1. TKU70: Kanepi tarvitamine soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 21.04.2023

  1. Andmete liik: Kaalutud, Kaalumata, (2)
  2. Aasta: 2006, 2010, 2014, 2018, ..., 2022 (6)
  3. Ajaperiood: Elu jooksul, Viimase 12 kuu jooksul, Viimase 30 päeva jooksul, (3)
  4. Tarvitamise sagedus: Mitte kordagi, Tarvitas, ..Tarvitas 1-5 korda, ..Tarvitas 6 ja rohkem korda, (4)
  5. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  6. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku (16-64), 16-24, 25-34, 35-44, ..., 55-64 (6)