soo järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2016-2021. aasta andmeid.
31.08.2023 Vähi sõeluuringud VSR23 Jämesoolevähi sõeluuringu sihtrühma hõlmatus uuringuga maakonna ja soo järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2016-2021. aasta andmeid.
31.08.2023 Vähi sõeluuringud VSR24 Jämesoolevähi sõeluuringule kutsutavate meeste ja naiste hõlmatus kutse ja uuringuga ravikindlustuse olemasolu, vanuse ja soo järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2016-2021. aasta andmeid.
31.08.2023 Vähi sõeluuringud VSR25 Jämesoolevähi sõeluuringule kutsutavate meeste ja naiste hõlmatus kutse ja uuringuga ravikindlustuse olemasolu, maakonna ja soo järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2016-2021. aasta andmeid.
24.08.2023 Tuberkuloos TB05 Tuberkuloosi haigestumise esialgsed registreerimisandmed maakonna ja kuu järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta juuli andmed, uuendati 2023. aasta juuni andmeid.
3.08.2023 Surmad SD15 Surmade esialgsed registreerimisandmed põhjuse, soo, maakonna ja kuu järgi Uuendatud Lisati 2023. a juuni andmed, uuendati 2023. a jaanuari-mai andmeid.
2.08.2023 Tuberkuloos TB05 Tuberkuloosi haigestumise esialgsed registreerimisandmed maakonna ja kuu järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta juuni andmed, uuendati 2023. aasta aprilli andmeid.
1.08.2023 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR90 Osalisel või täielikul rinnapiimatoidul olnud imikud toitmise kestuse ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
1.08.2023 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR91 Imikute rinnapiimaga toitmine toitmise kestuse ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
27.07.2023 Kahjude vähendamise teenus KAV01 Kahjude vähendamise teenuse osutamine nõustamiskeskustes, väljatööl, apteekides ja mobiilsetes bussides kokku Uuendatud Lisati 2023. aasta II kvartali andmed.
27.07.2023 Kahjude vähendamise teenus KAV02 Kahjude vähendamise keskuste teenused, sh süstlavahetus piirkonna järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta II kvartali andmed.
27.07.2023 Kahjude vähendamise teenus KAV03 Kahjude vähendamise mobiilsete nõustamisbusside teenused, sh süstlavahetus piirkonna järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta II kvartali andmed.
27.07.2023 Kahjude vähendamise teenus KAV04 Kahjude vähendamise teenused apteekides, sh süstlavahetus piirkonna järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta II kvartali andmed.
25.07.2023 Diagnostika ja ravimenetlused KV10 Läbitud viljatusravi tsüklite arv viljastamise meetodi ja isiku vanuse järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
25.07.2023 Diagnostika ja ravimenetlused KV11 Siirdamiseks kasutatud embrüote või sügootide arv viljastamise meetodi järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
25.07.2023 Diagnostika ja ravimenetlused KV12 Kliinilised rasedused kunstliku viljastamise tulemusel sugurakkude omaniku ja viljastuse meetodi järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
25.07.2023 Diagnostika ja ravimenetlused KV13 Kunstliku viljastamise käigus tekkinud kõrvalekalded ja kõrvaltoimed Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
25.07.2023 Diagnostika ja ravimenetlused KV14 Siirdamisprotseduuride arv siiratud/ülekantud embrüote (või sügootide) ja viljastamise meetodi järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
06.07.2023 Surmad SD15 Surmade esialgsed registreerimisandmed põhjuse, soo, maakonna ja kuu järgi Uuendatud Lisati 2023. a mai andmed, uuendati 2023. a märtsi andmeid.
29.06.2023 Oodatav eluiga OE012 Oodatav eluiga sünnihetkel soo järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
29.06.2023 Oodatav eluiga OE045 Elada jäänud aastad soo ja vanuse järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
29.06.2023 Oodatav eluiga OE0451 Elada jäänud aastad soo, vanuserühma ja asustusüksuse liigi järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
29.06.2023 Oodatav eluiga OE0452 Elada jäänud aastad soo, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2021/2022. aasta andmed.
29.06.2023 Oodatav eluiga OE0453 Elada jäänud aastad soo, vanuserühma ja rahvuse järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
29.06.2023 Oodatav eluiga OE0454 Elada jäänud aastad soo, vanuserühma ja hariduse järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
29.06.2023 Tervena elada jäänud aastad TE75 Tervena elada jäänud aastad soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
29.06.2023 Tervena elada jäänud aastad TE751 Tervena elada jäänud aastad soo, vanuse ja rahvuse järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
29.06.2023 Tervena elada jäänud aastad TE752 Tervena elada jäänud aastad soo, vanuse ja asustusüksuse järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
29.06.2023 Tervena elada jäänud aastad TE753 Tervena elada jäänud aastad soo, vanuse ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2021/2022. aasta andmed.
29.06.2023 Tervena elada jäänud aastad TE754 Tervena elada jäänud aastad soo, vanuse ja hariduse järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
29.06.2023 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR03 Sünnid haigla ja naise elukoha järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
29.06.2023 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR10 Sünnitajate arvele võtmine ehk esmane antenataalne külastus raseduskestuse, naise elukoha ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
29.06.2023 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR30 Sündide arv ja sünnikaal ajalisuse või elulisuse ja naise elukoha järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
29.06.2023 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR32 Sündide arv ja sünnipikkus ajalisuse või elulisuse ja naise elukoha järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
29.06.2023 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR40 Elusalt sündinud laste Apgari indeksid (1., 5. ja 10. minutil) raseduskestuse ja naise vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
29.06.2023 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR41 Sünnitajate suitsetamine raseduse ajal naise elukoha ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
29.06.2023 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR421 Sünnitaja rasedusaegsed riskitegurid naise elukoha ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
29.06.2023 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR43 Sünnitajate rasedusaegne jälgimine naise elukoha järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
29.06.2023 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR441 Sünnieelne diagnostika, uuringud ja ravi naise elukoha ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
29.06.2023 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR45 Sünnitamisviis tervishoiuteenuse osutaja maakonna ja naise vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
29.06.2023 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR47 Sünnitamisviis varasema keisrilõike korral naise vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
29.06.2023 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR50 Sünnitajad varasemate sünnituste arvu, vanuserühma ja elukoha järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
29.06.2023 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR52 Sünnitajad hariduse, tegevusala ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
29.06.2023 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR55 Sünnitajad rahvuse, perekonnaseisu ja elukoha järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
29.06.2023 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR56 Sünnitajad perekonnaseisu ja elukoha järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
29.06.2023 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR57 Vastsündinute isade vanus haridustaseme järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
29.06.2023 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR60 Raseduskestus sünnitushetkel (täisnädalates) naise vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
29.06.2023 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR61 Peresünnitused ja sünnituse valutustamine naise vanuserühma järgi (alates 2020) Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
29.06.2023 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR63 Sünnituspuhused ja -järgsed diagnoosid naise vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
29.06.2023 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR641 Sünnitusega seotud toimingud naise vanuserühma järgi (alates 2020) Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2021. aasta andmeid.
29.06.2023 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR65 Peresünnitused Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
29.06.2023 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR68 Sünnid sünnikoha, elulisuse ja raseduskestuse järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
29.06.2023 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR711 Vastsündinutega tehtud toimingud esimesel elunädalal raseduskestuse järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
29.06.2023 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR72 Laps seitsme päeva vanuselt raseduskestuse järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
29.06.2023 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR81 Raseduste lõpe naise vanuserühma järgi Uuendatud Uuendati 2022. aasta andmeid.
20.06.2023 Tuberkuloos TB05 Tuberkuloosi haigestumise esialgsed registreerimisandmed maakonna ja kuu järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta mai andmed.
19.06.2023 Vigastused VIG10 Ravi vajanud vigastuste välispõhjused soo, vanuserühma ja elukoha järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
19.06.2023 Vigastused VIG11 Ravi vajanud vigastuste välispõhjused 100 000 elaniku kohta soo, vanuserühma ja elukoha järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
19.06.2023 Vigastused VIG12 Ravi vajanud vigastuste välispõhjused toimumise koha, vanuserühma ja elukoha järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
19.06.2023 Vigastused VIG13 Vigastuse tõttu ravi vajanud isikud välispõhjuse, soo, vanuserühma ja elukoha järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
19.06.2023 Vigastused VIG14 Vigastuse tõttu ravi vajanud isikud 100 000 elaniku kohta välispõhjuse, soo, vanuserühma ja elukoha järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
15.06.2023 Psüühika- ja käitumishäired PKH1 Psühhiaatri poolt ambulatoorselt konsulteeritud isikud diagnoosi, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2021. aasta andmeid.
15.06.2023 Psüühika- ja käitumishäired PKH2 Uued ambulatoorsed psühhiaatrilised haigusjuhud soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2021. aasta andmeid.
15.06.2023 Psüühika- ja käitumishäired PKH3 Uued ambulatoorsed psühhiaatrilised haigusjuhud 100 000 elaniku kohta soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2021. aasta andmeid.
15.06.2023 Psüühika- ja käitumishäired PKH4 Psühhiaatria haiglaravilt väljakirjutatud, voodipäevad ja ravikestus põhidiagnoosi ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
15.06.2023 Psüühika- ja käitumishäired PKH5 Tahtest olenemata hospitaliseeritud Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
15.06.2023 Psüühika- ja käitumishäired PKH7 Psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired kliinilise seisundi järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2021. aasta andmeid.
15.06.2023 Psüühika- ja käitumishäired PKH8 Psühhiaatria päevaravilt lahkunud ravi põhjuse ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
07.06.2023 Raseduse katkemised ja katkestamised RK01 Raseduse katkemised/katkestamised liigi, naise vanuserühma ja elukoha järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2021. aasta andmeid.
07.06.2023 Raseduse katkemised ja katkestamised RK11 Raseduse katkemised/katkestamised liigi, tervishoiuteenuse osutaja maakonna ja naise vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2021. aasta andmeid.
07.06.2023 Raseduse katkemised ja katkestamised RK20 Indutseeritud abordikordajad naise elukoha järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2021. aasta andmeid.
07.06.2023 Raseduse katkemised ja katkestamised RK28 Raseduse katkemised/katkestamised liigi ja tervishoiuteenuse osutaja järgi (alates 2002) Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2021. aasta andmeid.
07.06.2023 Raseduse katkemised ja katkestamised RK31 Raseduse katkemise/katkestamise meetod katkestamise liigi ja tervishoiuteenuse osutaja maakonna järgi (alates 2020) Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2021. aasta andmeid.
07.06.2023 Raseduse katkemised ja katkestamised RK40 Raseduse katkemise/katkestamise liik raseduskestuse ja naise elukoha järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2021. aasta andmeid.
07.06.2023 Raseduse katkemised ja katkestamised RK51 Rasestumisvastaste vahendite kasutamine indutseeritud abordi korral vahetult enne rasedust naise vanuserühma järgi (alates 2020) Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2021. aasta andmeid.
07.06.2023 Raseduse katkemised ja katkestamised RK58 Indutseeritud abordid naise rahvuse ja elukoha järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2021. aasta andmeid.
07.06.2023 Raseduse katkemised ja katkestamised RK59 Indutseeritud abordid naise hariduse ja elukoha järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2021. aasta andmeid.
07.06.2023 Raseduse katkemised ja katkestamised RK60 Indutseeritud abordid naise tegevusala, vanuserühma ja elukoha järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2021. aasta andmeid.
07.06.2023 Raseduse katkemised ja katkestamised RK61 Indutseeritud abordid naise perekonnaseisu ja elukoha järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2021. aasta andmeid.
07.06.2023 Raseduse katkemised ja katkestamised RK62 Raseduse katkemised/katkestamised liigi, naise vanuserühma ja varasemate raseduste katkemiste/katkestamiste arvu järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2021. aasta andmeid.
07.06.2023 Raseduse katkemised ja katkestamised RK63 Raseduse katkemised/katkestamised liigi, naise vanuserühma ja varasemate sünnituste arvu järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2021. aasta andmeid.
07.06.2023 Raseduse katkemised ja katkestamised RK67 Raseduse katkemise/katkestamise tüsistused 24 tunni jooksul naise vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2021. aasta andmeid.
07.06.2023 Surmad SD15 Surmade esialgsed registreerimisandmed põhjuse, soo, maakonna ja kuu järgi Uuendatud Lisatud 2023. a aprilli andmed, uuendati 2022. a kõikide kuude andmeid.
07.06.2023 Surmad SD21 Surmad põhjuse, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
07.06.2023 Surmad SD22 Surmad 100 000 elaniku kohta põhjuse, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
07.06.2023 Surmad SD23 Standarditud suremuskordajad 100 000 elaniku kohta põhjuse, soo ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
07.06.2023 Surmad SD29 Surmad soo, põhjuse ja elukoha kohaliku omavalitsuse järgi, haldusjaotus seisuga 01.01.2018 Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
07.06.2023 Surmad SD31 15 levinumat surma põhjust soo ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
07.06.2023 Surmad SD40 Surmad alkoholi tarvitamisest põhjustatud haigustesse soo ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
07.06.2023 Surmad SD41 Narkootiliste ainete kasutamisest otseselt tingitud surmad soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
07.06.2023 Surmad SD50 Imikusurmad soo, maakonna ja vanuse järgi surmahetkel Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
07.06.2023 Surmad SD501 Imikusurmad soo ja surma põhjuse järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
07.06.2023 Surmad SD51 Perinataalsurmad sünnikaalu ja raseduskestuse järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
07.06.2023 Surmad SD52 Perinataalsurmad ja kordajad maakonna järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
07.06.2023 Surmad SD53 Surnultsündinud surma põhjuse järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
07.06.2023 Surmad SD60 Välditavad surmad surma põhjuse, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
07.06.2023 Surmad SD61 Ennetatavad surmad surma põhjuse, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
07.06.2023 Surmad SD90 Lahangud Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
06.06.2023 Tervishoiuteenuse osutajad TTO15 Iseseisvad tervishoiuteenuse osutajad omaniku liigi, tervishoiutöötajate arvu ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
06.06.2023 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH01 Haiglate üldandmed Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
06.06.2023 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH10 Tervishoiutöötajad ja täidetud ametikohad haigla järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
06.06.2023 Tervishoiutöötajad THT001 Tervishoiutöötajad, täidetud ametikohad ja ületunnid ameti järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
06.06.2023 Tervishoiutöötajad THT002 Tervishoiutöötajad soo, vanuse ja ameti järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
06.06.2023 Tervishoiutöötajad THT003 Arst- ja hambaarst-residendid eriala järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
06.06.2023 Tervishoiutöötajad THT004 Tervishoiutöötajate keskmine vanus soo ja ameti järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
06.06.2023 Tervishoiutöötajad THT005 Tervishoiutöötajate keskmine vanus ametiala ja tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
06.06.2023 Tervishoiutöötajad THT006 Tervishoiutöötajad, täidetud ametikohad ja ületunnid ametiala ja tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
06.06.2023 Tervishoiutöötajad THT007 Tervishoiutöötajad ja täidetud ametikohad ametiala ja tervishoiuteenuse osutaja omaniku liigi järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
06.06.2023 Tervishoiutöötajad THT008 Tervishoiutöötajad ametiala ja lepingulise koormuse järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
06.06.2023 Tervishoiutöötajad THT009 Perearstiabiasutuste tervishoiutöötajad, täidetud ametikohad ja ületunnid ametiala ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
06.06.2023 Tervishoiutöötajad THT010 Hambaraviteenuse osutamisega seotud tervishoiutöötajad, täidetud ametikohad ja ületunnid ametiala ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
06.06.2023 Tervishoiutöötajad THT012 Verekeskuste tervishoiutöötajad ja täidetud ametikohad ametiala järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
06.06.2023 Tervishoiutöötajad THT013 Tervishoiuasutuste kõik töötajad ja tervishoiutöötajad tervishoiuteenuse osutaja ja omaniku liigi järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
06.06.2023 Tervishoiutöötajad THT022 Registreeritud tervishoiutöötajad ametiala, soo ja vanuserühma järgi, 31. detsember Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
06.06.2023 Tervishoiutöötajad THT023 Välismaal töötamiseks kutsekvalifikatsiooni tunnustamise tõendi saanud tervishoiutöötajad eriala järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
01.06.2023 Kudede ja tüvirakkude hankimine, käitlemine ning siirdamine KR10 Kudede annetused ja eemaldamised doonoritelt Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
01.06.2023 Kudede ja tüvirakkude hankimine, käitlemine ning siirdamine KR12 Hangitud, käideldud ja kasutusse väljastatud koed Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
01.06.2023 Kudede ja tüvirakkude hankimine, käitlemine ning siirdamine KR14 Kudede siirdamine Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
01.06.2023 Kudede ja tüvirakkude hankimine, käitlemine ning siirdamine KR20 Tüvirakkude annetused Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
01.06.2023 Kudede ja tüvirakkude hankimine, käitlemine ning siirdamine KR22 Tüviraku produktide import ja eksport Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
01.06.2023 Kudede ja tüvirakkude hankimine, käitlemine ning siirdamine KR24 Hangitud, käideldud, vabastatud, väljastatud ja hävitatud tüvirakkude produktid Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
31.05.2023 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR001 Sünnid Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
31.05.2023 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR01 Elussünnid raseduskestuse, naise vanuserühma ja elukoha järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmeid.
