1. RA01: Ravikindlustatute arv vanuserühmas 20-59 ja osatähtsus samas vanuses registreeritud elanikkonnast soo, vanuserühma ja maakonna järgi

  Muudetud: 17.02.2023

  1. Aasta: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2022 (14)
  2. Maakond: Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Maakond teadmata / Eesti aadressita (19)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Näitaja: Ravikindlustatute arv, Ravikindlustatute osatähtsus registreeritud elanikkonnast, %, (2)
  5. Vanuserühm: Vanuserühmad (20-59) kokku, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59 (5)


 2. RA02: Ravikindlustatute arv ja osatähtsus registreeritud elanikkonnast soo ja maakonna järgi

  Muudetud: 17.02.2023

  1. Aasta: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2022 (9)
  2. Maakond: Eesti kokku, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Maakond teadmata / Eesti aadressita (19)
  3. Näitaja: Ravikindlustatute arv, Ravikindlustatute osatähtsus registreeritud elanikkonnast, %, (2)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)


 3. RA10: Eesti ravikindlustatute ravikulu Euroopa riikides

  Muudetud: 21.04.2022

  1. Riik: Euroopa riigid kokku, Austria, Belgia, Bulgaaria, ..., Ungari (32)
  2. Aasta: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  3. Näitaja: Ravisaanute arv, Ravikulu, EUR, Keskmine ravikulu ravisaaja kohta, EUR, (3)


 4. RA12: Euroopa riikide kindlustatute ravijuhud Eestis tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi

  Muudetud: 21.04.2022

  1. Tervishoiuteenuse osutaja: Kokku, Haiglad kokku, ..Piirkondlik haigla, ..Keskhaigla, ..., Muu teenusepakkuja (20)
  2. Aasta: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)


 5. RA13: Euroopa riikide kindlustatute ravijuhud Eestis põhieriala ja patsiendi soo järgi (2015-2019)

  Muudetud: 26.05.2020

  1. Eriala: Kokku, Dermatoveneroloogia, Endokrinoloogia, Esmane järelravi, ..., Muud erialad (35)
  2. Aasta: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (5)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)


 6. RA131: Euroopa riikide kindlustatute ravijuhud Eestis tervishoiutöötaja eriala ja patsiendi soo järgi

  Muudetud: 21.04.2022

  1. Kutse, eriala: Kokku, Arsti erialad, ..Anestesioloogia, ..Dermatoveneroloogia, ..., Ämmaemandus (56)
  2. Aasta: 2020, 2021, (2)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, Sugu teadmata, (4)


 7. RA14: Euroopa riikide kindlustatute ravijuhud Eestis tervishoiuteenuse osutaja maakonna järgi

  Muudetud: 21.04.2022

  1. Maakond: Eesti kokku, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Võru maakond (18)
  2. Aasta: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)