1. TK101: Tervishoiuteenuse osutajate tulud maakonna järgi (tuhat eurot)

  Muudetud: 16.11.2023

  1. Aasta: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2022 (20)
  2. Tulu liik: Tulud kokku, Laekumised keskvalitsuselt, ..Põhivara sihtfinantseerimine keskvalitsuselt, ..Tervishoiuteenuste sihtfinantseerimine, ..., ..Tulu ravimiuuringutest (35)
  3. Maakond: Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Võru maakond (18)


 2. TK111: Tervishoiuteenuse osutajate tulud tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi (tuhat eurot)

  Muudetud: 16.11.2023

  1. Aasta: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2022 (20)
  2. Tulu liik: Tulud kokku, Laekumised keskvalitsuselt, ..Põhivara sihtfinantseerimine keskvalitsuselt, ..Tervishoiuteenuste sihtfinantseerimine, ..., ..Tulu ravimiuuringutest (35)
  3. Tervishoiuteenuse osutaja: Tervishoiuteenuse osutajad kokku, Haigla, Perearstiabiasutus, Eriarstiabiasutus, ..., Muu asutus (10)


 3. TK121: Tervishoiuteenuse osutajate tulud omaniku liigi järgi (tuhat eurot)

  Muudetud: 16.11.2023

  1. Aasta: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2022 (20)
  2. Tulu liik: Tulud kokku, Laekumised keskvalitsuselt, ..Põhivara sihtfinantseerimine keskvalitsuselt, ..Tervishoiuteenuste sihtfinantseerimine, ..., ..Tulu ravimiuuringutest (35)
  3. Omaniku liik: Omaniku liik kokku, Riik, Kohalik omavalitsus, Erasektor, Välismaa (5)


 4. TK131: Haiglate tulud haigla liigi järgi (tuhat eurot)

  Muudetud: 16.11.2023

  1. Aasta: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2022 (20)
  2. Tulu liik: Tulud kokku, Laekumised keskvalitsuselt, ..Põhivara sihtfinantseerimine keskvalitsuselt, ..Tervishoiuteenuste sihtfinantseerimine, ..., ..Tulu ravimiuuringutest (35)
  3. Haigla liik: Haiglad kokku, Piirkondlik haigla, Keskhaigla, Üldhaigla, ..., Haiglavõrgu arengukava haiglad (9)


 5. TK201: Tervishoiuteenuse osutajate kulud ja majandusaasta tulem maakonna järgi (tuhat eurot)

  Muudetud: 16.11.2023

  1. Aasta: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2022 (20)
  2. Kulu liik: Kulud kokku, Ostetud meditsiinilised kaubad, materjalid, ..Ravimid, vaktsiinid, ....Veri ja vere preparaadid, ..., Majandusaasta tulem (58)
  3. Maakond: Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Võru maakond (18)


 6. TK211: Tervishoiuteenuse osutajate kulud ja majandusaasta tulem tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi (tuhat eurot)

  Muudetud: 16.11.2023

  1. Aasta: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2022 (20)
  2. Kulu liik: Kulud kokku, Ostetud meditsiinilised kaubad, materjalid, ..Ravimid, vaktsiinid, ....Veri ja vere preparaadid, ..., Majandusaasta tulem (58)
  3. Tervishoiuteenuse osutaja liik: Tervishoiuteenuse osutajad kokku, Haigla, Perearstiabiasutus, Eriarstiabiasutus, ..., Muu asutus (10)


 7. TK221: Tervishoiuteenuse osutajate kulud ja majandusaasta tulem omaniku liigi järgi (tuhat eurot)

  Muudetud: 16.11.2023

  1. Aasta: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2022 (20)
  2. Kulu liik: Kulud kokku, Ostetud meditsiinilised kaubad, materjalid, ..Ravimid, vaktsiinid, ....Veri ja vere preparaadid, ..., Majandusaasta tulem (58)
  3. Omaniku liik: Omaniku liik kokku, Riik, Kohalik omavalitsus, Erasektor, Välismaa (5)


