1. PL10: Tervishoiuteenuse osutajate põhivara liikumine maakonna järgi (tuhat eurot)

  Muudetud: 16.11.2022

  1. Aasta: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2021 (18)
  2. Näitaja: Soetusmaksumus aasta alguses, Sissetulek, Väljaminek (müük), Väljaminek (mahakantud), ..., Müük müügi hinnas (9)
  3. Põhivara: Immateriaane põhivara, ..Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, Materiaalne põhivara, ..Hooned ja rajatised (põhivara), ..., ..Muu materiaalne põhivara (16)
  4. Maakond: Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Võru maakond (18)


 2. PL11: Tervishoiuteenuse osutajate põhivara liikumine teenuseosutaja liigi järgi (tuhat eurot)

  Muudetud: 16.11.2022

  1. Aasta: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2021 (18)
  2. Näitaja: Soetusmaksumus aasta alguses, Sissetulek, Väljaminek (müük), Väljaminek (mahakantud), ..., Müük müügi hinnas (9)
  3. Põhivara: Immateriaane põhivara, ..Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, Materiaalne põhivara, ..Hooned ja rajatised (põhivara), ..., ..Muu materiaalne põhivara (16)
  4. Teenuseosutaja liik: Teenuseosutajad kokku, Haigla, Perearstiabiasutus, Eriarstiabiasutus, ..., Muu asutus (10)


 3. PL12: Tervishoiuteenuse osutajate põhivara liikumine omaniku liigi järgi (tuhat eurot)

  Muudetud: 16.11.2022

  1. Aasta: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2021 (18)
  2. Näitaja: Soetusmaksumus aasta alguses, Sissetulek, Väljaminek (müük), Väljaminek (mahakantud), ..., Müük müügi hinnas (9)
  3. Põhivara: Immateriaane põhivara, ..Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, Materiaalne põhivara, ..Hooned ja rajatised (põhivara), ..., ..Muu materiaalne põhivara (16)
  4. Omaniku liik: Omaniku liik kokku, Riik, Kohalik omavalitsus, Erasektor, Välismaa (5)


 4. PL13: Haiglate põhivara liikumine haigla liigi järgi (tuhat eurot)

  Muudetud: 16.11.2022

  1. Aasta: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2021 (18)
  2. Näitaja: Soetusmaksumus aasta alguses, Sissetulek, Väljaminek (müük), Väljaminek (mahakantud), ..., Müük müügi hinnas (9)
  3. Põhivara: Immateriaane põhivara, ..Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, Materiaalne põhivara, ..Hooned ja rajatised (põhivara), ..., ..Muu materiaalne põhivara (16)
  4. Haigla liik: Haiglad kokku, Piirkondlik haigla, Keskhaigla, Üldhaigla, ..., Haiglavõrgu arengukava haiglad (9)