1. AV10: Arsti ambulatoorsed kontaktvastuvõtud ja koduvisiidid vanuserühma, ameti ja maakonna järgi

  Muudetud: 29.09.2021

  1. Aasta: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2020 (17)
  2. Näitaja: Kontaktvastuvõtud, Koduvisiidid, (2)
  3. Amet: Arstid kokku, ..Endokrinoloog, ..Gastroenteroloog, ..Hematoloog, ..., Hambaarsti erialad kokku (40)
  4. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0-14, 15 ja vanemad, (3)
  5. Maakond: Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Eesti Kaitsevägi (19)


 2. AV11: Arsti ambulatoorsed vastuvõtud vanuserühma, ameti ja maakonna järgi (kvartalid, 2008-2016)

  Muudetud: 25.10.2017

  1. Aasta: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2016 (9)
  2. Kvartal: I kvartal, II kvartal, III kvartal, IV kvartal, Kvartalid kokku (5)
  3. Amet: Arstid kokku, ..Endokrinoloog, ..Gastroenteroloog, ..Hematoloog, ..., Hambaarsti erialad kokku (40)
  4. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0-14, 15 ja vanemad, (3)
  5. Maakond: Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Eesti Kaitsevägi (19)


 3. AV12: Arsti koduvisiidid vanuserühma, ameti ja maakonna järgi (kvartalid, 2008-2016)

  Muudetud: 25.10.2017

  1. Aasta: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2016 (9)
  2. Kvartal: I kvartal, II kvartal, III kvartal, IV kvartal, Kvartalid kokku (5)
  3. Amet: Arstid kokku, ..Endokrinoloog, ..Gastroenteroloog, ..Hematoloog, ..., Hambaarsti erialad kokku (40)
  4. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0-14, 15 ja vanemad, (3)
  5. Maakond: Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Võru maakond (18)


 4. AV13: Arsti ambulatoorsed kontaktvastuvõtud ja koduvisiidid 1000 elaniku kohta vanuserühma, ameti ja maakonna järgi

  Muudetud: 29.09.2021

  1. Aasta: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2020 (17)
  2. Näitaja: Kontaktvastuvõtud, Koduvisiidid, (2)
  3. Amet: Arstid kokku, ..Endokrinoloog, ..Gastroenteroloog, ..Hematoloog, ..., Hambaarsti erialad kokku (40)
  4. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0-14, 15 ja vanemad, (3)
  5. Maakond: Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Võru maakond (18)


 5. AV20: Arsti ambulatoorsed kontaktvastuvõtud ja koduvisiidid vanuserühma ja tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi

  Muudetud: 29.09.2021

  1. Aasta: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2020 (16)
  2. Näitaja: Kontaktvastuvõtud, ..Haiguse tõttu kontaktvastuvõtud, Koduvisiidid, ..Haiguse tõttu koduvisiidid, (4)
  3. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0-14, 15 ja vanemad, (3)
  4. Teenuseosutaja liik: Teenuseosutajad kokku, Haigla, Perearstiabiasutus, Eriarstiabiasutus, ..., Muu asutus (6)


 6. AV29: Õendustöötajate iseseisvad ambulatoorsed kontaktvastuvõtud ja koduvisiidid ning visiidid 100 elaniku kohta vanuserühma, ameti ja maakonna järgi

  Muudetud: 29.09.2021

  1. Aasta: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2020 (12)
  2. Amet: Õendustöötaja iseseisev töö kokku, Pereõe töö, Ämmaemanda töö, Töötervishoiuõe töö, ..., Muu õe töö (6)
  3. Näitaja: Kontaktvastuvõtud, Koduvisiidid, Kontaktvastuvõtud 100 elaniku kohta, Koduvisiidid 100 elaniku kohta, (4)
  4. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0-14, 15 ja vanemad, (3)
  5. Maakond: Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Eesti Kaitsevägi (19)


 7. AV30: Õe ja ämmaemanda ambulatoorsed kontaktvastuvõtud ja koduvisiidid vanuserühma ja tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi

