1. SR01: Elussünnid naise vanuserühma ja elukoha järgi

  Muudetud: 3.06.2020

  1. Aasta: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2019 (28)
  2. Elukoht: Kõik elukohad, Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, ..., Elukoht teadmata (22)
  3. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 10-14, 15-17, 18-19, ..., Vanus teadmata (12)


 2. SR02: Sündimuse kordajad naise elukoha järgi

  Muudetud: 18.06.2020

  1. Aasta: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2019 (20)
  2. Elukoht: Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Võru maakond (18)
  3. Kordaja: Sündimuse üldkordaja 1000 elaniku kohta, Summaarne sündimuskordaja, Sündimuse erikordaja 1000 fertiilses eas naise kohta, Elussünde 1000 10-14-aastase naise kohta, ..., Elussünde 1000 50-54-aastase naise kohta (13)


 3. SR03: Sünnid haigla ja naise elukoha järgi

  Muudetud: 18.06.2020

  1. Haigla: Kõik sünnid, AS Ida-Tallinna Keskhaigla Naistekliinik, AS Lääne-Tallinna Keskhaigla Naistekliinik, AS Fertilitas, ..., Leidlapsed (26)
  2. Elukoht: Kõik elukohad, Eesti, Elukoht väljaspool Eestit, Elukoht teadmata, (4)
  3. Aasta: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2019 (28)
  4. Näitaja: Arv, Osatähtsus, %, (2)


 4. SR10: Sünnitajate arvele võtmine ehk esmane antenataalne külastus raseduskestuse ja naise elukoha järgi

  Muudetud: 18.06.2020

  1. Aasta: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2019 (28)
  2. Elukoht: Kõik elukohad, Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, ..., Elukoht teadmata (22)
  3. Näitaja: Sünnitajad kokku, Enne 12. rasedusnädalat arvele võtnud, arv, Enne 12. rasedusnädalat arvele võtnud, % kõigist antenataalsel külastustel käinutest, 12.-16. rasedusnädalal arvele võtnud, arv, ..., 32. rasedusnädalal või hiljem arvele võtnud, arv (8)


 5. SR30: Sündide arv ja sünnikaal ajalisuse või elulisuse ja naise elukoha järgi

  Muudetud: 18.06.2020

  1. Aasta: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2019 (28)
  2. Elukoht: Kõik elukohad, Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, ..., Elukoht teadmata (22)
  3. Ajalisus/elulisus: Sünnid kokku, Ajalised lapsed, Enneaegsed lapsed, Elussünnid, ..., Surnultsünnid (6)
  4. Näitaja: Sündide arv, Keskmine sünnikaal, grammi, Poiste keskmine sünnikaal, grammi, Tüdrukute keskmine sünnikaal, grammi, ..., Sünnikaal teadmata (17)


 6. SR32: Sündide arv ja sünnipikkus ajalisuse ja naise elukoha järgi

  Muudetud: 18.06.2020

  1. Aasta: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2019 (28)
  2. Elukoht: Kõik elukohad, Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, ..., Elukoht teadmata (22)
  3. Ajalisus: Sünnid kokku, Ajalised lapsed, (2)
  4. Näitaja: Sündide arv, Keskmine sünnipikkus, cm, Poiste keskmine sünnipikkus, cm, Tüdrukute keskmine sünnipikkus, cm, ..., Sünnipikkus teadmata (25)


 7. SR40: Elusalt sündinud laste Apgari indeks

  Muudetud: 18.06.2020

  1. Aasta: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2019 (28)
  2. Indeks: 1-3, 4-5, 6-7, 8-10, Indeks teadmata (5)
  3. Aeg: Esimesel minutil, Viiendal minutil, (2)


 8. SR41: Sünnitajate suitsetamine raseduse ajal naise elukoha järgi

  Muudetud: 18.06.2020

  1. Aasta: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2019 (28)
  2. Elukoht: Kõik elukohad, Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, ..., Elukoht teadmata (22)
  3. Suitsetamine: Sünnitajad kokku, Ei suitsetanud, Lõpetas raseduse 1. trimestril, Suitsetas, Andmed puuduvad (5)


 9. SR42: Rasedusaegsed riskitegurid ja tüsistused

  Muudetud: 18.06.2020

  1. Aasta: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2019 (28)
  2. Riskitegur/tüsistus: Varasem keisrilõige, Kehaväline viljastamine, Ähvardav raseduse katkemine, Ähvardav enneaegne sünnitus, ..., Rasedusaegne suhkurtõbi (12)


