1. RK01: Raseduse katkemised/katkestamised liigi, naise vanuserühma ja elukoha järgi

  Muudetud: 13.06.2022

  1. Aasta: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2021 (26)
  2. Liik: Iseeneslik raseduse katkemine, Peetunud rasedus*, Omal soovil raseduse katkestamine, Meditsiinilisel näidustusel katkestamine, (4)
  3. Elukoht: Kõik elukohad, Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, ..., Elukoht teadmata (22)
  4. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 10-14, 15-17, 18-19, ..., Vanus teadmata (12)


 2. RK11: Raseduse katkemised/katkestamised liigi, tervishoiuteenuse osutaja maakonna ja naise vanuserühma järgi

  Muudetud: 13.06.2022

  1. Aasta: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2021 (26)
  2. Liik: Indutseeritud abort, Iseeneslik raseduse katkemine ja peetunud rasedus, (2)
  3. Maakond: Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Võru maakond (18)
  4. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 10-14, 15-17, 18-19, ..., Vanus teadmata (12)


 3. RK20: Indutseeritud abordi kordajad naise elukoha järgi

  Muudetud: 13.06.2022

  1. Aasta: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2021 (22)
  2. Elukoht: Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Võru maakond (18)
  3. Kordajad: Abordimäär 100 elussünni kohta, Summaarne abortiivsuskordaja, Abortiivsuskordaja 1000 fertiilses eas naise kohta, Abortiivsuskordaja 1000 10-14-aastase naise kohta, ..., Abortiivsuskordaja 1000 50-54-aastase naise kohta (13)


 4. RK27: Raseduse katkemised/katkestamised liigi ja tervishoiuteenuse osutaja järgi (1996-2001)

  Muudetud: 12.06.2019

  1. Tervishoiuteenuse osutaja: Eesti, Harju maakond, ..AS Ida-Tallinna Keskhaigla Naistekliinik, ..AS Lääne-Tallinna Keskhaigla Naistekliinik, ..., ..AS PMA (85)
  2. Aasta: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2001 (6)
  3. Liik: Indutseeritud abort, Iseeneslik ja muu raseduse katkemine, (2)


 5. RK28: Raseduse katkemised/katkestamised liigi ja tervishoiuteenuse osutaja järgi (alates 2002)

  Muudetud: 13.06.2022

  1. Tervishoiuteenuse osutaja: Eesti, Harju maakond, ..AS Ida-Tallinna Keskhaigla Naistekliinik, ..AS Lääne-Tallinna Keskhaigla Naistekliinik, ..., ..AS PMA (71)
  2. Aasta: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2021 (20)
  3. Liik: Indutseeritud abort, Iseeneslik raseduse katkemine ja peetunud rasedus, (2)


 6. RK30: Raseduse katkemise/katkestamise meetod katkestamise liigi ja tervishoiuteenuse osutaja maakonna järgi (1996-2019)

  Muudetud: 14.06.2021

  1. Aasta: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2019 (24)
  2. Liik: Indutseeritud abort, Iseeneslik ja muu raseduse katkemine, (2)
  3. Maakond: Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Võru maakond (18)
  4. Meetod: Kokku, Vaakumaspiratsioon, Küretaaž, Medikamentoosne induktsioon, ..., Muu meetod (7)


 7. RK31: Raseduse katkemise/katkestamise meetod katkestamise liigi ja tervishoiuteenuse osutaja maakonna järgi (alates 2020)

  Muudetud: 13.06.2022

  1. Aasta: 2020, 2021, (2)
  2. Maakond: Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Võru maakond (18)
  3. Liik: Indutseeritud abort, Iseeneslik raseduse katkemine ja peetunud rasedus, (2)
  4. Meetod: Kokku, Medikamentoosne, Vaakumaspiratsioon, Väike keisrilõige, ..., Meetod teadmata (6)


 8. RK40: Raseduse katkemise/katkestamise liik raseduskestuse ja naise elukoha järgi

  Muudetud: 13.06.2022

  1. Aasta: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2021 (26)
  2. Liik: Iseeneslik raseduse katkemine, Peetunud rasedus*, Omal soovil raseduse katkestamine, Meditsiinilisel näidustusel raseduse katkestamine, (4)
  3. Raseduskestus: Kõik raseduskestused, Alla 5 nädala, 6-7 nädalat, 8-9 nädalat, ..., Raseduskestus teadmata (7)
  4. Elukoht: Kõik elukohad, Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, ..., Elukoht teadmata (22)


 9. RK50: Rasestumisvastaste vahendite kasutamine indutseeritud abordi korral vahetult enne rasedust naise vanuserühma järgi (1996-2019)

  Muudetud: 11.06.2020

  1. Aasta: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2019 (24)
  2. Liik: Indutseeritud abordid, ..omal soovil raseduse katkestamine, (2)
  3. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 10-14, 15-17, 18-19, ..., Vanus teadmata (11)
  4. Vahendi kasutamine: Kokku, Kasutas, ..oraalne kontratseptsioon, ..emakasisene vahend, ..., Teadmata (8)
  5. Näitaja: Naiste arv, Osatähtsus, %, (2)


