1. KE10: Kiirabi väljakutsed brigaadi paiknemise alusel maakonna järgi

  Muudetud: 12.05.2015

  1. Aasta: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2014 (11)
  2. Maakond: Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Võru maakond (18)
  3. Väljakutsed: Väljakutsed kokku, Annulleeritud väljakutsed, Tulemuseta väljakutsed, Täidetud väljakutsed, ..., ..Surma konstateerimine (6)


 2. KE11: Kiirabi väljakutsed 1000 elaniku kohta brigaadi paiknemise alusel maakonna järgi

  Muudetud: 16.07.2015

  1. Aasta: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2014 (11)
  2. Maakond: Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Võru maakond (18)
  3. Väljakutsed: Väljakutsed kokku, Annulleeritud väljakutsed, Tulemuseta väljakutsed, Täidetud väljakutsed, ..., ..Surma konstateerimine (6)


 3. KE20: Kiirabilt abisaanud teenuse osutamise viisi, vanuserühma ja maakonna järgi

  Muudetud: 12.05.2015

  1. Aasta: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2014 (11)
  2. Maakond: Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Võru maakond (18)
  3. Abisaanud: Abisaanud kokku, Väljasõitudel abisaanud, Ambulatoorsel visiidil abisaanud, (3)
  4. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0-14, 15 ja vanemad, (3)


 4. KE21: Kiirabilt abisaanud 1000 elaniku kohta teenuse osutamise viisi, vanuserühma ja maakonna järgi

  Muudetud: 16.07.2015

  1. Aasta: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2014 (11)
  2. Maakond: Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Võru maakond (18)
  3. Abisaanud: Abisaanud kokku, Väljasõitudel abisaanud, Ambulatoorsel visiidil abisaanud, (3)
  4. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0-14, 15 ja vanemad, (3)


 5. KE25: Kiirabilt abisaanute väljakutsete põhjused ja tulemus maakonna järgi

  Muudetud: 12.05.2015

  1. Aasta: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2014 (11)
  2. Maakond: Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Võru maakond (18)
  3. Põhjused ja tulemus: Põhjused kokku, ..Vigastused, ....Liiklusõnnetusest põhjustatud vigastused, ....Olmevigastused, ..., ..Ebaefektiivsed elustamised (17)


 6. KE26: Kiirabilt abisaanute väljakutsete põhjused ja tulemus 1000 elaniku kohta maakonna järgi

  Muudetud: 16.07.2015

  1. Aasta: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2014 (11)
  2. Maakond: Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Võru maakond (18)
  3. Põhjused ja tulemus: Põhjused kokku, ..Vigastused, ....Liiklusõnnetusest põhjustatud vigastused, ....Olmevigastused, ..., ..Ebaefektiivsed elustamised (17)


 7. KE27: Kiirabilt väljasõitudel abisaanud vanuserühmiti kiirabibrigaadi eriala ja selle pidaja paiknemise maakonna järgi (1995-2003)

  Muudetud: 6.05.2011

  1. Maakond: Eesti kokku, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Võru maakond (18)
  2. Aasta: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2003 (9)
  3. Näitaja: Brigaadid kokku, Reanimobiilibrigaadid*, Arstibrigaadid*, Õebrigaadid*, (4)
  4. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0-14, 15 ja vanemad, (3)


 8. KE30: Erakorralise meditsiini osakonna olemasolu haigla liigi järgi

  Muudetud: 9.05.2024

  1. Aasta: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2023 (18)
  2. Vastuvõtt: Erakorralise meditsiini osakond, Muu erakorraline vastuvõtt / traumapunkt, (2)
  3. Haigla liik: Haiglad kokku, Piirkondlikud haiglad, Keskhaiglad, Üld- ja kohalikud haiglad, (4)


 9. KE31: Erakorralise meditsiini osakonna olemasolu maakonna järgi

  Muudetud: 9.05.2024

  1. Aasta: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2023 (18)
  2. Vastuvõtt: Erakorralise meditsiini osakond, Muu erakorraline vastuvõtt / traumapunkt, (2)
  3. Maakond: Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Võru maakond (18)


 10. KE32: Erakorraliste patsientide saabumine vanuserühma ja haigla liigi järgi

  Muudetud: 9.05.2024

  1. Aasta: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2023 (18)
  2. Saabumisviis: Erakorralisi patsiente kokku, Toodi kiirabiga, Suunati teisest raviasutusest, Pöördus ise, Saabus muul viisil (5)
  3. Haigla liik: Haiglad kokku, Piirkondlikud haiglad, Keskhaiglad, Üld- ja kohalikud haiglad, (4)
  4. Vastuvõtt: Erakorralise meditsiini osakond ja muu erakorraline vastuvõtt / traumapunkt kokku, Erakorralise meditsiini osakond, Muu erakorraline vastuvõtt / traumapunkt, (3)
  5. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0-14, 15 ja vanemad, (3)


 11. KE33: Erakorraliste patsientide lahkumine haigla liigi järgi

  Muudetud: 9.05.2024

  1. Aasta: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2023 (18)
  2. Lahkumisviis: Erakorralisi patsiente kokku, Hospitaliseeriti, ..hospitaliseeriti erakorraliseks operatiivseks raviks, ..hospitaliseeriti konservatiivseks raviks, ..., Suri (7)
  3. Haigla liik: Haiglad kokku, Piirkondlikud haiglad, Keskhaiglad, Üld- ja kohalikud haiglad, (4)
  4. Vastuvõtt: Erakorralise meditsiini osakond ja muu erakorraline vastuvõtt / traumapunkt kokku, Erakorralise meditsiini osakond, ..erakorralise intensiivravi ravivooditel ravitud, Muu erakorraline vastuvõtt / traumapunkt, (4)


 12. KE34: Erakorralise meditsiini ravivoodid ja jälgimiskohad haigla liigi järgi, 31. detsember

  Muudetud: 9.05.2024

  1. Aasta: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2023 (11)
  2. Haigla liiik: Haiglad kokku, Piirkondlikud haiglad, Keskhaiglad, Üld- ja kohalikud haiglad, (4)
  3. Vastuvõtt: Erakorralise meditsiini osakond, Muu erakorraline vastuvõtt / traumapunkt, (2)
  4. Ravivoodid: Intensiivravi ravivoodid, Jälgimiskohad, (2)