1. KR10: Kudede annetused ja eemaldamised doonoritelt

  Muudetud: 4.08.2022

  1. Aasta: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. Kude: Silma sarvkest, Vaskulaarkude, Skeletisüsteemi koed, Nahk, ..., Koedoonorite üldarv (8)
  3. Näitaja: Kudede annetused, Kudede eemaldamised, (2)
  4. Doonorid: Kokku, Surnud doonoritelt, Elusdoonoritelt, (3)


 2. KR12: Hangitud, käideldud ja kasutusse väljastatud koed

  Muudetud: 4.08.2022

  1. Aasta: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. Kude: Koed kokku, Silma sarvkest, Vaskulaarkude, Skeletisüsteemi koed, ..., Muud koed (8)
  3. Näitaja: Hangitud koed, Käideldud koed, Kasutusse väljastatud koed, (3)


 3. KR14: Kudede siirdamine

  Muudetud: 4.08.2022

  1. Aasta: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. Kude: Silma sarvkest, Vaskulaarkude, Skeletisüsteemi koed, Nahk, ..., Muud koed (6)
  3. Näitaja: Kudede arv*, Siirikute arv, Retsipientide arv, (3)


 4. KR20: Tüvirakkude annetused

  Muudetud: 14.11.2022

  1. Aasta: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. Tüvirakud: Tüviraku annetused kokku, Luuüdi tüvirakud, Perifeerse vere tüvirakud*, Nabaväädivere tüvirakud, ..., Muud tüvirakud (8)
  3. Näitaja: Eestimaise käitleja annetused, Imporditud Euroopa Liidu liikmesriigist**, Imporditud väljaspoolt Euroopa Liitu, (3)


 5. KR22: Tüviraku produktide import ja eksport

  Muudetud: 14.11.2022

  1. Aasta: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. Tüviraku produktid: Tüviraku produktid kokku, Luuüdi tüvirakud, Perifeerse vere tüvirakud*, Nabaväädivere tüvirakud, ..., Muud tüvirakud (8)
  3. Import/eksport: Import Eestisse, Eksport Eestist, (2)
  4. Piirkond: Kokku, Euroopa Liidu liikmesriik**, Väljaspool Euroopa Liitu, (3)


 6. KR24: Hangitud, käideldud, vabastatud, väljastatud ja hävitatud tüvirakkude produktid

  Muudetud: 14.11.2022

  1. Aasta: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. Näitaja: Eestimaise käitleja annetused kokku, ..Eestimaise käitleja annetused autoloogsetelt doonoritelt, ..Eestimaise käitleja annetused allogeensetelt doonoritelt, Imporditud, (4)
  3. Tüviraku produktid: Luuüdi tüvirakud, Perifeerse vere tüvirakud, Nabaväädivere tüvirakud, Terapeutilised rakud, ..., Muud tüvirakud (7)
  4. Etapp: Hangitud, Käideldud, Vabastatud, Väljastatud, Hävitatud (5)