1. VIG10: Vigastuste välispõhjused soo, vanuserühma ja maakonna järgi

  Muudetud: 2.12.2019

  1. Aasta: 2016, 2017, 2018, (3)
  2. Maakond: Eesti, Harju maakond, Hiiu maakond, Ida-Viru maakond, ..., Maakond teadmata (18)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Välispõhjus (RHK-10): Vigastuste välispõhjused kokku (V01-Y34 või põhjus teadmata), Õnnetusjuhtumid (V01-X59), ..Sõidukiõnnetused (V01-V99), ....Sõidukiõnnetuses vigastatud jalakäija (V01-V09), ..., Välispõhjus teadmata, põhidiagnoos T79-T98 (34)
  5. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0, 1-4, 5-14, ..., Vanus teadmata (13)


 2. VIG11: Vigastuste välispõhjused 100 000 elaniku kohta soo, vanuserühma ja maakonna järgi

  Muudetud: 2.12.2019

  1. Aasta: 2016, 2017, 2018, (3)
  2. Maakond: Eesti, Harju maakond, Hiiu maakond, Ida-Viru maakond, ..., Võru maakond (16)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Välispõhjus (RHK-10): Vigastuste välispõhjused kokku (V01-Y34 või põhjus teadmata), Õnnetusjuhtumid (V01-X59), ..Sõidukiõnnetused (V01-V99), ..Muud juhuvigastuse põhjused (W00-X59), ..., Välispõhjus teadmata (14)
  5. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0-4, 5-14, 15-24, ..., 85 ja vanemad (11)


 3. VIG12: Vigastuste välispõhjused toimumise koha, vanuserühma ja maakonna järgi

  Muudetud: 2.12.2019

  1. Aasta: 2016, 2017, 2018, (3)
  2. Maakond: Eesti, Harju maakond, Hiiu maakond, Ida-Viru maakond, ..., Maakond teadmata (18)
  3. Vigastuse toimumise koht: Kõik kohad, Kodu, Muu koht, Koht täpsustamata või teadmata, (4)
  4. Välispõhjus (RHK-10): Vigastuste välispõhjused W00-Y34 või põhjus teadmata, Õnnetusjuhtumid, v.a sõidukiõnnetused (W00-X59), ..Kukkumine (W00-W19), ..Eluta mehhaanilise jõu toime (W20-W49), ..., Välispõhjus teadmata (15)
  5. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0, 1-4, 5-14, ..., Vanus teadmata (13)


 4. VIG13: Vigastuse tõttu ravi vajanud isikud välispõhjuse, soo, vanuserühma ja maakonna järgi

  Muudetud: 2.12.2019

  1. Aasta: 2016, 2017, 2018, (3)
  2. Maakond: Eesti, Harju maakond, Hiiu maakond, Ida-Viru maakond, ..., Maakond teadmata (18)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Välispõhjus (RHK-10): Vigastuste välispõhjused kokku (V01-Y34 või põhjus teadmata), Õnnetusjuhtumid (V01-X59), ..Sõidukiõnnetused (V01-V99), ....Sõidukiõnnetuses vigastatud jalakäija (V01-V09), ..., Välispõhjus teadmata, põhidiagnoos T79-T98 (34)
  5. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0, 1-4, 5-14, ..., Vanus teadmata (13)


 5. VIG14: Vigastuse tõttu ravi vajanud isikud 100 000 elaniku kohta välispõhjuse, soo, vanuserühma ja maakonna järgi

  Muudetud: 2.12.2019

  1. Aasta: 2016, 2017, 2018, (3)
  2. Maakond: Eesti, Harju maakond, Hiiu maakond, Ida-Viru maakond, ..., Võru maakond (16)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Välispõhjus (RHK-10): Vigastuste välispõhjused kokku (V01-Y34 või põhjus teadmata), Õnnetusjuhtumid (V01-X59), ..Sõidukiõnnetused (V01-V99), ..Muud juhuvigastuse põhjused (W00-X59), ..., Välispõhjus teadmata (14)
  5. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0-4, 5-14, 15-24, ..., 85 ja vanemad (11)