1. RV20: Haiglad ravivoodite arvu, omaniku liigi ja maakonna järgi

  Muudetud: 4.10.2022

  1. Aasta: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2021 (19)
  2. Omaniku liik: Avalik ja erasektor kokku, Avalik sektor, Erasektor, (3)
  3. Ravivoodid: Kuni 50, 51-150, 151-300, Üle 300, (4)
  4. Maakond: Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Võru maakond (18)


 2. RV21: Haigla ravivoodite kasutamine haigla omaniku liigi järgi

  Muudetud: 4.10.2022

  1. Aasta: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2021 (19)
  2. Näitaja: Ravivoodite arv, Voodihõive, Voodikäive, Keskmine ravikestus, (4)
  3. Ravivoodid: Kokku, Aktiivravivoodid, Pikaravivoodid, (3)
  4. Omaniku liik: Omaniku liik kokku, Avalik sektor, Erasektor, (3)


 3. RV22: Haigla ravivoodite kasutamine haigla õigusliku vormi järgi

  Muudetud: 4.10.2022

  1. Aasta: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2021 (19)
  2. Näitaja: Ravivoodite arv, Voodihõive, Voodikäive, Keskmine ravikestus, (4)
  3. Ravivoodid: Kokku, Aktiivravivoodid, Pikaravivoodid, (3)
  4. Õiguslik vorm: Õiguslik vorm kokku, Aktsiaselts, Sihtasutus, Muu, (4)


 4. RV23: Päevaravi üldandmed omaniku liigi järgi

  Muudetud: 4.10.2022

  1. Aasta: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (17)
  2. Näitaja: Päevaravi osutanud asutused, Päevaravi voodid (seisuga 31. dets), Päevaravi voodid 100 000 kohta (seisuga 31. dets), Päevaravi lõpetanud kokku, ..., ..päevaravi lõpetanud lapsed 100 000 kohta (9)
  3. Tervishoiuteenuse osutaja: Kõik tervishoiuteenuse osutajad, Haigla, Ambulatoorse tervishoiuteenuse osutaja, (3)
  4. Omaniku liik: Kokku, Avalik sektor, Erasektor, (3)


 5. RV30: Haiglaravivoodid, hospitaliseeritud, haiglast lahkunud, voodipäevad ja kordaja 100 000 elaniku kohta voodiprofiili järgi (vana voodiprofiilide klassifikaatori järgi, 2003-2012)

  Muudetud: 16.07.2014

  1. Aasta: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2012 (10)
  2. Ravivoodi profiil: Ravivoodid kokku, ..Täiskasvanute ravivoodid, ..Laste ravivoodid, Terapeutilised ravivoodid, ..., Iseseisva statsionaarse õendusabi voodid (64)
  3. Näitaja: Ravivoodid (31.dets), Aastakeskmised ravivoodid, Ravivoodid 100 000 kohta (31.dets), Hospitaliseeritud, ..., Keskmine ravikestus (19)


 6. RV301: Haiglaravivoodid, hospitaliseeritud, haiglast lahkunud, voodipäevad ja kordaja 100 000 elaniku kohta voodiprofiili järgi (kehtiva voodiprofiilide klassifikaatori järgi)

  Muudetud: 4.10.2022

  1. Aasta: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2021 (19)
  2. Ravivoodi profiil: Ravivoodid kokku, ..Laste erialade ravivoodid, Terapeutilised ravivoodid, ..Sisehaigused, ..., Iseseisva statsionaarse õendusabi voodid (49)
  3. Näitaja: Ravivoodid (31.dets), Aastakeskmised ravivoodid, Ravivoodid 100 000 kohta (31.dets), Hospitaliseeritud, ..., Keskmine ravikestus (25)


 7. RV31: Aktiiv- ja pikaravivoodid, hospitaliseeritud, haiglast lahkunud, voodipäevad ja kordaja 100 000 elaniku kohta

  Muudetud: 4.10.2022

  1. Aasta: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2021 (19)
  2. Ravivoodi profiil: Ravivoodid kokku, Aktiivravivoodid, Pikaravivoodid, (3)
  3. Näitaja: Ravivoodid (31.dets), Aastakeskmised ravivoodid, Ravivoodid 100 000 kohta (31.dets), Hospitaliseeritud, ..., Keskmine ravikestus (25)


 8. RV32: Hospitaliseeritud maakondade järgi, sh hospitaliseeritud teistest maakondadest ja nende voodipäevad

  Muudetud: 4.10.2022

  1. Aasta: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2021 (19)
  2. Näitaja: Hospitaliseeritud, ..Hospitaliseeritud teiste maakondade elanikud, Voodipäevad, ..Teiste maakondade elanike voodipäevad, (4)
  3. Ravivoodi profiil: Ravivoodid kokku, Aktiivravivoodid, Pikaravivoodid, (3)
  4. Maakond: Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Võru maakond (18)


 9. RV40: Voodikoormus, voodihõive, voodikäive ja keskmine ravikestus voodiprofiili järgi (vana voodiprofiilide klassifikaatori järgi, 2003-2012)

  Muudetud: 16.07.2014

  1. Aasta: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2012 (10)
  2. Ravivoodi profiil: Ravivoodid kokku, ..Täiskasvanute ravivoodid, ..Laste ravivoodid, Terapeutilised ravivoodid, ..., Iseseisva statsionaarse õendusabi voodid (64)
  3. Näitaja: Voodikoormus, Voodihõive, Voodikäive, Keskmine ravikestus, (4)


 10. RV401: Voodikoormus, voodihõive, voodikäive ja keskmine ravikestus voodiprofiili järgi (kehtiva voodiprofiilide klassifikaatori järgi)

  Muudetud: 4.10.2022

  1. Aasta: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2021 (19)
  2. Ravivoodi profiil: Ravivoodid kokku, ..Laste erialade ravivoodid, Terapeutilised ravivoodid, ..Sisehaigused, ..., Iseseisva statsionaarse õendusabi voodid (49)
  3. Näitaja: Voodikoormus, Voodihõive, Voodikäive, Keskmine ravikestus, (4)


 11. RV50: Ravivoodite kasutamine haigla liigi järgi

  Muudetud: 4.10.2022

  1. Aasta: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2021 (19)
  2. Ravivoodi profiil: Ravivoodid kokku, Aktiivravivoodid, Pikaravivoodid, (3)
  3. Haigla liik: Haiglad kokku, Piirkondlik haigla, Keskhaigla, Üldhaigla, ..., Kohalik haigla (8)
  4. Näitaja: Ravivoodid (31.dets), Aastakeskmised ravivoodid, Ravivoodid 100 000 kohta (31.dets), Hospitaliseeritud, ..., Keskmine ravikestus (13)


 12. RV60: Iseseisva statsionaarse õendusabi voodite arv ja kordaja 100 000 elaniku kohta maakonna järgi

  Muudetud: 4.10.2022

  1. Aasta: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2021 (22)
  2. Maakond: Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Võru maakond (18)
  3. Näitaja: Iseseisva statsionaarse õendusabi voodite arv, Kordaja 100 000 elaniku kohta, Kordaja 100 000 üle 65-aastase elaniku kohta, (3)