1. VSR01: Rinnavähi sõeluuringu sihtrühm ja uuringule kutsutavad naised ravikindlustuse olemasolu, maakonna ja vanuse järgi

  Muudetud: 25.01.2024

  1. Aasta: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2024 (10)
  2. Sihtrühm / Uuringule kutsutavad: Sihtrühm, Sõeluuringule kutsutavad, (2)
  3. Ravikindlustuse olemasolu: Ravikindlustatud ja ravikindlustamata, Ravikindlustatud, Ravikindlustamata, (3)
  4. Maakond: Eesti, Harju maakond, Hiiu maakond, Ida-Viru maakond, ..., Maakond teadmata (17)
  5. Vanus: Vanused kokku, 50, 52, 54, ..., 74 (16)


 2. VSR02: Rinnavähi sõeluuringu sihtrühma hõlmatus mammograafilise uuringuga vanuse järgi

  Muudetud: 31.08.2023

  1. Aasta: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. Vanus: Vanused kokku, 50, 52, 54, ..., 69 (14)
  3. Näitaja: Sihtrühm, Uuringul käinud, Sihtrühma uuringuga hõlmatus (%), (3)


 3. VSR03: Rinnavähi sõeluuringu sihtrühma hõlmatus mammograafilise uuringuga maakonna järgi

  Muudetud: 31.08.2023

  1. Aasta: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. Maakond: Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Maakond teadmata (19)
  3. Näitaja: Sihtrühm, Uuringul käinud, Sihtrühma uuringuga hõlmatus (%), (3)


 4. VSR04: Rinnavähi sõeluuringule kutsutavate naiste hõlmatus kutse ja mammograafilise uuringuga ravikindlustuse olemasolu ja vanuse järgi

  Muudetud: 31.08.2023

  1. Aasta: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. Ravikindlustuse olemasolu: Ravikindlustatud ja ravikindlustamata, Ravikindlustatud, Ravikindlustamata, (3)
  3. Vanus: Vanused kokku, 50, 52, 54, ..., 69 (14)
  4. Näitaja: Sõeluuringule kutsutavad, Kutse saadetud, Kutsega hõlmatus (%), Uuringul käinud, Sõeluuringule kutsutavate uuringuga hõlmatus (%) (5)


 5. VSR05: Rinnavähi sõeluuringule kutsutavate naiste hõlmatus kutse ja mammograafilise uuringuga ravikindlustuse olemasolu ja maakonna järgi

  Muudetud: 31.08.2023

  1. Aasta: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. Ravikindlustuse olemasolu: Ravikindlustatud ja ravikindlustamata, Ravikindlustatud, Ravikindlustamata, (3)
  3. Maakond: Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Maakond teadmata (19)
  4. Näitaja: Sõeluuringule kutsutavad, Kutse saadetud, Kutsega hõlmatus (%), Uuringul käinud, Sõeluuringule kutsutavate uuringuga hõlmatus (%) (5)


 6. VSR07: Rinnavähi sõeluuringul avastatud vähijuhud

  Muudetud: 23.05.2023

  1. Näitaja: Sihtrühm, ..Varem vähk diagnoositud ja/või uuringul käinud, ..Ei osalenud sõeluuringul, ..Osales sõeluuringul, tulemus negatiivne, ..., Vähijuhud sõeluuringus mitteosalenute hulgas (11)
  2. Aasta: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2020 (6)


 7. VSR11: Emakakaelavähi sõeluuringu sihtrühm ja uuringule kutsutavad naised ravikindlustuse olemasolu, maakonna ja vanuse järgi

  Muudetud: 25.01.2024

  1. Aasta: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2024 (10)
  2. Sihtrühm / Uuringule kutsutavad: Sihtrühm, Sõeluuringule kutsutavad, (2)
  3. Ravikindlustuse olemasolu: Ravikindlustatud ja ravikindlustamata, Ravikindlustatud, Ravikindlustamata, (3)
  4. Maakond: Eesti, Harju maakond, Hiiu maakond, Ida-Viru maakond, ..., Maakond teadmata (17)
  5. Vanus: Vanused kokku, 30, 35, 40, ..., 65 (9)


 8. VSR12: Emakakaelavähi sõeluuringu sihtrühma hõlmatus uuringuga vanuse järgi

  Muudetud: 28.09.2023

  1. Aasta: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. Vanus: Vanused kokku, 30, 35, 40, ..., 65 (9)
  3. Näitaja: Sihtrühm, Uuringul käinud, Sihtrühma uuringuga hõlmatus (%), (3)


 9. VSR13: Emakakaelavähi sõeluuringu sihtrühma hõlmatus uuringuga maakonna järgi

  Muudetud: 28.09.2023

  1. Aasta: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. Maakond: Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Maakond teadmata (19)
  3. Näitaja: Sihtrühm, Uuringul käinud, Sihtrühma uuringuga hõlmatus (%), (3)


 10. VSR14: Emakakaelavähi sõeluuringule kutsutavate naiste hõlmatus kutse ja uuringuga ravikindlustuse olemasolu ja vanuse järgi