 10. RK51: Rasestumisvastaste vahendite kasutamine indutseeritud abordi korral vahetult enne rasedust naise vanuserühma järgi (alates 2020)

  Muudetud: 13.06.2022

  1. Aasta: 2020, 2021, (2)
  2. Liik: Indutseeritud abordid, ..omal soovil raseduse katkestamine, (2)
  3. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 10-14, 15-17, 18-19, ..., Vanus teadmata (11)
  4. Vahendi kasutamine: Kokku, Kasutas, ..tabletid, ..tuperõngas, ..., Teadmata (18)
  5. Näitaja: Naiste arv, Osatähtsus, %, (2)


 11. RK58: Indutseeritud abordid naise rahvuse ja elukoha järgi

  Muudetud: 13.06.2022

  1. Aasta: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2021 (26)
  2. Liik: Indutseeritud abort, ..omal soovil raseduse katkestamine, (2)
  3. Elukoht: Kõik elukohad, Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, ..., Elukoht teadmata (22)
  4. Rahvus: Kokku, Eestlane, Venelane, Ukrainlane, ..., Rahvus teadmata (9)


 12. RK59: Indutseeritud abordid naise hariduse ja elukoha järgi

  Muudetud: 13.06.2022

  1. Aasta: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2021 (26)
  2. Liik: Indutseeritud abort, ..omal soovil raseduse katkestamine, (2)
  3. Elukoht: Kõik elukohad, Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, ..., Elukoht teadmata (22)
  4. Haridus: Kokku, Algharidus või vähem, Põhiharidus, Keskharidus, ..., Haridus teadmata (8)


 13. RK60: Indutseeritud abordid naise tegevusala, vanuserühma ja elukoha järgi

  Muudetud: 13.06.2022

  1. Aasta: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2021 (26)
  2. Liik: Indutseeritud abort, ..omal soovil raseduse katkestamine, (2)
  3. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 10-14, 15-17, 18-19, ..., Vanus teadmata (12)
  4. Tegevusala: Tegevusalad kokku, Töötav, Töötu, Ajateenija, ..., Tegevusala teadmata (9)
  5. Elukoht: Kõik elukohad, Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, ..., Elukoht teadmata (22)


 14. RK61: Indutseeritud abordid naise perekonnaseisu ja elukoha järgi

  Muudetud: 13.06.2022

  1. Aasta: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2021 (26)
  2. Liik: Indutseeritud abort, ..omal soovil raseduse katkestamine, (2)
  3. Elukoht: Kõik elukohad, Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, ..., Elukoht teadmata (22)
  4. Perekonnaseis: Kokku, Registreeritud abielu, Vabaabielu, Vallaline, ..., Perekonnaseis teadmata (7)


 15. RK62: Raseduse katkemised/katkestamised liigi, naise vanuserühma ja varasemate raseduste katkemiste/katkestamiste arvu järgi

  Muudetud: 13.06.2022

  1. Aasta: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2021 (26)
  2. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 10-14, 15-17, 18-19, ..., Vanus teadmata (12)
  3. Varasemate katkemiste/katkestamiste arv: Katkemised/katkestamised, Varasemalt 0 korda, Varasemalt 1 kord, Varasemalt 2 korda, ..., Varasemate katkemiste/katkestamiste arv teadmata (13)
  4. Liik: Indutseeritud abort, Iseeneslik raseduse katkemine ja peetunud rasedus, (2)


 16. RK63: Raseduse katkemised/katkestamised liigi, naise vanuserühma ja varasemate sünnituste arvu järgi

  Muudetud: 13.06.2022

  1. Aasta: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2021 (26)
  2. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 10-14, 15-17, 18-19, ..., Vanus teadmata (12)
  3. Varasemate sünnituste arv: Katkemised/katkestamised, Varasemalt 0 sünnitust, Varasemalt 1 sünnitus, Varasemalt 2 sünnitust, ..., Varasemate sünnituste arv teadmata (9)
  4. Liik: Indutseeritud abort, Iseeneslik raseduse katkemine ja peetunud rasedus, (2)


 17. RK66: Raseduse katkemise/katkestamise valutustamine (1996-2019)

  Muudetud: 11.06.2020

  1. Aasta: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2019 (24)
  2. Liik: Indutseeritud abort, Iseeneslik ja muu raseduse katkemine, (2)
  3. Valutustamine: Lokaalne, Narkoos, Muu, (3)


 18. RK67: Raseduse katkemise/katkestamise tüsistused 24 tunni jooksul naise vanuserühma järgi

  Muudetud: 13.06.2022

  1. Aasta: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2021 (26)
  2. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 10-14, 15-17, 18-19, ..., Vanus teadmata (12)
  3. Liik: Indutseeritud abort, Iseeneslik raseduse katkemine ja peetunud rasedus, (2)
  4. Tüsistus: Kokku, Ei esinenud, Esines, ..verejooks, ..., Tüsistuse esinemine teadmata (10)