 10. SR43: Sünnitajate rasedusaegne jälgimine naise elukoha järgi

  Muudetud: 18.06.2020

  1. Aasta: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2019 (28)
  2. Arsti- ja ämmaemandusabi: Antenataalsed külastused kokku, Perearst, Naistearst, Ämmaemand, (4)
  3. Maakond: Kõik elukohad, Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, ..., Elukoht teadmata (22)
  4. Näitaja: Külastused kokku, Keskmine külastuste arv sünnitaja kohta, 1-4 külastust teinud sünnitajad, 5-9 külastust teinud sünnitajad, ..., 0 külastust teinud sünnitajad (8)


 11. SR44: Sünnitajate raseduse ajal tehtud uuringud ja toimingud

  Muudetud: 18.06.2020

  1. Aasta: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2019 (28)
  2. Uuring/toiming: Sünnitajad kokku, Emakakaela õmblus, Koorionibiopsia, Lootevee uuring enne 21. nädalat*, ..., Kardiotokograafia (6)


 12. SR45: Sünnitamisviis tervishoiuteenuse osutaja maakonna järgi

  Muudetud: 18.06.2020

  1. Aasta: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2019 (28)
  2. Maakond: Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Võru maakond (18)
  3. Sünnitamisviis: Sünnitused kokku, Loomulik sünnitus, Tangsünnitus, Vaakumekstraktsioon, ..., Sünnitamisviis teadmata (7)


 13. SR47: Sünnitamisviis varasema keisrilõike korral

  Muudetud: 18.06.2020

  1. Aasta: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2019 (28)
  2. Raseduskestus: Loomulik sünnitus, Tangsünnitus, Vaakumekstraktsioon, Keisrilõige, ..., ..muu keisrilõige (6)


 14. SR50: Sünnitajad varasemate sünnituste arvu järgi

  Muudetud: 18.06.2020

  1. Aasta: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2019 (28)
  2. Varasemate sünnituste arv: Kõik sünnitajad, 0 varasemat sünnitust, 1 varasem sünnitus, 2 varasemat sünnitust, ..., Varasemate sünnituste arv teadmata (9)


 15. SR51: Sünnitajad sündinud laste arvu ja naise elukoha järgi

  Muudetud: 3.06.2020

  1. Aasta: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2019 (28)
  2. Elukoht: Kõik elukohad, Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, ..., Elukoht teadmata (22)
  3. Laste arv: Elussünnid kokku, Sünnitajad kokku, Sündis 1 laps, Sündisid kaksikud, ..., Sündisid nelikud või enam (6)


 16. SR52: Sünnitajad naise hariduse, vanuserühma ja elukoha järgi

  Muudetud: 18.06.2020

  1. Aasta: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2019 (28)
  2. Elukoht: Kõik elukohad, Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, ..., Elukoht teadmata (22)
  3. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, Kuni 19, 20-24, 25-29, ..., Vanus teadmata (8)
  4. Haridustase: Sünnitajad kokku, Põhiharidus või madalam, Keskharidus, Keskeriharidus, ..., Haridustase teadmata (6)


 17. SR53: Sünnitajad naise tegevusala ja elukoha järgi

  Muudetud: 18.06.2020

  1. Aasta: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2019 (28)
  2. Elukoht: Kõik elukohad, Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, ..., Elukoht teadmata (22)
  3. Tegevusala: Sünnitajad kokku, Töötav, Töötu, (Üli)õpilane, ..., Tegevusala teadmata (9)


 18. SR54: Sünnitajad vanuse järgi

  Muudetud: 18.06.2020

  1. Aasta: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2019 (28)
  2. Vanus: Sünnitajad kokku, 10-14, 15-17, 18-19, ..., Korduvsünnitajate keskmine vanus (15)


 19. SR55: Sünnitajad naise rahvuse ja elukoha järgi

  Muudetud: 18.06.2020

  1. Aasta: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2019 (28)
  2. Elukoht: Kõik elukohad, Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, ..., Elukoht teadmata (22)
  3. Rahvus: Sünnitajad kokku, Eestlane, Mitte-eestlane, ..Venelane, ..., Rahvus teadmata (10)


 20. SR56: Sünnitajad naise perekonnaseisu ja elukoha järgi

  Muudetud: 18.06.2020

  1. Aasta: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2019 (28)
  2. Elukoht: Kõik elukohad, Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, ..., Elukoht teadmata (22)
  3. Perekonnaseis: Sünnitajad kokku, Registreeritud abielu, Vabaabielu, Vallaline, ..., Perekonnaseis teadmata (7)


 21. SR57: Vastsündinute isade vanus

  Muudetud: 18.06.2020

  1. Aasta: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2019 (28)
  2. Vanus: Vanuserühmad kokku, 10-14, 15-19, 20-24, ..., Keskmine vanus (15)


 22. SR60: Raseduskestus sünnitushetkel (täisnädalates)

  Muudetud: 18.06.2020

  1. Aasta: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2019 (28)
  2. Raseduskestus: <22 nädalat, 22-27 nädalat, 28-31 nädalat, 32-36 nädalat, ..., Enneaegne sünnitus (<37 nädala) (8)


