1. AMI01: Ägeda müokardiinfarktiga (ÄMI) hospitaliseeritud isikud ja haigestumuskordajad 100 000 elaniku kohta soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 24.11.2022

  1. Aasta: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. Näitaja (RHK-10 diagnoosikood): ÄMI (I21, I22) hospitaliseeritud isikute arv, ÄMI (I21, I22) hospitaliseeritute haigestumuskordaja 100 000 elaniku kohta, (2)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Vanuserühm: Standarditud haigestumuskordaja*, 15 ja vanemad, 15-19, 20-24, ..., 85 ja vanemad (17)


 2. AMI02: Ägeda müokardiinfarktiga hospitaliseeritud patsiendid (juhud) soo, vanuserühma ja infarkti alatüübi järgi

  Muudetud: 24.11.2022

  1. Aasta: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. Näitaja: Ägeda müokardiinfarktiga (I21, I22) hospitaliseeritud patsientide (juhtude) arv, ..esmase infarkti (I21) tõttu, ..korduva infarkti (I22) tõttu, ..NSTEMI, ..., ..STEMI/NSTEMI teadmata (6)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 15-19, 20-24, 25-29, ..., 85 ja vanemad (16)


 3. AMI04: Ägeda müokardiinfarktiga hospitaliseeritud patsientidel riskitegurite olemasolu soo ja vanuserühma järgi (%)

  Muudetud: 24.11.2022

  1. Aasta: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. Riskitegur: Hüpertensioon, Suitsetamine, Düslipideemia, Diabeet, Ülekaal* (5)
  3. Riskiteguri olemasolu: jah, ei, teadmata, (3)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 15-54, 55-64, 65-74, ..., 85 ja vanemad (6)


 4. AMI05: Ägeda müokardiinfarktiga hospitaliseeritud patsientide ravi algus ja surm 24 tunni jooksul hospitaliseerimisest soo ja vanuserühma järgi (%)

  Muudetud: 24.11.2022

  1. Aasta: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. Näitaja: Ravi algus 24 tunni jooksul haigestumisest, Ravi algus üle 24 tunni haigestumisest, Ravi algus teadmata, Suri 24 tunni jooksul hospitaliseerimisest, ..., Surma aeg teadmata (6)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 15-54, 55-64, 65-74, ..., 85 ja vanemad (6)