1. THT001: Tervishoiutöötajad, täidetud ametikohad ja ületunnid ameti järgi

  Muudetud: 30.05.2024

  1. Aasta: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2023 (20)
  2. Näitaja: Absoluutarv, Kordaja 100 000 elaniku kohta, (2)
  3. Amet: Tervishoiutöötajad kokku, Arstid, ..Arst-resident, ..Allergoloog-immunoloog või allergoloog, ..., Juhid (114)
  4. Tervishoiutöötajate ja täidetud ametikohtade arv: Töötavad isikud, Täidetud ametikohad lepingulise koormuse järgi, Tegelikult täidetud ametikohad, Ületundidest tulenev täiendav täidetud ametikohtade arv, (4)


 2. THT002: Tervishoiutöötajad soo, vanuse ja ameti järgi

  Muudetud: 30.05.2024

  1. Aasta: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2023 (15)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Amet: Tervishoiutöötajad kokku, Arstid, ..Arst-resident, ..Allergoloog-immunoloog või allergoloog, ..., Juhid (114)
  4. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, Kuni 19, 20-24, 25-29, ..., 65 ja vanemad (12)


 3. THT003: Arst- ja hambaarst-residendid eriala järgi

  Muudetud: 30.05.2024

  1. Eriala: Residentuurierialad kokku, Arstierialad kokku, ..Allergoloogia-immunoloogia, ..Anestesioloogia ja intensiivravi, ..., ..Suu-, näo- ja lõualuukirurgia (45)
  2. Aasta: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2023 (14)


 4. THT004: Tervishoiutöötajate keskmine vanus soo ja ameti järgi

  Muudetud: 30.05.2024

  1. Amet: Tervishoiutöötajad kokku, Arstid, ..Arst-resident, ..Allergoloog-immunoloog või allergoloog, ..., Juhid (114)
  2. Aasta: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2023 (11)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)


 5. THT005: Tervishoiutöötajate keskmine vanus ametiala ja tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi

  Muudetud: 30.05.2024

  1. Aasta: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2023 (11)
  2. Ametiala: Tervishoiutöötajad kokku, Arstid, ..Arst-residendid, Abiarstid (üliõpilased), ..., Juhid (19)
  3. Tervishoiuteenuse osutaja: Tervishoiuteenuse osutajad kokku, Haiglad kokku, ..piirkondlik haigla, ..keskhaigla, ..., Muu asutus (15)


 6. THT006: Tervishoiutöötajad, täidetud ametikohad ja ületunnid ametiala ja tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi

  Muudetud: 30.05.2024

  1. Aasta: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2023 (20)
  2. Tervishoiutöötajate ja täidetud ametikohtade arv: Töötavad isikud, Täidetud ametikohad lepingulise koormuse järgi, Tegelikult täidetud ametikohad, Ületundidest tulenev täiendav täidetud ametikohtade arv, (4)
  3. Ametiala: Tervishoiutöötajad kokku, Arstid, ..Arst-residendid, Abiarstid (üliõpilased), ..., Juhid (19)
  4. Tervishoiuteenuse osutaja: Tervishoiuteenuse osutajad kokku, Haiglad kokku, ..piirkondlik haigla, ..keskhaigla, ..., Muu asutus (15)


 7. THT007: Tervishoiutöötajad ja täidetud ametikohad ametiala ja tervishoiuteenuse osutaja omaniku liigi järgi

  Muudetud: 30.05.2024

  1. Aasta: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2023 (11)
  2. Tervishoiutöötajate ja täidetud ametikohtade arv: Töötavad isikud, Täidetud ametikohad lepingulise koormuse järgi, Tegelikult täidetud ametikohad, Ületundidest tulenev täiendav täidetud ametikohtade arv, (4)
  3. Ametiala: Tervishoiutöötajad kokku, Arstid, ..Arst-residendid, Abiarstid (üliõpilased), ..., Juhid (19)
  4. Omaniku liik: Avalik ja erasektor kokku, Avalik sektor, Erasektor, (3)


