1. TKU20: Alkoholi tarvitamise sagedus viimase 12 kuu jooksul soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 21.04.2023

  1. Andmete liik: Kaalutud, Kaalumata, (2)
  2. Aasta: 2010, 2012, 2014, 2016, ..., 2022 (7)
  3. Sagedus: Mitte kordagi, Kord kuus või harvem, 2-3 korda kuus, Kord nädalas, ..., 4-7 korda nädalas (6)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku (16-64), 16-24, 25-34, 35-44, ..., 55-64 (6)


 2. TKU21: Alkoholi tarvitamise sagedus viimase 12 kuu jooksul soo ja hariduse järgi

  Muudetud: 21.04.2023

  1. Andmete liik: Kaalutud, Kaalumata, (2)
  2. Aasta: 2010, 2012, 2014, 2016, ..., 2022 (7)
  3. Sagedus: Mitte kordagi, Kord kuus või harvem, 2-3 korda kuus, Kord nädalas, ..., 4-7 korda nädalas (6)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Haridus: Kõrgharidus, Keskharidus, Keskeriharidus, Põhiharidus või madalam, (4)


 3. TKU22: Alkoholi tarvitamise sagedus viimase 12 kuu jooksul soo ja rahvuse järgi

  Muudetud: 21.04.2023

  1. Andmete liik: Kaalutud, Kaalumata, (2)
  2. Aasta: 2010, 2012, 2014, 2016, ..., 2022 (7)
  3. Sagedus: Mitte kordagi, Kord kuus või harvem, 2-3 korda kuus, Kord nädalas, ..., 4-7 korda nädalas (6)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Rahvus: Eestlane, Mitte-eestlane, (2)


 4. TKU23: Alkoholi tarvitamise sagedus viimase 12 kuu jooksul soo ja piirkonna järgi

  Muudetud: 21.04.2023

  1. Andmete liik: Kaalutud, Kaalumata, (2)
  2. Aasta: 2010, 2012, 2014, 2016, ..., 2022 (7)
  3. Sagedus: Mitte kordagi, Kord kuus või harvem, 2-3 korda kuus, Kord nädalas, ..., 4-7 korda nädalas (6)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Piirkond: Eesti keskmine, Kesk-Eesti, Kirde-Eesti, Lõuna-Eesti, ..., Põhja-Eesti (6)


 5. TKU24: Alkoholi tarvitamise sagedus viimase 12 kuu jooksul soo ja majandusliku aktiivsuse järgi

  Muudetud: 21.04.2023

  1. Andmete liik: Kaalutud, Kaalumata, (2)
  2. Aasta: 2010, 2012, 2014, 2016, ..., 2022 (7)
  3. Sagedus: Mitte kordagi, Kord kuus või harvem, 2-3 korda kuus, Kord nädalas, ..., 4-7 korda nädalas (6)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Majanduslik aktiivsus: Töötav, Mitteaktiivne, Töötu, (3)


 6. TKU25: Korraga vähemalt kuue alkoholiannuse tarvitamine soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 21.04.2023

  1. Andmete liik: Kaalutud, Kaalumata, (2)
  2. Aasta: 2000, 2002, 2004, 2006, ..., 2022 (12)
  3. Sagedus: Mitte kunagi, Mõned korrad kuus või harvem, Vähemalt üks kord nädalas, (3)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku (16-64), 16-24, 25-34, 35-44, ..., 55-64 (6)