  Muudetud: 29.09.2021

  1. Aasta: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2020 (16)
  2. Õendustöötaja iseseisev töö: Õendustöötaja iseseisev töö kokku, Õde, ..Pereõde, ..Koduõde, ..., Ämmaemand (7)
  3. Näitaja: Kontaktvastuvõtud, ..Haiguse tõttu kontaktvastuvõtud, Koduvisiidid, ..Haiguse tõttu koduvisiidid, (4)
  4. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0-14, 15 ja vanemad, (3)
  5. Teenuseosutaja liik: Teenuseosutajad kokku, Haigla, Perearstiabiasutus, Eriarstiabiasutus, ..., Muu asutus (6)


 8. AV40: Perearstiabiasutuste ambulatoorsed kontaktvastuvõtud ja koduvisiidid vanuserühma ja maakonna järgi

  Muudetud: 29.09.2021

  1. Aasta: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2020 (16)
  2. Amet: Arstid perearstiabiasutuses, Õendustöötajad perearstiabiasutuses, (2)
  3. Näitaja: Kontaktvastuvõtud, ..Haiguse tõttu kontaktvastuvõtud, Koduvisiidid, (3)
  4. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0-14, 15 ja vanemad, (3)
  5. Maakond: Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Võru maakond (18)


 9. AV41: Arsti ambulatoorsed kontaktvastuvõtud ja koduvisiidid vanuserühma ja maakonna järgi

  Muudetud: 29.09.2021

  1. Aasta: 1998, 1999, 2000, 2001, ..., 2020 (23)
  2. Maakond: Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Eesti Kaitsevägi (19)
  3. Näitaja: Kontaktvastuvõtud kokku, ..Haiguse tõttu kontaktvastuvõtud, Koduvisiidid kokku, ..Haiguse tõttu koduvisiidid, (4)
  4. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0-14, 15 ja vanemad, (3)


 10. AV50: Hambaarsti visiidid ja töö vanuserühma ja maakonna järgi

  Muudetud: 29.09.2021

  1. Aasta: 1999, 2000, 2001, 2002, ..., 2020 (22)
  2. Näitaja: Hambaravi visiidid, ..parodontiidi ravivisiidid, Hambaarsti külastanud isikud, ..isikud, kes ei vajanud ravi, ..., ..kolju külgülesvõtted (29)
  3. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0-14, 15 ja vanemad, (3)
  4. Maakond: Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Eesti Kaitsevägi (19)


 11. AV60: Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud arsti kontaktvastuvõtud arsti ameti järgi (kvartalid, 2008-2016)

  Muudetud: 25.10.2017

  1. Aasta: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2016 (9)
  2. Kvartal: I kvartal, II kvartal, III kvartal, IV kvartal, (4)
  3. Amet: Arstid kokku, ..Allergoloog-immunoloog, ..Anestesioloog, ..Dermatoveneroloog, ..., Hambaarstid (40)
  4. Sesoonne korrigeerimine: Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeerimata, Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud, (2)


 12. AV61: Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud perearsti kontaktvastuvõtud maakonna järgi (kvartalid, 2008-2016)

  Muudetud: 25.10.2017

  1. Aasta: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2016 (9)
  2. Kvartal: I kvartal, II kvartal, III kvartal, IV kvartal, (4)
  3. Maakond: Eesti kokku, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Eesti Kaitsevägi (19)
  4. Sesoonne korrigeerimine: Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeerimata, Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud, (2)


 13. AV62: Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud hambaarsti kontaktvastuvõtud maakonna järgi (kvartalid, 2008-2016)

  Muudetud: 25.10.2017

  1. Aasta: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2016 (9)
  2. Kvartal: I kvartal, II kvartal, III kvartal, IV kvartal, (4)
  3. Maakond: Eesti kokku, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Eesti Kaitsevägi (19)
  4. Sesoonne korrigeerimine: Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeerimata, Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud, (2)