 8. THT008: Tervishoiutöötajad ametiala ja lepingulise koormuse järgi

  Muudetud: 30.05.2024

  1. Aasta: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2023 (11)
  2. Ametiala: Tervishoiutöötajad kokku, Arstid, ..Arst-residendid, Abiarstid (üliõpilased), ..., Juhid (19)
  3. Lepinguline koormus: Isikute arv, Kuni 0,49, 0,5-0,99, 1, ..., 1,51 ja rohkem (6)


 9. THT009: Perearstiabiasutuste tervishoiutöötajad, täidetud ametikohad ja ületunnid ametiala ja maakonna järgi

  Muudetud: 30.05.2024

  1. Aasta: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2023 (20)
  2. Näitaja: Absoluutarv, Kordaja 100 000 elaniku kohta, (2)
  3. Tervishoiutöötajate ja täidetud ametikohtade arv: Töötavad isikud, Täidetud ametikohad lepingulise koormuse järgi, Tegelikult täidetud ametikohad, Ületundidest tulenev täiendav täidetud ametikohtade arv, (4)
  4. Ametiala: Perearstiabiasutuste tervishoiutöötajad kokku, Arstid, ..Arst-residendid, ..Perearstid, ..., Teised tervishoiutöötajad (7)
  5. Maakond: Eesti kokku, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Võru maakond (18)


 10. THT010: Hambaraviteenuse osutamisega seotud tervishoiutöötajad, täidetud ametikohad ja ületunnid ametiala ja maakonna järgi

  Muudetud: 30.05.2024

  1. Aasta: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2023 (11)
  2. Näitaja: Absoluutarv, Kordaja 100 000 elaniku kohta, (2)
  3. Tervishoiutöötajate ja täidetud ametikohtade arv: Töötavad isikud, Täidetud ametikohad lepingulise koormuse järgi, Tegelikult täidetud ametikohad, Ületundidest tulenev täiendav täidetud ametikohtade arv, (4)
  4. Amet: Hambaraviteenuse osutamisega seotud tervishoiutöötajad kokku, Hambaarstid kokku, ..Hambaarst-resident, ..Hambaarst, ..., Hambaraviosakonna juhid (12)
  5. Maakond: Eesti kokku, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Võru maakond (18)


 11. THT011: Psühhiaatriateenuse osutamisega seotud tervishoiutöötajad ja täidetud ametikohad ameti järgi (2004-2014)

  Muudetud: 23.10.2015

  1. Aasta: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2014 (11)
  2. Tervishoiutöötajate ja täidetud ametikohtade arv: Täidetud ametikohad, Töötavad isikud, Põhikohaga töötavad isikud, (3)
  3. Amet: Psühhiaatriateenuse osutamisega seotud tervishoiutöötajad kokku, ..Psühhiaatrid, ....Lastepsühhiaatri pädevusega, ..Kliinilised psühholoogid, ..., ..Hooldajad (11)
  4. Näitaja: Absoluutarv, Kordaja 100 000 elaniku kohta, (2)


 12. THT012: Verekeskuste tervishoiutöötajad ja täidetud ametikohad ametiala järgi

  Muudetud: 30.05.2024

  1. Aasta: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2023 (29)
  2. Näitaja: Absoluutarv, Kordaja 100 000 elaniku kohta, (2)
  3. Tervishoiutöötajate ja täidetud ametikohtade arv: Täidetud ametikohad, Töötavad isikud, (2)
  4. Ametiala: Verekeskuste töötajad kokku, Arstid, Õed, Bioanalüütikud (laborandid), ..., Muud töötajad (7)


