1. VIG10: Vigastuste välispõhjused soo, vanuserühma ja elukoha järgi

  Muudetud: 3.08.2022

  1. Aasta: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2021 (6)
  2. Elukoht: Kõik elukohad, Eesti, Harju maakond, Hiiu maakond, ..., Elukoht teadmata (20)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Välispõhjus (RHK-10): Vigastuste välispõhjused kokku (V01-Y34 või põhjus teadmata), Õnnetusjuhtumid (V01-X59), ..Sõidukiõnnetused (V01-V99), ....Sõidukiõnnetuses vigastatud jalakäija (V01-V09), ..., Välispõhjus teadmata, põhidiagnoos T79-T98 (34)
  5. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0-17, 18 ja vanemad, 0, ..., Vanus teadmata (15)


 2. VIG11: Vigastuste välispõhjused 100 000 elaniku kohta soo, vanuserühma ja elukoha järgi

  Muudetud: 3.08.2022

  1. Aasta: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2021 (6)
  2. Elukoht: Eesti, Harju maakond, Hiiu maakond, Ida-Viru maakond, ..., Võru maakond (16)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Välispõhjus (RHK-10): Vigastuste välispõhjused kokku (V01-Y34 või põhjus teadmata), Õnnetusjuhtumid (V01-X59), ..Sõidukiõnnetused (V01-V99), ..Muud juhuvigastuse põhjused (W00-X59), ..., Välispõhjus teadmata (14)
  5. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0-17, 18 ja vanemad, 0-4, ..., 85 ja vanemad (13)


 3. VIG12: Vigastuste välispõhjused toimumise koha, vanuserühma ja elukoha järgi

  Muudetud: 3.08.2022

  1. Aasta: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2021 (6)
  2. Elukoht: Kõik elukohad, Eesti, Harju maakond, Hiiu maakond, ..., Elukoht teadmata (20)
  3. Vigastuse toimumise koht: Kõik kohad, Kodu, Muu koht, Koht täpsustamata või teadmata, (4)
  4. Välispõhjus (RHK-10): Vigastuste välispõhjused W00-Y34 või põhjus teadmata, Õnnetusjuhtumid, v.a sõidukiõnnetused (W00-X59), ..Kukkumine (W00-W19), ..Eluta mehhaanilise jõu toime (W20-W49), ..., Välispõhjus teadmata (15)
  5. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0-17, 18 ja vanemad, 0, ..., Vanus teadmata (15)


 4. VIG13: Vigastuse tõttu ravi vajanud isikud välispõhjuse, soo, vanuserühma ja elukoha järgi

  Muudetud: 3.08.2022

  1. Aasta: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2021 (6)
  2. Elukoht: Kõik elukohad, Eesti, Harju maakond, Hiiu maakond, ..., Elukoht teadmata (20)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Välispõhjus (RHK-10): Vigastuste välispõhjused kokku (V01-Y34 või põhjus teadmata), Õnnetusjuhtumid (V01-X59), ..Sõidukiõnnetused (V01-V99), ....Sõidukiõnnetuses vigastatud jalakäija (V01-V09), ..., Välispõhjus teadmata, põhidiagnoos T79-T98 (34)
  5. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0-17, 18 ja vanemad, 0, ..., Vanus teadmata (15)


 5. VIG14: Vigastuse tõttu ravi vajanud isikud 100 000 elaniku kohta välispõhjuse, soo, vanuserühma ja elukoha järgi

  Muudetud: 3.08.2022

  1. Aasta: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2021 (6)
  2. Elukoht: Eesti, Harju maakond, Hiiu maakond, Ida-Viru maakond, ..., Võru maakond (16)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Välispõhjus (RHK-10): Vigastuste välispõhjused kokku (V01-Y34 või põhjus teadmata), Õnnetusjuhtumid (V01-X59), ..Sõidukiõnnetused (V01-V99), ..Muud juhuvigastuse põhjused (W00-X59), ..., Välispõhjus teadmata (14)
  5. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0-17, 18 ja vanemad, 0-4, ..., 85 ja vanemad (13)


 6. VIG30: Vigastuste esmasjuhtude välispõhjused tegevuse, soo ja vanuserühma järgi (1998-2016)

  Muudetud: 25.10.2017

  1. Aasta: 1998, 1999, 2000, 2001, ..., 2016 (19)
  2. Välispõhjused (RHK-10): Välispõhjused kokku (V01-Y34), Juhuvigastused kokku (V01-X59), ..Sõidukiõnnetus (V01-V99), ..Kukkumine (W00-W19), ..., Ebaselge tahtlus (Y10-Y34) (15)
  3. Tegevuse kood (RHK-10): Tegevused kokku (0-9), Sportlik tegevus (0), Puhke- ja vaba aja tegevus (1), Töötamine tasu eest (2), ..., Muu täpsustatud ja täpsustamata tegevus (8, 9) (7)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0-14, 15 ja vanemad, (3)


 7. VIG31: Vigastuste esmasjuhtude välispõhjused soo, vanuserühma ja maakonna järgi (1998-2016)

  Muudetud: 25.10.2017

  1. Aasta: 1998, 1999, 2000, 2001, ..., 2016 (19)
  2. Välispõhjused (RHK-10): Välispõhjused kokku (V01-Y34), Juhuvigastused kokku (V01-X59), ..Sõidukiõnnetus (V01-V99), ..Kukkumine (W00-W19), ..., Ebaselge tahtlus (Y10-Y34) (15)
  3. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0-14, 15 ja vanemad, (3)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Maakond: Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Eesti Kaitsevägi (19)


 8. VIG32: Vigastuste esmasjuhtude välispõhjused 100 000 elaniku kohta tegevuse, soo ja vanuserühma järgi (1998-2016)

  Muudetud: 25.10.2017

  1. Aasta: 1998, 1999, 2000, 2001, ..., 2016 (19)
  2. Välispõhjused (RHK-10): Välispõhjused kokku (V01-Y34), Juhuvigastused kokku (V01-X59), ..Sõidukiõnnetus (V01-V99), ..Kukkumine (W00-W19), ..., Ebaselge tahtlus (Y10-Y34) (15)
  3. Tegevuse kood (RHK-10): Tegevused kokku (0-9), Sportlik tegevus (0), Puhke- ja vaba aja tegevus (1), Töötamine tasu eest (2), ..., Muu täpsustatud ja täpsustamata tegevus (8, 9) (7)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0-14, 15 ja vanemad, (3)