31.05.2023 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR02 Sündimuse kordajad naise elukoha järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
31.05.2023 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR51 Sünnitamisviis varasema keisrilõike korral naise vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
31.05.2023 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR54 Sünnitajad varasemate sünnituste arvu, vanuserühma ja elukoha järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
31.05.2023 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR66 Vastsündinud soo ja sünnikuu järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
25.05.2023 Tuberkuloos TB05 Tuberkuloosi haigestumise esialgsed registreerimisandmed maakonna ja kuu järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta aprilli andmed, uuendatud 2022. aasta jaanuari, juuni, juuuli, septembri ja detsembri andmeid.
25.05.2023 Tuberkuloos TB10 Esmakordselt elus arvelevõetud tuberkuloosijuhud paikme, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
25.05.2023 Tuberkuloos TB11 Tuberkuloosi haigestumuskordajad 100 000 inimese kohta soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
25.05.2023 Tuberkuloos TB20 Tuberkuloosi esmas- ja retsidiivjuhud diagnoosimise viisi soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
25.05.2023 Tuberkuloos TB30 Tuberkuloosi esmas- ja retsidiivjuhud haigestumise paikme, bakteri erituse ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
25.05.2023 Tuberkuloos TB40 Tuberkuloosi haigestumus ja haigestumuskordajad maakonna järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
25.05.2023 Tuberkuloos TB51 Tuberkuloosi retsidiivjuhud paikme, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
25.05.2023 Tuberkuloos TB52 Tuberkuloosi korduvravijuhud paikme, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
25.05.2023 Tuberkuloos TB60 HIV positiivsed tuberkuloosi juhud soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
25.05.2023 Tuberkuloos TB61 Tuberkuloosi haiged HIV testimise, positiivsete juhtude arvu ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
25.05.2023 Tuberkuloos TB71 Registreeritud tuberkuloosihaigete ravitulemused (v.a MDR TB juhud) paikme järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta esialgsed andmed.
25.05.2023 Tuberkuloos TB72 Registreeritud MDR tuberkuloosi ravitulemused paikme järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta esialgsed andmed, uuendati 2020.-2021. aasta andmeid.
25.05.2023 Tuberkuloos TB81 Tuberkuloosi esmasjuhud perekonnaseisu, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
25.05.2023 Tuberkuloos TB82 Tuberkuloosi esmasjuhud hariduse, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
25.05.2023 Tuberkuloos TB83 Tuberkuloosi esmasjuhud tegevusala, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
25.05.2023 Tuberkuloos TB84 Tuberkuloosi esmasjuhud sünnikoha, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
25.05.2023 Tuberkuloos TB91 Tuberkuloosi retsidiivjuhud perekonnaseisu, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
25.05.2023 Tuberkuloos TB92 Tuberkuloosi retsidiivjuhud hariduse, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
25.05.2023 Tuberkuloos TB93 Tuberkuloosi retsidiivjuhud tegevusala, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
25.05.2023 Tuberkuloos TB94 Tuberkuloosi retsidiivjuhud sünnikoha, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
24.05.2023 Nakkushaigused ja immuniseerimine NH01 Valitud nakkushaiguste registreeritud juhtude arv ja kordaja 100 000 elaniku kohta soo ja maakonna järgi Uuendatud Lisati osaliselt 2022. aasta andmed.
24.05.2023 Nakkushaigused ja immuniseerimine NH02 Valitud nakkushaiguste registreeritud juhtude arv ja kordaja 100 000 elaniku kohta soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
24.05.2023 Nakkushaigused ja immuniseerimine NH10 1-aastaste laste immuniseerimisega hõlmatus haiguse ja maakonna järgi (%) Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
24.05.2023 Nakkushaigused ja immuniseerimine NH11 2-aastaste laste immuniseerimisega hõlmatus haiguse ja maakonna järgi (%) Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
24.05.2023 Nakkushaigused ja immuniseerimine NH20 Vaktsineerimine nakkushaiguste vastu vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
24.05.2023 Nakkushaigused ja immuniseerimine NH21 Vaktsineerimine gripi vastu vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
23.05.2023 Vähi sõeluuringud VSR07 Rinnavähi sõeluuringul avastatud vähijuhud Uuendatud Lisati 2020. aasta andmed.
23.05.2023 Vähi sõeluuringud VSR17 Emakakaelavähi sõeluuringul avastatud vähijuhud Uuendatud Lisati 2020. aasta andmed.
23.05.2023 Vähi sõeluuringud VSR27 Jämesoolevähi sõeluuringul avastatud vähijuhud Uuendatud Lisati 2020. aasta andmed.
12.05.2023 Ravimite kasutamine ATC-01 Ravimite kasutamine peamiste ATC-rühmade järgi (DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2018.-2021. aasta andmeid.
12.05.2023 Ravimite kasutamine ATC-A Seedekulgla ja ainevahetus (A-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2018.-2021. aasta andmeid.
12.05.2023 Ravimite kasutamine ATC-B Veri ja vereloomeorganid (B-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2018.-2021. aasta andmeid.
12.05.2023 Ravimite kasutamine ATC-C Kardiovaskulaarsüsteem (C-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2018.-2021. aasta andmeid.
12.05.2023 Ravimite kasutamine ATC-D Dermatoloogias kasutatavad ained (D-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2018.-2021. aasta andmeid.
12.05.2023 Ravimite kasutamine ATC-G Urogenitaalsüsteem ja suguhormoonid (G-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2018.-2021. aasta andmeid.
12.05.2023 Ravimite kasutamine ATC-H Süsteemsed hormoonpreparaadid (v.a suguhormoonid ja insuliinid) (H-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2018.-2021. aasta andmeid.
12.05.2023 Ravimite kasutamine ATC-J Infektsioonivastased ained süsteemseks kasutamiseks (J-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2018.-2021. aasta andmeid.
12.05.2023 Ravimite kasutamine ATC-L Kasvajavastased ja immunomoduleerivad ained (L-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2018.-2021. aasta andmeid.
12.05.2023 Ravimite kasutamine ATC-M Skeleti-lihassüsteem (M-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2018.-2021. aasta andmeid.
12.05.2023 Ravimite kasutamine ATC-N Närvisüsteem (N-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2018.-2021. aasta andmeid.
12.05.2023 Ravimite kasutamine ATC-P Parasiidivastased ained, insektitsiidid ja repellendid (P-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2018.-2021. aasta andmeid.
12.05.2023 Ravimite kasutamine ATC-R Hingamissüsteem (R-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2018.-2021. aasta andmeid.
12.05.2023 Ravimite kasutamine ATC-S Meeleelundid (S-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2018.-2021. aasta andmeid.
12.05.2023 Ravimite kasutamine ATC-V Varia (V-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2018.-2021. aasta andmeid.
12.05.2023 Ravimite kasutamine RT01 Üldapteekides käideldud retseptid Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
12.05.2023 Tervishoiutöötajad THT030 Apteekide töötajad apteegi liigi ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
12.05.2023 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK30 Üldapteekide käive maakonna järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
12.05.2023 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK31 Haiglaapteekide käive Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
12.05.2023 Tervishoiuteenuse osutajad TTO50 Üld- ja haiglaapteegid Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
11.05.2023 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond KE30 Erakorralise meditsiini osakonna olemasolu haigla liigi järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
11.05.2023 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond KE31 Erakorralise meditsiini osakonna olemasolu maakonna järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
11.05.2023 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond KE32 Erakorraliste patsientide saabumine vanuserühma ja haigla liigi järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendatud 2021. aasta andmeid.
11.05.2023 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond KE33 Erakorraliste patsientide lahkumine haigla liigi järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendatud 2021. aasta andmeid.
11.05.2023 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond KE34 Erakorralise meditsiini ravivoodid ja jälgimiskohad haigla liigi järgi, 31. detsember Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
11.05.2023 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH05 Erakorralise meditsiini osakonna (EMO) ja/või vastuvõtuosakonna olemasolu ja erakorraliste patsientide lahkumine haigla järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendatud 2021. aasta andmeid.
11.05.2023 Tervishoiuteenuse osutajad TTO30 Kiirabiasutused, brigaadid ja kiirabiautod Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
4.05.2023 Surmad SD15 Surmade esialgsed registreerimisandmed põhjuse, soo, maakonna ja kuu järgi Uuendatud Lisatud 2023. a märtsi andmed, uuendatud 2023. a jaanuari-veebruari andmeid.
28.04.2023 Tervishoiukulud KK01 Tervishoiukulud teenuse ja rahastamismudeli järgi (tuhat eurot) Uuendatud Uuendatud 2003.-2021. aasta andmeid.
28.04.2023 Tervishoiukulud KK02 Tervishoiukulud teenuse pakkuja ja rahastamismudeli järgi (tuhat eurot) Uuendatud Uuendatud 2003.-2021. aasta andmeid.
28.04.2023 Tervishoiukulud KK03 Tervishoiukulud teenuse ja teenuse pakkuja järgi (tuhat eurot) Uuendatud Uuendatud 2003.-2021. aasta andmeid.
28.04.2023 Tervishoiukulud KK04 Tervishoiukulude näitajad ühe inimese kohta Uuendatud Uuendatud 2003.-2021. aasta andmeid.
28.04.2023 Tervishoiukulud KK05 Tervishoiukulude näitajad Uuendatud Uuendatud 2003.-2021. aasta andmeid.
28.04.2023 Tervishoiukulud KK06 Tervishoiukulud rahastamisallika ja rahastamismudeli järgi (tuhat eurot) Uuendatud Uuendatud 2003.-2021. aasta andmeid.
28.04.2023 Tervishoiukulud KK07 Tervishoiusüsteemi investeeringud põhivarasse teenuse pakkuja järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed, uuendatud 2020. aasta andmeid.
27.04.2023 Kahjude vähendamise teenus KAV01 Kahjude vähendamise teenuse osutamine nõustamiskeskustes, väljatööl, apteekides ja mobiilsetes bussides kokku Uuendatud Lisati 2023. aasta I kvartali andmed.
27.04.2023 Kahjude vähendamise teenus KAV02 Kahjude vähendamise keskuste teenused, sh süstlavahetus piirkonna järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta I kvartali andmed.
27.04.2023 Kahjude vähendamise teenus KAV03 Kahjude vähendamise mobiilsete nõustamisbusside teenused, sh süstlavahetus piirkonna järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta I kvartali andmed.
27.04.2023 Kahjude vähendamise teenus KAV04 Kahjude vähendamise teenused apteekides, sh süstlavahetus piirkonna järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta I kvartali andmed.
26.04.2023 Tuberkuloos TB05 Tuberkuloosi haigestumise esialgsed registreerimisandmed maakonna ja kuu järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta märtsi andmed, uuendatud 2023. aaasta jaanuari-veebruari andmeid.
25.04.2023 Verekomponentide tootmine ja kasutamine VK1 Doonorid ja vereloovutused Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
25.04.2023 Verekomponentide tootmine ja kasutamine VK11 Vereloovutused doonori soo või vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
25.04.2023 Verekomponentide tootmine ja kasutamine VK15 Doonorlusest alaliselt või ajutiselt kõrvaldatud isikud peamise põhjuse järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
25.04.2023 Verekomponentide tootmine ja kasutamine VK41 Konservvere ja verekomponentide praagi põhjused Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
25.04.2023 Verekomponentide tootmine ja kasutamine VK42 Doonorivere testimisel kinnitatud positiivsed nakkushaigustekitaja juhtumid Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
25.04.2023 Verekomponentide tootmine ja kasutamine VK5 Verekeskuses valmistatud verekomponendid Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
25.04.2023 Verekomponentide tootmine ja kasutamine VK7 Vere, verekomponentide ja -preparaatide kasutamine Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
25.04.2023 Verekomponentide tootmine ja kasutamine VK8 Transfusioonravi ja transfusioonijärgsed reaktsioonid vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
21.04.2023 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Tervise enesehinnang TKU01 Hinnang oma käesoleva aja tervisele soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisatud 2022. aasta andmed.
21.04.2023 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Tervise enesehinnang TKU02 Hinnang oma käesoleva aja tervisele soo ja hariduse järgi Uuendatud Lisatud 2022. aasta andmed.
21.04.2023 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Tervise enesehinnang TKU03 Hinnang oma käesoleva aja tervisele soo ja rahvuse järgi Uuendatud Lisatud 2022. aasta andmed.
21.04.2023 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Tervise enesehinnang TKU04 Hinnang oma käesoleva aja tervisele soo ja piirkonna järgi Uuendatud Lisatud 2022. aasta andmed.
21.04.2023 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Tervise enesehinnang TKU05 Hinnang oma käesoleva aja tervisele soo ja majandusliku aktiivsuse järgi Uuendatud Lisatud 2022. aasta andmed.
21.04.2023 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Toitumine TKU10 Viimase 7 päeva jooksul värske puu- ja juurvilja söömine soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisatud 2022. aasta andmed.
21.04.2023 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Toitumine TKU11 Viimase 7 päeva jooksul päevas keskmiselt söödud juurviljade kogus soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisatud 2022. aasta andmed.
21.04.2023 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Toitumine TKU12 Viimase 7 päeva jooksul päevas keskmiselt söödud puuviljade kogus soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisatud 2022. aasta andmed.
21.04.2023 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Alkoholi tarvitamine TKU20 Alkoholi tarvitamise sagedus viimase 12 kuu jooksul soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisatud 2022. aasta andmed.
21.04.2023 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Alkoholi tarvitamine TKU21 Alkoholi tarvitamise sagedus viimase 12 kuu jooksul soo ja hariduse järgi Uuendatud Lisatud 2022. aasta andmed.
21.04.2023 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Alkoholi tarvitamine TKU22 Alkoholi tarvitamise sagedus viimase 12 kuu jooksul soo ja rahvuse järgi Uuendatud Lisatud 2022. aasta andmed.
21.04.2023 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Alkoholi tarvitamine TKU23 Alkoholi tarvitamise sagedus viimase 12 kuu jooksul soo ja piirkonna järgi Uuendatud Lisatud 2022. aasta andmed.
21.04.2023 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Alkoholi tarvitamine TKU24 Alkoholi tarvitamise sagedus viimase 12 kuu jooksul soo ja majandusliku aktiivsuse järgi Uuendatud Lisatud 2022. aasta andmed.
21.04.2023 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Alkoholi tarvitamine TKU25 Korraga vähemalt kuue alkoholiannuse tarvitamine soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisatud 2022. aasta andmed.
21.04.2023 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Kehaline aktiivsus ja kehakaal TKU30 Vabal ajal vähemalt poole tunni vältel tervisespordi harrastamise sagedus soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisatud 2022. aasta andmed.
21.04.2023 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Kehaline aktiivsus ja kehakaal TKU31 Vabal ajal vähemalt poole tunni vältel tervisespordi harrastamise sagedus soo ja hariduse järgi Uuendatud Lisatud 2022. aasta andmed.
21.04.2023 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Kehaline aktiivsus ja kehakaal TKU32 Vabal ajal vähemalt poole tunni vältel tervisespordi harrastamise sagedus soo ja rahvuse järgi Uuendatud Lisatud 2022. aasta andmed.
21.04.2023 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Kehaline aktiivsus ja kehakaal TKU33 Vabal ajal vähemalt poole tunni vältel tervisespordi harrastamise sagedus soo ja piirkonna järgi Uuendatud Lisatud 2022. aasta andmed.
21.04.2023 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Kehaline aktiivsus ja kehakaal TKU34 Vabal ajal vähemalt poole tunni vältel tervisespordi harrastamise sagedus soo ja majandusliku aktiivsuse järgi Uuendatud Lisatud 2022. aasta andmed.
21.04.2023 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Kehaline aktiivsus ja kehakaal TKU40 Kehamassiindeksi kategooriad soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisatud 2022. aasta andmed.
21.04.2023 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Kehaline aktiivsus ja kehakaal TKU41 Kehamassiindeksi kategooriad soo, vanuserühma ja hariduse järgi Uuendatud Lisatud 2022. aasta andmed.
21.04.2023 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Kehaline aktiivsus ja kehakaal TKU42 Kehamassiindeksi kategooriad soo, vanuserühma ja rahvuse järgi Uuendatud Lisatud 2022. aasta andmed.
21.04.2023 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Kehaline aktiivsus ja kehakaal TKU43 Kehamassiindeksi kategooriad soo, vanuserühma ja piirkonna järgi Uuendatud Lisatud 2022. aasta andmed.
21.04.2023 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Kehaline aktiivsus ja kehakaal TKU44 Kehamassiindeksi kategooriad soo, vanuserühma ja majandusliku aktiivsuse järgi Uuendatud Lisatud 2022. aasta andmed.
