1. DR1: Diagnostika ja ravimenetlused 100 ambulatoorse vastuvõtu, päevaravi või hospitaliseerimise kohta maakonna ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 11.10.2022

  1. Aasta: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2021 (18)
  2. Uuring: Funktsionaaldiagnostilised uuringud, Endoskoopilised uuringud, Ultraheliuuringud ja protseduurid, Röntgenuuringud ja protseduurid, ..., Taastusravi protseduurid (7)
  3. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0-14, 15 ja vanemad, (3)
  4. Teenuse osutamise viis: 100 patsiendi kohta kokku, 100 haiglaravi patsiendi kohta, 100 päevaravi patsiendi kohta, 100 ambulatoorse patsiendi kohta, (4)
  5. Maakond: Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Võru maakond (18)


 2. DR10: Radioloogia uuringud ja protseduurid vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja teenuseosutaja liigi järgi

  Muudetud: 11.10.2022

  1. Aasta: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2021 (19)
  2. Uuring: Röntgenuuringud, Röntgeniga uuritud patsiendid, Röntgenograafiad, Röntgenograafiliselt uuritud patsiendid, ..., Nukleaarmeditsiiniuuringu abil uuritud patsiendid (22)
  3. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0-14, 15 ja vanemad, (3)
  4. Teenuse osutamise viis: Teenuse osutamise viis kokku, Haiglaravi, Päevaravi, Ambulatoorne abi, (4)
  5. Teenuseosutaja liik: Teenuseosutajad kokku, Haigla, Perearstiabiasutus, Eriarstiabiasutus, ..., Muu asutus (7)


 3. DR11: Nukleaarmeditsiini (radioisotoopdiagnostilised) uuringud liigi, elundkonna, vanuserühma ja teenuse osutamise viisi järgi

  Muudetud: 11.10.2022

  1. Aasta: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2021 (19)
  2. Elundkond: Uuringud kokku, Uuritud patsiendid kokku, Kopsude uuringud, Südame uuringud, ..., Muud uuringud (9)
  3. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0-14, 15 ja vanemad, (3)
  4. Teenuse osutamise viis: Teenuse osutamise viis kokku, Haiglaravi, Päevaravi, Ambulatoorne abi, (4)
  5. Liik: Kujutise liigid kokku, Kujutiseta, Kujutisega, ..Stsintikaamera planaarsed, ..., ....PET (9)


 4. DR12: Röntgenuuringud (röntgenograafia, röntgenoskoopia) vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja maakonna järgi

  Muudetud: 11.10.2022

  1. Aasta: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2021 (19)
  2. Uuring: Röntgenuuringud kokku, Röntgenograafiad, Röntgenograafiliselt uuritud patsiendid, Kontrastainega röntgenograafiad, ..., Röntgenoskoopiliselt uuritud patsiendid (7)
  3. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0-14, 15 ja vanemad, (3)
  4. Teenuse osutamise viis: Teenuse osutamise viis kokku, Haiglaravi, Päevaravi, Ambulatoorne abi, (4)
  5. Maakond: Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Võru maakond (18)


 5. DR13: Röntgenuuringud (röntgenograafia, röntgenoskoopia) vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja teenuseosutaja liigi järgi

  Muudetud: 11.10.2022

  1. Aasta: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2021 (19)
  2. Uuring: Röntgenuuringud kokku, Röntgenoloogiliselt uuritud patsiendid kokku, Läbivalgustused/röntgenoskoopiad, Röntgenoskoopiliselt uuritud patsiendid, ..., Mammograafia sõeluuringus uuritud patsiendid (12)
  3. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0-14, 15 ja vanemad, (3)
  4. Teenuse osutamise viis: Teenuse osutamise viis kokku, Haiglaravi, Päevaravi, Ambulatoorne abi, (4)
  5. Teenuseosutaja liik: Teenuseosutajad kokku, Haigla, Perearstiabiasutus, Eriarstiabiasutus, ..., Muu asutus (6)


 6. DR14: Kontrastainetega röntgenuuringud elundkonna, vanuserühma ja maakonna järgi

  Muudetud: 11.10.2022

  1. Aasta: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2021 (19)
  2. Elundkond: Kontrastainega röntgenograafilised uuringud kokku, Kontrastainega röntgenograafiliselt uuritud patsiendid, Seedeelundite uuringud, Südame uuringud, ..., Muud uuringud (9)
  3. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0-14, 15 ja vanemad, (3)
  4. Maakond: Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Võru maakond (18)


