1. COSI01: 1. klassi laste kehamassiindeksi kategooriad erinevate klassifikatsioonide, soo ja vanuse järgi

  Muudetud: 25.04.2018

  1. Õppeaasta: 2015/2016, (1)
  2. Sugu: Poisid ja tüdrukud, Poisid, Tüdrukud, (3)
  3. Vanus: Vanused kokku, 7-aastased, 8-aastased, (3)
  4. Klassifikatsioon: WHO, IOTF, (2)
  5. Näitaja: arv, protsent, (2)
  6. Kehamassiindeksi kategooria: Uuringus osalenud 1. klassi lapsed, Alakaal, Normaalkaal, Ülekaal, Rasvumine (5)


 2. COSI02: 1. klassi laste kehamassiindeksi kategooriad erinevate klassifikatsioonide, soo ja maakonna järgi

  Muudetud: 25.04.2018

  1. Õppeaasta: 2015/2016, (1)
  2. Sugu: Poisid ja tüdrukud, Poisid, Tüdrukud, (3)
  3. Maakond: Eesti kokku, Harju maakond, Hiiu maakond, Ida-Viru maakond, ..., Võru maakond (16)
  4. Klassifikatsioon: WHO, IOTF, (2)
  5. Näitaja: arv, protsent, (2)
  6. Kehamassiindeksi kategooria: Uuringus osalenud 1. klassi lapsed, Alakaal, Normaalkaal, Ülekaal, Rasvumine (5)


 3. COSI03: 1. klassi laste kehamassiindeksi kategooriad erinevate klassifikatsioonide, soo ja piirkonna järgi

  Muudetud: 25.04.2018

  1. Õppeaasta: 2015/2016, (1)
  2. Sugu: Poisid ja tüdrukud, Poisid, Tüdrukud, (3)
  3. Piirkond: Eesti kokku, Põhja-Eesti, Lääne-Eesti, Kesk-Eesti, ..., Lõuna-Eesti (6)
  4. Klassifikatsioon: WHO, IOTF, (2)
  5. Näitaja: arv, protsent, (2)
  6. Kehamassiindeksi kategooria: Uuringus osalenud 1. klassi lapsed, Alakaal, Normaalkaal, Ülekaal, Rasvumine (5)


 4. COSI04: 1. klassi laste kehamassiindeksi kategooriad erinevate klassifikatsioonide, soo ja asustusüksuse liigi järgi

  Muudetud: 25.04.2018

  1. Õppeaasta: 2015/2016, (1)
  2. Sugu: Poisid ja tüdrukud, Poisid, Tüdrukud, (3)
  3. Asustusüksuse liik: Asustusüksused kokku, linn, alev või alevik, küla, (4)
  4. Klassifikatsioon: WHO, IOTF, (2)
  5. Näitaja: arv, protsent, (2)
  6. Kehamassiindeksi kategooria: Uuringus osalenud 1. klassi lapsed, Alakaal, Normaalkaal, Ülekaal, Rasvumine (5)


 5. COSI05: 1. klassi laste kehamassiindeksi kategooriad erinevate klassifikatsioonide, soo ja spordiringis osalemise järgi

  Muudetud: 25.04.2018

  1. Õppeaasta: 2015/2016, (1)
  2. Sugu: Poisid ja tüdrukud, Poisid, Tüdrukud, (3)
  3. Spordiringis osalemine: Kokku, osaleb spordiringis, ei osale spordiringis, (3)
  4. Klassifikatsioon: WHO, IOTF, (2)
  5. Näitaja: arv, protsent, (2)
  6. Kehamassiindeksi kategooria: Uuringus osalenud 1. klassi lapsed, Alakaal, Normaalkaal, Ülekaal, Rasvumine (5)