1. EHAAT31: Nõustumine või mittenõustumine väidetega alkoholi liigtarvitamise korral abi küsimise kohta soo ja vanusegruppide järgi

  Muudetud: 29.02.2024

  1. Aasta: 2022, (1)
  2. Väide: Abi küsimine seoses alkoholi liigtarvitamise probleemiga on ebamugav või piinlik, Kardan, et tervishoiutöötaja võib suhtuda alkoholi liigtarvitajasse eelarvamusega, Alkoholiprobleemide ilmsiks tulek takistab erinevate lubade (nt juhiload) taotlemist, Alkoholi liigtarvitaja peab üksi oma probleemiga hakkama saama, (4)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Vanuserühm: Kõik vanuserühmad (15-74), 15-24, 25-34, 35-44, ..., Tööealised (16-64) (8)
  5. Nõustumine või mittenõustumine väitega: Kokku, Ei nõustu üldse, Pigem ei nõustu, Pigem nõustun, ..., Raske öelda (6)


 2. EHAAT32: Nõustumine või mittenõustumine väidetega alkoholi liigtarvitamise korral abi küsimise kohta soo ja piirkonna järgi

  Muudetud: 29.02.2024

  1. Aasta: 2022, (1)
  2. Väide: Abi küsimine seoses alkoholi liigtarvitamise probleemiga on ebamugav või piinlik, Kardan, et tervishoiutöötaja võib suhtuda alkoholi liigtarvitajasse eelarvamusega, Alkoholiprobleemide ilmsiks tulek takistab erinevate lubade (nt juhiload) taotlemist, Alkoholi liigtarvitaja peab üksi oma probleemiga hakkama saama, (4)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Piirkond: Kõik vastajad, Põhja-Eesti, Lääne-Eesti, Kesk-Eesti, ..., Lõuna-Eesti (6)
  5. Nõustumine või mittenõustumine väitega: Kokku, Ei nõustu üldse, Pigem ei nõustu, Pigem nõustun, ..., Raske öelda (6)


 3. EHAAT33: Nõustumine või mittenõustumine väidetega alkoholi liigtarvitamise korral abi küsimise kohta soo ja majandusaktiivsuse järgi

  Muudetud: 29.02.2024

  1. Aasta: 2022, (1)
  2. Väide: Abi küsimine seoses alkoholi liigtarvitamise probleemiga on ebamugav või piinlik, Kardan, et tervishoiutöötaja võib suhtuda alkoholi liigtarvitajasse eelarvamusega, Alkoholiprobleemide ilmsiks tulek takistab erinevate lubade (nt juhiload) taotlemist, Alkoholi liigtarvitaja peab üksi oma probleemiga hakkama saama, (4)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Majandusaktiivsus: Kõik vastajad, Töötav, Mitteaktiivne, Töötu, (4)
  5. Nõustumine või mittenõustumine väitega: Kokku, Ei nõustu üldse, Pigem ei nõustu, Pigem nõustun, ..., Raske öelda (6)


 4. EHAAT34: Nõustumine või mittenõustumine väidetega alkoholi liigtarvitamise korral abi küsimise kohta soo ja hariduse järgi

  Muudetud: 29.02.2024

  1. Aasta: 2022, (1)
  2. Väide: Abi küsimine seoses alkoholi liigtarvitamise probleemiga on ebamugav või piinlik, Kardan, et tervishoiutöötaja võib suhtuda alkoholi liigtarvitajasse eelarvamusega, Alkoholiprobleemide ilmsiks tulek takistab erinevate lubade (nt juhiload) taotlemist, Alkoholi liigtarvitaja peab üksi oma probleemiga hakkama saama, (4)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Haridus: Kõik vastajad, Põhiharidus ja madalam, Keskharidus, Keskeriharidus, Kõrgharidus (5)
  5. Nõustumine või mittenõustumine väitega: Kokku, Ei nõustu üldse, Pigem ei nõustu, Pigem nõustun, ..., Raske öelda (6)


 5. EHAAT35: Nõustumine või mittenõustumine väidetega alkoholi liigtarvitamise korral abi küsimise kohta soo ja ankeedi täitmiseks valitud keele järgi

  Muudetud: 29.02.2024

  1. Aasta: 2022, (1)
  2. Väide: Abi küsimine seoses alkoholi liigtarvitamise probleemiga on ebamugav või piinlik, Kardan, et tervishoiutöötaja võib suhtuda alkoholi liigtarvitajasse eelarvamusega, Alkoholiprobleemide ilmsiks tulek takistab erinevate lubade (nt juhiload) taotlemist, Alkoholi liigtarvitaja peab üksi oma probleemiga hakkama saama, (4)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Ankeedi täitmiseks valitud keel: Kõik vastajad, Eesti keel, Vene keel, (3)
  5. Nõustumine või mittenõustumine väitega: Kokku, Ei nõustu üldse, Pigem ei nõustu, Pigem nõustun, ..., Raske öelda (6)


 6. EHAAT36: Nõustumine või mittenõustumine väidetega alkoholi liigtarvitamise korral abi küsimise kohta soo ja tarvitamise riskitaseme järgi

  Muudetud: 29.02.2024

  1. Aasta: 2022, (1)
  2. Väide: Abi küsimine seoses alkoholi liigtarvitamise probleemiga on ebamugav või piinlik, Kardan, et tervishoiutöötaja võib suhtuda alkoholi liigtarvitajasse eelarvamusega, Alkoholiprobleemide ilmsiks tulek takistab erinevate lubade (nt juhiload) taotlemist, Alkoholi liigtarvitaja peab üksi oma probleemiga hakkama saama, (4)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Tarvitamise riskitase: Kõik vastajad, Mittetarvitaja, Madala riski piires tarvitaja, Liigtarvitaja, (4)
  5. Nõustumine või mittenõustumine väitega: Kokku, Ei nõustu üldse, Pigem ei nõustu, Pigem nõustun, ..., Raske öelda (6)