 7. DR15: Kontrastainetega röntgenuuringud elundkonna, vanuserühma ja teenuse osutamise viisi järgi (2008-2014)

  Muudetud: 17.11.2015

  1. Aasta: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2014 (12)
  2. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0-14, 15 ja vanemad, (3)
  3. Teenuse osutamise viis: Teenuse osutamise viis kokku, Haiglaravi, Päevaravi, Ambulatoorne abi, (4)
  4. Elundkond: Kontrastainega röntgenuuringud kokku, Seedeelundite uuringud, Südame uuringud, Sapiteede uuringud, ..., Muud uuringud (8)


 8. DR16: Ultraheli elundkonna, vanuserühma ja maakonna järgi

  Muudetud: 11.10.2022

  1. Aasta: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2021 (19)
  2. Uuring: Uuritud kokku, Ultraheli uuringud kokku (ilma densitomeetriata), Vereringeelundite uuringud, Kõhukoopaelundite uuringud, ..., Muud ultraheli uuringud (14)
  3. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0-14, 15 ja vanemad, (3)
  4. Maakond: Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Võru maakond (18)


 9. DR17: Ultraheli elundkonna, vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja teenuseosutaja liigi järgi

  Muudetud: 11.10.2022

  1. Aasta: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2021 (19)
  2. Uuring: Uuritud kokku, Ultraheli uuringud kokku (ilma densitomeetriata), Vereringeelundite uuringud, Kõhukoopaelundite uuringud, ..., Muud ultraheli uuringud (14)
  3. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0-14, 15 ja vanemad, (3)
  4. Teenuse osutamise viis: Teenuse osutamise viis kokku, Haiglaravi, Päevaravi, Ambulatoorne abi, (4)
  5. Teenuseosutaja liik: Teenuseosutajad kokku, Haigla, Perearstiabiasutus, Eriarstiabiasutus, ..., Muu asutus (7)


 10. DR18: Kiiritusravi liigi, vanuserühma ja teenuse osutamise viisi järgi

  Muudetud: 11.10.2022

  1. Aasta: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (17)
  2. Patsiendid: Ravi saanud patsiendid kokku, Esmane patsient, Korduv patsient, Ilma kasvajalise haiguseta, Kasvajalise haigusega (5)
  3. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0-14, 15 ja vanemad, (3)
  4. Teenuse osutamise viis: Teenuse osutamise viis kokku, Haiglaravi, Päevaravi, Ambulatoorne abi, (4)
  5. Ravi liik: Kiiritusravi liigid kokku, Väliskiiritusravi, ..Footonkiiritus, ..Elektronkiiritus, ..., ..Kolmedimensionaalne (11)


 11. DR181: Kiiritusravi liigi ja patsiendi tüübi järgi (2003-2004)

  Muudetud: 17.12.2013

  1. Aasta: 2003, 2004, (2)
  2. Patsiendi tüüp: Ravi saanud patsiendid kokku, ..Esmane patsient, ..Korduv patsient, ..Ilma kasvajalise haiguseta patsient, ..Kasvajalise haigusega patsient (5)
  3. Kiiritusravi liik: Kiiritusravi liigid kokku, Pikafookuseline kiiritusravi, Lühifookuseline kiiritusravi, Distantsgammaravi, Ravi radioaktiivsete preparaatidega (5)


 12. DR20: Funktsionaaldiagnostika vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja maakonna järgi

  Muudetud: 11.10.2022

  1. Aasta: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2021 (19)
  2. Elundkond: Funktsionaaldiagnostika kokku, Vereringeelundid, Hingamiselundid, Närvisüsteem, ..., Muu elundkonna funktsionaaldiagnostika (6)
  3. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0-14, 15 ja vanemad, (3)
  4. Teenuse osutamise viis: Teenuse osutamise viis kokku, Haiglaravi, Päevaravi, Ambulatoorne abi, (4)
  5. Maakond: Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Eesti Kaitsevägi (19)


 13. DR21: Funktsionaaldiagnostika vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja teenuseosutaja liigi järgi

  Muudetud: 11.10.2022

  1. Aasta: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2021 (19)
  2. Elundkond: Funktsionaaldiagnostika kokku, Vereringeelundid, Hingamiselundid, Närvisüsteem, ..., Muu elundkonna funktsionaaldiagnostika (6)
  3. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0-14, 15 ja vanemad, (3)
  4. Teenuse osutamise viis: Teenuse osutamise viis kokku, Haiglaravi, Päevaravi, Ambulatoorne abi, (4)
  5. Teenuse osutaja liik: Teenuse osutajad kokku, Haigla, Perearstiabiasutus, Eriarstiabiasutus, ..., Muu asutus (7)


