1. TTO10: Iseseisvad tervishoiuasutused omaniku liigi ja maakonna järgi

  Muudetud: 22.09.2022

  1. Aasta: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (17)
  2. Omaniku liik: Avalik ja erasektor kokku, Avalik sektor, Erasektor, (3)
  3. Tervishoiuteenuse osutaja liik: Tervishoiuasutused kokku, Haigla, Perearstiabiasutus, Eriarstiabiasutus, ..., Muu asutus (10)
  4. Maakond: Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Eesti Kaitsevägi (19)


 2. TTO11: Iseseisvad tervishoiuasutused õigusliku vormi ja maakonna järgi

  Muudetud: 22.09.2022

  1. Aasta: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (17)
  2. Õiguslik vorm: Õiguslik vorm kokku, Füüsilisest isikust ettevõtja, Osaühing, Aktsiaselts, ..., Muu õiguslik vorm (6)
  3. Tervishoiuteenuse osutaja liik: Tervishoiuasutused kokku, Haigla, Perearstiabiasutus, Eriarstiabiasutus, ..., Muu asutus (10)
  4. Maakond: Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Eesti Kaitsevägi (19)


 3. TTO15: Iseseisvad tervishoiuteenuse osutajad omaniku liigi, tervishoiutöötajate arvu ja maakonna järgi

  Muudetud: 5.07.2022

  1. Aasta: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. Omaniku liik: Avalik ja erasektor kokku, Avalik sektor, Erasektor, (3)
  3. Tervishoiutöötajate arv: Tervishoiuteenuse osutajad kokku, 1-2 tervishoiutöötajat, 3-9 tervishoiutöötajat, 10-19 tervishoiutöötajat, ..., 250 ja rohkem tervishoiutöötajat (8)
  4. Maakond: Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Võru maakond (18)


 4. TTO20: Haiglad omaniku liigi, haigla liigi ja maakonna järgi

  Muudetud: 22.09.2022

  1. Aasta: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2021 (19)
  2. Omaniku liik: Avalik ja erasektor kokku, Avalik sektor, Erasektor, (3)
  3. Haigla liik: Haiglad kokku, Piirkondlik haigla, Keskhaigla, Üldhaigla, ..., Kohalik haigla (8)
  4. Maakond: Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Võru maakond (18)


 5. TTO201: Haiglad omaniku liigi, haigla liigi ja maakonna järgi (kvartalid, 2003-2016)

  Muudetud: 7.02.2017

  1. Aasta: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2016 (14)
  2. Kvartal: I kvartal, II kvartal, III kvartal, IV kvartal, (4)
  3. Omaniku liik: Avalik ja erasektor, Avalik sektor, Erasektor, (3)
  4. Haigla liik: Haiglad kokku, Piirkondlik haigla, Keskhaigla, Üldhaigla, ..., Kohalik haigla (8)
  5. Maakond: Eesti kokku, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Võru maakond (18)


 6. TTO30: Kiirabiasutused, brigaadid ja kiirabiautod

  Muudetud: 12.05.2022

  1. Aasta: 1998, 1999, 2000, 2001, ..., 2021 (24)
  2. Ressursid: Kiirabiasutused kokku, ..Iseseisvad kiirabiasutused, ..Kiirabiosakonnad teiste tervishoiuasutuste allüksusena, Brigaadid kokku, ..., Kiirabiautod kokku (9)


 7. TTO40: Hambaraviasutused ja -võimalused maakonna järgi

  Muudetud: 22.09.2022

  1. Aasta: 1999, 2000, 2001, 2002, ..., 2021 (23)
  2. Näitaja: Hambaraviasutused ja allüksused kokku, ..Iseseisvad hambaraviasutused, ..Hambaravi teise asutuse allüksusena, Hambaravi võimalus, ..., Röntgenoloogia võimalus (10)
  3. Maakond: Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Eesti Kaitsevägi (19)


 8. TTO50: Üld- ja haiglaapteegid

  Muudetud: 13.05.2022

  1. Aasta: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2021 (16)
  2. Maakond: Eesti kokku, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Võru maakond (18)
  3. Näitaja: Üldapteek, põhiapteegid, Üldapteek, haruapteegid, Haiglaapteek, põhiapteegid, Haiglaapteek, haruapteegid, (4)


 9. TTO60: E-tervisega liidestunud ja andmeid esitanud iseseisvad tervishoiuasutused õigusliku vormi, teenuseosutaja ja omaniku liigi järgi

  Muudetud: 22.09.2022

  1. Aasta: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. Omaniku liik: Avalik ja erasektor kokku, Avalik sektor, Erasektor, (3)
  3. Tervishoiuteenuse osutaja liik: Tervishoiuasutused kokku, Haigla, Perearstiabiasutus, Eriarstiabiasutus, ..., Muu asutus (10)
  4. Õiguslik vorm: Õiguslik vorm kokku, Füüsilisest isikust ettevõtja, Osaühing, Aktsiaselts, ..., Muu õiguslik vorm (6)
  5. E-tervisega liitumine / andmete edastamine: Tervishoiuasutused kokku, e-tervisega liidestunud tervishoiuasutused, e-tervisele andmeid esitanud tervishoiuasutused, (3)