1. LO01: Inimkannatanutega liiklusõnnetused ning neis hukkunud ja vigastatud haldusüksuse järgi, haldusjaotus seisuga 01.01.2018

  Muudetud: 26.03.2024

  1. Haldusüksus: Eesti kokku, Harju maakond, ..Anija vald, ..Harku vald, ..., Maakond teadmata (104)
  2. Aasta: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2023 (12)
  3. Näitaja: Inimkannatanutega liiklusõnnetused, ..Liiklusõnnetus jalakäija osalusel, ..Liiklusõnnetus jalgratturi osalusel, ..Liiklusõnnetus kergliikuri juhi osalusel, ..., Liiklusõnnetuses hukkunud (8)


 2. LO02: Inimkannatanutega liiklusõnnetused ning neis hukkunud ja vigastatud haldusüksuse järgi (2000-2017)

  Muudetud: 24.09.2019

  1. Haldusüksus: EESTI KOKKU, HARJU MAAKOND, ..Keila linn, ..Loksa linn, ..., Maakond märkimata (265)
  2. Aasta: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2017 (18)
  3. Näitaja: Kõik inimkannatanutega liiklusõnnetused, ..Otsasõit jalakäijale, ..Kokkupõrge jalgrattaga, Liiklusõnnetustes hukkunud, Liiklusõnnetustes vigastatud (5)


 3. LO03: Joobes mootorsõidukijuhi osalusel toimunud liiklusõnnetused maakonna ja vanuse järgi (2010-2013)

  Muudetud: 10.03.2014

  1. Maakond: Eesti kokku, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Võru maakond (21)
  2. Vanuserühm: Kõik vanuserühmad, 0-17, 18-24, 25-40, ..., 65+ (6)
  3. Aasta: 2010, 2011, 2012, 2013, (4)


 4. LO04: Inimkannatanutega liiklusõnnetused ning neis hukkunud ja vigastatud maakonna järgi (2007-2012)

  Muudetud: 26.02.2013

  1. Aasta: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2012 (6)
  2. Maakond: Eesti kokku, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Võru maakond (21)
  3. Näitaja: Inimkannatanutega liiklusõnnetused, Liiklusõnnetustes hukkunud, Liiklusõnnetustes vigastatud, Joobes mootorsõidukijuhtide osalusel toimunud liiklusõnnetused, ..., ..joobes mootorsõidukijuhtide osalusel toimunud liiklusõnnetustes vigastatud (6)


 5. MT01: Maakonna tervise ja heaolu ülevaadete näitajad (2006-2010)

  Muudetud: 12.11.2011

  1. Näitaja: Loomulik iive, 1000 elaniku kohta, Rändesaldo, 1000 elaniku kohta, Eakate (üle 65-aastaste) osakaal, %, Noorte (0-14-aastaste) osakaal, %, ..., Rasked ja surmaga lõppenud tööõnnetused, 100 000 tööealise hõivatu kohta (40)
  2. Maakond: Eesti kokku, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Võru maakond (18)


 6. PO01: Politsei tabatud joobes mootorsõidukijuhid (isikud) haldusüksuse järgi (2012-2016)

  Muudetud: 14.12.2017

  1. Haldusüksus: EESTI KOKKU, HARJU MAAKOND, ..Keila linn, ..Loksa linn, ..., Tabamiskoht märkimata (264)
  2. Aasta: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 (5)


 7. PO02: Politsei tabatud joobes mootorsõidukijuhid (isikud) ja kordaja 100 000 elaniku kohta haldusüksuse järgi, haldusjaotus seisuga 01.01.2018

  Muudetud: 19.09.2023

  1. Näitaja: Arv, Kordaja 100 000 elaniku kohta, (2)
  2. Haldusüksus: EESTI KOKKU, Harju maakond, ..Anija vald, ..Harku vald, ..., Tabamiskoht märkimata (101)
  3. Aasta: 2017, 2018, 2019, 2020, ..., 2022 (6)


 8. PO03: Väärteod (avaliku korra, alkoholiseaduse, alaealiste uimastite ja joobes juhtimise rikkumised) ja kordaja 100 000 elaniku kohta haldusüksuse järgi, haldusjaotus seisuga 01.01.2018

  Muudetud: 19.09.2023

  1. Näitaja: Arv, Kordaja 100 000 elaniku kohta, (2)
  2. Haldusüksus: EESTI KOKKU, Harju maakond, ..Anija vald, ..Harku vald, ..., Rikkumise koht märkimata (101)
  3. Väärteo liik: Avaliku korra rikkumised (KarS § 262), Alkoholiseaduse rikkumised, Alaealiste uimastiväärteod (alkoholi- ja tubakaseaduse rikkumine, narkoväärtegu (NPALS)), Joobes juhtimised (liiklusseadus § 224), (4)
  4. Aasta: 2017, 2018, 2019, 2020, ..., 2022 (6)