21.04.2023 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Suitsetamine TKU50 Suitsetamine soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisatud 2022. aasta andmed.
21.04.2023 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Suitsetamine TKU51 Suitsetamine soo ja hariduse järgi Uuendatud Lisatud 2022. aasta andmed.
21.04.2023 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Suitsetamine TKU52 Suitsetamine soo ja rahvuse järgi Uuendatud Lisatud 2022. aasta andmed.
21.04.2023 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Suitsetamine TKU53 Suitsetamine soo ja piirkonna järgi Uuendatud Lisatud 2022. aasta andmed.
21.04.2023 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Suitsetamine TKU54 Suitsetamine soo ja majandusliku aktiivsuse järgi Uuendatud Lisatud 2022. aasta andmed.
21.04.2023 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Suitsetamine TKU56 Tubakasuitsule eksponeeritus ühiskondlikes ruumides või töökohas aja, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisatud 2022. aasta andmed.
21.04.2023 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Suitsetamine TKU57 Tubakasuitsule eksponeeritus kodus soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisatud 2022. aasta andmed.
21.04.2023 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Seksuaalkäitumine TKU60 Juhupartneriga seksuaalvahekorras olles kondoomi kasutamine soo järgi Uuendatud Lisatud 2022. aasta andmed.
21.04.2023 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Seksuaalkäitumine TKU61 HIV testi tegemine soo järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
21.04.2023 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Narkootikumid TKU70 Kanepi tarvitamine soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2022. aasta andmed.
21.04.2023 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Liiklusohutus TKU80 Pimedal ajal helkuri kasutamine soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisatud 2022. aasta andmed.
21.04.2023 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Liiklusohutus TKU81 Turvavöö kasutamine soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisatud 2022. aasta andmed.
21.04.2023 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Liiklusohutus TKU82 Pärast alkoholi tarvitamist auto juhtimine viimase 12 kuu jooksul soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisatud 2022. aasta andmed.
21.04.2023 Ravikindlustatud RA10 Eesti ravikindlustatute ravikulu Euroopa riikides Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
21.04.2023 Ravikindlustatud RA11 Euroopa riikide kindlustatute ravijuhud Eestis riigi järgi Lisatud Lisati 2015.-2022. aasta andmed.
21.04.2023 Ravikindlustatud RA12 Euroopa riikide kindlustatute ravijuhud Eestis tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendatud 2020. ja 2021. aasta andmeid.
21.04.2023 Ravikindlustatud RA131 Euroopa riikide kindlustatute ravijuhud Eestis tervishoiutöötaja eriala ja patsiendi soo järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendatud 2020. ja 2021. aasta andmeid.
21.04.2023 Ravikindlustatud RA14 Euroopa riikide kindlustatute ravijuhud Eestis tervishoiuteenuse osutaja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendatud 2020. ja 2021. aasta andmeid.
6.04.2023 Surmad SD15 Surmade esialgsed registreerimisandmed põhjuse, soo, maakonna ja kuu järgi Uuendatud Lisatud 2023. a veebruari andmed, uuendatud 2023. a jaanuari andmeid.
3.04.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Kooselu lõppemine EPSU1001 Esmaskooselu lõppemine lahutuse või lahkumineku tõttu kooselu kestuse, soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
3.04.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Kooselu lõppemine EPSU1002 Esmaskooselu lõppemine lahutuse või lahkumineku tõttu kooselu kestuse, hariduse ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
3.04.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Kooselu lõppemine EPSU1003 Esmaskooselu lõppemine lahutuse või lahkumineku tõttu kooselu kestuse, rahvuse ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
3.04.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Kooselu lõppemine EPSU1004 Esmaskooselu lõppemine lahutuse või lahkumineku tõttu kooselu kestuse, asulatüübi ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
3.04.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Kooselu lõppemine EPSU1005 Esmaskooselu lõppemine lahutuse või lahkumineku tõttu kooselu kestuse, piirkonna ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
3.04.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Suhtevägivalla kogemus EPSU1101 Kehalise või vaimse vägivalla kogemus praeguses kooselus soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
3.04.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Suhtevägivalla kogemus EPSU1102 Kehalise või vaimse vägivalla kogemus praeguses kooselus hariduse, soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
3.04.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Suhtevägivalla kogemus EPSU1103 Kehalise või vaimse vägivalla kogemus praeguses kooselus rahvuse, soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
3.04.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Suhtevägivalla kogemus EPSU1104 Kehalise või vaimse vägivalla kogemus praeguses kooselus asulatüübi, soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
3.04.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Suhtevägivalla kogemus EPSU1105 Kehalise või vaimse vägivalla kogemus praeguses kooselus elukoha piirkonna, soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
3.04.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Suhtevägivalla kogemus EPSU1106 Kehalise või vaimse vägivalla kogemus varasema(te)s kooselu(de)s soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
3.04.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Suhtevägivalla kogemus EPSU1107 Kehalise või vaimse vägivalla kogemus varasema(te)s kooselu(de)s hariduse, soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
3.04.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Suhtevägivalla kogemus EPSU1108 Kehalise või vaimse vägivalla kogemus varasema(te)s kooselu(de)s rahvuse, soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
3.04.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Suhtevägivalla kogemus EPSU1109 Kehalise või vaimse vägivalla kogemus varasema(te)s kooselu(de)s asulatüübi, soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
3.04.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Suhtevägivalla kogemus EPSU1110 Kehalise või vaimse vägivalla kogemus varasema(te)s kooselu(de)s elukoha piirkonna, soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
3.04.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Kodutööde jaotus EPSU1201 Igapäevane söögi valmistamine soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
3.04.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Kodutööde jaotus EPSU1202 Igapäevane söögi valmistamine hariduse, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
3.04.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Kodutööde jaotus EPSU1203 Igapäevane söögi valmistamine rahvuse, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
3.04.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Kodutööde jaotus EPSU1204 Igapäevane söögi valmistamine asulatüübi, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
3.04.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Kodutööde jaotus EPSU1205 Igapäevane söögi valmistamine elukoha piirkonna, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
3.04.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Kodutööde jaotus EPSU1206 Kodu koristamine tolmuimejaga soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
3.04.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Kodutööde jaotus EPSU1207 Kodu koristamine tolmuimejaga hariduse, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
3.04.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Kodutööde jaotus EPSU1208 Kodu koristamine tolmuimejaga rahvuse, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
3.04.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Kodutööde jaotus EPSU1209 Kodu koristamine tolmuimejaga asulatüübi, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
3.04.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Kodutööde jaotus EPSU1210 Kodu koristamine tolmuimejaga elukoha piirkonna, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
3.04.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Kodutööde jaotus EPSU1211 Pesu pesemine soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
3.04.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Kodutööde jaotus EPSU1212 Pesu pesemine hariduse, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
3.04.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Kodutööde jaotus EPSU1213 Pesu pesemine rahvuse, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
3.04.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Kodutööde jaotus EPSU1214 Pesu pesemine asulatüübi, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
3.04.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Kodutööde jaotus EPSU1215 Pesu pesemine piirkonna, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
3.04.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Kodutööde jaotus EPSU1216 Kodus väikeste parandustööde tegemine soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
3.04.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Kodutööde jaotus EPSU1217 Kodus väikeste parandustööde tegemine hariduse, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
3.04.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Kodutööde jaotus EPSU1218 Kodus väikeste parandustööde tegemine rahvuse, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
3.04.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Kodutööde jaotus EPSU1219 Kodus väikeste parandustööde tegemine asulatüübi, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
3.04.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Kodutööde jaotus EPSU1220 Kodus väikeste parandustööde tegemine piirkonna, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
3.04.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Kodutööde jaotus EPSU1221 Rahuolu kodutööde jaotusega soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
3.04.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Kodutööde jaotus EPSU1222 Rahuolu kodutööde jaotusega hariduse, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
3.04.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Kodutööde jaotus EPSU1223 Rahuolu kodutööde jaotusega rahvuse, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
3.04.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Kodutööde jaotus EPSU1224 Rahuolu kodutööde jaotusega asulatüübi, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
3.04.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Kodutööde jaotus EPSU1225 Rahuolu kodutööde jaotusega elukoha piirkonna, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
3.04.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Laste eest hoolitsemine EPSU1301 Laste riietamine või kontrollimine, et lapsed oleksid korralikult riietatud soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
3.04.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Laste eest hoolitsemine EPSU1302 Laste riietamine või kontrollimine, et lapsed oleksid korralikult riietatud hariduse, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
3.04.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Laste eest hoolitsemine EPSU1303 Laste riietamine või kontrollimine, et lapsed oleksid korralikult riietatud rahvuse, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
3.04.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Laste eest hoolitsemine EPSU1304 Laste riietamine või kontrollimine, et lapsed oleksid korralikult riietatud asulatüübi, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
3.04.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Laste eest hoolitsemine EPSU1305 Laste riietamine või kontrollimine, et lapsed oleksid korralikult riietatud elukoha piirkonna, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
3.04.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Laste eest hoolitsemine EPSU1306 Lastega koju jäämine, kui lapsed on haiged soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
3.04.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Laste eest hoolitsemine EPSU1307 Lastega koju jäämine, kui lapsed on haiged hariduse, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
3.04.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Laste eest hoolitsemine EPSU1308 Lastega koju jäämine, kui lapsed on haiged rahvuse, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
3.04.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Laste eest hoolitsemine EPSU1309 Lastega koju jäämine, kui lapsed on haiged asulatüübi, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
3.04.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Laste eest hoolitsemine EPSU1310 Lastega koju jäämine, kui lapsed on haiged elukoha piirkonna, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
3.04.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Laste eest hoolitsemine EPSU1311 Lastega mängimine või osalemine nende vaba aja tegevustes soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
3.04.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Laste eest hoolitsemine EPSU1312 Lastega mängimine või osalemine nende vaba aja tegevustes hariduse, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
3.04.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Laste eest hoolitsemine EPSU1313 Lastega mängimine või osalemine nende vaba aja tegevustes rahvuse, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
3.04.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Laste eest hoolitsemine EPSU1314 Lastega mängimine või osalemine nende vaba aja tegevustes asulatüübi, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
3.04.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Laste eest hoolitsemine EPSU1315 Lastega mängimine või osalemine nende vaba aja tegevustes elukoha piirkonna, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
3.04.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Laste eest hoolitsemine EPSU1316 Laste aitamine koolitööde tegemisel soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
3.04.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Laste eest hoolitsemine EPSU1317 Laste aitamine koolitööde tegemisel hariduse, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
3.04.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Laste eest hoolitsemine EPSU1318 Laste aitamine koolitööde tegemisel rahvuse, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
3.04.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Laste eest hoolitsemine EPSU1319 Laste aitamine koolitööde tegemisel asulatüübi, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
3.04.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Laste eest hoolitsemine EPSU1320 Laste aitamine koolitööde tegemisel elukoha piirkonna, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
3.04.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Laste eest hoolitsemine EPSU1321 Rahuolu laste eest hoolitsemise jaotusega soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
3.04.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Laste eest hoolitsemine EPSU1322 Rahuolu laste eest hoolitsemise jaotusega hariduse, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
3.04.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Laste eest hoolitsemine EPSU1323 Rahuolu laste eest hoolitsemise jaotusega rahvuse, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
3.04.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Laste eest hoolitsemine EPSU1324 Rahuolu laste eest hoolitsemise jaotusega asulatüübi, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
3.04.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Laste eest hoolitsemine EPSU1325 Rahuolu laste eest hoolitsemise jaotusega elukoha piirkonna, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
24.03.2023 Tuberkuloos TB05 Tuberkuloosi haigestumise esialgsed registreerimisandmed maakonna ja kuu järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta veebruari andmed, uuendatud 2023. aaasta jaanuari andmeid.
23.03.2023 Tervise- ja heaoluprofiili alusandmed - maakondadele ja KOV-idele LO01 Inimkannatanutega liiklusõnnetused ning neis hukkunud ja vigastatud haldusüksuse järgi, haldusjaotus seisuga 01.01.2018 Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2012.-2021. aaasta andmeid.
23.03.2023 Tervise- ja heaoluprofiili alusandmed - maakondadele ja KOV-idele TUL02 Tulekahjudes hukkunud maakonna järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
23.03.2023 Tervise- ja heaoluprofiili alusandmed - maakondadele ja KOV-idele TUL03 Hoonetulekahjude tekkepõhjused maakonna järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendatud andmeid 2014-2021, uuendatud tekkepõhjuste loetelu, eemaldatud Tallinn ning muudetud tabeli struktuuri.
23.03.2023 Tervise- ja heaoluprofiili alusandmed - maakondadele ja KOV-idele TUL04 Tulekahjud (sh eluhoone- ja mitteeluhoone tulekahjud) haldusüksuse järgi, haldusjaotus seisuga 01.01.2018 Uuendatud Lisati 2021.-2022. aasta andmed, uuendatud varasemate aastate andmeid ja muudetud tabeli struktuuri.
23.03.2023 Tervise- ja heaoluprofiili alusandmed - maakondadele ja KOV-idele UP01 Päästeameti registreeritud uppumised maakonna järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
23.03.2023 Tervise- ja heaoluprofiili alusandmed - maakondadele ja KOV-idele UP03 Uppumised ja kordaja 100 000 elaniku kohta haldusüksuse järgi, haldusjaotus seisuga 01.01.2018 Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, lisatud kordajad.
21.03.2023 Tervise- ja heaoluprofiili alusandmed - maakondadele ja KOV-idele TO01 Tööõnnetused toimumiskoha maakonna järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2019. ja 2021. aasta andmeid.
2.03.2023 Surmad SD15 Surmade esialgsed registreerimisandmed põhjuse, soo, maakonna ja kuu järgi Uuendatud Lisatud 2023. a jaanuari andmed.
1.03.2023 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Tervise enesehinnang, vaimne tervis ja hügieen KU11 Tervise enesehinnang soo ja vanuse järgi Uuendatud Lisati 2021/2022. aasta andmed.
1.03.2023 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Tervise enesehinnang, vaimne tervis ja hügieen KU111 Tervise enesehinnang piirkonna järgi Uuendatud Lisati 2021/2022. aasta andmed.
1.03.2023 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Tervise enesehinnang, vaimne tervis ja hügieen KU112 Tervise enesehinnang kodus räägitava põhikeele järgi Uuendatud Lisati 2021/2022. aasta andmed.
1.03.2023 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Tervise enesehinnang, vaimne tervis ja hügieen KU113 Tervise enesehinnang majandusliku olukorra järgi Uuendatud Lisati 2021/2022. aasta andmed.
1.03.2023 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Tervise enesehinnang, vaimne tervis ja hügieen KU1140 Uneaeg koolipäevadel soo ja vanuse järgi Lisatud Lisati 2013/2014.-2021/2022. aasta andmed.
1.03.2023 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Tervise enesehinnang, vaimne tervis ja hügieen KU1141 Uneaeg koolipäevadel piirkonna järgi Lisatud Lisati 2013/2014.-2021/2022. aasta andmed.
1.03.2023 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Tervise enesehinnang, vaimne tervis ja hügieen KU1142 Uneaeg koolipäevadel odus räägitava põhikeele järgi Lisatud Lisati 2013/2014.-2021/2022. aasta andmed.
1.03.2023 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Tervise enesehinnang, vaimne tervis ja hügieen KU1143 Uneaeg koolipäevadel majandusliku olukorra järgi Lisatud Lisati 2013/2014.-2021/2022. aasta andmed.
1.03.2023 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Tervise enesehinnang, vaimne tervis ja hügieen KU1150 Masenduse/kurbuse tundmine viimase kuue kuu jooksul soo ja vanuse järgi Lisatud Lisati 2005/2006.-2021/2022. aasta andmed.
1.03.2023 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Tervise enesehinnang, vaimne tervis ja hügieen KU1151 Masenduse/kurbuse tundmine viimase kuue kuu jooksul piirkonna järgi Lisatud Lisati 2005/2006.-2021/2022. aasta andmed.
1.03.2023 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Tervise enesehinnang, vaimne tervis ja hügieen KU1152 Masenduse/kurbuse tundmine viimase kuue kuu jooksul odus räägitava põhikeele järgi Lisatud Lisati 2005/2006.-2021/2022. aasta andmed.
1.03.2023 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Tervise enesehinnang, vaimne tervis ja hügieen KU1153 Masenduse/kurbuse tundmine viimase kuue kuu jooksul majandusliku olukorra järgi Lisatud Lisati 2005/2006.-2021/2022. aasta andmed.
1.03.2023 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Tervise enesehinnang, vaimne tervis ja hügieen KU12 Depressiivsete episoodide esinemine soo ja vanuse järgi Uuendatud Lisati 2021/2022. aasta andmed.
1.03.2023 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Tervise enesehinnang, vaimne tervis ja hügieen KU121 Depressiivsete episoodide esinemine piirkonna järgi Uuendatud Lisati 2021/2022. aasta andmed.
