1. SOOL01: Keskmine naatriumi ja soola (NaCl) tarbimine päevas ning osatähtsus päevasest lubatud maksimumkogusest soo, vanuserühma, rahvuse ja piirkonna järgi

  Muudetud: 29.02.2024

  1. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  2. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64 (5)
  3. Rahvus: Rahvused kokku, Eestlased, Venelased, Muu rahvus, (4)
  4. Piirkond: Eesti kokku, Kesk-Eesti, Kirde-Eesti, Lõuna-Eesti, ..., Põhja-Eesti (6)
  5. Näitaja: Naatrium 24h uriini alusel, mg, NaCl 24h uriini alusel, mg, Naatrium toidupäeviku järgi, mg, NaCl toidupäeviku järgi, mg, ..., NaCl toidupäeviku järgi, % päevasest max lubatud kogusest (6)


 2. SOOL02: Keskmine naatriumi ja soola (NaCl) tarbimine päevas ning osatähtsus päevasest lubatud maksimumkogusest soo, vanuserühma ja kehamassiindeksi kategooria järgi

  Muudetud: 29.02.2024

  1. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  2. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64 (5)
  3. Kehamassiindeksi kategooria: Kategooriad kokku, Alakaal, Normaalkaal, Ülekaal, Rasvunud (5)
  4. Näitaja: Naatrium 24h uriini alusel, mg, NaCl 24h uriini alusel, mg, Naatrium toidupäeviku järgi, mg, NaCl toidupäeviku järgi, mg, ..., NaCl toidupäeviku järgi, % päevasest max lubatud kogusest (6)


 3. SOOL03: Keskmine naatriumi ja soola (NaCl) tarbimine päevas ning osatähtsus päevasest lubatud maksimumkogusest soo, vanuserühma ja haridustaseme järgi

  Muudetud: 29.02.2024

  1. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  2. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64 (5)
  3. Haridustase: Haridustasemed kokku, Põhiharidus (6-9 klassi), Keskharidus, Kutseharidus põhihariduse baasil, ..., Doktorikraad (8)
  4. Näitaja: Naatrium 24h uriini alusel, mg, NaCl 24h uriini alusel, mg, Naatrium toidupäeviku järgi, mg, NaCl toidupäeviku järgi, mg, ..., NaCl toidupäeviku järgi, % päevasest max lubatud kogusest (6)


 4. SOOL04: Keskmine naatriumi ja soola (NaCl) tarbimine päevas ning osatähtsus päevasest lubatud maksimumkogusest soo, vanuserühma ja kõrge vererõhu esinemise järgi

  Muudetud: 29.02.2024

  1. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  2. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64 (5)
  3. Kõrge vererõhu esinemine: Vererõhu grupid kokku, Kõrget vererõhku ei esine, Esineb kõrge vererõhk, (3)
  4. Näitaja: Naatrium 24h uriini alusel, mg, NaCl 24h uriini alusel, mg, Naatrium toidupäeviku järgi, mg, NaCl toidupäeviku järgi, mg, ..., NaCl toidupäeviku järgi, % päevasest max lubatud kogusest (6)


 5. SOOL05: Keskmine naatriumi ja soola (NaCl) tarbimine päevas, osatähtsus päevasest lubatud maksimumkogusest, vererõhk (mmHg), kehamassiindeks (KMI) ning talje-puusa suhe soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 29.02.2024

  1. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  2. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64 (5)
  3. Näitaja: Naatrium 24h uriini alusel, mg, NaCl 24h uriini alusel, mg, Naatrium toidupäeviku järgi, mg, NaCl toidupäeviku järgi, mg, ..., Talje-puusa suhe (10)


 6. SOOL06: Keskmine naatriumi ja soola (NaCl) tarbimine päevas ning osatähtsus päevasest lubatud maksimumkogusest soo, vanuse, kehamassiindeksi (KMI) ja kõrge vererõhu esinemise järgi

  Muudetud: 29.02.2024

  1. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  2. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64 (5)
  3. KMI: KMI kategooriad kokku, Alakaal, Normaalkaal, Ülekaal, Rasvunud (5)
  4. Kõrge vererõhu esinemine: Vererõhu grupid kokku, Esineb kõrge vererõhk, Kõrget vererõhku ei esine, (3)
  5. Näitaja: Naatrium 24h uriini alusel, mg, NaCl 24h uriini alusel, mg, Naatrium toidupäeviku järgi, mg, NaCl toidupäeviku järgi, mg, ..., NaCl toidupäeviku järgi, % päevasest max lubatud kogusest (6)