1. TT04: Tervishoiutöötajate keskmine brutotunni- ja brutokuupalk ameti järgi

  Muudetud: 19.10.2023

  1. Aasta: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 (5)
  2. Amet: Juhid, ..Arst-juht, ..Hambaravi osakonna juht, ..Õendusjuht, ..., Muud hooldustöötajad (124)
  3. Brutopalga liik: Keskmine põhitunnipalk, Keskmine tunnipalk, Keskmine põhikuupalk, Keskmine kuupalk, (4)


 2. TT05: Tervishoiutöötajate keskmine brutotunnipalk ja tunnipalga kvartiilid ametiala, tervishoiuteenuse osutaja ja haigla liigi järgi

  Muudetud: 19.10.2023

  1. Aasta: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2023 (12)
  2. Ametiala: Arstid, Hambaarstid, Arst-residendid, Õed ja ämmaemandad, ..., Radioloogiatehnikud (8)
  3. Tervishoiuteenuse osutaja liik: Teenuseosutajad kokku, Perearstiabiasutus, Eriarstiabiasutus, Hambaraviasutus, ..., ..Kohalik haigla (15)
  4. Brutotunnipalga liik: Keskmine põhitunnipalk, Põhitunnipalga 1. kvartiil, Põhitunnipalga mediaan (2. kvartiil), Põhitunnipalga 3. kvartiil, ..., Tunnipalga 3. kvartiil (8)


 3. TT06: Tervishoiutöötajate brutokuupalk ja kuupalga kvartiilid ametiala, tervishoiuteenuse osutaja ja haigla liigi järgi

  Muudetud: 19.10.2023

  1. Aasta: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2023 (12)
  2. Ametiala: Arstid, Hambaarstid, Arst-residendid, Õed ja ämmaemandad, ..., Radioloogiatehnikud (8)
  3. Tervishoiuteenuse osutaja liik: Teenuseosutajad kokku, Perearstiabiasutus, Eriarstiabiasutus, Hambaraviasutus, ..., ..Kohalik haigla (15)
  4. Brutokuupalga liik: Keskmine põhipalk, Põhipalga 1. kvartiil, Põhipalga mediaan (2. kvartiil), Põhipalga 3. kvartiil, ..., Keskmine kuupalga 3. kvartiil (8)


 4. TT08: FIE-de ja ettevõtete omanike keskmine tulu ühes kuus teenuseosutaja liigi järgi

  Muudetud: 19.10.2023

  1. Aasta: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2022 (17)
  2. Teenuseosutaja liik: Teenuseosutajad kokku, Haigla, Perearstiabiasutus, Eriarstiabiasutus, ..., Muu asutus, sh üldarst (mitte perearst) (10)
  3. Näitaja: FIE-de keskmine tulu ühes kuus, Ettevõttes töötava omaniku keskmine tulu ühes kuus, (2)


 5. TT09: Tervishoiutöötajate keskmine brutotunni- ja brutokuupalk vanuserühma ning ametiala järgi

  Muudetud: 19.10.2023

  1. Aasta: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2023 (12)
  2. Ametiala: Arstid, Hambaarstid, Arst-residendid, Õed ja ämmaemandad, ..., Radioloogiatehnikud (8)
  3. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, Kuni 29, 30-34, 35-39, ..., 70 ja vanemad (11)
  4. Brutopalga liik: Keskmine põhitunnipalk, Keskmine tunnipalk, Keskmine põhikuupalk, Keskmine kuupalk, (4)


 6. TT10: Tervishoiutöötajate keskmine brutotunni- ja brutokuupalk maakonna järgi

  Muudetud: 19.10.2023

  1. Aasta: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2023 (12)
  2. Ametiala: Arstid, Õed ja ämmaemandad, Hooldajad, (3)
  3. Maakond: Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Võru maakond (18)
  4. Brutopalga liik: Keskmine põhitunnipalk, Keskmine tunnipalk, Keskmine põhikuupalk, Keskmine kuupalk, (4)


 7. TT12: Täis- ja osalise tööajaga töötavate tervishoiutöötajate keskmine brutotunnipalk ja brutotunnipalga mediaan ametiala, tervishoiuteenuse osutaja ja haigla liigi järgi (2006-2012)

  Muudetud: 12.03.2015

  1. Aasta: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2012 (7)
  2. Ametigrupp: Arstid, Õed ja ämmaemandad, Hooldajad ja abiõed, (3)
  3. Tervishoiuteenuse osutaja liik: Teenuseosutajad kokku, Perearstiabiasutus, Eriarstiabiasutus, Hambaraviasutus, ..., ..Kohalik haigla (15)
  4. Brutotunnipalga liik: Keskmine põhitunnipalk, Mediaanpõhitunnipalk, Keskmine kogutunnipalk, Mediaankogutunnipalk, (4)


 8. TT13: Täis- ja osalise tööajaga töötavate arstide keskmine brutotunnipalk ja brutotunnipalga mediaan ameti järgi (2006-2012)

  Muudetud: 19.10.2012

  1. Aasta: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2012 (7)
  2. Arsti eriala: Arstid kokku, anestesioloog, dermatoveneroloog, endokrinoloog, ..., üldkirurg (39)
  3. Brutotunnipalga liik: Keskmine põhitunnipalk, Mediaanpõhitunnipalk, Keskmine kogutunnipalk, Mediaankogutunnipalk, (4)


 9. TT14: Täis- ja osalise tööajaga töötavate õdede ja ämmaemandate keskmine brutotunnipalk ja brutotunnipalga mediaan ameti järgi (2006-2012)

  Muudetud: 12.03.2015

  1. Aasta: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2012 (7)
  2. Õed ja ämmaemandad: Õed ja ämmaemandad kokku, anesteesia-intensiivraviõde, diabeediõde, erakorralise meditsiini õde, ..., ämmaemand (20)
  3. Brutotunnipalga liik: Keskmine põhitunnipalk, Mediaanpõhitunnipalk, Keskmine kogutunnipalk, Mediaankogutunnipalk, (4)


 10. TT15: Täistööajaga töötavate tervishoiutöötajate brutokuupalk ametiala, tervishoiuteenuse osutaja ja haigla liigi järgi (2006-2012)

  Muudetud: 12.03.2015

  1. Aasta: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2012 (7)
  2. Ametigrupp: Arstid, Õed ja ämmaemandad, Hooldajad ja abiõed, (3)
  3. Tervishoiuteenuse osutaja liik: Teenuseosutajad kokku, Perearstiabiasutus, Eriarstiabiasutus, Hambaraviasutus, ..., ..Kohalik haigla (15)
  4. Brutokuupalga liik: Keskmine kuu põhipalk, Keskmine kuupalk koos kõigi lisatasudega, (2)