1. EHAAT21: Nõustumine või mittenõustumine väidetega alkoholi liigtarvitamise ennetamise meetmete kohta soo ja vanusegruppide järgi

  Muudetud: 29.02.2024

  1. Aasta: 2022, (1)
  2. Väide: Alkoholi pudelitele tuleks lisada hoiatusmärk 'Alkohol võib põhjustada vähki', Alkoholimüügi vanusepiirang tuleks tõsta 21 eluaastale, Alkoholi reklaam peaks olema veebikanalites täielikult keelatud, Karistusi inimestele, kes müüvad alkoholi alaealisele või joobes inimesele, tuleks karmistada, ..., Alkoholi müügikohtade arvu ja lahtioleku aegu tuleks veelgi vähendada (9)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Vanuserühm: Kõik vanuserühmad (15-74), 15-24, 25-34, 35-44, ..., Tööealised (16-64) (8)
  5. Nõustumine või mittenõustumine väitega: Kokku, Ei nõustu üldse, Pigem ei nõustu, Pigem nõustun, ..., Raske öelda (6)


 2. EHAAT22: Nõustumine või mittenõustumine väidetega alkoholi liigtarvitamise ennetamise meetmete kohta soo ja piirkonna järgi

  Muudetud: 29.02.2024

  1. Aasta: 2022, (1)
  2. Väide: Alkoholi pudelitele tuleks lisada hoiatusmärk 'Alkohol võib põhjustada vähki', Alkoholimüügi vanusepiirang tuleks tõsta 21 eluaastale, Alkoholi reklaam peaks olema veebikanalites täielikult keelatud, Karistusi inimestele, kes müüvad alkoholi alaealisele või joobes inimesele, tuleks karmistada, ..., Alkoholi müügikohtade arvu ja lahtioleku aegu tuleks veelgi vähendada (9)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Piirkond: Kõik vastajad, Põhja-Eesti, Lääne-Eesti, Kesk-Eesti, ..., Lõuna-Eesti (6)
  5. Nõustumine või mittenõustumine väitega: Kokku, Ei nõustu üldse, Pigem ei nõustu, Pigem nõustun, ..., Raske öelda (6)


 3. EHAAT23: Nõustumine või mittenõustumine väidetega alkoholi liigtarvitamise ennetamise meetmete kohta soo ja majandusaktiivsuse järgi

  Muudetud: 29.02.2024

  1. Aasta: 2022, (1)
  2. Väide: Alkoholi pudelitele tuleks lisada hoiatusmärk 'Alkohol võib põhjustada vähki', Alkoholimüügi vanusepiirang tuleks tõsta 21 eluaastale, Alkoholi reklaam peaks olema veebikanalites täielikult keelatud, Karistusi inimestele, kes müüvad alkoholi alaealisele või joobes inimesele, tuleks karmistada, ..., Alkoholi müügikohtade arvu ja lahtioleku aegu tuleks veelgi vähendada (9)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Majandusaktiivsus: Kõik vastajad, Töötav, Mitteaktiivne, Töötu, (4)
  5. Nõustumine või mittenõustumine väitega: Kokku, Ei nõustu üldse, Pigem ei nõustu, Pigem nõustun, ..., Raske öelda (6)


 4. EHAAT24: Nõustumine või mittenõustumine väidetega alkoholi liigtarvitamise ennetamise meetmete kohta soo ja hariduse järgi

  Muudetud: 29.02.2024

  1. Aasta: 2022, (1)
  2. Väide: Alkoholi pudelitele tuleks lisada hoiatusmärk 'Alkohol võib põhjustada vähki', Alkoholimüügi vanusepiirang tuleks tõsta 21 eluaastale, Alkoholi reklaam peaks olema veebikanalites täielikult keelatud, Karistusi inimestele, kes müüvad alkoholi alaealisele või joobes inimesele, tuleks karmistada, ..., Alkoholi müügikohtade arvu ja lahtioleku aegu tuleks veelgi vähendada (9)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Haridus: Kõik vastajad, Põhiharidus ja madalam, Keskharidus, Keskeriharidus, Kõrgharidus (5)
  5. Nõustumine või mittenõustumine väitega: Kokku, Ei nõustu üldse, Pigem ei nõustu, Pigem nõustun, ..., Raske öelda (6)


 5. EHAAT25: Nõustumine või mittenõustumine väidetega alkoholi liigtarvitamise ennetamise meetmete kohta soo ja ankeedi täitmiseks valitud keele järgi

  Muudetud: 29.02.2024

  1. Aasta: 2022, (1)
  2. Väide: Alkoholi pudelitele tuleks lisada hoiatusmärk 'Alkohol võib põhjustada vähki', Alkoholimüügi vanusepiirang tuleks tõsta 21 eluaastale, Alkoholi reklaam peaks olema veebikanalites täielikult keelatud, Karistusi inimestele, kes müüvad alkoholi alaealisele või joobes inimesele, tuleks karmistada, ..., Alkoholi müügikohtade arvu ja lahtioleku aegu tuleks veelgi vähendada (9)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Ankeedi täitmiseks valitud keel: Kõik vastajad, Eesti keel, Vene keel, (3)
  5. Nõustumine või mittenõustumine väitega: Kokku, Ei nõustu üldse, Pigem ei nõustu, Pigem nõustun, ..., Raske öelda (6)


 6. EHAAT26: Nõustumine või mittenõustumine väidetega alkoholi liigtarvitamise ennetamise meetmete kohta soo ja tarvitamise riskitaseme järgi

  Muudetud: 29.02.2024

  1. Aasta: 2022, (1)
  2. Väide: Alkoholi pudelitele tuleks lisada hoiatusmärk 'Alkohol võib põhjustada vähki', Alkoholimüügi vanusepiirang tuleks tõsta 21 eluaastale, Alkoholi reklaam peaks olema veebikanalites täielikult keelatud, Karistusi inimestele, kes müüvad alkoholi alaealisele või joobes inimesele, tuleks karmistada, ..., Alkoholi müügikohtade arvu ja lahtioleku aegu tuleks veelgi vähendada (9)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Tarvitamise riskitase: Kõik vastajad, Mittetarvitaja, Madala riski piires tarvitaja, Liigtarvitaja, (4)
  5. Nõustumine või mittenõustumine väitega: Kokku, Ei nõustu üldse, Pigem ei nõustu, Pigem nõustun, ..., Raske öelda (6)