 13. THT013: Tervishoiuasutuste kõik töötajad ja tervishoiutöötajad tervishoiuteenuse osutaja ja omaniku liigi järgi

  Muudetud: 30.05.2024

  1. Aasta: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2023 (11)
  2. Töötajate arv: Tervishoiuasutuste kõik töötajad, Tervishoiutöötajad, (2)
  3. Omaniku liik: Avalik ja erasektor kokku, Avalik sektor, Erasektor, (3)
  4. Tervishoiuteenuse osutaja: Tervishoiuteenuse osutajad kokku, Haiglad kokku, ..piirkondlik haigla, ..keskhaigla, ..., Muu asutus (15)


 14. THT014: Tervishoiutöötajad, täidetud ametikohad ja ületunnid ametiala ja maakonna järgi

  Muudetud: 30.05.2024

  1. Aasta: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2023 (11)
  2. Näitaja: Absoluutarv, Kordaja 100 000 elaniku kohta, (2)
  3. Tervishoiutöötajate ja täidetud ametikohtade arv: Töötavad isikud, Täidetud ametikohad lepingulise koormuse järgi, Tegelikult täidetud ametikohad, Ületundidest tulenev täiendav täidetud ametikohtade arv, (4)
  4. Ametiala: Tervishoiutöötajad kokku, Arstid, Õed ja ämmaemandad, ..Õed, Teised tervishoiutöötajad (5)
  5. Maakond: Eesti kokku, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Võru maakond (18)


 15. THT020: Kiirabiteenuse osutamisega seotud tervishoiutöötajad ja täidetud ametikohad ametiala ja maakonna järgi (2004-2014)

  Muudetud: 21.10.2015

  1. Aasta: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2014 (11)
  2. Tervishoiutöötajate ja täidetud ametikohtade arv: Täidetud ametikohad, Töötavad isikud, (2)
  3. Ametiala: Kiirabitöötajad kokku, Asutuse juhtkond, Arstid, Õed, ..., Muud töötajad (7)
  4. Näitaja: Absoluutarv, Kordaja 100 000 elaniku kohta, (2)
  5. Maakond: Eesti kokku, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Võru maakond (18)


 16. THT022: Registreeritud tervishoiutöötajad ametiala, soo ja vanuserühma järgi, 31. detsember

  Muudetud: 30.05.2024

  1. Aasta: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2023 (10)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Kutse: Arst, Hambaarst, Õde, Ämmaemand, ..., Farmatseut (6)
  4. Vanuserühm: Kõik vanuserühmad (20 ja vanemad), 20-24, 25-29, 30-34, ..., 65 ja vanemad (11)


 17. THT023: Välismaal töötamiseks kutsekvalifikatsiooni tunnustamise tõendi saanud tervishoiutöötajad eriala järgi

  Muudetud: 30.05.2024

  1. Kutse, eriala: Kokku, Arstid, ..Anestesioloogia, ..Dermatoveneroloogia, ..., Ämmaemandad (47)
  2. Aasta: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2023 (20)


 18. THT030: Apteekide töötajad apteegi liigi ja maakonna järgi

  Muudetud: 14.05.2024

  1. Aasta: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2023 (18)
  2. Maakond: Eesti kokku, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Võru maakond (18)
  3. Apteegi liik: Üldapteek, Haiglaapteek, (2)
  4. Näitaja: Apteekide töötajad kokku, Proviisorid, ametikohtade arv, Proviisorid, täidetud ametikohtade koormus kokku, Farmatseudid, ametikohtade arv, ..., Muud apteekide töötajad, täidetud ametikohtade koormus kokku (7)


 19. THT040: Täidetud ametikohtade ja tervishoiutöötajate üldarv ameti järgi (1998-2012)

  Muudetud: 30.05.2017

  1. Tervishoiutöötajate ja täidetud ametikohtade arv: Täidetud ametikohad, Vastaval ametil töötavad isikud, Vastava erialase haridusega isikud, (3)
  2. Eriala/Amet: Töötajad kokku, Arstid kokku, ..Üldarstid, ....Arst-residendid, ..., Muud töötajad kokku (99)
  3. Aasta: 1998, 1999, 2000, 2001, ..., 2012 (15)
  4. Näitaja: Absoluutarv, Kordaja 100 000 elaniku kohta, (2)


