1. AV10: Arsti ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid vanuserühma, ameti ja maakonna järgi

  Muudetud: 23.10.2019

  1. Aasta: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2018 (15)
  2. Näitaja: Vastuvõtud, Koduvisiidid, (2)
  3. Amet: Arstid kokku, ..Endokrinoloog, ..Gastroenteroloog, ..Hematoloog, ..., Hambaarsti erialad kokku (40)
  4. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0-14, 15 ja vanemad, (3)
  5. Maakond: Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Eesti Kaitsevägi (19)


 2. AV11: Arsti ambulatoorsed vastuvõtud vanuserühma, ameti ja maakonna järgi (kvartalid, 2008-2016)

  Muudetud: 25.10.2017

  1. Aasta: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2016 (9)
  2. Kvartal: I kvartal, II kvartal, III kvartal, IV kvartal, Kvartalid kokku (5)
  3. Amet: Arstid kokku, ..Endokrinoloog, ..Gastroenteroloog, ..Hematoloog, ..., Hambaarsti erialad kokku (40)
  4. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0-14, 15 ja vanemad, (3)
  5. Maakond: Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Eesti Kaitsevägi (19)


 3. AV12: Arsti koduvisiidid vanuserühma, ameti ja maakonna järgi (kvartalid, 2008-2016)

  Muudetud: 25.10.2017

  1. Aasta: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2016 (9)
  2. Kvartal: I kvartal, II kvartal, III kvartal, IV kvartal, Kvartalid kokku (5)
  3. Amet: Arstid kokku, ..Endokrinoloog, ..Gastroenteroloog, ..Hematoloog, ..., Hambaarsti erialad kokku (40)
  4. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0-14, 15 ja vanemad, (3)
  5. Maakond: Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Võru maakond (18)


 4. AV13: Arsti ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid 1000 elaniku kohta vanuserühma, ameti ja maakonna järgi

  Muudetud: 23.10.2019

  1. Aasta: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2018 (15)
  2. Näitaja: Vastuvõtud, Koduvisiidid, (2)
  3. Amet: Arstid kokku, ..Endokrinoloog, ..Gastroenteroloog, ..Hematoloog, ..., Hambaarsti erialad kokku (40)
  4. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0-14, 15 ja vanemad, (3)
  5. Maakond: Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Võru maakond (18)


 5. AV20: Arsti ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid vanuserühma ja tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi

  Muudetud: 23.10.2019

  1. Aasta: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  2. Näitaja: Vastuvõtud, ..Haiguse tõttu vastuvõtud, Koduvisiidid, ..Haiguse tõttu koduvisiidid, (4)
  3. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0-14, 15 ja vanemad, (3)
  4. Teenuseosutaja liik: Teenuseosutajad kokku, Haigla, Perearstiabiasutus, Eriarstiabiasutus, ..., Muu asutus (6)


 6. AV30: Õe ja ämmaemanda ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid vanuserühma ja tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi

  Muudetud: 23.10.2019

  1. Aasta: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  2. Õendustöötaja iseseisev töö: Õendustöötaja iseseisev töö kokku, Õde, ..Pereõde, ..Koduõde, ..., Ämmaemand (7)
  3. Näitaja: Vastuvõtud, ..Haiguse tõttu vastuvõtud, Koduvisiidid, ..Haiguse tõttu koduvisiidid, (4)
  4. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0-14, 15 ja vanemad, (3)
  5. Teenuseosutaja liik: Teenuseosutajad kokku, Haigla, Perearstiabiasutus, Eriarstiabiasutus, ..., Muu asutus (6)


 7. AV40: Perearstiabiasutuste ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid vanuserühma ja maakonna järgi

  Muudetud: 23.10.2019

  1. Aasta: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  2. Näitaja: Vastuvõtud, ..Haiguse tõttu vastuvõtud, Koduvisiidid, (3)
  3. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0-14, 15 ja vanemad, (3)
  4. Maakond: Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Võru maakond (18)


 8. AV41: Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid vanuserühma ja maakonna järgi

  Muudetud: 23.10.2019

  1. Aasta: 1998, 1999, 2000, 2001, ..., 2018 (21)
  2. Maakond: Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Eesti Kaitsevägi (19)
  3. Näitaja: Vastuvõtud kokku, ..Haiguse tõttu vastuvõtud, Koduvisiidid kokku, ..Haiguse tõttu koduvisiidid, (4)
  4. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0-14, 15 ja vanemad, (3)


 9. AV50: Hambaarsti visiidid ja töö vanuserühma ja maakonna järgi

  Muudetud: 23.10.2019

  1. Aasta: 1999, 2000, 2001, 2002, ..., 2018 (20)
  2. Näitaja: Hambaravi visiidid, ..parodontiidi ravivisiidid, Hambaarsti külastanud isikud, ..isikud, kes ei vajanud ravi, ..., ..kolju külgülesvõtted (29)
  3. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0-14, 15 ja vanemad, (3)
  4. Maakond: Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Eesti Kaitsevägi (19)


 10. AV60: Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud arsti vastuvõtud arsti ameti järgi (kvartalid, 2008-2016)

  Muudetud: 25.10.2017

  1. Aasta: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2016 (9)
  2. Kvartal: I kvartal, II kvartal, III kvartal, IV kvartal, (4)
  3. Amet: Arstid kokku, ..Allergoloog-immunoloog, ..Anestesioloog, ..Dermatoveneroloog, ..., Hambaarstid (40)
  4. Sesoonne korrigeerimine: Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeerimata, Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud, (2)


 11. AV61: Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud perearsti vastuvõtud maakonna järgi (kvartalid, 2008-2016)

  Muudetud: 25.10.2017

  1. Aasta: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2016 (9)
  2. Kvartal: I kvartal, II kvartal, III kvartal, IV kvartal, (4)
  3. Maakond: Eesti kokku, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Eesti Kaitsevägi (19)
  4. Sesoonne korrigeerimine: Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeerimata, Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud, (2)


 12. AV62: Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud hambaarsti vastuvõtud maakonna järgi (kvartalid, 2008-2016)

  Muudetud: 25.10.2017

  1. Aasta: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2016 (9)
  2. Kvartal: I kvartal, II kvartal, III kvartal, IV kvartal, (4)
  3. Maakond: Eesti kokku, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Eesti Kaitsevägi (19)
  4. Sesoonne korrigeerimine: Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeerimata, Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud, (2)