1. AV10: Arsti ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid vanuserühma, ameti ja maakonna järgi

  Muudetud: 28.09.2022

  1. Aasta: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2021 (18)
  2. Näitaja: Kontaktvastuvõtud, Kaugvastuvõtud, Koduvisiidid, (3)
  3. Amet: Arstid kokku, ..Endokrinoloog, ..Gastroenteroloog, ..Hematoloog, ..., Hambaarsti erialad kokku (40)
  4. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0-14, 15 ja vanemad, (3)
  5. Maakond: Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Eesti Kaitsevägi (19)


 2. AV11: Arsti ambulatoorsed vastuvõtud vanuserühma, ameti ja maakonna järgi (kvartalid, 2008-2016)

  Muudetud: 25.10.2017

  1. Aasta: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2016 (9)
  2. Kvartal: I kvartal, II kvartal, III kvartal, IV kvartal, Kvartalid kokku (5)
  3. Amet: Arstid kokku, ..Endokrinoloog, ..Gastroenteroloog, ..Hematoloog, ..., Hambaarsti erialad kokku (40)
  4. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0-14, 15 ja vanemad, (3)
  5. Maakond: Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Eesti Kaitsevägi (19)


 3. AV12: Arsti koduvisiidid vanuserühma, ameti ja maakonna järgi (kvartalid, 2008-2016)

  Muudetud: 25.10.2017

  1. Aasta: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2016 (9)
  2. Kvartal: I kvartal, II kvartal, III kvartal, IV kvartal, Kvartalid kokku (5)
  3. Amet: Arstid kokku, ..Endokrinoloog, ..Gastroenteroloog, ..Hematoloog, ..., Hambaarsti erialad kokku (40)
  4. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0-14, 15 ja vanemad, (3)
  5. Maakond: Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Võru maakond (18)


 4. AV13: Arsti ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid 1000 elaniku kohta vanuserühma, ameti ja maakonna järgi

  Muudetud: 28.09.2022

  1. Aasta: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2021 (18)
  2. Näitaja: Kontaktvastuvõtud, Kaugvastuvõtud, Koduvisiidid, (3)
  3. Amet: Arstid kokku, ..Endokrinoloog, ..Gastroenteroloog, ..Hematoloog, ..., Hambaarsti erialad kokku (40)
  4. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0-14, 15 ja vanemad, (3)
  5. Maakond: Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Võru maakond (18)


 5. AV20: Arsti ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid vanuserühma ja tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi

  Muudetud: 28.09.2022

  1. Aasta: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (17)
  2. Näitaja: Kontaktvastuvõtud, ..Haiguse tõttu kontaktvastuvõtud, Kaugvastuvõtud, Koduvisiidid, ..Haiguse tõttu koduvisiidid (5)
  3. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0-14, 15 ja vanemad, (3)
  4. Teenuseosutaja liik: Teenuseosutajad kokku, Haigla, Perearstiabiasutus, Eriarstiabiasutus, ..., Muu asutus (6)


 6. AV29: Õe ja ämmaemanda iseseisvad ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid ning visiidid 100 elaniku kohta vanuserühma, ameti ja maakonna järgi

  Muudetud: 28.09.2022

  1. Aasta: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2021 (13)
  2. Amet: Õe ja ämmaemanda iseseisev töö kokku, Pereõe töö, Ämmaemanda töö, Töötervishoiuõe töö, ..., Muu õe töö (6)
  3. Näitaja: Kontaktvastuvõtud, Kaugvastuvõtud, Koduvisiidid, Kontaktvastuvõtud 100 elaniku kohta, ..., Koduvisiidid 100 elaniku kohta (6)
  4. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0-14, 15 ja vanemad, (3)
  5. Maakond: Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Eesti Kaitsevägi (19)


 7. AV30: Õe ja ämmaemanda ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid vanuserühma ja tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi

  Muudetud: 28.09.2022

  1. Aasta: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (17)
  2. Õe ja ämmaemanda iseseisev töö: Õe ja ämmaemanda iseseisev töö kokku, Õde, ..Pereõde, ..Koduõde, ..., Ämmaemand (7)
  3. Näitaja: Kontaktvastuvõtud, ..Haiguse tõttu kontaktvastuvõtud, Kaugvastuvõtud, Koduvisiidid, ..Haiguse tõttu koduvisiidid (5)
  4. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0-14, 15 ja vanemad, (3)
  5. Teenuseosutaja liik: Teenuseosutajad kokku, Haigla, Perearstiabiasutus, Eriarstiabiasutus, ..., Muu asutus (6)


 8. AV40: Perearstiabiasutuste ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid vanuserühma ja maakonna järgi

  Muudetud: 28.09.2022

  1. Aasta: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (17)
  2. Amet: Arstid perearstiabiasutuses, Õed ja ämmaemandad perearstiabiasutuses, (2)
  3. Näitaja: Kontaktvastuvõtud, ..Haiguse tõttu kontaktvastuvõtud, Kaugvastuvõtud, Koduvisiidid, (4)
  4. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0-14, 15 ja vanemad, (3)
  5. Maakond: Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Võru maakond (18)


 9. AV41: Arsti ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid vanuserühma ja maakonna järgi

  Muudetud: 28.09.2022

  1. Aasta: 1998, 1999, 2000, 2001, ..., 2021 (24)
  2. Maakond: Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Eesti Kaitsevägi (19)
  3. Näitaja: Kontaktvastuvõtud kokku, ..Haiguse tõttu kontaktvastuvõtud, Kaugvastuvõtud, Koduvisiidid kokku, ..Haiguse tõttu koduvisiidid (5)
  4. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0-14, 15 ja vanemad, (3)


 10. AV50: Hambaarsti vastuvõtud ja töö vanuserühma ja maakonna järgi

  Muudetud: 28.09.2022

  1. Aasta: 1999, 2000, 2001, 2002, ..., 2021 (23)
  2. Näitaja: Vastuvõtud hambaarsti erialadel kokku, Hambaarsti vastuvõtud, ..parodontiidi raviga seotud vastuvõtud, Hambaarsti külastanud isikud, ..., ..kolju külgülesvõtted (30)
  3. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0-14, 15 ja vanemad, (3)
  4. Maakond: Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Eesti Kaitsevägi (19)


 11. AV60: Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud arsti kontaktvastuvõtud arsti ameti järgi (kvartalid, 2008-2016)

  Muudetud: 25.10.2017

  1. Aasta: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2016 (9)
  2. Kvartal: I kvartal, II kvartal, III kvartal, IV kvartal, (4)
  3. Amet: Arstid kokku, ..Allergoloog-immunoloog, ..Anestesioloog, ..Dermatoveneroloog, ..., Hambaarstid (40)
  4. Sesoonne korrigeerimine: Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeerimata, Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud, (2)


 12. AV61: Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud perearsti kontaktvastuvõtud maakonna järgi (kvartalid, 2008-2016)

  Muudetud: 25.10.2017

  1. Aasta: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2016 (9)
  2. Kvartal: I kvartal, II kvartal, III kvartal, IV kvartal, (4)
  3. Maakond: Eesti kokku, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Eesti Kaitsevägi (19)
  4. Sesoonne korrigeerimine: Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeerimata, Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud, (2)


 13. AV62: Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud hambaarsti kontaktvastuvõtud maakonna järgi (kvartalid, 2008-2016)

  Muudetud: 25.10.2017

  1. Aasta: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2016 (9)
  2. Kvartal: I kvartal, II kvartal, III kvartal, IV kvartal, (4)
  3. Maakond: Eesti kokku, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Eesti Kaitsevägi (19)
  4. Sesoonne korrigeerimine: Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeerimata, Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud, (2)