 8. TK231: Haiglate kulud ja majandusaasta tulem haigla liigi järgi (tuhat eurot)

  Muudetud: 16.11.2023

  1. Aasta: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2022 (20)
  2. Kulu liik: Kulud kokku, Ostetud meditsiinilised kaubad, materjalid, ..Ravimid, vaktsiinid, ....Veri ja vere preparaadid, ..., Majandusaasta tulem (58)
  3. Haigla liik: Haiglad kokku, Piirkondlik haigla, Keskhaigla, Üldhaigla, ..., Haiglavõrgu arengukava haiglad (9)


 9. TK232: Tervishoiuteenuse osutajate tulud maakonna järgi (tuhat eurot) (2003-2010)

  Muudetud: 23.04.2013

  1. Aasta: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2010 (8)
  2. Tulu liik: Tulud kokku, Laekumised keskvalitsuselt, ..Põhivara sihtfinantseerimine, ..Tervishoiuteenuste sihtfinantseerimine, ..., Erakorralised tulud (42)
  3. Maakond: Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Võru maakond (18)


 10. TK233: Tervishoiuteenuse osutajate tulud tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi (tuhat eurot) (2003-2010)

  Muudetud: 23.04.2013

  1. Aasta: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2010 (8)
  2. Tulu liik: Tulud kokku, Laekumised keskvalitsuselt, ..Põhivara sihtfinantseerimine, ..Tervishoiuteenuste sihtfinantseerimine, ..., Erakorralised tulud (42)
  3. Tervishoiuteenuse osutaja: Tervishoiuteenuse osutajad kokku, Haigla, Perearstiabiasutus, Eriarstiabiasutus, ..., Muu asutus (10)


 11. TK234: Tervishoiuteenuse osutajate tulud omaniku liigi järgi (tuhat eurot) (2003-2010)

  Muudetud: 23.04.2013

  1. Aasta: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2010 (8)
  2. Tulu liik: Tulud kokku, Laekumised keskvalitsuselt, ..Põhivara sihtfinantseerimine, ..Tervishoiuteenuste sihtfinantseerimine, ..., Erakorralised tulud (42)
  3. Omaniku liik: Omaniku liik kokku, Riik, Kohalik omavalitsus, Erasektor, Välismaa (5)


 12. TK235: Haiglate tulud haigla liigi järgi (tuhat eurot) (2003-2010)

  Muudetud: 23.04.2013

  1. Aasta: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2010 (8)
  2. Tulu liik: Tulud kokku, Laekumised keskvalitsuselt, ..Põhivara sihtfinantseerimine, ..Tervishoiuteenuste sihtfinantseerimine, ..., Erakorralised tulud (42)
  3. Haigla liik: Haiglad kokku, Piirkondlik haigla, Keskhaigla, Üldhaigla, ..., Haiglavõrgu arengukava haiglad (9)


 13. TK236: Tervishoiuteenuse osutajate kulud ja majandusaasta tulem maakonna järgi (tuhat eurot) (2003-2010)

  Muudetud: 24.02.2016

  1. Aasta: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2010 (8)
  2. Kulu liik: Kulud kokku, Ostetud meditsiinilised kaubad, materjalid, ..Ravimid, vaktsiinid, ..Veri ja vere preparaadid, ..., Majandusaasta tulem (82)
  3. Maakond: Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Võru maakond (18)


 14. TK237: Tervishoiuteenuse osutajate kulud ja majandusaasta tulem tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi (tuhat eurot) (2003-2010)

  Muudetud: 24.02.2016

  1. Aasta: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2010 (8)
  2. Kulu liik: Kulud kokku, Ostetud meditsiinilised kaubad, materjalid, ..Ravimid, vaktsiinid, ..Veri ja vere preparaadid, ..., Majandusaasta tulem (82)
  3. Tervishoiuteenuse osutaja: Tervishoiuteenuste osutajad kokku, Haigla, Perearstiabiasutus, Eriarstabiasutus, ..., Muu asutus (10)