 20. THT041: Tervishoiutöötajad omandatud eriala järgi (1998-2012)

  Muudetud: 10.11.2015

  1. Eriala: Töötajad kokku, Arstid kokku, ..Üldarstid, ....Arst-residendid, ..., Proviisorid haiglaapteekides (84)
  2. Näitaja: Absoluutarv, Kordaja 100 000 elaniku kohta, (2)
  3. Aasta: 1998, 1999, 2000, 2001, ..., 2012 (15)


 21. THT042: Tervishoiutöötajad ja täidetud ametikohad tervishoiuasutustes ameti, omandatud eriala ja maakonna järgi (2004-2012)

  Muudetud: 11.11.2015

  1. Aasta: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2012 (9)
  2. Tervishoiutöötajate ja täidetud ametikohtade arv: Täidetud ametikohad, Vastaval ametil töötavad isikud, Vastava erialase haridusega isikud, (3)
  3. Eriala/Amet: Tervishoiutöötajad kokku, Arstid kokku, ..Üldarstid, ....Arst-residendid, ..., Muud töötajad kokku (99)
  4. Näitaja: Absoluutarv, Kordaja 100 000 elaniku kohta, (2)
  5. Maakond: Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Võru maakond (18)


 22. THT043: Tervishoiutöötajad ja täidetud ametikohad tervishoiuasutustes ameti, omandatud eriala ja tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi (2004-2012)

  Muudetud: 11.11.2015

  1. Aasta: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2012 (9)
  2. Tervishoiutöötajate ja täidetud ametikohtade arv: Täidetud ametikohad, Vastaval ametil töötavad isikud, Vastava erialase haridusega isikud, (3)
  3. Eriala/Amet: Töötajad kokku, Arstid kokku, ..Üldarstid, ....Arst-residendid, ..., Muud töötajad kokku (99)
  4. Näitaja: Absoluutarv, Kordaja 100 000 elaniku kohta, (2)
  5. Tervishoiuteenuse osutaja: Tervishoiuteenuse osutajad kokku, Haigla, Perearstiabiasutus, Eriarstiabiasutus, ..., Muu asutus (8)


 23. THT044: Tervishoiutöötajad ja täidetud ametikohad tervishoiuasutustes ameti, omandatud eriala ja haigla liigi järgi (2004-2012)

  Muudetud: 11.11.2015

  1. Aasta: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2012 (9)
  2. Tervishoiutöötajate ja täidetud ametikohtade arv: Täidetud ametikohad, Vastaval ametil töötavad isikud, Vastava erialase haridusega isikud, (3)
  3. Eriala/Amet: Töötajad kokku, Arstid kokku, ..Üldarstid, ....Arst-residendid, ..., Muud töötajad kokku (99)
  4. Näitaja: Absoluutarv, Kordaja 100 000 elaniku kohta, (2)
  5. Haigla liik: Haiglad kokku, Piirkondlik haigla, Keskhaigla, Üldhaigla, ..., Kohalik haigla (8)


 24. THT045: Tervishoiutöötajad ja täidetud ametikohad tervishoiuasutustes ameti, omandatud eriala ja omaniku vormi järgi (2004-2012)

  Muudetud: 11.11.2015

  1. Aasta: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2012 (9)
  2. Tervishoiutöötajate ja täidetud ametikohtade arv: Täidetud ametikohad, Vastaval ametil töötavad isikud, Vastava erialase haridusega isikud, (3)
  3. Eriala/Amet: Töötajad kokku, Arstid kokku, ..Üldarstid, ....Arst-residendid, ..., Muud töötajad kokku (99)
  4. Näitaja: Absoluutarv, Kordaja 100 000 elaniku kohta, (2)
  5. Omaniku vorm: Kokku, Riiklik sektor, Kohalik omavalitsus, Eesti eraõiguslik isik, Välismaa eraõiguslik isik (5)