1. TKU30: Vabal ajal vähemalt poole tunni vältel tervisespordi harrastamise sagedus soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 29.03.2019

  1. Aasta: 1994, 1996, 1998, 2000, ..., 2018 (13)
  2. Sagedus: Vigastuse, haiguse tõttu ei spordi, Mõned korrad kuus või harvem, Kord nädalas, 2 või enam korda nädalas, (4)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku (16-64), 16-24, 25-34, 35-44, ..., 55-64 (6)


 2. TKU31: Vabal ajal vähemalt poole tunni vältel tervisepordi harrastamise sagedus soo ja hariduse järgi

  Muudetud: 29.03.2019

  1. Aasta: 1994, 1996, 1998, 2000, ..., 2018 (13)
  2. Sagedus: Vigastuse, haiguse tõttu ei spordi, Mõned korrad kuus või harvem, Kord nädalas, 2 või enam korda nädalas, (4)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Haridus: Kõrgharidus, Keskharidus, Keskeriharidus, Põhiharidus või madalam, (4)


 3. TKU32: Vabal ajal vähemalt poole tunni vältel tervisepordi harrastamise sagedus soo ja rahvuse järgi

  Muudetud: 29.03.2019

  1. Aasta: 1994, 1996, 1998, 2000, ..., 2018 (13)
  2. Sagedus: Vigastuse, haiguse tõttu ei spordi, Mõned korrad kuus või harvem, Kord nädalas, 2 või enam korda nädalas, (4)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Rahvus: Eestlane, Mitte-eestlane, (2)


 4. TKU33: Vabal ajal vähemalt poole tunni vältel tervisepordi harrastamise sagedus soo ja piirkonna järgi

  Muudetud: 29.03.2019

  1. Aasta: 2004, 2006, 2008, 2010, ..., 2018 (8)
  2. Sagedus: Vigastuse, haiguse tõttu ei spordi, Mõned korrad kuus või harvem, Kord nädalas, 2 või enam korda nädalas, (4)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Piirkond: Eesti keskmine, Kesk-Eesti, Kirde-Eesti, Lõuna-Eesti, ..., Põhja-Eesti (6)


 5. TKU34: Vabal ajal vähemalt poole tunni vältel tervisespordi harrastamise sagedus soo ja majandusliku aktiivsuse järgi

  Muudetud: 29.03.2019

  1. Aasta: 1994, 1996, 1998, 2000, ..., 2018 (13)
  2. Sagedus: Vigastuse, haiguse tõttu ei spordi, Mõned korrad kuus või harvem, Kord nädalas, 2 või enam korda nädalas, (4)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Majanduslik aktiivsus: Töötav, Mitteaktiivne, Töötu, (3)


 6. TKU40: Kehamassiindeks soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 29.03.2019

  1. Aasta: 1990, 1992, 1994, 1996, ..., 2018 (15)
  2. Kehamassiindeks: Alakaal (<18,5), Normaalkaal (18,5-24,9), Ülekaal (25,0-29,9), Rasvumine (>=30), (4)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku (16-64), 16-24, 25-34, 35-44, ..., 55-64 (6)


 7. TKU41: Kehamassiindeks soo, vanuserühma ja hariduse järgi

  Muudetud: 29.03.2019

  1. Aasta: 1990, 1992, 1994, 1996, ..., 2018 (15)
  2. Kehamassiindeks: Alakaal (<18,5), Normaalkaal (18,5-24,9), Ülekaal / rasvumine (>=25,0), (3)
  3. Haridus: Kõrgharidus, Keskharidus, Keskeriharidus, Põhiharidus või madalam, (4)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku (16-64), 16-24, 25-34, 35-44, ..., 55-64 (6)


 8. TKU42: Kehamassiindeks soo, vanuserühma ja rahvuse järgi

  Muudetud: 29.03.2019

  1. Aasta: 1990, 1992, 1994, 1996, ..., 2018 (15)
  2. Kehamassiindeks: Alakaal (<18,5), Normaalkaal (18,5-24,9), Ülekaal/rasvumine (>=25,0), (3)
  3. Rahvus: Eestlane, Mitte-eestlane, (2)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku (16-64), 16-24, 25-34, 35-44, ..., 55-64 (6)


 9. TKU43: Kehamassiindeks soo, vanuserühma ja piirkonna järgi

  Muudetud: 29.03.2019

  1. Aasta: 2004, 2006, 2008, 2010, ..., 2018 (8)
  2. Kehamassiindeks: Alakaal (<18,5), Normaalkaal (18,5-24,9), Ülekaal/rasvumine (>=25,0), (3)
  3. Piirkond: Eesti keskmine, Kesk-Eesti, Kirde-Eesti, Lõuna-Eesti, ..., Põhja-Eesti (6)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku (16-64), 16-24, 25-34, 35-44, ..., 55-64 (6)


 10. TKU44: Kehamassiindeks soo, vanuserühma ja majandusliku aktiivsuse järgi

  Muudetud: 29.03.2019

  1. Aasta: 1990, 1992, 1994, 1996, ..., 2018 (15)
  2. Kehamassiindeks: Alakaal (<18,5), Normaalkaal (18,5-24,9), Ülekaal/rasvumine (>=25,0), (3)
  3. Majanduslik aktiivsus: Töötav, Mitteaktiivne, Töötu, (3)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku (16-64), 16-24, 25-34, 35-44, ..., 55-64 (6)