1.03.2023 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Tervise enesehinnang, vaimne tervis ja hügieen KU122 Depressiivsete episoodide esinemine kodus räägitava põhikeele järgi Uuendatud Lisati 2021/2022. aasta andmed.
1.03.2023 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Tervise enesehinnang, vaimne tervis ja hügieen KU123 Depressiivsete episoodide esinemine majandusliku olukorra järgi Uuendatud Lisati 2021/2022. aasta andmed.
1.03.2023 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Tervise enesehinnang, vaimne tervis ja hügieen KU13 Hammaste pesemise sagedus soo ja vanuse järgi Uuendatud Lisati 2021/2022. aasta andmed.
1.03.2023 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Tervise enesehinnang, vaimne tervis ja hügieen KU131 Hammaste pesemise sagedus piirkonna järgi Uuendatud Lisati 2021/2022. aasta andmed.
1.03.2023 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Tervise enesehinnang, vaimne tervis ja hügieen KU132 Hammaste pesemise sagedus kodus räägitava põhikeele järgi Uuendatud Lisati 2021/2022. aasta andmed.
1.03.2023 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Tervise enesehinnang, vaimne tervis ja hügieen KU133 Hammaste pesemise sagedus majandusliku olukorra järgi Uuendatud Lisati 2021/2022. aasta andmed.
1.03.2023 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Toitumine KU21 Hommikusöögi ja sooja lõunasöögi söömine soo ja vanuse järgi Uuendatud Lisati 2021/2022. aasta andmed.
1.03.2023 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Toitumine KU211 Hommikusöögi ja sooja lõunasöögi söömine piirkonna järgi Uuendatud Lisati 2021/2022. aasta andmed.
1.03.2023 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Toitumine KU212 Hommikusöögi ja sooja lõunasöögi söömine kodus räägitava põhikeele järgi Uuendatud Lisati 2021/2022. aasta andmed.
1.03.2023 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Toitumine KU213 Hommikusöögi ja sooja lõunasöögi söömine majandusliku olukorra järgi Uuendatud Lisati 2021/2022. aasta andmed.
1.03.2023 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Toitumine KU22 Puu- ja köögiviljade söömine soo ja vanuse järgi Uuendatud Lisati 2021/2022. aasta andmed.
1.03.2023 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Toitumine KU221 Puu- ja köögiviljade söömine piirkonna järgi Uuendatud Lisati 2021/2022. aasta andmed.
1.03.2023 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Toitumine KU222 Puu- ja köögiviljade söömine kodus räägitava põhikeele järgi Uuendatud Lisati 2021/2022. aasta andmed.
1.03.2023 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Toitumine KU223 Puu- ja köögiviljade söömine majandusliku olukorra järgi Uuendatud Lisati 2021/2022. aasta andmed.
1.03.2023 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Kehaline aktiivsus ja kehakaal KU31 Kehaline aktiivsus soo ja vanuse järgi Uuendatud Lisati 2021/2022. aasta andmed.
1.03.2023 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Kehaline aktiivsus ja kehakaal KU311 Kehaline aktiivsus piirkonna järgi Uuendatud Lisati 2021/2022. aasta andmed.
1.03.2023 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Kehaline aktiivsus ja kehakaal KU312 Kehaline aktiivsus kodus räägitava põhikeele järgi Uuendatud Lisati 2021/2022. aasta andmed.
1.03.2023 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Kehaline aktiivsus ja kehakaal KU313 Kehaline aktiivsus majandusliku olukorra järgi Uuendatud Lisati 2021/2022. aasta andmed.
1.03.2023 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Kehaline aktiivsus ja kehakaal KU32 Kehamassiindeksi kategooriad soo ja vanuse järgi Uuendatud Lisati 2021/2022. aasta andmed.
1.03.2023 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Kehaline aktiivsus ja kehakaal KU321 Kehamassiindeksi kategooriad piirkonna järgi Uuendatud Lisati 2021/2022. aasta andmed.
1.03.2023 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Kehaline aktiivsus ja kehakaal KU322 Kehamassiindeksi kategooriad kodus räägitava põhikeele järgi Uuendatud Lisati 2021/2022. aasta andmed.
1.03.2023 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Kehaline aktiivsus ja kehakaal KU323 Kehamassiindeksi kategooriad majandusliku olukorra järgi Uuendatud Lisati 2021/2022. aasta andmed.
1.03.2023 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Seksuaalkäitumine KU41 Seksuaalvahekorra kogemus soo ja vanuse järgi Uuendatud Lisati 2021/2022. aasta andmed.
1.03.2023 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Seksuaalkäitumine KU411 Seksuaalvahekorra kogemus piirkonna järgi Uuendatud Lisati 2021/2022. aasta andmed.
1.03.2023 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Seksuaalkäitumine KU412 Seksuaalvahekorra kogemus kodus räägitava põhikeele järgi Uuendatud Lisati 2021/2022. aasta andmed.
1.03.2023 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Seksuaalkäitumine KU413 Seksuaalvahekorra kogemus majandusliku olukorra järgi Uuendatud Lisati 2021/2022. aasta andmed.
1.03.2023 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Seksuaalkäitumine KU42 Kondoomi kasutamine soo ja vanuse järgi Uuendatud Lisati 2021/2022. aasta andmed.
1.03.2023 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Seksuaalkäitumine KU421 Kondoomi kasutamine piirkonna järgi Uuendatud Lisati 2021/2022. aasta andmed.
1.03.2023 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Seksuaalkäitumine KU422 Kondoomi kasutamine kodus räägitava põhikeele järgi Uuendatud Lisati 2021/2022. aasta andmed.
1.03.2023 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Seksuaalkäitumine KU423 Kondoomi kasutamine majandusliku olukorra järgi Uuendatud Lisati 2021/2022. aasta andmed.
1.03.2023 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Alkoholi tarvitamine KU50 Alkoholi tarvitamine elu jooksul soo ja vanuse järgi Lisatud Lisati 2013/2014.-2021/2022. aasta andmed.
1.03.2023 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Alkoholi tarvitamine KU501 Alkoholi tarvitamine elu jooksul piirkonna järgi Lisatud Lisati 2013/2014.-2021/2022. aasta andmed.
1.03.2023 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Alkoholi tarvitamine KU502 Alkoholi tarvitamine elu jooksul kodus räägitava põhikeele järgi Lisatud Lisati 2013/2014.-2021/2022. aasta andmed.
1.03.2023 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Alkoholi tarvitamine KU503 Alkoholi tarvitamine elu jooksul majandusliku olukorra järgi Lisatud Lisati 2013/2014.-2021/2022. aasta andmed.
1.03.2023 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Alkoholi tarvitamine KU52 Keskmine vanus esmakordsel alkoholi proovimisel ja purju joomisel soo ja vanuse järgi Uuendatud Lisati 2021/2022. aasta andmed.
1.03.2023 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Alkoholi tarvitamine KU53 Alkoholi tarvitamise sagedus soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2021/2022. aasta andmed.
1.03.2023 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Alkoholi tarvitamine KU531 Alkoholi tarvitamise sagedus piirkonna järgi Uuendatud Lisati 2021/2022. aasta andmed.
1.03.2023 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Alkoholi tarvitamine KU532 Alkoholi tarvitamise sagedus kodus räägitava põhikeele järgi Uuendatud Lisati 2021/2022. aasta andmed.
1.03.2023 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Alkoholi tarvitamine KU533 Alkoholi tarvitamise sagedus majandusliku olukorra järgi Uuendatud Lisati 2021/2022. aasta andmed.
1.03.2023 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Alkoholi tarvitamine KU54 Purjus oldud korrad soo ja vanuse järgi Uuendatud Lisati 2021/2022. aasta andmed.
1.03.2023 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Alkoholi tarvitamine KU541 Purjus oldud korrad piirkonna järgi Uuendatud Lisati 2021/2022. aasta andmed.
1.03.2023 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Alkoholi tarvitamine KU542 Purjus oldud korrad kodus räägitava põhikeele järgi Uuendatud Lisati 2021/2022. aasta andmed.
1.03.2023 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Alkoholi tarvitamine KU543 Purjus oldud korrad majandusliku olukorra järgi Uuendatud Lisati 2021/2022. aasta andmed.
1.03.2023 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Tubakatoodete tarvitamine KU61 Suitsetamise kogemus soo ja vanuse järgi Uuendatud Lisati 2021/2022. aasta andmed.
1.03.2023 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Tubakatoodete tarvitamine KU611 Suitsetamise kogemus piirkonna järgi Uuendatud Lisati 2021/2022. aasta andmed.
1.03.2023 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Tubakatoodete tarvitamine KU612 Suitsetamise kogemus kodus räägitava põhikeele järgi Uuendatud Lisati 2021/2022. aasta andmed.
1.03.2023 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Tubakatoodete tarvitamine KU613 Suitsetamise kogemus majandusliku olukorra järgi Uuendatud Lisati 2021/2022. aasta andmed.
1.03.2023 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Tubakatoodete tarvitamine KU62 Keskmine vanus esimese sigareti suitsetamisel soo ja vanuse järgi Uuendatud Lisati 2021/2022. aasta andmed.
1.03.2023 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Tubakatoodete tarvitamine KU63 Suitsetamise sagedus soo ja vanuse järgi Uuendatud Lisati 2021/2022. aasta andmed.
1.03.2023 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Tubakatoodete tarvitamine KU631 Suitsetamise sagedus piirkonna järgi Uuendatud Lisati 2021/2022. aasta andmed.
1.03.2023 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Tubakatoodete tarvitamine KU632 Suitsetamise sagedus kodus räägitava põhikeele järgi Uuendatud Lisati 2021/2022. aasta andmed.
1.03.2023 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Tubakatoodete tarvitamine KU633 Suitsetamise sagedus majandusliku olukorra järgi Uuendatud Lisati 2021/2022. aasta andmed.
1.03.2023 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Tubakatoodete tarvitamine KU64 Vesipiibu suitsetamine soo ja vanuse järgi Uuendatud Lisati 2021/2022. aasta andmed.
1.03.2023 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Tubakatoodete tarvitamine KU641 Vesipiibu suitsetamine piirkonna järgi Uuendatud Lisati 2021/2022. aasta andmed.
1.03.2023 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Tubakatoodete tarvitamine KU642 Vesipiibu suitsetamine kodus räägitava põhikeele järgi Uuendatud Lisati 2021/2022. aasta andmed.
1.03.2023 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Tubakatoodete tarvitamine KU643 Vesipiibu suitsetamine majandusliku olukorra järgi Lisatud Lisati 2005/2006.-2021/2022. aasta andmed.
1.03.2023 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Tubakatoodete tarvitamine KU65 E-sigareti tarvitamine soo ja vanuse järgi Lisatud Lisati 2013/2014.-2021/2022. aasta andmed.
1.03.2023 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Tubakatoodete tarvitamine KU651 E-sigareti tarvitamine piirkonna järgi Lisatud Lisati 2013/2014.-2021/2022. aasta andmed.
1.03.2023 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Tubakatoodete tarvitamine KU652 E-sigareti tarvitamine kodus räägitava põhikeele järgi Lisatud Lisati 2013/2014.-2021/2022. aasta andmed.
1.03.2023 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Tubakatoodete tarvitamine KU653 E-sigareti tarvitamine majandusliku olukorra järgi Lisatud Lisati 2013/2014.-2021/2022. aasta andmed.
1.03.2023 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Tubakatoodete tarvitamine KU66 Huuletubaka tarvitamine soo ja vanuse järgi Lisatud Lisati 2013/2014.-2021/2022. aasta andmed.
1.03.2023 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Tubakatoodete tarvitamine KU661 Huuletubaka tarvitamine piirkonna järgi Lisatud Lisati 2013/2014.-2021/2022. aasta andmed.
1.03.2023 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Tubakatoodete tarvitamine KU662 Huuletubaka tarvitamine kodus räägitava põhikeele järgi Lisatud Lisati 2013/2014.-2021/2022. aasta andmed.
1.03.2023 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Tubakatoodete tarvitamine KU663 Huuletubaka tarvitamine majandusliku olukorra järgi Lisatud Lisati 2013/2014.-2021/2022. aasta andmed.
1.03.2023 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Narkootikumide tarvitamine KU71 Kanepi tarvitamine soo ja vanuse järgi Uuendatud Lisati 2021/2022. aasta andmed.
1.03.2023 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Narkootikumide tarvitamine KU711 Kanepi tarvitamine piirkonna järgi Uuendatud Lisati 2021/2022. aasta andmed.
1.03.2023 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Narkootikumide tarvitamine KU712 Kanepi tarvitamine kodus räägitava põhikeele järgi Uuendatud Lisati 2021/2022. aasta andmed.
1.03.2023 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Narkootikumide tarvitamine KU713 Kanepi tarvitamine majandusliku olukorra järgi Uuendatud Lisati 2021/2022. aasta andmed.
1.03.2023 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Kiusamine KU81 Viimasel paaril kuul koolis kiusamist kogenud õpilased soo ja vanuse järgi Lisatud Lisati 2005/2006.-2021/2022. aasta andmed.
1.03.2023 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Kiusamine KU811 Viimasel paaril kuul koolis kiusamist kogenud õpilased piirkonna järgi Lisatud Lisati 2005/2006.-2021/2022. aasta andmed.
1.03.2023 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Kiusamine KU812 Viimasel paaril kuul koolis kiusamist kogenud õpilased kodus räägitava põhikeele järgi Lisatud Lisati 2005/2006.-2021/2022. aasta andmed.
1.03.2023 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Kiusamine KU813 Viimasel paaril kuul koolis kiusamist kogenud õpilased majandusliku olukorra järgi Lisatud Lisati 2005/2006.-2021/2022. aasta andmed.
1.03.2023 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Kiusamine KU82 Viimasel paaril kuul küberkiusamist kogenud õpilased soo ja vanuse järgi Lisatud Lisati 2013/2014.-2021/2022. aasta andmed.
1.03.2023 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Kiusamine KU821 Viimasel paaril kuul küberkiusamist kogenud õpilased piirkonna järgi Lisatud Lisati 2013/2014.-2021/2022. aasta andmed.
1.03.2023 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Kiusamine KU822 Viimasel paaril kuul küberkiusamist kogenud õpilased kodus räägitava põhikeele järgi Lisatud Lisati 2013/2014.-2021/2022. aasta andmed.
1.03.2023 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) - Kiusamine KU823 Viimasel paaril kuul küberkiusamist kogenud õpilased majandusliku olukorra järgi Lisatud Lisati 2013/2014.-2021/2022. aasta andmed.
23.02.2023 Tuberkuloos TB05 Tuberkuloosi haigestumise esialgsed registreerimisandmed maakonna ja kuu järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta jaanuari andmed.
17.02.2023 Ravikindlustatud RA01 Ravikindlustatute arv vanuserühmas 20-59 ja osatähtsus samas vanuses registreeritud elanikkonnast soo, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
17.02.2023 Ravikindlustatud RA02 Ravikindlustatute arv ja osatähtsus registreeritud elanikkonnast soo ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
7.02.2023 Tervist edendavad asutused TEA01 Tervist Edendavad Lasteaiad maakonna järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
7.02.2023 Tervist edendavad asutused TEA02 Tervist Edendavad Koolid maakonna järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
7.02.2023 Tervist edendavad asutused TEA03 Tervist Edendavad Töökohad maakonna järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed, uuendati 2005.-2021. a andmeid.
2.02.2023 Surmad SD15 Surmade esialgsed registreerimisandmed põhjuse, soo, maakonna ja kuu järgi Uuendatud Lisatud 2022. a detsembri andmed, uuendatud 2022. a augusti-novembri andmeid.
27.01.2023 Kahjude vähendamise teenus KAV01 Kahjude vähendamise teenuse osutamine nõustamiskeskustes, väljatööl, apteekides ja mobiilsetes bussides kokku Uuendatud Lisati 2022. aasta IV kvartali andmed.
27.01.2023 Kahjude vähendamise teenus KAV02 Kahjude vähendamise keskuste teenused, sh süstlavahetus piirkonna järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta IV kvartali andmed.
27.01.2023 Kahjude vähendamise teenus KAV03 Kahjude vähendamise mobiilsete nõustamisbusside teenused, sh süstlavahetus piirkonna järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta IV kvartali andmed.
27.01.2023 Kahjude vähendamise teenus KAV04 Kahjude vähendamise teenused apteekides, sh süstlavahetus piirkonna järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta IV kvartali andmed.
26.01.2023 Vähi sõeluuringud VSR01 Rinnavähi sõeluuringu sihtrühm ja uuringule kutsutavad naised ravikindlustuse olemasolu, maakonna ja vanuse järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
26.01.2023 Vähi sõeluuringud VSR11 Emakakaelavähi sõeluuringu sihtrühm ja uuringule kutsutavad naised ravikindlustuse olemasolu, maakonna ja vanuse järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
26.01.2023 Vähi sõeluuringud VSR21 Jämesoolevähi sõeluuringu sihtrühm ja uuringule kutsutavad mehed ja naised ravikindlustuse olemasolu, maakonna, vanuse ja soo järgi Uuendatud Lisati 2023. aasta andmed.