  Muudetud: 28.09.2023

  1. Aasta: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. Ravikindlustuse olemasolu: Ravikindlustatud ja ravikindlustamata, Ravikindlustatud, Ravikindlustamata, (3)
  3. Vanus: Vanused kokku, 30, 35, 40, ..., 65 (9)
  4. Näitaja: Sõeluuringule kutsutavad, Kutse saadetud, Kutsega hõlmatus (%), Uuringul käinud, Sõeluuringule kutsutavate uuringuga hõlmatus (%) (5)


 11. VSR15: Emakakaelavähi sõeluuringule kutsutavate naiste hõlmatus kutse ja uuringuga ravikindlustuse olemasolu ja maakonna järgi

  Muudetud: 28.09.2023

  1. Aasta: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. Ravikindlustuse olemasolu: Ravikindlustatud ja ravikindlustamata, Ravikindlustatud, Ravikindlustamata, (3)
  3. Maakond: Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Maakond teadmata (19)
  4. Näitaja: Sõeluuringule kutsutavad, Kutse saadetud, Kutsega hõlmatus (%), Uuringul käinud, Sõeluuringule kutsutavate uuringuga hõlmatus (%) (5)


 12. VSR17: Emakakaelavähi sõeluuringul avastatud vähijuhud

  Muudetud: 23.05.2023

  1. Näitaja: Sihtrühm, ..Varem vähk diagnoositud, ..Ei osalenud sõeluuringul, ..Osales sõeluuringul, tulemus negatiivne, ..., Vähijuhud sõeluuringus mitteosalenute hulgas (11)
  2. Aasta: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2020 (6)


 13. VSR21: Jämesoolevähi sõeluuringu sihtrühm ja uuringule kutsutavad mehed ja naised ravikindlustuse olemasolu, maakonna, vanuse ja soo järgi

  Muudetud: 25.01.2024

  1. Aasta: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2024 (9)
  2. Sihtrühm / Uuringule kutsutavad: Sihtrühm, Sõeluuringule kutsutavad, (2)
  3. Ravikindlustuse olemasolu: Ravikindlustatud ja ravikindlustamata, Ravikindlustatud, Ravikindlustamata, (3)
  4. Maakond: Eesti, Harju maakond, Hiiu maakond, Ida-Viru maakond, ..., Maakond teadmata (17)
  5. Vanus: Vanused kokku, 60, 62, 64, ..., 68 (6)
  6. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)


 14. VSR22: Jämesoolevähi sõeluuringu sihtrühma hõlmatus uuringuga vanuse ja soo järgi

  Muudetud: 31.08.2023

  1. Aasta: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2022 (7)
  2. Vanus: Vanused kokku, 60, 62, 64, ..., 68 (6)
  3. Näitaja: Sihtrühm, Uuringul käinud, Sihtrühma uuringuga hõlmatus (%), (3)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)


 15. VSR23: Jämesoolevähi sõeluuringu sihtrühma hõlmatus uuringuga maakonna ja soo järgi

  Muudetud: 31.08.2023

  1. Aasta: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2022 (7)
  2. Maakond: Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Maakond teadmata (19)
  3. Näitaja: Sihtrühm, Uuringul käinud, Sihtrühma uuringuga hõlmatus (%), (3)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)


 16. VSR24: Jämesoolevähi sõeluuringule kutsutavate meeste ja naiste hõlmatus kutse ja uuringuga ravikindlustuse olemasolu, vanuse ja soo järgi

  Muudetud: 31.08.2023

  1. Aasta: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2022 (7)
  2. Ravikindlustuse olemasolu: Ravikindlustatud ja ravikindlustamata, Ravikindlustatud, Ravikindlustamata, (3)
  3. Vanus: Vanused kokku, 60, 62, 64, ..., 68 (6)
  4. Näitaja: Sõeluuringule kutsutavad, Kutse saadetud, Kutsega hõlmatus (%), Uuringul käinud, Sõeluuringule kutsutavate uuringuga hõlmatus (%) (5)
  5. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)


 17. VSR25: Jämesoolevähi sõeluuringule kutsutavate meeste ja naiste hõlmatus kutse ja uuringuga ravikindlustuse olemasolu, maakonna ja soo järgi

  Muudetud: 31.08.2023

  1. Aasta: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2022 (7)
  2. Ravikindlustuse olemasolu: Ravikindlustatud ja ravikindlustamata, Ravikindlustatud, Ravikindlustamata, (3)
  3. Maakond: Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Maakond teadmata (19)
  4. Näitaja: Sõeluuringule kutsutavad, Kutse saadetud, Kutsega hõlmatus (%), Uuringul käinud, Sõeluuringule kutsutavate uuringuga hõlmatus (%) (5)
  5. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)


 18. VSR27: Jämesoolevähi sõeluuringul avastatud vähijuhud

  Muudetud: 23.05.2023

  1. Näitaja: Sihtrühm, ..Varem vähk diagnoositud / sõelkoloskoopial käinud, ..Ei osalenud sõeluuringul, ..Osales sõeluuringul, tulemus negatiivne, ..., Vähijuhud sõeluuringus mitteosalenute hulgas (10)
  2. Aasta: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 (5)