1. TKU20: Alkoholi tarvitamise sagedus viimase 12 kuu jooksul soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 29.03.2019

  1. Aasta: 1996, 1998, 2000, 2002, ..., 2018 (12)
  2. Sagedus: Ei tarvita, Mõned korrad aastas, Mõned korrad kuus, Mõned korrad nädalas, Iga päev (5)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku (16-64), 16-24, 25-34, 35-44, ..., 55-64 (6)


 2. TKU21: Alkoholi tarvitamise sagedus viimase 12 kuu jooksul soo ja hariduse järgi

  Muudetud: 29.03.2018

  1. Aasta: 1996, 1998, 2000, 2002, ..., 2018 (12)
  2. Sagedus: Üldse mitte või mõned korrad aastas, Mõned korrad kuus, Vähemalt mõned korrad nädalas, (3)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Haridus: Kõrgharidus, Keskharidus, Keskeriharidus, Põhiharidus või madalam, (4)


 3. TKU22: Alkoholi tarvitamise sagedus viimase 12 kuu jooksul soo ja rahvuse järgi

  Muudetud: 29.03.2019

  1. Aasta: 1996, 1998, 2000, 2002, ..., 2018 (12)
  2. Sagedus: Üldse mitte või mõned korrad aastas, Mõned korrad kuus, Vähemalt mõned korrad nädalas, (3)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Rahvus: Eestlane, Mitte-eestlane, (2)


 4. TKU23: Alkoholi tarvitamise sagedus viimase 12 kuu jooksul soo ja piirkonna järgi

  Muudetud: 29.03.2019

  1. Aasta: 2004, 2006, 2008, 2010, ..., 2018 (8)
  2. Sagedus: Üldse mitte või mõned korrad aastas, Mõned korrad kuus, Vähemalt mõned korrad nädalas, (3)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Piirkond: Eesti keskmine, Kesk-Eesti, Kirde-Eesti, Lõuna-Eesti, ..., Põhja-Eesti (6)


 5. TKU24: Alkoholi tarvitamise sagedus viimase 12 kuu jooksul soo ja majandusliku aktiivsuse järgi

  Muudetud: 29.03.2019

  1. Aasta: 1996, 1998, 2000, 2002, ..., 2018 (12)
  2. Sagedus: Üldse mitte või mõned korrad aastas, Mõned korrad kuus, Vähemalt mõned korrad nädalas, (3)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Majanduslik aktiivsus: Töötav, Mitteaktiivne, Töötu, (3)


 6. TKU25: Korraga vähemalt kuue alkoholiannuse tarvitamine soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 29.03.2019

  1. Aasta: 2000, 2002, 2004, 2006, ..., 2018 (10)
  2. Sagedus: Mitte kunagi, Harvem kui üks kord kuus, Üks kord kuus, Vähemalt üks kord nädalas, (4)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku (16-64), 16-24, 25-34, 35-44, ..., 55-64 (6)