25.01.2023 Tuberkuloos TB05 Tuberkuloosi haigestumise esialgsed registreerimisandmed maakonna ja kuu järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta detsembri andmed, uuendatud 2022. aasta jaanuari, mai-augusti ja novembri andmeid.
24.01.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Kooseluseis ja kooselude arv EPSU616 Vabaabielude arv soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
24.01.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Kooseluseis ja kooselude arv EPSU617 Senine vabaabielude arv hariduse, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
24.01.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Kooseluseis ja kooselude arv EPSU618 Senine vabaabielude arv rahvuse, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
24.01.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Kooseluseis ja kooselude arv EPSU619 Senine vabaabielude arv asulatüübi, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
24.01.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Kooseluseis ja kooselude arv EPSU620 Senine vabaabielude arv piirkonna, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
24.01.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Kooselu ajastus ja algusviis EPSU701 Esmaskooselu algus vanuse, soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
24.01.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Kooselu ajastus ja algusviis EPSU702 Esmaskooselu algus vanuse, hariduse ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
24.01.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Kooselu ajastus ja algusviis EPSU703 Esmaskooselu algus vanuse, rahvuse ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
24.01.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Kooselu ajastus ja algusviis EPSU704 Esmaskooselu algus vanuse, asulatüübi ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
24.01.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Kooselu ajastus ja algusviis EPSU705 Esmaskooselu algus vanuse, piirkonna ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
24.01.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Kooselu ajastus ja algusviis EPSU706 Esmaskooselu algusviis soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
24.01.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Kooselu ajastus ja algusviis EPSU707 Esmaskooselu algusviis hariduse, soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
24.01.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Kooselu ajastus ja algusviis EPSU708 Esmaskooselu algusviis rahvuse, soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
24.01.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Kooselu ajastus ja algusviis EPSU709 Esmaskooselu algusviis asulatüübi, soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
24.01.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Kooselu ajastus ja algusviis EPSU710 Esmaskooselu algusviis piirkonna, soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
24.01.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Kooselu ajastus ja algusviis EPSU711 Keskmine kooselude arv vanuseks soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
24.01.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Kooselu ajastus ja algusviis EPSU712 Keskmine kooselude arv vanuseks hariduse, soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
24.01.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Kooselu ajastus ja algusviis EPSU713 Keskmine kooselude arv vanuseks rahvuse, soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
24.01.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Kooselu ajastus ja algusviis EPSU714 Keskmine kooselude arv vanuseks asulatüübi, soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
24.01.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Kooselu ajastus ja algusviis EPSU715 Keskmine kooselude arv vanuseks piirkonna, soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
24.01.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Elukaaslaste tunnused EPSU801 Elukaaslaste vanusevahe esmaskooselus soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
24.01.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Elukaaslaste tunnused EPSU802 Elukaaslaste vanusevahe esmaskooselus hariduse, soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
24.01.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Elukaaslaste tunnused EPSU803 Elukaaslaste vanusevahe esmaskooselus rahvuse, soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
24.01.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Elukaaslaste tunnused EPSU804 Elukaaslaste vanusevahe esmaskooselus asulatüübi, soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
24.01.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Elukaaslaste tunnused EPSU805 Elukaaslaste vanusevahe esmaskooselus piirkonna, soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
24.01.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Elukaaslaste tunnused EPSU806 Elukaaslaste rahvus esmaskooselus soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
24.01.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Elukaaslaste tunnused EPSU807 Elukaaslaste rahvus esmaskooselus hariduse, soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
24.01.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Elukaaslaste tunnused EPSU808 Elukaaslaste rahvus esmaskooselus vastaja rahvuse, soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
24.01.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Elukaaslaste tunnused EPSU809 Elukaaslaste rahvus esmaskooselus asulatüübi, soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
24.01.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Elukaaslaste tunnused EPSU810 Elukaaslaste rahvus esmaskooselus elukoha piirkonna, soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
24.01.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Elukaaslaste tunnused EPSU811 Elukaaslaste sugu vastaja soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
24.01.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Elukaaslaste tunnused EPSU812 Elukaaslaste sugu vastaja hariduse, soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
24.01.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Elukaaslaste tunnused EPSU813 Elukaaslaste sugu vastaja rahvuse, soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
24.01.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Elukaaslaste tunnused EPSU814 Elukaaslaste sugu vastaja asulatüübi, soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
24.01.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Elukaaslaste tunnused EPSU815 Elukaaslaste sugu vastaja elukoha piirkonna, soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
24.01.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Suhtekvaliteet EPSU901 Rahulolu praeguse kooseluga soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
24.01.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Suhtekvaliteet EPSU902 Rahulolu praeguse kooseluga hariduse, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
24.01.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Suhtekvaliteet EPSU903 Rahulolu praeguse kooseluga rahvuse, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
24.01.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Suhtekvaliteet EPSU904 Rahulolu praeguse kooseluga asulatüübi, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
24.01.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Suhtekvaliteet EPSU905 Rahulolu praeguse kooseluga piirkonna, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
24.01.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Suhtekvaliteet EPSU906 Mõtted praeguse kooselu lõpetamisest soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
24.01.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Suhtekvaliteet EPSU907 Mõtted praeguse kooselu lõpetamisest hariduse, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
24.01.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Suhtekvaliteet EPSU908 Mõtted praeguse kooselu lõpetamisest rahvuse, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
24.01.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Suhtekvaliteet EPSU909 Mõtted praeguse kooselu lõpetamisest asulatüübi, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
24.01.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Suhtekvaliteet EPSU910 Mõtted praeguse kooselu lõpetamisest piirkonna, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
9.01.2023 Surmad SD15 Surmade esialgsed registreerimisandmed põhjuse, soo, maakonna ja kuu järgi Uuendatud Lisatud 2022. a novembri andmed, uuendatud 2022. a juuni-oktoobri andmeid.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Leibkond EPSU201 Leibkonnatüüp soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Leibkond EPSU202 Leibkonnatüüp hariduse, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Leibkond EPSU203 Leibkonnatüüp rahvuse, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Leibkond EPSU204 Leibkonnatüüp asulatüübi, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Leibkond EPSU205 Leibkonnatüüp piirkonna, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Leibkond EPSU206 Kooselu enda või elukaaslase vanemate, muude sugulaste ja mittesugulastega soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Leibkond EPSU207 Kooselu enda või elukaaslase vanemate, muude sugulaste ja mittesugulastega hariduse, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Leibkond EPSU208 Kooselu enda või elukaaslase vanemate, muude sugulaste ja mittesugulastega rahvuse, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Leibkond EPSU209 Kooselu enda või elukaaslase vanemate, muude sugulaste ja mittesugulastega asulatüübi, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Leibkond EPSU210 Kooselu enda või elukaaslase vanemate, muude sugulaste ja mittesugulastega piirkonna, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Leibkond EPSU211 Leibkonna suurus soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Leibkond EPSU212 Leibkonna suurus hariduse, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Leibkond EPSU213 Leibkonna suurus rahvuse, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Leibkond EPSU214 Leibkonna suurus asulatüübi, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Leibkond EPSU215 Leibkonna suurus piirkonna, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Leibkond EPSU216 Põlvkonade arv leibkonnas soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Leibkond EPSU217 Põlvkondade arv leibkonnas hariduse, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Leibkond EPSU218 Põlvkondade arv leibkonnas rahvuse, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Leibkond EPSU219 Põlvkondade arv leibkonnas asulatüübi, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Leibkond EPSU220 Põlvkondade arv leibkonnas piirkonna, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Päritolupere demograafilised tunnusjooned EPSU301 Päritolupere soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Päritolupere demograafilised tunnusjooned EPSU302 Päritolupere hariduse, soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Päritolupere demograafilised tunnusjooned EPSU303 Päritolupere rahvuse, soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Päritolupere demograafilised tunnusjooned EPSU304 Päritolupere asulatüübi, soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Päritolupere demograafilised tunnusjooned EPSU305 Päritolupere piirkonna, soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Päritolupere demograafilised tunnusjooned EPSU306 Vanemate abiellumine soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Päritolupere demograafilised tunnusjooned EPSU307 Vanemate abiellumine hariduse, soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Päritolupere demograafilised tunnusjooned EPSU308 Vanemate abiellumine rahvuse, soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Päritolupere demograafilised tunnusjooned EPSU309 Vanemate abiellumine asulatüübi, soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Päritolupere demograafilised tunnusjooned EPSU310 Vanemate abiellumine piirkonna, soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Päritolupere demograafilised tunnusjooned EPSU311 Vanemate lahkuminek soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Päritolupere demograafilised tunnusjooned EPSU312 Vanemate lahkuminek hariduse, soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Päritolupere demograafilised tunnusjooned EPSU313 Vanemate lahkuminek rahvuse, soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Päritolupere demograafilised tunnusjooned EPSU314 Vanemate lahkuminek asulatüübi, soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Päritolupere demograafilised tunnusjooned EPSU315 Vanemate lahkuminek piirkonna, soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Päritolupere demograafilised tunnusjooned EPSU316 Vanemate lahkuminek vastaja vanuse, soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Päritolupere demograafilised tunnusjooned EPSU317 Vanemate lahkuminek vastaja vanuse, hariduse ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Päritolupere demograafilised tunnusjooned EPSU318 Vanemate lahkuminek vastaja vanuse, rahvuse ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Päritolupere demograafilised tunnusjooned EPSU319 Vanemate lahkuminek vastaja vanuse, asulatüübi ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Päritolupere demograafilised tunnusjooned EPSU320 Vanemate lahkuminek vastaja vanuse, piirkonna ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Päritolupere demograafilised tunnusjooned EPSU321 Õdede-vendade arv soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Päritolupere demograafilised tunnusjooned EPSU322 Õdede-vendade arv hariduse, soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Päritolupere demograafilised tunnusjooned EPSU323 Õdede-vendade arv rahvuse, soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Päritolupere demograafilised tunnusjooned EPSU324 Õdede-vendade arv asulatüübi, soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Päritolupere demograafilised tunnusjooned EPSU325 Õdede-vendade arv piirkonna, soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Päritolupere sotsiaalsed tunnusjooned EPSU401 Vanemate haridus vastaja soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Päritolupere sotsiaalsed tunnusjooned EPSU402 Vanemate haridus vastaja hariduse, soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Päritolupere sotsiaalsed tunnusjooned EPSU403 Vanemate haridus vastaja rahvuse, soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Päritolupere sotsiaalsed tunnusjooned EPSU404 Vanemate haridus vastaja asulatüübi, soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Päritolupere sotsiaalsed tunnusjooned EPSU405 Vanemate haridus vastaja elukoha piirkonna, soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Päritolupere sotsiaalsed tunnusjooned EPSU406 Lapsepõlve (kuni 15 eluaatani) peamise elukoha asulatüüp soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Päritolupere sotsiaalsed tunnusjooned EPSU407 Lapsepõlve (kuni 15 eluaatani) peamise elukoha asulatüüp hariduse, soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Päritolupere sotsiaalsed tunnusjooned EPSU408 Lapsepõlve (kuni 15 eluaatani) peamise elukoha asulatüüp rahvuse, soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Päritolupere sotsiaalsed tunnusjooned EPSU409 Lapsepõlve (kuni 15 eluaatani) peamise elukoha asulatüüp praeguse asulatüübi, soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Päritolupere sotsiaalsed tunnusjooned EPSU410 Lapsepõlve (kuni 15 eluaatani) peamise elukoha asulatüüp praeguse elukoha piirkonna, soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Päritolupere sotsiaalsed tunnusjooned EPSU411 Raamatute arv lapsepõlvekodus soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Päritolupere sotsiaalsed tunnusjooned EPSU412 Raamatute arv lapsepõlvekodus hariduse, soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Päritolupere sotsiaalsed tunnusjooned EPSU413 Raamatute arv lapsepõlvekodus rahvuse, soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Päritolupere sotsiaalsed tunnusjooned EPSU414 Raamatute arv lapsepõlvekodus asulatüübi, soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Päritolupere sotsiaalsed tunnusjooned EPSU415 Raamatute arv lapsepõlvekodus elukoha piirkonna, soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Päritolupere sotsiaalsed tunnusjooned EPSU416 Päritoluriik soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Päritolupere sotsiaalsed tunnusjooned EPSU417 Päritoluriik hariduse, soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Päritolupere sotsiaalsed tunnusjooned EPSU418 Päritoluriik rahvuse soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Päritolupere sotsiaalsed tunnusjooned EPSU419 Päritoluriik asulatüübi, soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Päritolupere sotsiaalsed tunnusjooned EPSU420 Päritoluriik elukoha piirkonna, soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Päritolupere sotsiaalsed tunnusjooned EPSU421 Vanemate rahvus vastaja soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Päritolupere sotsiaalsed tunnusjooned EPSU422 Vanemate rahvus vastaja hariduse, soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Päritolupere sotsiaalsed tunnusjooned EPSU423 Vanemate rahvus vastaja rahvuse, soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Päritolupere sotsiaalsed tunnusjooned EPSU424 Vanemate rahvus vastaja asulatüübi, soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Päritolupere sotsiaalsed tunnusjooned EPSU425 Vanemate rahvus vastaja elukoha piirkonna, soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Vanematekodust lahkumine EPSU501 Vanematekodust lahkumise vanus soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Vanematekodust lahkumine EPSU502 Vanematekodust lahkumise vanus hariduse ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Vanematekodust lahkumine EPSU503 Vanematekodust lahkumise vanus rahvuse ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Vanematekodust lahkumine EPSU504 Vanematekodust lahkumise vanus asulatüübi ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Vanematekodust lahkumine EPSU505 Vanematekodust lahkumise vanus piirkonna ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Kooseluseis ja kooselude arv EPSU601 Kooseluseis soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Kooseluseis ja kooselude arv EPSU602 Kooseluseis hariduse, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Kooseluseis ja kooselude arv EPSU603 Kooseluseis rahvuse, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Kooseluseis ja kooselude arv EPSU604 Kooseluseis asulatüübi, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Kooseluseis ja kooselude arv EPSU605 Kooseluseis piirkonna, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Kooseluseis ja kooselude arv EPSU606 Senine kooselude arv soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Kooseluseis ja kooselude arv EPSU607 Senine kooselude arv hariduse, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Kooseluseis ja kooselude arv EPSU608 Senine kooselude arv rahvuse, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Kooseluseis ja kooselude arv EPSU609 Senine kooselude arv asulatüübi, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Kooseluseis ja kooselude arv EPSU610 Senine kooselude arv piirkonna, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Kooseluseis ja kooselude arv EPSU611 Senine abielude arv soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Kooseluseis ja kooselude arv EPSU612 Senine abielude arv hariduse, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Kooseluseis ja kooselude arv EPSU613 Senine abielude arv rahvuse, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Kooseluseis ja kooselude arv EPSU614 Senine abielude arv asulatüübi, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Kooseluseis ja kooselude arv EPSU615 Senine abielude arv piirkonna, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Küsitletute arv EPSU101 Küsitletute arv soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Küsitletute arv EPSU102 Küsitletute arv soo ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Küsitletute arv EPSU103 Küsitletute arv soo, haridustaseme ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Küsitletute arv EPSU104 Küsitletute arv soo, haridustaseme ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Küsitletute arv EPSU105 Küsitletute arv soo, rahvuse ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Küsitletute arv EPSU106 Küsitletute arv soo, rahvuse ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Küsitletute arv EPSU107 Küsitletute arv soo, asulatüübi ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Küsitletute arv EPSU108 Küsitletute arv soo, asulatüübi ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Küsitletute arv EPSU109 Küsitletute arv soo, piirkonna ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Küsitletute arv EPSU110 Küsitletute arv soo, piirkonna ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Küsitletute arv EPSU111 Küsitletute arv soo, kooseluseisu ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Küsitletute arv EPSU112 Küsitletute arv soo, kooseluseisu ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Küsitletute arv EPSU113 Küsitletute arv soo, laste arvu ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
23.12.2022 Eesti pere- ja sündimusuuring 2021/2022 - Küsitletute arv EPSU114 Küsitletute arv soo, laste arvu ja sünnipõlvkonna järgi Lisatud Lisati 2021/2022. aasta uuringu andmed.
20.12.2022 Tuberkuloos TB05 Tuberkuloosi haigestumise esialgsed registreerimisandmed maakonna ja kuu järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta novembri andmed, uuendatud 2022. aasta augusti ja oktoobri andmeid.
8.12.2022 Pahaloomulised kasvajad PK10 Pahaloomuliste kasvajate esmasjuhud paikme, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2020. aasta andmed, uuendati 2011.-2019. aasta andmeid.
8.12.2022 Pahaloomulised kasvajad PK20 Pahaloomuliste kasvajate esmasjuhud paikmegruppide/ valitud paikmete, soo ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2020. aasta andmed, uuendati 2011.-2019. aasta andmeid.
8.12.2022 Pahaloomulised kasvajad PK30 Pahaloomuliste kasvajate haigestumuse vanuskordajad 100 000 elaniku kohta paikme ja soo järgi Uuendatud Lisati 2020. aasta andmed, uuendati 2011.-2019. aasta andmeid.
