1. SOOL11: Keskmine seleeni tarbimine päevas ning osatähtsus päevasest soovituslikust kogusest soo, vanuserühma, rahvuse ja piirkonna järgi

  Muudetud: 29.02.2024

  1. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  2. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64 (5)
  3. Rahvus: Rahvused kokku, Eestlased, Venelased, Muu rahvus, (4)
  4. Piirkond: Eesti kokku, Kesk-Eesti, Kirde-Eesti, Lõuna-Eesti, ..., Põhja-Eesti (6)
  5. Näitaja: Seleen 24 tunni uriini alusel, µg, Seleen toidupäeviku järgi, µg, Seleen 24 tunni uriini alusel, % soovituslikust, Seleen toidupäeviku järgi, % soovituslikust, (4)


 2. SOOL12: Keskmine seleeni tarbimine päevas ning osatähtsus päevasest soovituslikust kogusest soo, vanuserühma ja kehamassiindeksi kategooria järgi

  Muudetud: 29.02.2024

  1. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  2. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64 (5)
  3. Kehamassiindeksi kategooria: Kategooriad kokku, Alakaal, Normaalkaal, Ülekaal, Rasvunud (5)
  4. Näitaja: Seleen 24 tunni uriini alusel, µg, Seleen toidupäeviku järgi, µg, Seleen 24 tunni uriini alusel, % soovituslikust, Seleen toidupäeviku järgi, % soovituslikust, (4)


 3. SOOL13: Keskmine seleeni tarbimine päevas ning osatähtsus päevasest soovituslikust kogusest soo, vanuserühma ja haridustaseme järgi

  Muudetud: 29.02.2024

  1. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  2. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64 (5)
  3. Haridustase: Haridustasemed kokku, Põhiharidus (6-9 klassi), Keskharidus, Kutseharidus põhihariduse baasil, ..., Doktorikraad (8)
  4. Näitaja: Seleen 24 tunni uriini alusel, µg, Seleen toidupäeviku järgi, µg, Seleen 24 tunni uriini alusel, % soovituslikust, Seleen toidupäeviku järgi, % soovituslikust, (4)


 4. SOOL14: Keskmine seleeni tarbimine päevas, osatähtsus päevasest soovituslikust kogusest, kehamassiindeks (KMI) ning talje-puusa suhe soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 29.02.2024

  1. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  2. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64 (5)
  3. Näitaja: Seleen 24 tunni uriini alusel, µg, Seleen toidupäeviku järgi, µg, Seleen 24 tunni uriini alusel, % soovituslikust, Seleen toidupäeviku järgi, % soovituslikust, ..., Talje-puusa suhe (6)