1. EPSU1601: Esimese seksuaalvahekorra ajastus vanuse, soo ja sünnipõlvkonna järgi

  Muudetud: 31.01.2024

  1. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  2. Vastaja vanus: 12, 13, 14, 15, ..., 40 (29)
  3. Sünnipõlvkond: 1961-1965, 1966-1970, 1971-1975, 1976-1980, ..., 1991-2002 (12)


 2. EPSU1602: Esimese seksuaalvahekorra ajastus vanuse, hariduse ja sünnipõlvkonna järgi

  Muudetud: 31.01.2024

  1. Haridustase: Põhiharidus või madalam, Keskharidus, Kõrgharidus, (3)
  2. Vastaja vanus: 12, 13, 14, 15, ..., 40 (29)
  3. Sünnipõlvkond: 1961-1965, 1966-1970, 1971-1975, 1976-1980, ..., 1991-2002 (12)


 3. EPSU1603: Esimese seksuaalvahekorra ajastus vanuse, rahvuse ja sünnipõlvkonna järgi

  Muudetud: 31.01.2024

  1. Rahvus: Eestlased, Muud rahvused, (2)
  2. Vastaja vanus: 12, 13, 14, 15, ..., 40 (29)
  3. Sünnipõlvkond: 1961-1965, 1966-1970, 1971-1975, 1976-1980, ..., 1991-2002 (12)


 4. EPSU1604: Esimese seksuaalvahekorra ajastus vanuse, asulatüübi ja sünnipõlvkonna järgi

  Muudetud: 31.01.2024

  1. Asulatüüp: Pealinn, Muud linnalised asulad, Maa-asulad, (3)
  2. Vastaja vanus: 12, 13, 14, 15, ..., 40 (29)
  3. Sünnipõlvkond: 1961-1965, 1966-1970, 1971-1975, 1976-1980, ..., 1991-2002 (12)


 5. EPSU1605: Esimese seksuaalvahekorra ajastus vanuse, piirkonna ja sünnipõlvkonna järgi

  Muudetud: 31.01.2024

  1. Piirkond: Põhja-Eesti, Kesk-Eesti, Kirde-Eesti, Lõuna-Eesti, Lääne-Eesti (5)
  2. Vastaja vanus: 12, 13, 14, 15, ..., 40 (29)
  3. Sünnipõlvkond: 1961-1965, 1966-1970, 1971-1975, 1976-1980, ..., 1991-2002 (12)


 6. EPSU1606: Seksuaalaktiivsus soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 31.01.2024

  1. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  2. Vanuserühm: Kõik vanuserühmad, 18-24, 25-29, 30-34, ..., 45-49 (7)
  3. Seksuaalvahekord viimase nelja nädala jooksul: Kokku, On olnud vahekorras, Ei ole olnud vahekorras, Teadmata, (4)


 7. EPSU1607: Seksuaalaktiivsus hariduse, soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 31.01.2024

  1. Haridustase: Põhiharidus või madalam, Keskharidus, Kõrgharidus, (3)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Vanuserühm: Kõik vanuserühmad, 18-29, 30-39, 40-49, (4)
  4. Seksuaalvahekord viimase nelja nädala jooksul: Kokku, On olnud vahekorras, Ei ole olnud vahekorras, Teadmata, (4)


 8. EPSU1608: Seksuaalaktiivsus rahvuse, soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 31.01.2024

  1. Rahvus: Eestlased, Muud rahvused, (2)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Vanuserühm: Kõik vanuserühmad, 18-29, 30-39, 40-49, (4)
  4. Seksuaalvahekord viimase nelja nädala jooksul: Kokku, On olnud vahekorras, Ei ole olnud vahekorras, Teadmata, (4)


 9. EPSU1609: Seksuaalaktiivsus asulatüübi, soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 31.01.2024

  1. Asulatüüp: Pealinn, Muud linnalised asulad, Maa-asulad, (3)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Vanuserühm: Kõik vanuserühmad, 18-29, 30-39, 40-49, (4)
  4. Seksuaalvahekord viimase nelja nädala jooksul: Kokku, On olnud vahekorras, Ei ole olnud vahekorras, Teadmata, (4)


 10. EPSU1610: Seksuaalaktiivsus elukoha piirkonna, soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 31.01.2024

  1. Piirkond: Põhja-Eesti, Kesk-Eesti, Kirde-Eesti, Lõuna-Eesti, Lääne-Eesti (5)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Vanuserühm: Kõik vanuserühmad, 18-29, 30-39, 40-49, (4)
  4. Seksuaalvahekord viimase nelja nädala jooksul: Kokku, On olnud vahekorras, Ei ole olnud vahekorras, Teadmata, (4)


 11. EPSU1611: Seksuaalne autonoomia soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 31.01.2024

  1. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  2. Vanuserühm: Kõik vanuserühmad, 18-24, 25-29, 30-34, ..., 45-49 (7)
  3. Võimalus vahekorrast keelduda: Kokku, On võimalik keelduda, Ei ole võimalik keelduda, Teadmata, (4)


 12. EPSU1612: Seksuaalne autonoomia hariduse, soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 31.01.2024

  1. Haridustase: Põhiharidus või madalam, Keskharidus, Kõrgharidus, (3)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Vanuserühm: Kõik vanuserühmad, 18-29, 30-39, 40-49, (4)
  4. Võimalus vahekorrast keelduda: Kokku, On võimalik keelduda, Ei ole võimalik keelduda, Teadmata, (4)


 13. EPSU1613: Seksuaalne autonoomia rahvuse, soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 31.01.2024

  1. Rahvus: Eestlased, Muud rahvused, (2)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Vanuserühm: Kõik vanuserühmad, 18-29, 30-39, 40-49, (4)
  4. Võimalus vahekorrast keelduda: Kokku, On võimalik keelduda, Ei ole võimalik keelduda, Teadmata, (4)


 14. EPSU1614: Seksuaalne autonoomia asulatüübi, soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 31.01.2024

  1. Asulatüüp: Pealinn, Muud linnalised asulad, Maa-asulad, (3)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Vanuserühm: Kõik vanuserühmad, 18-29, 30-39, 40-49, (4)
  4. Võimalus vahekorrast keelduda: Kokku, On võimalik keelduda, Ei ole võimalik keelduda, Teadmata, (4)


 15. EPSU1615: Seksuaalne autonoomia elukoha piirkonna, soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 31.01.2024

  1. Piirkond: Põhja-Eesti, Kesk-Eesti, Kirde-Eesti, Lõuna-Eesti, Lääne-Eesti (5)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Vanuserühm: Kõik vanuserühmad, 18-29, 30-39, 40-49, (4)
  4. Võimalus vahekorrast keelduda: Kokku, On võimalik keelduda, Ei ole võimalik keelduda, Teadmata, (4)