1. PKH1: Psühhiaatri poolt ambulatoorselt konsulteeritud isikud diagnoosi, soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 17.06.2024

  1. Aasta: 1999, 2000, 2001, 2002, ..., 2023 (25)
  2. Diagnoos (RHK-10): Psüühika- ja käitumishäired (F00-F98), Orgaanilised - k.a sümptomaatilised - psüühikahäired (F00-F09), ..Dementsus (F00-F03), ....Dementsus Alzheimeri tõvest (F00), ..., Psüühiliselt terved (Z00-Z99) (119)
  3. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0-14, 15 ja vanemad, (3)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Konsultatsioonid: Konsulteeritud isikud kokku, ..Uued haigusjuhud, (2)


 2. PKH2: Uued ambulatoorsed psühhiaatrilised haigusjuhud soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 17.06.2024

  1. Aasta: 1998, 1999, 2000, 2001, ..., 2023 (26)
  2. Diagnoos (RHK-10): Psüühika- ja käitumishäired (F00-F98), Orgaanilised - k.a sümptomaatilised - psüühikahäired (F00-F09), Psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired (F10-F19), Skisofreenia, skisotüüpsed ja luululised häired (F20-F29), ..., Tavaliselt lapseeas alanud käitumis- ja tundeeluhäired (F90-F98) (11)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0, 1-4, 5-9, ..., 85 ja vanemad (15)


 3. PKH3: Uued ambulatoorsed psühhiaatrilised haigusjuhud 100 000 elaniku kohta soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 17.06.2024

  1. Aasta: 1998, 1999, 2000, 2001, ..., 2023 (26)
  2. Diagnoos (RHK-10): Psüühika- ja käitumishäired (F00-F98), Orgaanilised - k.a sümptomaatilised - psüühikahäired (F00-F09), Psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired (F10-F19), Skisofreenia, skisotüüpsed ja luululised häired (F20-F29), ..., Tavaliselt lapseeas alanud käitumis- ja tundeeluhäired (F90-F98) (11)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0, 1-4, 5-9, ..., 85 ja vanemad (15)


 4. PKH4: Psühhiaatria haiglaravilt väljakirjutatud, voodipäevad ja ravikestus põhidiagnoosi ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 17.06.2024

  1. Aasta: 1997, 1998, 1999, 2000, ..., 2023 (27)
  2. Diagnoos (RHK-10): Psüühika- ja käitumishäired (F00-F98), Orgaanilised - k.a sümptomaatilised - psüühikahäired (F00-F09), ..Dementsus (F00-F03), ....Dementsus Alzheimeri tõvest (F00), ..., Psüühiliselt terved (Z00-Z99) (119)
  3. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0-14, 15 ja vanemad, (3)
  4. Väljakirjutatud ja ravikestus: Haiglast väljakirjutatud, Voodipäevad, Keskmine ravikestus, (3)


 5. PKH5: Tahtest olenemata hospitaliseeritud

  Muudetud: 17.06.2024

  1. Aasta: 1997, 1998, 1999, 2000, ..., 2023 (27)
  2. Hospitaliseeritud: Tahtest olenemata hospitaliseeritud kokku, ..Kohtu loal ravi jätkamine, Kohtu poolt määratud sundravil viibinud kokku, Aasta lõpul haiglaravile jäänutest kohtu poolt määratud ravi üldpsühhiaatria osakonnas, Aasta lõpul haiglaravile jäänutest kohtu poolt määratud ravi tugevdatud jälgimisega osakonnas (5)


 6. PKH6: Psühhiaatriaekspertiisid ekspertiisi liigi ja teenuse osutamise viisi järgi (1997-2010)

  Muudetud: 9.03.2012

  1. Aasta: 1997, 1998, 1999, 2000, ..., 2010 (14)
  2. Ekspertiisi liik: Kohtupsühhiaatriaekspertiis, Psühhiaatriline läbivaatus kaitseväeteenistuskõlblikkuse hindamiseks, Psühhiaatriline läbivaatus töövõimetusekspertiisi suunamiseks, (3)
  3. Teenuse osutamise viis: Teenuse osutamise viis kokku, Ambulatoorne abi, Haiglaravi, (3)


 7. PKH7: Psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired kliinilise seisundi järgi

  Muudetud: 17.06.2024

  1. Aasta: 1997, 1998, 1999, 2000, ..., 2023 (27)
  2. Diagnoos (RHK-10): Psühhoaktiivsete ainete kasutamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired (F10.X-F19.X), Alkoholist tingitud psüühika- ja käitumishäired (F10.X), Opioididest tingitud psüühika- ja käitumishäired (F11.X), Kannabinoididest tingitud psüühika- ja käitumishäired (F12.X), ..., Mitmest või muudest psühhoaktiivsetest ainetest tingitud psüühika- ja käitumishäired (F19.X) (11)
  3. Kliiniline seisund: Kliinilised seisundid kokku, Psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud häired 100 000 elaniku kohta, Intoksikatsioon (X=0), Kuritarvitamine (X=1), ..., Muud püsivad häired (X=6,7) (9)


 8. PKH8: Psühhiaatria päevaravilt lahkunud ravi põhjuse ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 17.06.2024

  1. Aasta: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2023 (13)
  2. Diagnoos (RHK-10): Psüühika- ja käitumishäired (F00-F98), Orgaanilised - k.a sümptomaatilised - psüühikahäired (F00-F09), ..Dementsus (F00-F03), Psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired (F10-F19), ..., ..Epilepsiaga (G40, G41) (15)
  3. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0-14, 15 ja vanemad, (3)