8.12.2022 Pahaloomulised kasvajad PK40 Pahaloomuliste kasvajate haigestumuskordajad 100 000 elaniku kohta paikmegruppide/ valitud paikmete, soo ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2020. aasta andmed, uuendati 2011.-2019. aasta andmeid.
7.12.2022 Surmad SD15 Surmade esialgsed registreerimisandmed põhjuse, soo, maakonna ja kuu järgi Uuendatud Lisatud 2022. a oktoobri andmed, uuendatud 2022. a veebruari, mai-septembri andmeid.
24.11.2022 Tuberkuloos TB05 Tuberkuloosi haigestumise esialgsed registreerimisandmed maakonna ja kuu järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta oktoobri andmed, uuendatud 2022. aasta juuni, augusti ja septembri andmeid.
24.11.2022 Tuberkuloos TB71 Registreeritud tuberkuloosihaigete ravitulemused (v.a MDR TB juhud) paikme järgi Uuendatud Uuendati 2021. aasta andmeid.
24.11.2022 Tuberkuloos TB72 Registreeritud MDR tuberkuloosi ravitulemused paikme järgi Uuendatud Uuendati 2021. aasta andmeid.
24.11.2022 Äge müokardiinfarkt AMI01 Ägeda müokardiinfarktiga (ÄMI) hospitaliseeritud isikud ja kordajad 100 000 elaniku kohta soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
24.11.2022 Äge müokardiinfarkt AMI02 Ägeda müokardiinfarktiga hospitaliseeritud patsiendid soo, vanuserühma ja infarkti tüübi järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
24.11.2022 Äge müokardiinfarkt AMI04 Ägeda müokardiinfarktiga hospitaliseeritud patsientidel riskitegurite olemasolu soo ja vanuserühma järgi (%) Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
24.11.2022 Äge müokardiinfarkt AMI05 Ägeda müokardiinfarktiga hospitaliseeritud patsientide ravi algus ja surm 24 tunni jooksul hospitaliseerimisest soo ja vanuserühma järgi (%) Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
23.11.2022 Tervishoiukulud KK01 Tervishoiukulud teenuse ja rahastamismudeli järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed, uuendatud 2003.-2020. aasta andmeid.
23.11.2022 Tervishoiukulud KK02 Tervishoiukulud teenuse pakkuja ja rahastamismudeli järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
23.11.2022 Tervishoiukulud KK03 Tervishoiukulud teenuse ja teenuse pakkuja järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed, uuendatud 2003.-2020. aasta andmeid.
23.11.2022 Tervishoiukulud KK04 Tervishoiukulude näitajad ühe inimese kohta Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
23.11.2022 Tervishoiukulud KK05 Tervishoiukulude näitajad Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed, uuendati 2014.-2020. aasta andmeid.
23.11.2022 Tervishoiukulud KK06 Tervishoiukulud rahastamisallika ja rahastamismudeli järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
18.11.2022 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Valik tervisenäitajaid maakonniti, 2020 TKU100 Vastajate arv elukoha maakonna ja peamiste sotsiaaldemograafiliste näitajate järgi, 2020 Lisatud Lisati 2020. aasta andmed.
18.11.2022 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Valik tervisenäitajaid maakonniti, 2020 TKU101 Hinnang oma käesoleva aja tervisele ja kehalisele võimekusele elukoha maakonna ja peamiste sotsiaaldemograafiliste näitajate järgi, 2020 Lisatud Lisati 2020. aasta andmed.
18.11.2022 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Valik tervisenäitajaid maakonniti, 2020 TKU102 Riskikäitumine elukoha maakonna ja peamiste sotsiaaldemograafiliste näitajate järgi, 2020 Lisatud Lisati 2020. aasta andmed.
18.11.2022 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Valik tervisenäitajaid maakonniti, 2020 TKU103 Tervisekäitumise positiivsed muutused elukoha maakonna ja peamiste sotsiaaldemograafiliste näitajate järgi, 2020 Lisatud Lisati 2020. aasta andmed.
18.11.2022 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Valik tervisenäitajaid maakonniti, 2020 TKU104 Vaimse tervise riskitegurid elukoha maakonna ja peamiste sotsiaaldemograafiliste näitajate järgi, 2020 Lisatud Lisati 2020. aasta andmed.
18.11.2022 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Valik tervisenäitajaid maakonniti, 2020 TKU105 Kehamassiindeksi kategooriad elukoha maakonna ja peamiste sotsiaaldemograafiliste näitajate järgi, 2020 Lisatud Lisati 2020. aasta andmed.
18.11.2022 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Valik tervisenäitajaid maakonniti, 2020 TKU106 Tervise jälgimine ja vaktsineeritus elukoha maakonna ja peamiste sotsiaaldemograafiliste näitajate järgi, 2020 Lisatud Lisati 2020. aasta andmed.
18.11.2022 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Valik tervisenäitajaid maakonniti, 2020 TKU107 Meeste seksuaaltervis ja ennetus elukoha maakonna ja vanuserühma järgi, 2020 Lisatud Lisati 2020. aasta andmed.
18.11.2022 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Valik tervisenäitajaid maakonniti, 2020 TKU108 Naiste seksuaaltervis ja ennetus elukoha maakonna ja vanuserühma järgi, 2020 Lisatud Lisati 2020. aasta andmed.
18.11.2022 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Valik tervisenäitajaid maakonniti, 2020 TKU109 Sõltuvusainete tarvitamine ja eksponeeritus elukoha maakonna ja peamiste sotsiaaldemograafiliste näitajate järgi, 2020 Lisatud Lisati 2020. aasta andmed.
18.11.2022 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Valik tervisenäitajaid maakonniti, 2020 TKU110 Toitumise ja liikumise kaitsetegurid elukoha maakonna ja peamiste sotsiaaldemograafiliste näitajate järgi, 2020 Lisatud Lisati 2020. aasta andmed.
18.11.2022 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Valik tervisenäitajaid maakonniti, 2020 TKU111 Liiklusohutus ja ennetus elukoha maakonna ja peamiste sotsiaaldemograafiliste näitajate järgi, 2020 Lisatud Lisati 2020. aasta andmed.
18.11.2022 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring - Valik tervisenäitajaid maakonniti, 2020 TKU112 Huvitegevuste võimalused ja osalus elukoha maakonna ja peamiste sotsiaaldemograafiliste näitajate järgi, 2020 Lisatud Lisati 2020. aasta andmed.
18.11.2022 Narkomaaniaravi NR001 Kalendriaasta esmased narkomaaniaravi juhud maakonna, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
18.11.2022 Narkomaaniaravi NR002 Kalendriaasta esmased narkomaaniaravi juhud ravistaatuse, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
18.11.2022 Narkomaaniaravi NR003 Kalendriaasta esmased narkomaaniaravi juhud põhinarkootikumi, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
18.11.2022 Narkomaaniaravi NR004 Kalendriaasta esmased narkomaaniaravi juhud põhinarkootikumi tarvitamise viisi, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
18.11.2022 Narkomaaniaravi NR005 Kalendriaasta esmased narkomaaniaravi juhud põhidiagnoosi (3-kohaline RHK-10 kood F11–F19, v.a F17), soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed, uuendati 2020. aaasta andmeid.
18.11.2022 Narkomaaniaravi NR006 Kalendriaasta esmased narkomaaniaravi juhud määratud ravi liigi, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
18.11.2022 Narkomaaniaravi NR007 Kalendriaasta esmased narkomaaniaravi juhud hariduse, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
18.11.2022 Narkomaaniaravi NR008 Kalendriaasta esmased narkomaaniaravi juhud rahvuse, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
16.11.2022 Kudede ja tüvirakkude hankimine, käitlemine ning siirdamine KR20 Tüvirakkude annetused Lisatud Lisati 2015.-2021. aasta andmed.
16.11.2022 Kudede ja tüvirakkude hankimine, käitlemine ning siirdamine KR22 Tüviraku produktide import ja eksport Lisatud Lisati 2015.-2021. aasta andmed.
16.11.2022 Kudede ja tüvirakkude hankimine, käitlemine ning siirdamine KR24 Hangitud, käideldud, vabastatud, väljastatud ja hävitatud tüvirakkude produktid Lisatud Lisati 2015.-2021. aasta andmed.
16.11.2022 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK101 Tervishoiuteenuse osutajate tulud maakonna järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed, uuendati 2020. aaasta andmeid.
16.11.2022 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK111 Tervishoiuteenuse osutajate tulud tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed, uuendati 2020. aaasta andmeid.
16.11.2022 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK121 Tervishoiuteenuse osutajate tulud omaniku liigi järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed, uuendati 2020. aaasta andmeid.
16.11.2022 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK131 Haiglate tulud haigla liigi järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed, uuendati 2020. aaasta andmeid.
16.11.2022 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK201 Tervishoiuteenuse osutajate kulud ja majandusaasta tulem maakonna järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed, uuendati 2020. aaasta andmeid.
16.11.2022 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK211 Tervishoiuteenuse osutajate kulud ja majandusaasta tulem tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed, uuendati 2020. aaasta andmeid.
16.11.2022 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK221 Tervishoiuteenuse osutajate kulud ja majandusaasta tulem omaniku liigi järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed, uuendati 2020. aaasta andmeid.
16.11.2022 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK231 Haiglate kulud ja majandusaasta tulem haigla liigi järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed, uuendati 2020. aaasta andmeid.
16.11.2022 Tervishoiuteenuse osutaja põhivara liikumine PL10 Tervishoiuteenuse osutajate põhivara liikumine maakonna järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed, uuendati 2020. aaasta andmeid.
16.11.2022 Tervishoiuteenuse osutaja põhivara liikumine PL11 Tervishoiuteenuse osutajate põhivara liikumine teenuse osutaja liigi järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed, uuendati 2020. aaasta andmeid.
16.11.2022 Tervishoiuteenuse osutaja põhivara liikumine PL12 Tervishoiuteenuse osutajate põhivara liikumine omaniku liigi järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed, uuendati 2020. aaasta andmeid.
16.11.2022 Tervishoiuteenuse osutaja põhivara liikumine PL13 Haiglate põhivara liikumine haigla liigi järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed, uuendati 2020. aaasta andmeid.
16.11.2022 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH02 Haiglate tulud Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed, uuendatud 2020. aasta andmeid.
16.11.2022 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH03 Haiglate kulud Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
2.11.2022 Surmad SD15 Surmade esialgsed registreerimisandmed põhjuse, soo, maakonna ja kuu järgi Uuendatud Lisatud 2022. a septembri andmed, uuendatud 2022. a jaanuari-augusti andmeid.
27.10.2022 Kahjude vähendamise teenus KAV01 Kahjude vähendamise teenuse osutamine nõustamiskeskustes, väljatööl, apteekides ja mobiilsetes bussides kokku Uuendatud Lisati 2022. aasta III kvartali andmed.
27.10.2022 Kahjude vähendamise teenus KAV02 Kahjude vähendamise keskuste teenused, sh süstlavahetus piirkonna järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta III kvartali andmed.
27.10.2022 Kahjude vähendamise teenus KAV03 Kahjude vähendamise mobiilsete nõustamisbusside teenused, sh süstlavahetus piirkonna järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta III kvartali andmed.
27.10.2022 Kahjude vähendamise teenus KAV04 Kahjude vähendamise teenused apteekides, sh süstlavahetus piirkonna järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta III kvartali andmed.
25.10.2022 Tuberkuloos TB05 Tuberkuloosi haigestumise esialgsed registreerimisandmed maakonna ja kuu järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta septembr andmed, uuendati 2022. aasta augusti andmeid.
18.10.2022 Tervishoiutöötajate töötasu TT04 Tervishoiutöötajate keskmine brutotunni- ja brutokuupalk ameti järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta märtsikuu andmed.
18.10.2022 Tervishoiutöötajate töötasu TT05 Tervishoiutöötajate keskmine brutotunnipalk ja tunnipalga kvartiilid ametiala, tervishoiuteenuse osutaja ja haigla liigi järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta märtsikuu andmed.
18.10.2022 Tervishoiutöötajate töötasu TT06 Tervishoiutöötajate brutokuupalk ja kuupalga kvartiilid ametiala, tervishoiuteenuse osutaja ja haigla liigi järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta märtsikuu andmed.
18.10.2022 Tervishoiutöötajate töötasu TT08 FIE-de ja ettevõtete omanike keskmine tulu ühes kuus teenuseosutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
18.10.2022 Tervishoiutöötajate töötasu TT09 Tervishoiutöötajate keskmine brutotunni- ja brutokuupalk vanuserühma ning ametiala järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta märtsikuu andmed.
18.10.2022 Tervishoiutöötajate töötasu TT10 Tervishoiutöötajate keskmine brutotunni- ja brutokuupalk maakonna järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta märtsikuu andmed.
18.10.2022 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH11 Tervishoiutöötajate keskmine brutotunni- ja brutokuupalk haigla järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta andmed.
13.10.2022 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH071 Ambulatoorne kirurgia teenuse osutamise viisi ja haigla järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
13.10.2022 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH073 Statsionaarne kirurgia teenuse osutamise viisi ja haigla järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
13.10.2022 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH074 Päevakirurgia teenuse osutamise viisi ja haigla järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
13.10.2022 Operatsioonitoad OP01 Operatsioonitoad, -lauad, ärkamisruumid ja ärkamisruumi voodikohad Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
13.10.2022 Kirurgilised protseduurid KP11 Statsionaarne ja päevakirurgia teenuse osutamise viisi, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
13.10.2022 Kirurgilised protseduurid KP12 Statsionaarne ja päevakirurgia teenuse osutamise viisi ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
13.10.2022 Kirurgilised protseduurid KP13 Statsionaarne ja päevakirurgia 100 000 elaniku kohta teenuse osutamise viisi, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
13.10.2022 Kirurgilised protseduurid KP15 Statsionaarne ja päevakirurgia teenuse osutamise viisi ja patsiendi elukoha maakonna järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
13.10.2022 Kirurgilised protseduurid KP21 Päevakirurgia soo, vanuserühma ja teenuseosutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
13.10.2022 Kirurgilised protseduurid KP31 Ambulatoorne kirurgia soo, vanuserühma ja teenuseosutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
13.10.2022 Kirurgilised protseduurid KP32 Ambulatoorne kirurgia maakonna järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
13.10.2022 Kirurgilised protseduurid KP33 Ambulatoorne kirurgia 100 000 elaniku kohta soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
13.10.2022 Kirurgilised protseduurid KP41 Vältimatu kõhuõõne kirurgia diagnoosi, tulemuse ja haigla liigi järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
13.10.2022 Kirurgilised protseduurid KP42 Vältimatu kõhuõõne kirurgia diagnoosi ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2020. aasta andmed.
13.10.2022 Kirurgilised protseduurid KP43 Vältimatu kõhuõõne kirurgia haiged ja opereeritud 100 000 elaniku kohta diagnoosi järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
13.10.2022 Kirurgilised protseduurid KP51 Väikesed kirurgilised protseduurid statsionaarses ja päevakirurgias teenuse osutamise viisi, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
11.10.2022 Diagnostika ja ravimenetlused DR1 Diagnostika ja ravimenetlused 100 ambulatoorse vastuvõtu, päevaravi või hospitaliseerimise kohta maakonna ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
11.10.2022 Diagnostika ja ravimenetlused DR10 Radioloogia uuringud ja protseduurid vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja teenuseosutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
11.10.2022 Diagnostika ja ravimenetlused DR11 Nukleaarmeditsiini (radioisotoopdiagnostilised) uuringud liigi, elundkonna, vanuserühma ja teenuse osutamise viisi järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
11.10.2022 Diagnostika ja ravimenetlused DR12 Röntgenuuringud (röntgenograafia, röntgenoskoopia) vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
11.10.2022 Diagnostika ja ravimenetlused DR13 Röntgenuuringud (röntgenograafia, röntgenoskoopia) vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja teenuseosutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
11.10.2022 Diagnostika ja ravimenetlused DR14 Kontrastainetega röntgenuuringud elundkonna, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
11.10.2022 Diagnostika ja ravimenetlused DR16 Ultraheli elundkonna, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
11.10.2022 Diagnostika ja ravimenetlused DR17 Ultraheli elundkonna, vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja teenuseosutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
11.10.2022 Diagnostika ja ravimenetlused DR18 Kiiritusravi liigi, vanuserühma ja teenuse osutamise viisi järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
11.10.2022 Diagnostika ja ravimenetlused DR20 Funktsionaaldiagnostika vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
11.10.2022 Diagnostika ja ravimenetlused DR21 Funktsionaaldiagnostika vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja teenuseosutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
11.10.2022 Diagnostika ja ravimenetlused DR30 Endoskoopilised uuringud soo, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
11.10.2022 Diagnostika ja ravimenetlused DR31 Endoskoopilised uuringud soo, vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja teenuseosutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
11.10.2022 Diagnostika ja ravimenetlused DR32 Endoskoopilised uuringud ja biopsiad elundkonna, soo ja teenuseosutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
11.10.2022 Diagnostika ja ravimenetlused DR40 Taastusravi, baroteraapia ja hemodialüüs vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
11.10.2022 Diagnostika ja ravimenetlused DR41 Taastusravi, baroteraapia ja hemodialüüs vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja teenuseosutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
11.10.2022 Diagnostika ja ravimenetlused DR50 Menetlusradioloogia protseduurid ja uuritud patsiendid vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja teenuseosutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
11.10.2022 Diagnostika ja ravimenetlused DR51 Menetlusradioloogia protseduurid ja uuritud patsiendid vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
11.10.2022 Diagnostika ja ravimenetlused DR70 Laboratoorsed uuringud vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
11.10.2022 Diagnostika ja ravimenetlused DR71 Laboratoorsed uuringud vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja teenuseosutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
11.10.2022 Diagnostika ja ravimenetlused DR80 Morfoloogilised uuringud Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
11.10.2022 Kõrgtehnoloogilised seadmed KTS1 Kõrgtehnoloogilised seadmed teenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
11.10.2022 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH06 Radioloogia uuringud ja protseduurid haigla järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
11.10.2022 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH09 Kõrgtehnoloogilised seadmed haigla järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
6.10.2022 Tervisekaotus TER01 Rahvastiku tervisekaotus, suremuskaotus ja haiguskaotus soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed, uuendatud 2017. ja 2019. aasta andmeid.