 23. SR62: Sünnituse valutustamine

  Muudetud: 18.06.2020

  1. Aasta: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2019 (28)
  2. Valutustamine: Narkoos, Epiduraal/spinaalanesteesia, Pudendaal, Muu, (4)


 24. SR63: Sünnituspuhused ja -järgsed diagnoosid

  Muudetud: 18.06.2020

  1. Aasta: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2019 (28)
  2. Diagnoos: Platsenta eesasetsus, Platsenta enneaegne irdumine, Asfüksia, Vaagna otsseis, ..., Sepsis (11)


 25. SR64: Muud toimingud sünnitusel

  Muudetud: 18.06.2020

  1. Aasta: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2019 (28)
  2. Toiming: Indutseerimine, Lootepõie avamine, Stimulatsioon (medikamentoosne), Perineotoomia, episiotoomia, ..., Lootevere pH määramine (8)


 26. SR65: Peresünnitused

  Muudetud: 18.06.2020

  1. Aasta: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2019 (28)
  2. Peresünnitus: Peresünnitus, Mitteperesünnitus, Teadmata, (3)


 27. SR66: Sünnid sünnikuu järgi

  Muudetud: 27.05.2020

  1. Aasta: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2019 (28)
  2. Sünnikuu: Kõik sünnid, Jaanuar, Veebruar, Märts, ..., Detsember (13)


 28. SR67: Vastsündinud soo järgi

  Muudetud: 18.06.2020

  1. Aasta: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2019 (28)
  2. Sugu: Kõik sünnid, Poiss, Tüdruk, Sugu ebakindel, (4)


 29. SR68: Sünnid sünnikoha ja elulisuse järgi

  Muudetud: 18.06.2020

  1. Aasta: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2019 (28)
  2. Sünnikoht: Haiglas, Teel haiglasse, Planeeritult haiglast väljaspool, Planeerimatult haiglast väljaspool, Sünnikoht teadmata (5)
  3. Elulisus: Kõik sünnid, Elussünnid, Surnultsünnid, (3)


 30. SR70: Vastsündinute diagnoosid esimesel elunädalal

  Muudetud: 18.06.2020

  1. Aasta: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2019 (28)
  2. Diagnoos: Nakkus*, Krambid, Hemolüütiline haigus, Respiratoorne distress, ..., Muu diagnoos (7)


 31. SR71: Vastsündinutega tehtud toimingud esimesel elunädalal

  Muudetud: 18.06.2020

  1. Aasta: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2019 (28)
  2. Toiming: Elustamine, Verevahetus, Ravi vastsündinute osakonnas, Ravi intensiivravi osakonnas, Ravi teises haiglas (5)


 32. SR72: Laps seitsme päeva vanuselt

  Muudetud: 18.06.2020

  1. Aasta: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2019 (28)
  2. Asukoht/seisund: Kõik sünnid, Endiselt vastsündinute osakonnas, Koju viidud, Ravil mujal osakonnas, ..., Teadmata (7)


 33. SR81: Raseduste lõpe

  Muudetud: 18.06.2020

  1. Aasta: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2019 (24)
  2. Raseduse lõpe: Elussünd, Surnultsünd, Iseeneslik raseduse katkemine, Indutseeritud abort, ..., Muu raseduse katkemine/katkestamine (8)


 34. SR90: Osalisel või täielikul rinnapiima toidul olnud imikud toitmise kestuse ja maakonna järgi

  Muudetud: 3.08.2020

  1. Aasta: 1998, 1999, 2000, 2001, ..., 2019 (22)
  2. Näitaja: Rinnapiimatoidul laste arv, Rinnapiimatoidul laste osatähtsus, %, (2)
  3. Toitmise kestus: 1-aastaseid lapsi kokku*, Kuni 6 nädalat rinnapiimatoidul, Kuni 3 kuud rinnapiimatoidul, Kuni 6 kuud rinnapiimatoidul, (4)
  4. Maakond: Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Võru maakond (18)


 35. SR91: Imikute rinnapiimaga toitmine toitmise kestuse ja maakonna järgi

  Muudetud: 3.08.2020

  1. Aasta: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2019 (7)
  2. Näitaja: Osalisel ja täielikul rinnapiima toidul olnud laste arv, Täielikul rinnapiimatoidul laste arv, Osalisel rinnapiimatoidul laste arv, Osalisel ja täielikul rinnapiima toidul olnud laste osatähtsus, %, ..., Osalisel rinnapiimatoidul laste osatähtsus, % (6)
  3. Toitmise kestus: 1-aastaseid lapsi kokku*, 1 nädala vanuselt, 1 kuu vanuselt, 3 kuu vanuselt, ..., 12 kuu vanuselt (6)
  4. Maakond: Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Võru maakond (18)