 15. TK238: Tervishoiuteenuse osutajate kulud ja majandusaasta tulem omaniku liigi järgi (tuhat eurot) (2003-2010)

  Muudetud: 24.02.2016

  1. Aasta: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2010 (8)
  2. Kulu liik: Kulud kokku, Ostetud meditsiinilised kaubad, materjalid, ..Ravimid, vaktsiinid, ..Veri ja vere preparaadid, ..., Majandusaasta tulem (82)
  3. Omaniku liik: Omaniku liik kokku, Riik, Kohalik omavalitsus, Erasektor, Välismaa (5)


 16. TK239: Haiglate kulud ja majandusaasta tulem haigla liigi järgi (tuhat eurot) (2003-2010)

  Muudetud: 24.02.2016

  1. Aasta: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2010 (8)
  2. Kulu liik: Kulud kokku, Ostetud meditsiinilised kaubad, materjalid, ..Ravimid, vaktsiinid, ..Veri ja vere preparaadid, ..., Majandusaasta tulem (82)
  3. Haigla liik: Haiglad kokku, Piirkondlik haigla, Keskhaigla, Üldhaigla, ..., Haiglavõrgu arengukava haiglad (9)


 17. TK30: Üldapteekide käive maakonna järgi

  Muudetud: 12.05.2023

  1. Aasta: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2022 (17)
  2. Maakond: Eesti kokku, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Võru maakond (18)
  3. Näitaja: Apteekide käive, Muude kaupade käive, Ravimite käive, ..Käsimüügiravimite käive, ..., ..Veterinaarravimite käive (7)


 18. TK31: Haiglaapteekide käive

  Muudetud: 12.05.2023

  1. Aasta: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2022 (17)
  2. Näitaja: Haiglaapteekide käive, Muude kaupade käive, Ravimite käive, (3)


 19. TK40: Tervishoiuteenuse osutajate infotehnoloogilised kulutused maakonna järgi (tuhat eurot) (2005-2010)

  Muudetud: 30.03.2012

  1. Aasta: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2010 (6)
  2. Kulu liik: IT kulutused kokku, Ostetud infotehnoloogia, ..Riistvara, ....personaalarvutid, ..., ..IT-abi (25)
  3. Maakond: Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Võru maakond (18)


 20. TK41: Tervishoiuteenuse osutajate infotehnoloogilised kulutused teenuseosutaja liigi järgi (tuhat eurot) (2005-2010)

  Muudetud: 30.03.2012

  1. Aasta: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2010 (6)
  2. Kulu liik: IT kulutused kokku, Ostetud infotehnoloogia, ..Riistvara, ....personaalarvutid, ..., ..IT-abi (25)
  3. Tervishoiuteenuse osutaja liik: Tervishoiuteenuse osutajad kokku, Haigla, Perearstiabiasutus, Eriarstiabiasutus, ..., Muu asutus (10)


 21. TK42: Tervishoiuteenuse osutajate infotehnoloogilised kulutused omaniku liigi järgi (tuhat eurot) (2005-2010)

  Muudetud: 30.03.2012

  1. Aasta: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2010 (6)
  2. Kulu liik: IT kulutused kokku, Ostetud infotehnoloogia, ..Riistvara, ....personaalarvutid, ..., ..IT-abi (25)
  3. Omaniku liik: Omaniku liik kokku, Riik, Kohalik omavalitsus, Erasektor, Välismaa (5)


 22. TK43: Haiglate infotehnoloogilised kulutused haigla liigi järgi (tuhat eurot) (2005-2010)

  Muudetud: 30.03.2012

  1. Aasta: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2010 (6)
  2. Kulu liik: IT kulutused kokku, Ostetud infotehnoloogia, ..Riistvara, ....personaalarvutid, ..., ..IT-abi (25)
  3. Haigla liik: Haiglad kokku, Piirkondlik haigla, Keskhaigla, Üldhaigla, ..., Haiglavõrgu arengukava haiglad (9)