6.10.2022 Tervisekaotus TER02 Rahvastiku tervisekaotus, suremuskaotus ja haiguskaotus soo ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
5.10.2022 Surmad SD15 Surmade esialgsed registreerimisandmed põhjuse, soo, maakonna ja kuu järgi Uuendatud Lisatud 2022. a augusti andmed, uuendatud 2022. a jaan-juuli andmeid.
4.10.2022 Päeva- ja haiglaravi põhjused PH01 Haiglast lahkunud ravi põhjuse, ravitüübi, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
4.10.2022 Päeva- ja haiglaravi põhjused PH02 Haiglast lahkunud ravi põhjuse, ravitüübi, vanuserühma ja teenuseosutaja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
4.10.2022 Päeva- ja haiglaravi põhjused PH1 Haiglast väljakirjutatute arv ja keskmine ravikestus ravi põhjuse, vanuserühma ja teenuseosutaja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
4.10.2022 Päeva- ja haiglaravi põhjused PH2 Haiglast lahkunute arv ja keskmine ravikestus ravi põhjuse, ravitüübi, vanuserühma ja teenuseosutaja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
4.10.2022 Päeva- ja haiglaravi põhjused PH3 Päevaravilt lahkunute arv ja keskmine ravikestus põhjuse, vanuserühma ja teenuseosutaja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
4.10.2022 Päeva- ja haiglaravi põhjused PH4 Päevaravilt lahkunud ravi põhjuse, teenuse osutaja liigi, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
4.10.2022 Päeva- ja haiglaravi põhjused PH5 Aktiivravihaiglast lahkunud ravi põhjuse, vanuserühma ja patsiendi elukoha maakonna järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
4.10.2022 Ravivoodid - aastastatistika RV20 Haiglad ravivoodite arvu, omaniku liigi ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
4.10.2022 Ravivoodid - aastastatistika RV21 Haigla ravivoodite kasutamine haigla omaniku liigi järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
4.10.2022 Ravivoodid - aastastatistika RV22 Haigla ravivoodite kasutamine haigla õigusliku vormi järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
4.10.2022 Ravivoodid - aastastatistika RV23 Päevaravi üldandmed omaniku liigi järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
4.10.2022 Ravivoodid - aastastatistika RV301 Haiglaravivoodid, hospitaliseeritud, haiglast lahkunud, voodipäevad ja kordaja 100 000 elaniku kohta voodiprofiili järgi (kehtiva voodiprofiilide klassifikaatori järgi) Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
4.10.2022 Ravivoodid - aastastatistika RV31 Aktiiv- ja pikaravivoodid, hospitaliseeritud, haiglast lahkunud, voodipäevad ja kordaja 100 000 elaniku kohta Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
4.10.2022 Ravivoodid - aastastatistika RV32 Hospitaliseeritud maakondade järgi, sh hospitaliseeritud teistest maakondadest ja nende voodipäevad Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
4.10.2022 Ravivoodid - aastastatistika RV401 Voodikoormus, voodihõive, voodikäive ja keskmine ravikestus voodiprofiili järgi (kehtiva voodiprofiilide klassifikaatori järgi) Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
4.10.2022 Ravivoodid - aastastatistika RV50 Ravivoodite kasutamine haigla liigi järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
4.10.2022 Ravivoodid - aastastatistika RV60 Iseseisva statsionaarse õendusabi voodite arv ja kordaja 100 000 elaniku kohta maakonna järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
4.10.2022 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH08 Haiglate aastakeskmised ravivoodid, voodihõive, voodikäive ja keskmine ravikestus voodiprofiili järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
4.10.2022 Haiglavõrgu arengukava haiglad RV701 Ravivoodite näitajad haiglavõrgu arengukava haiglates voodiprofiili järgi (kehtiva voodiprofiilide klassifikaatori järgi) Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
4.10.2022 Haiglavõrgu arengukava haiglad RV711 Voodikoormus, voodihõive, voodikäive ja keskmine ravikestus haiglavõrgu arengukava haiglates voodiprofiili järgi (kehtiva voodiprofiilide klassifikaatori järgi) Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
29.09.2022 Tervise- ja heaoluprofiili alusandmed - Maakondadele ja KOV-idele PO02 Politsei tabatud joobes mootorsõidukijuhid (isikud) ja kordaja 100 000 elaniku kohta haldusüksuse järgi, haldusjaotus seisuga 01.01.2018 Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed, uuendati 2017.-2020. aasta andmeid.
29.09.2022 Tervise- ja heaoluprofiili alusandmed - Maakondadele ja KOV-idele PO03 Väärteod (avaliku korra, alkoholiseaduse, alaealiste uimastite ja joobes juhtimise rikkumised) ja kordaja 100 000 elaniku kohta haldusüksuse järgi, haldusjaotus seisuga 01.01.2018 Lisatud Lisati 2017.-2021. aasta andmed.
28.09.2022 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV10 Arsti ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid vanuserühma, ameti ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
28.09.2022 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV13 Arsti ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid 1000 elaniku kohta vanuserühma, ameti ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
28.09.2022 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV20 Arsti ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid vanuserühma ja tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
28.09.2022 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV29 Õe ja ämmaemanda iseseisvad ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid ning visiidid 100 elaniku kohta vanuserühma, ameti ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 202021. aasta andmed, uuendatud 2019. ja 2020. aasta andmeid.
28.09.2022 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV30 Õe ja ämmaemanda ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid vanuserühma ja tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed, uuendatud 2019. ja 2020. aasta andmeid.
28.09.2022 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV40 Perearstiabiasutuste ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
28.09.2022 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV41 Arsti ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
28.09.2022 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV50 Hambaarsti vastuvõtud ja töö vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed, uuendatud 2020. aasta andmeid.
28.09.2022 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH04 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid haigla järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed, uuendatud 2019. ja 2020. aasta andmeid.
22.09.2022 Tervishoiuteenuse osutajad TTO10 Iseseisvad tervishoiuasutused omaniku liigi ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
22.09.2022 Tervishoiuteenuse osutajad TTO11 Iseseisvad tervishoiuasutused õigusliku vormi ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
22.09.2022 Tervishoiuteenuse osutajad TTO20 Haiglad omaniku liigi, haigla liigi ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
22.09.2022 Tervishoiuteenuse osutajad TTO40 Hambaraviasutused ja -võimalused maakonna järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
22.09.2022 Tervishoiuteenuse osutajad TTO60 E-tervisega liidestunud ja andmeid esitanud iseseisvad tervishoiuasutused õigusliku vormi, teenuseosutaja ja omaniku liigi järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
22.09.2022 Tuberkuloos TB05 Tuberkuloosi haigestumise esialgsed registreerimisandmed maakonna ja kuu järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta augusti andmed, uuendati 2022. aasta juuni ja juuli andmeid.
15.09.2022 Surmad SD15 Surmade esialgsed registreerimisandmed põhjuse, soo, maakonna ja kuu järgi Uuendatud Lisatud 2022. a juuli andmed, uuendatud 2022. a jaan-juuni andmeid.
7.09.2022 Esmashaigestumus: valitud diagnoosid EH01 Esmashaigusjuhud soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed, uuendati 2016.-2020. aasta andmed diabeedi kohta.
7.09.2022 Esmashaigestumus: valitud diagnoosid EH02 Esmashaigusjuhud soo, vanuserühma ja elukoha järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed, uuendati 2016.-2020. aasta andmed diabeedi kohta.
7.09.2022 Esmashaigestumus: valitud diagnoosid EH03 Esmashaigestumus 100 000 elaniku kohta soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed, uuendati 2016.-2020. aasta andmed diabeedi kohta.
7.09.2022 Esmashaigestumus: valitud diagnoosid EH04 Esmashaigestumus 100 000 elaniku kohta soo, vanuserühma ja elukoha järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed, uuendati 2016.-2020. aasta andmed diabeedi kohta.
31.08.2022 Vähi sõeluuringud VSR02 Rinnavähi sõeluuringu sihtrühma hõlmatus mammograafilise uuringuga vanuse järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
31.08.2022 Vähi sõeluuringud VSR03 Rinnavähi sõeluuringu sihtrühma hõlmatus mammograafilise uuringuga maakonna järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
31.08.2022 Vähi sõeluuringud VSR04 Rinnavähi sõeluuringule kutsutavate naiste hõlmatus kutse ja mammograafilise uuringuga ravikindlustuse olemasolu ja vanuse järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
31.08.2022 Vähi sõeluuringud VSR05 Rinnavähi sõeluuringule kutsutavate naiste hõlmatus kutse ja mammograafilise uuringuga ravikindlustuse olemasolu ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
31.08.2022 Vähi sõeluuringud VSR12 Emakakaelavähi sõeluuringu sihtrühma hõlmatus uuringuga vanuse järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
31.08.2022 Vähi sõeluuringud VSR13 Emakakaelavähi sõeluuringu sihtrühma hõlmatus uuringuga maakonna järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
31.08.2022 Vähi sõeluuringud VSR14 Emakakaelavähi sõeluuringule kutsutavate naiste hõlmatus kutse ja uuringuga ravikindlustuse olemasolu ja vanuse järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
31.08.2022 Vähi sõeluuringud VSR15 Emakakaelavähi sõeluuringule kutsutavate naiste hõlmatus kutse ja uuringuga ravikindlustuse olemasolu ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
31.08.2022 Vähi sõeluuringud VSR22 Jämesoolevähi sõeluuringu sihtrühma hõlmatus uuringuga vanuse ja soo järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
31.08.2022 Vähi sõeluuringud VSR23 Jämesoolevähi sõeluuringu sihtrühma hõlmatus uuringuga maakonna ja soo järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
31.08.2022 Vähi sõeluuringud VSR24 Jämesoolevähi sõeluuringule kutsutavate meeste ja naiste hõlmatus kutse ja uuringuga ravikindlustuse olemasolu, vanuse ja soo järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
31.08.2022 Vähi sõeluuringud VSR25 Jämesoolevähi sõeluuringule kutsutavate meeste ja naiste hõlmatus kutse ja uuringuga ravikindlustuse olemasolu, maakonna ja soo järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
26.08.2022 Oodatav eluiga OE012 Oodatav eluiga sünnihetkel soo järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
26.08.2022 Oodatav eluiga OE045 Elada jäänud aastad soo ja vanuse järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
26.08.2022 Oodatav eluiga OE0451 Elada jäänud aastad soo, vanuserühma ja asustusüksuse liigi järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
26.08.2022 Oodatav eluiga OE0452 Elada jäänud aastad soo, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2020/2021. aasta andmed.
26.08.2022 Oodatav eluiga OE0453 Elada jäänud aastad soo, vanuserühma ja rahvuse järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
26.08.2022 Oodatav eluiga OE0454 Elada jäänud aastad soo, vanuserühma ja hariduse järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
26.08.2022 Tervena elada jäänud aastad TE75 Tervena elada jäänud aastad soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
26.08.2022 Tervena elada jäänud aastad TE751 Tervena elada jäänud aastad soo, vanuse ja rahvuse järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
26.08.2022 Tervena elada jäänud aastad TE752 Tervena elada jäänud aastad soo, vanuse ja asustusüksuse järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
26.08.2022 Tervena elada jäänud aastad TE753 Tervena elada jäänud aastad soo, vanuse ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2020/2021. aasta andmed.
26.08.2022 Tervena elada jäänud aastad TE754 Tervena elada jäänud aastad soo, vanuse ja hariduse järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
25.08.2022 Tuberkuloos TB05 Tuberkuloosi haigestumise esialgsed registreerimisandmed maakonna ja kuu järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta juuli andmed, uuendati 2022. aasta veebruari, mai ja juuni andmeid.
4.08.2022 Kudede ja tüvirakkude hankimine, käitlemine ning siirdamine KR10 Kudede annetused ja eemaldamised doonoritelt Lisatud Lisati 2015.-2021. aasta andmed.
4.08.2022 Kudede ja tüvirakkude hankimine, käitlemine ning siirdamine KR12 Hangitud, käideldud ja kasutusse väljastatud koed Lisatud Lisati 2015.-2021. aasta andmed.
4.08.2022 Kudede ja tüvirakkude hankimine, käitlemine ning siirdamine KR14 Kudede siirdamine Lisatud Lisati 2015.-2021. aasta andmed.
3.08.2022 Vigastused VIG10 Ravi vajanud vigastuste välispõhjused soo, vanuserühma ja elukoha järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
3.08.2022 Vigastused VIG11 Ravi vajanud vigastuste välispõhjused 100 000 elaniku kohta soo, vanuserühma ja elukoha järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
3.08.2022 Vigastused VIG12 Ravi vajanud vigastuste välispõhjused toimumise koha, vanuserühma ja elukoha järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
3.08.2022 Vigastused VIG13 Vigastuse tõttu ravi vajanud isikud välispõhjuse, soo, vanuserühma ja elukoha järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
3.08.2022 Vigastused VIG14 Vigastuse tõttu ravi vajanud isikud 100 000 elaniku kohta välispõhjuse, soo, vanuserühma ja elukoha järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
3.08.2022 Surmad SD15 Surmade esialgsed registreerimisandmed põhjuse, soo, maakonna ja kuu järgi Uuendatud Lisatud 2022. a juuni andmed, uuendatud 2022. a jaan-mai andmeid.
2.08.2022 Tuberkuloos TB05 Tuberkuloosi haigestumise esialgsed registreerimisandmed maakonna ja kuu järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta juuni andmed, uuendati 2022. aasta veebruari ja mai andmeid.
1.08.2022 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR90 Osalisel või täielikul rinnapiimatoidul olnud imikud toitmise kestuse ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
1.08.2022 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR91 Imikute rinnapiimaga toitmine toitmise kestuse ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
27.07.2022 Kahjude vähendamise teenus KAV01 Kahjude vähendamise teenuse osutamine nõustamiskeskustes, väljatööl ja mobiilsetes bussides kokku Uuendatud Lisati 2022. aasta II kvartali andmed.
27.07.2022 Kahjude vähendamise teenus KAV02 Kahjude vähendamise keskuste teenused, sh süstlavahetus piirkonna järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta II kvartali andmed.
27.07.2022 Kahjude vähendamise teenus KAV03 Kahjude vähendamise mobiilsete nõustamisbusside teenused, sh süstlavahetus piirkonna järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta II kvartali andmed.
27.07.2022 Kahjude vähendamise teenus KAV04 Kahjude vähendamise teenused apteekides, sh süstlavahetus piirkonna järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta II kvartali andmed.
6.07.2022 Surmad SD15 Surmade esialgsed registreerimisandmed põhjuse, soo, maakonna ja kuu järgi Uuendatud Lisatud 2022. a mai andmed, uuendatud 2022. a jaan-aprilli andmeid.
