1. SOOL41: Keskmine fluori tarbimine päevas soo, vanuserühma, rahvuse ja piirkonna järgi

  Muudetud: 29.02.2024

  1. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  2. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64 (5)
  3. Rahvus: Rahvused kokku, Eestlased, Venelased, Muu rahvus, (4)
  4. Piirkond: Eesti kokku, Kesk-Eesti, Kirde-Eesti, Lõuna-Eesti, ..., Põhja-Eesti (6)
  5. Näitaja: Fluoriid 24h uriini alusel, mg, (1)


 2. SOOL42: Keskmine fluori tarbimine päevas soo, vanuserühma ja kehamassiindeksi kategooria järgi

  Muudetud: 29.02.2024

  1. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  2. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64 (5)
  3. Kehamassiindeksi kategooria: Kategooriad kokku, Alakaal, Normaalkaal, Ülekaal, Rasvunud (5)
  4. Näitaja: Fluoriid 24h uriini alusel, mg, (1)


 3. SOOL43: Keskmine fluori tarbimine päevas soo, vanuserühma ja haridustaseme järgi

  Muudetud: 29.02.2024

  1. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  2. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64 (5)
  3. Haridustase: Haridustasemed kokku, Põhiharidus (6-9 klassi), Keskharidus, Kutseharidus põhihariduse baasil, ..., Doktorikraad (8)
  4. Näitaja: Fluoriid 24h uriini alusel, mg, (1)


 4. SOOL44: Keskmine fluori tarbimine päevas soo, vanuserühma ja kõrge vererõhu esinemise järgi

  Muudetud: 29.02.2024

  1. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  2. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64 (5)
  3. Kõrge vererõhu esinemine: Vererõhu grupid kokku, Esineb kõrge vererõhk, Kõrget vererõhku ei esine, (3)
  4. Näitaja: Fluoriid 24h uriini alusel, mg, (1)


 5. SOOL45: Keskmine fluori tarbimine päevas, vererõhk (mmHg), kehamassiindeks (KMI) ning talje-puusa suhe soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 29.02.2024

  1. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  2. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64 (5)
  3. Näitaja: Fluoriid 24h uriini alusel, mg, Süstoolne vererõhk, mmHg, Diastoolne vererõhk, mmHg, Kehamassiindeks, kg/m2, Talje-puusa suhe (5)