 14. DR30: Endoskoopilised uuringud soo, vanuserühma ja maakonna järgi

  Muudetud: 11.10.2022

  1. Aasta: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2021 (19)
  2. Uuring (NCSP): Endoskoopiad kokku (U, XL), Tehtud biopsiad kokku, Nina, kõri, suu ja neelu uuringud (UDH, UDM, UDQ, UE), Trahhea, bronhide ja pleura uuringud (UG), ..., ..Emakas (ULC) (13)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0-14, 15 ja vanemad, (3)
  5. Maakond: Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Võru maakond (18)


 15. DR31: Endoskoopilised uuringud soo, vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja teenuseosutaja liigi järgi

  Muudetud: 11.10.2022

  1. Aasta: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2021 (19)
  2. Uuring (NSCP): Endoskoopiad kokku (U, XL), Nina, kõri, suu ja neelu uuringud (UDH, UDM, UDQ, UE), Trahhea, bronhide ja pleura uuringud (UG), Gastrointestinaaltrakti uuringud (UJ), ..., ..Emakas (ULC) (13)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0-14, 15 ja vanemad, (3)
  5. Teenuse osutamise viis: Teenuse osutamise viis kokku, Haiglaravi, Päevaravi, Ambulatoorne abi, (4)
  6. Teenuseosutaja liik: Teenuseosutajad kokku, Haigla, Perearstiabiasutus, Eriarstiabiasutus, (4)


 16. DR32: Endoskoopilised uuringud ja biopsiad elundkonna, soo ja teenuseosutaja liigi järgi

  Muudetud: 11.10.2022

  1. Aasta: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2021 (19)
  2. Uuring: Endoskoopiad, Uuritutele tehtud biopsiad, (2)
  3. Elundkond (NCSP): Elundkonnad kokku (U, XL), Nina, kõri, suu ja neel (UDH, UDM, UDQ, UE), Trahhea, bronhid ja pleura (UG), Gastrointestinaaltrakt (UJ), ..., ..Emakas (ULC) (13)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Teenuseosutaja liik: Teenuseosutajad kokku, Haigla, Perearstiabiasutus, Eriarstiabiasutus, (4)


 17. DR40: Taastusravi, baroteraapia ja hemodialüüs vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja maakonna järgi

  Muudetud: 11.10.2022

  1. Aasta: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2021 (19)
  2. Protseduur: Aparaatravi, Elektriravi, Ultraheliravi, Valgusravi, ..., Hemodialüüs (26)
  3. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0-14, 15 ja vanemad, (3)
  4. Teenuse osutamise viis: Teenuse osutamise viis kokku, Haiglaravi, Päevaravi, Ambulatoorne abi, (4)
  5. Maakond: Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Eesti Kaitsevägi (19)


 18. DR41: Taastusravi, baroteraapia ja hemodialüüs vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja teenuseosutaja liigi järgi

  Muudetud: 11.10.2022

  1. Aasta: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2021 (19)
  2. Protseduur: Aparaatravi, Elektriravi, Ultraheliravi, Valgusravi, ..., Hemodialüüs (26)
  3. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0-14, 15 ja vanemad, (3)
  4. Teenuse osutamise viis: Teenuse osutamise viis kokku, Haiglaravi, Päevaravi, Ambulatoorne abi, (4)
  5. Teenuseosutaja liik: Teenuseosutajad kokku, Haigla, Perearstiabiasutus, Eriarstiabiasutus, ..., Muu asutus (7)


 19. DR50: Menetlusradioloogia protseduurid ja uuritud patsiendid vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja teenuseosutaja liigi järgi

  Muudetud: 11.10.2022

  1. Aasta: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. Protseduur/patsient: Menetlusradioloogia protseduurid, Menetlusradioloogias uuritud patsiendid, Biopsiad, Biopsiad - uuritud patsiendid, ..., Angiograafiad - uuritud patsiendid (10)
  3. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0-14, 15 ja vanemad, (3)
  4. Teenuse osutamise viis: Teenuse osutamise viis kokku, Haiglaravi, Päevaravi, Ambulatoorne abi, (4)
  5. Teenuseosutaja liik: Teenuseosutajad kokku, Haigla, Perearstiabiasutus, Eriarstiabiasutus, ..., Muu asutus (7)


 20. DR51: Menetlusradioloogia protseduurid ja uuritud patsiendid vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja maakonna järgi

  Muudetud: 11.10.2022

  1. Aasta: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. Protseduur/patsient: Menetlusradioloogia protseduurid, Menetlusradioloogias uuritud patsiendid, Biopsiad, Biopsiad - uuritud patsiendid, ..., Angiograafiad - uuritud patsiendid (10)
  3. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0-14, 15 ja vanemad, (3)
  4. Teenuse osutamise viis: Teenuse osutamise viis kokku, Haiglaravi, Päevaravi, Ambulatoorne abi, (4)
  5. Maakond: Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Võru maakond (18)