5.07.2022 Tervishoiuteenuse osutajad TTO15 Iseseisvad tervishoiuteenuse osutajad omaniku liigi, tervishoiutöötajate arvu ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
5.07.2022 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH01 Haiglate üldandmed Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
5.07.2022 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH10 Tervishoiutöötajad ja täidetud ametikohad haigla järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
5.07.2022 Tervishoiutöötajad THT001 Tervishoiutöötajad, täidetud ametikohad ja ületunnid ameti järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
5.07.2022 Tervishoiutöötajad THT002 Tervishoiutöötajad soo, vanuse ja ameti järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
5.07.2022 Tervishoiutöötajad THT003 Arst- ja hambaarst-residendid eriala järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
5.07.2022 Tervishoiutöötajad THT004 Tervishoiutöötajate keskmine vanus soo ja ameti järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
5.07.2022 Tervishoiutöötajad THT005 Tervishoiutöötajate keskmine vanus ametiala ja tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
5.07.2022 Tervishoiutöötajad THT006 Tervishoiutöötajad, täidetud ametikohad ja ületunnid ametiala ja tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
5.07.2022 Tervishoiutöötajad THT007 Tervishoiutöötajad ja täidetud ametikohad ametiala ja tervishoiuteenuse osutaja omaniku liigi järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
5.07.2022 Tervishoiutöötajad THT008 Tervishoiutöötajad ametiala ja lepingulise koormuse järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
5.07.2022 Tervishoiutöötajad THT009 Perearstiabiasutuste tervishoiutöötajad, täidetud ametikohad ja ületunnid ametiala ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
5.07.2022 Tervishoiutöötajad THT010 Hambaraviteenuse osutamisega seotud tervishoiutöötajad, täidetud ametikohad ja ületunnid ametiala ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
5.07.2022 Tervishoiutöötajad THT012 Verekeskuste tervishoiutöötajad ja täidetud ametikohad ametiala järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
5.07.2022 Tervishoiutöötajad THT013 Tervishoiuasutuste kõik töötajad ja tervishoiutöötajad tervishoiuteenuse osutaja ja omaniku liigi järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
5.07.2022 Tervishoiutöötajad THT022 Registreeritud tervishoiutöötajad ametiala, soo ja vanuserühma järgi, 31. detsember Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
5.07.2022 Tervishoiutöötajad THT023 Välismaal töötamiseks kutsekvalifikatsiooni tunnustamise tõendi saanud tervishoiutöötajad eriala järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
30.06.2022 Diagnostika ja ravimenetlused KV10 Läbitud viljatusravi tsüklite arv viljastamise meetodi ja isiku vanuse järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
30.06.2022 Diagnostika ja ravimenetlused KV11 Siirdamiseks kasutatud embrüote või sügootide arv viljastamise meetodi järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
30.06.2022 Diagnostika ja ravimenetlused KV12 Kliinilised rasedused kunstliku viljastamise tulemusel sugurakkude omaniku ja viljastuse meetodi järgi Uuendatud Lisati 2020. aasta andmed.
30.06.2022 Diagnostika ja ravimenetlused KV13 Kunstliku viljastamise käigus tekkinud kõrvalekalded ja kõrvaltoimed Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
30.06.2022 Diagnostika ja ravimenetlused KV14 Siirdamisprotseduuride arv siiratud/ülekantud embrüote (või sügootide) ja viljastamise meetodi järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
29.06.2022 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR001 Sünnid Uuendatud Uuendati 2021. aasta andmeid.
29.06.2022 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR01 Elussünnid raseduskestuse, naise vanuserühma ja elukoha järgi Uuendatud Uuendati 2021. aasta andmeid.
29.06.2022 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR02 Sündimuse kordajad naise elukoha järgi Uuendatud Uuendati 2021. aasta andmeid.
29.06.2022 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR03 Sünnid haigla ja naise elukoha järgi Uuendatud Uuendati 2021. aasta andmeid.
29.06.2022 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR10 Sünnitajate arvele võtmine ehk esmane antenataalne külastus raseduskestuse, naise elukoha ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
29.06.2022 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR30 Sündide arv ja sünnikaal ajalisuse või elulisuse ja naise elukoha järgi Uuendatud Uuendati 2021. aasta andmeid.
29.06.2022 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR32 Sündide arv ja sünnipikkus ajalisuse või elulisuse ja naise elukoha järgi Uuendatud Uuendati 2021. aasta andmeid.
29.06.2022 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR40 Elusalt sündinud laste Apgari indeksid (1., 5. ja 10. minutil) raseduskestuse ja naise vanuserühma järgi Uuendatud Uuendati 2021. aasta andmeid.
29.06.2022 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR41 Sünnitajate suitsetamine raseduse ajal naise elukoha ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
29.06.2022 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR421 Sünnitaja rasedusaegsed riskitegurid naise elukoha ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
29.06.2022 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR43 Sünnitajate rasedusaegne jälgimine naise elukoha järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
29.06.2022 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR441 Sünnieelne diagnostika, uuringud ja ravi naise elukoha ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
29.06.2022 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR45 Sünnitamisviis tervishoiuteenuse osutaja maakonna ja naise vanuserühma järgi Uuendatud Uuendati 2021. aasta andmeid.
29.06.2022 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR47 Sünnitamisviis varasema keisrilõike korral naise vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
29.06.2022 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR50 Sünnitajad varasemate sünnituste arvu, vanuserühma ja elukoha järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
29.06.2022 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR51 Sünnitajad sündinud laste arvu, naise vanuserühma ja elukoha järgi Uuendatud Uuendati 2021. aasta andmeid.
29.06.2022 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR52 Sünnitajad hariduse, tegevusala ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
29.06.2022 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR54 Sünnitajad vanuse ja elukoha järgi Uuendatud Uuendati 2021. aasta andmeid.
29.06.2022 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR55 Sünnitajad rahvuse, perekonnaseisu ja elukoha järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
29.06.2022 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR56 Sünnitajad perekonnaseisu ja elukoha järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
29.06.2022 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR57 Vastsündinute isade vanus haridustaseme järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
29.06.2022 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR60 Raseduskestus sünnitushetkel (täisnädalates) naise vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
29.06.2022 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR61 Peresünnitused ja sünnituse valutustamine naise vanuserühma järgi (alates 2020) Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
29.06.2022 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR63 Sünnituspuhused ja -järgsed diagnoosid naise vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
29.06.2022 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR641 Sünnitusega seotud toimingud naise vanuserühma järgi (alates 2020) Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
29.06.2022 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR65 Peresünnitused Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
29.06.2022 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR66 Vastsündinud soo ja sünnikuu järgi Uuendatud Uuendati 2021. aasta andmeid.
29.06.2022 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR68 Sünnid sünnikoha, elulisuse ja raseduskestuse järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
29.06.2022 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR711 Vastsündinutega tehtud toimingud esimesel elunädalal raseduskestuse järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
29.06.2022 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR72 Laps seitsme päeva vanuselt raseduskestuse järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
29.06.2022 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR81 Raseduste lõpe naise vanuserühma järgi Uuendatud Uuendati 2021. aasta andmeid.
22.06.2022 Tuberkuloos TB05 Tuberkuloosi haigestumise esialgsed registreerimisandmed maakonna ja kuu järgi Uuendatud Lisati 2022. aasta mai andmed.
22.06.2022 Psüühika- ja käitumishäired PKH1 Psühhiaatri poolt ambulatoorselt konsulteeritud isikud diagnoosi, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
22.06.2022 Psüühika- ja käitumishäired PKH2 Uued ambulatoorsed psühhiaatrilised haigusjuhud soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
22.06.2022 Psüühika- ja käitumishäired PKH3 Uued ambulatoorsed psühhiaatrilised haigusjuhud 100 000 elaniku kohta soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
22.06.2022 Psüühika- ja käitumishäired PKH4 Psühhiaatria haiglaravilt väljakirjutatud, voodipäevad ja ravikestus põhidiagnoosi ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed ja andmed vanuserühmiti aastate 2011-2021 kohta.
22.06.2022 Psüühika- ja käitumishäired PKH5 Tahtest olenemata hospitaliseeritud Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
22.06.2022 Psüühika- ja käitumishäired PKH7 Psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired kliinilise seisundi järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
22.06.2022 Psüühika- ja käitumishäired PKH8 Psühhiaatria päevaravilt lahkunud ravi põhjuse ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
17.06.2022 Alkohoolsete jookide testostlemise uuring ATO10 Alkoholi testostlemisel dokumendi küsimine vanuse küsimise järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed ja lisati kõikide aastate kaalutud andmed.
17.06.2022 Alkohoolsete jookide testostlemise uuring ATO11 Alkoholi testostlemisel dokumendi küsimine ostetud joogi tüübi järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed ja lisati kõikide aastate kaalutud andmed.
17.06.2022 Alkohoolsete jookide testostlemise uuring ATO12 Alkoholi testostlemisel dokumendi küsimine piirkonna järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed ja lisati kõikide aastate kaalutud andmed.
17.06.2022 Alkohoolsete jookide testostlemise uuring ATO13 Alkoholi testostlemisel dokumendi küsimine asula tüübi järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed ja lisati kõikide aastate kaalutud andmed.
17.06.2022 Alkohoolsete jookide testostlemise uuring ATO14 Alkoholi testostlemisel dokumendi küsimine testostleja soo järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed ja lisati kõikide aastate kaalutud andmed.
17.06.2022 Alkohoolsete jookide testostlemise uuring ATO16 Alkoholi testostlemisel dokumendi küsimine asutuse tüübi järgi Uuendatud Lisati 2019. aasta andmed ja lisati kõikide aastate kaalutud andmed.
15.06.2022 Surmad SD23 Standarditud suremuskordajad 100 000 elaniku kohta põhjuse, soo ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
15.06.2022 Surmad SD52 Perinataalsurmad ja kordajad maakonna järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
15.06.2022 Surmad SD53 Surnultsündinud surma põhjuse järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
15.06.2022 Surmad SD90 Lahangud Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
13.06.2022 Raseduse katkemised ja katkestamised RK01 Raseduse katkemised/katkestamised liigi, naise vanuserühma ja elukoha järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
13.06.2022 Raseduse katkemised ja katkestamised RK11 Raseduse katkemised/katkestamised liigi, tervishoiuteenuse osutaja maakonna ja naise vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
13.06.2022 Raseduse katkemised ja katkestamised RK20 Indutseeritud abordikordajad naise elukoha järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
13.06.2022 Raseduse katkemised ja katkestamised RK28 Raseduse katkemised/katkestamised liigi ja tervishoiuteenuse osutaja järgi (alates 2002) Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
13.06.2022 Raseduse katkemised ja katkestamised RK31 Raseduse katkemise/katkestamise meetod katkestamise liigi ja tervishoiuteenuse osutaja maakonna järgi (alates 2020) Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
13.06.2022 Raseduse katkemised ja katkestamised RK40 Raseduse katkemise/katkestamise liik raseduskestuse ja naise elukoha järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
13.06.2022 Raseduse katkemised ja katkestamised RK51 Rasestumisvastaste vahendite kasutamine indutseeritud abordi korral vahetult enne rasedust naise vanuserühma järgi (alates 2020) Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
13.06.2022 Raseduse katkemised ja katkestamised RK58 Indutseeritud abordid naise rahvuse ja elukoha järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
13.06.2022 Raseduse katkemised ja katkestamised RK59 Indutseeritud abordid naise hariduse ja elukoha järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
13.06.2022 Raseduse katkemised ja katkestamised RK60 Indutseeritud abordid naise tegevusala, vanuserühma ja elukoha järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
13.06.2022 Raseduse katkemised ja katkestamised RK61 Indutseeritud abordid naise perekonnaseisu ja elukoha järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
13.06.2022 Raseduse katkemised ja katkestamised RK62 Raseduse katkemised/katkestamised liigi, naise vanuserühma ja varasemate raseduste katkemiste/katkestamiste arvu järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
13.06.2022 Raseduse katkemised ja katkestamised RK63 Raseduse katkemised/katkestamised liigi, naise vanuserühma ja varasemate sünnituste arvu järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
13.06.2022 Raseduse katkemised ja katkestamised RK67 Raseduse katkemise/katkestamise tüsistused 24 tunni jooksul naise vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
8.06.2022 Surmad SD15 Surmade esialgsed registreerimisandmed põhjuse, soo, maakonna ja kuu järgi Uuendatud Lisatud 2022. a aprilli andmed, uuendatud 2021. a kõikide kuude ja 2022. a jaan-märtsi andmeid.
8.06.2022 Surmad SD21 Surmad põhjuse, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
8.06.2022 Surmad SD22 Surmad 100 000 elaniku kohta põhjuse, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
8.06.2022 Surmad SD29 Surmad soo, põhjuse ja elukoha kohaliku omavalitsuse järgi, haldusjaotus seisuga 01.01.2018 Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
8.06.2022 Surmad SD31 15 levinumat surma põhjust soo ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
8.06.2022 Surmad SD40 Surmad alkoholi tarvitamisest põhjustatud haigustesse soo ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
8.06.2022 Surmad SD41 Narkootiliste ainete kasutamisest otseselt tingitud surmad soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
8.06.2022 Surmad SD50 Imikusurmad soo, maakonna ja vanuse järgi surmahetkel Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
8.06.2022 Surmad SD501 Imikusurmad soo ja surma põhjuse järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
8.06.2022 Surmad SD51 Perinataalsurmad sünnikaalu ja raseduskestuse järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
8.06.2022 Surmad SD60 Välditavad surmad surma põhjuse, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
8.06.2022 Surmad SD61 Ennetatavad surmad surma põhjuse, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
1.06.2022 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR001 Sünnid Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
1.06.2022 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR01 Elussünnid raseduskestuse, naise vanuserühma ja elukoha järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta ja uuendati 2020. aasta andmeid.
1.06.2022 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR02 Sündimuse kordajad naise elukoha järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
1.06.2022 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR03 Sünnid haigla ja naise elukoha järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed ja uuendati 2019. aaasta andmeid.
1.06.2022 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR30 Sündide arv ja sünnikaal ajalisuse või elulisuse ja naise elukoha järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed ja uuendati 2020. aaasta andmeid.
1.06.2022 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR32 Sündide arv ja sünnipikkus ajalisuse või elulisuse ja naise elukoha järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed ja uuendati 2020. aaasta andmeid.
1.06.2022 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR40 Elusalt sündinud laste Apgari indeksid (1., 5. ja 10. minutil) raseduskestuse ja naise vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed ja uuendati 2020. aaasta andmeid.
1.06.2022 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR45 Sünnitamisviis tervishoiuteenuse osutaja maakonna ja naise vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed ja uuendati 2020. aaasta andmeid.
1.06.2022 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR51 Sünnitamisviis varasema keisrilõike korral naise vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
1.06.2022 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR54 Sünnitajad varasemate sünnituste arvu, vanuserühma ja elukoha järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
1.06.2022 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR66 Vastsündinud soo ja sünnikuu järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed.
1.06.2022 Sünnid ja imikute rinnapiimaga toitmine SR81 Raseduste lõpe naise vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2021. aasta andmed ja uuendati 1996.-2020. aaasta andmeid.
1.06.2022 Eesti Terviseuuring - Tervise enesehinnang ETU108 Tervise enesehinnang soo, vanuserühma ja kehamassiindeksi kategooria järgi Lisatud Lisati 2006. ja 2019. aasta andmed.
1.06.2022 Eesti Terviseuuring - Haigused ja vigastused ETU318 Pikaajalise haiguse või terviseprobleemi olemasolu kehamassiindeksi kategooria, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2006. ja 2019. aasta andmed.
1.06.2022 Eesti Terviseuuring - Vaimne tervis ETU43 Uneaja piisavus soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2019. aasta andmed.
1.06.2022 Eesti Terviseuuring - Kehaline aktiivsus ja kehakaal ETU70 Kehalise aktiivsuse sagedus nädalas soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2006. ja 2019. aasta andmed.
1.06.2022 Eesti Terviseuuring - Kehaline aktiivsus ja kehakaal ETU701 Kehalise aktiivsuse sagedus nädalas kehamassiindeksi kategooria, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2006. ja 2019. aasta andmed.
1.06.2022 Eesti Terviseuuring - Kehaline aktiivsus ja kehakaal ETU702 Kehalise aktiivsuse sagedus nädalas soo, vanuserühma ja taustatunnuste (tervise enesehinnang, majanduslik aktiivsus, sissetulek ja depressiooni sümptomite) järgi Lisatud Lisati 2006. ja 2019. aasta andmed.
1.06.2022 Eesti Terviseuuring - Kehaline aktiivsus ja kehakaal ETU73 Kehaline aktiivsus vastavalt soovitusele soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2006. ja 2019. aasta andmed.
1.06.2022 Eesti Terviseuuring - Kehaline aktiivsus ja kehakaal ETU731 Kehaline aktiivsus vastavalt soovitusele kehamassiindeksi kategooria, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2006. ja 2019. aasta andmed.
1.06.2022 Eesti Terviseuuring - Kehaline aktiivsus ja kehakaal ETU74 Enesehinnang liikumisharrastusega tegelemise piisavuse kohta soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2019. aasta andmed.
1.06.2022 Eesti Terviseuuring - Kehaline aktiivsus ja kehakaal ETU75 Viimase 12 kuu jooksul rahvaspordiüritusel osalemine soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2019. aasta andmed.
1.06.2022 Eesti Terviseuuring - Kehaline aktiivsus ja kehakaal ETU76 Regulaarse liikumisharrastustega tegelemise takistused soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2019. aasta andmed.