 9. TO01: Tööõnnetused toimumiskoha maakonna järgi

  Muudetud: 21.03.2024

  1. Maakond: Kõik riigid kokku, Välisriigid, Eesti kokku, ..Harju maakond, ..., Asukoht määramata (20)
  2. Tööõnnetuse raskusaste: Kõik tööõnnetused, ..Kerged tööõnnetused, ..Rasked tööõnnetused, ..Surmaga lõppenud tööõnnetused, (4)
  3. Aasta: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2023 (19)
  4. Näitaja: Arv, Kordaja 100 000 hõivatu (16-pensioniiga) kohta, Kordaja 100 000 hõivatu (15-74a) kohta, (3)


 10. TUL01: Tulekahjud ning tulekahjudes hukkunud ja vigastatud Harju maakonna valdades ja linnades (2004-2011)

  Muudetud: 10.06.2013

  1. Haldusüksus: Harju maakond kokku (ilma Tallinnata), Aegviidu vald, Anija vald, Harku vald, ..., Viimsi vald (33)
  2. Näitaja: Tulekahjud kokku, ..Hoonetulekahjud, ..Tulekahjud tühjades hoonetes ja rajatistes, ..Mootorsõidukite põlengud, ..., Tulekahjudes vigastatud (8)
  3. Aasta: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2011 (8)


 11. TUL02: Tulekahjudes hukkunud maakonna järgi

  Muudetud: 26.03.2024

  1. Maakond: Eesti kokku, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Võru maakond (18)
  2. Aasta: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2023 (20)


 12. TUL03: Hoonetulekahjude tekkepõhjused maakonna järgi

  Muudetud: 26.03.2024

  1. Aasta: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2023 (14)
  2. Maakond: Eesti kokku, Harju maakond, Hiiu maakond, Ida-Viru maakond, ..., Võru maakond (16)
  3. Tulekahju tekkepõhjus: HOONETULEKAHJUD KOKKU, Hooletus kokku, ..lahtise tule kasutamine, ..suitsetamine, ..., Tekkepõhjus teadmata või muu (27)


 13. TUL04: Tulekahjud (sh eluhoone- ja mitteeluhoone tulekahjud) haldusüksuse järgi, haldusjaotus seisuga 01.01.2018

  Muudetud: 26.03.2024

  1. Haldusüksus: Eesti kokku, Harju maakond, ..Anija vald, ..Harku vald, ..., ..Võru vald (95)
  2. Aasta: 2017, 2018, 2019, 2020, ..., 2023 (7)
  3. Näitaja: Tulekahjud kokku, ..eluhoonetulekahjud, ....kasutuseta eluhoonetes, ..mitteeluhoone tulekahjud, ..., ..mootorsõidukid, transpordivahendid (9)


 14. TUL05: Tulekahjud ning tulekahjudes hukkunud, vigastatud ja päästetud haldusüksuse järgi (2013-2016)

  Muudetud: 21.03.2017

  1. Haldusüksus: EESTI KOKKU, HARJU MAAKOND, ..Keila linn, ..Loksa linn, ..., ..Võru vald (254)
  2. Näitaja: TULEKAHJUDE ÜLDARV KOKKU, ..tulekahjud hoonetes, ....eluhoonete tulekahjud, ....muude hoonete tulekahjud, ..., Tulekahjudest päästetud (13)
  3. Aasta: 2013, 2014, 2015, 2016, (4)


 15. UP01: Päästeameti registreeritud uppumised maakonna järgi

  Muudetud: 26.03.2024

  1. Maakond: Eesti kokku, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Võru maakond (18)
  2. Aasta: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2023 (16)


 16. UP02: Uppumised, uppumisele eelnenud tegevus ning veeõnnetusest päästetud haldusüksuse järgi (2013-2016)

  Muudetud: 21.03.2017

  1. Haldusüksus: EESTI KOKKU, HARJU MAAKOND, ..Keila linn, ..Loksa linn, ..., ..Võru vald (254)
  2. Näitaja: Veeõnnetustes uppunud, ..siseveekogudes, piiriveekogudes ja kalda lähedasel merealal uppunud, ..avamerel veesõiduki õnnetuses uppunud, Uppumisele eelnenud tegevused kokku, ..., Veeõnnetustest päästetud (20)
  3. Aasta: 2013, 2014, 2015, 2016, (4)


 17. UP03: Uppumised ja kordaja 100 000 elaniku kohta haldusüksuse järgi, haldusjaotus seisuga 01.01.2018

  Muudetud: 26.03.2024

  1. Haldusüksus: Eesti kokku, Harju maakond, ..Anija vald, ..Harku vald, ..., ..Võru vald (95)
  2. Näitaja: Arv, Kordaja 100 000 elaniku kohta, (2)
  3. Aasta: 2017, 2018, 2019, 2020, ..., 2023 (7)