 21. DR70: Laboratoorsed uuringud vanuserühma ja maakonna järgi

  Muudetud: 11.10.2022

  1. Aasta: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2021 (19)
  2. Uuring: Laboriuuringud kokku, ..Biokeemilised uuringud, ..Hematoloogilised uuringud, ..Uriini uuringud, ..., Nahatestid (18)
  3. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0-14, 15 ja vanemad, (3)
  4. Maakond: Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Eesti Kaitsevägi (19)


 22. DR71: Laboratoorsed uuringud vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja teenuseosutaja liigi järgi

  Muudetud: 11.10.2022

  1. Aasta: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2021 (19)
  2. Uuring: Laboriuuringud kokku, ..Biokeemilised uuringud, ..Hematoloogilised uuringud, ..Uriini uuringud, ..., Nahatestid (18)
  3. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0-14, 15 ja vanemad, (3)
  4. Teenuse osutamise viis: Teenuse osutamise viis kokku, Oma haiglaravi patsient, Oma päevaravi patsient, Oma ambulatoorne patsient, Võõras patsient (5)
  5. Teenuseosutaja liik: Teenuseosutajad kokku, Haigla, Perearstiabiasutus, Eriarstiabiasutus, ..., Muu asutus (7)


 23. DR80: Morfoloogilised uuringud

  Muudetud: 11.10.2022

  1. Aasta: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2021 (19)
  2. Uuringu liik: Histoloogilised uuringud, Tsütoloogilised uuringud, (2)
  3. Näitaja: Elupuhuselt uuringumaterjalist, Lahangul uuringumaterjalist, (2)


 24. KV01: Kehavälise viljastamise (IVF) ja embrüo siirdamise protseduurid vanuserühma järgi (2011-2013)

  Muudetud: 23.07.2014

  1. Aasta: 2011, 2012, 2013, (3)
  2. Näitaja: IVF protseduuride arv, Embrüo siirdamise protseduuride arv, Siiratud embrüod kokku, ..külmutatud embrüod, ..., Ühe siirdamise protseduuri käigus siirati 3 embrüot (8)
  3. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 18-25, 26-30, 31-35, ..., 46-50 (7)


 25. KV10: Läbitud viljatusravi tsüklite arv viljastamise meetodi ja isiku vanuse järgi

  Muudetud: 30.06.2022

  1. Aasta: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2021 (9)
  2. Viljastamise meetod: Kõik viljastamise meetodid, ..IUI, ..IVF, ..ICSI, ..., Ülekannet ei toimunud (7)
  3. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, Kuni 34, 35-39, 40, ..., Vanus teadmata (6)


 26. KV11: Siirdamiseks kasutatud embrüote või sügootide arv viljastamise meetodi järgi

  Muudetud: 30.06.2022

  1. Aasta: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2021 (9)
  2. Viljastamise meetod: Kõik viljastamise meetodid, IVF, ICSI, FET, Muu meetod (5)


 27. KV12: Kliinilised rasedused kunstliku viljastamise tulemusel sugurakkude omaniku ja viljastuse meetodi järgi

  Muudetud: 30.06.2022

  1. Aasta: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2020 (9)
  2. Viljastamise tulemus: Kliiniline rasedus, Tulemus teadmata, (2)
  3. Sugurakkude omanik: Kõik sugurakkude omanikud, Partnerannetus, Mitte-partneri doonorsperma, Mitte-partneri doonor-munarakk, ..., Doonor-embrüo (6)
  4. Viljastamise meetod: Kõik viljastamise meetodid, IUI, IVF, ICSI, ..., Muu meetod (6)


 28. KV13: Kunstliku viljastamise käigus tekkinud kõrvalekalded ja kõrvaltoimed

  Muudetud: 30.06.2022

  1. Kõrvalekalle/kõrvaltoime: Hüperstimulatsiooni sündroom, Tüsistused munarakkude eemaldamisel, Veritsused munarakkude eemaldamisel, Infektsioonid munarakkude eemaldamisel, ..., Loodete arvu vähendamine (6)
  2. Aasta: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2021 (9)


 29. KV14: Siirdamisprotseduuride arv siiratud/ülekantud embrüote (või sügootide) ja viljastamise meetodi järgi

  Muudetud: 30.06.2022

  1. Aasta: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2021 (8)
  2. Embrüote arv: 1 embrüo, 2 embrüot, 3 embrüot, (3)
  3. Viljastamise meetod: Kõik viljastamise meetodid, IVF, ICSI, FET, Muu meetod (5)