1. KAV01: Kahjude vähendamise teenuse osutamine nõustamiskeskustes, väljatööl ja mobiilsetes bussides kokku

  Muudetud: 25.10.2021

  1. Näitaja: Kahjude vähendamise teenuste arv kokku (keskus, väljatöö ja mobiilne), Kahjude vähendamise teenuse külastuskorrad, ..süstlavahetuse külastuskorrad, Uued kliendid, ..., Nõustamised apteegis*** (19)
  2. Kvartal: I kvartal 2018, II kvartal 2018, III kvartal 2018, IV kvartal 2018, ..., III kvartal 2021 (15)


 2. KAV02: Kahjude vähendamise keskuste teenused, sh süstlavahetus piirkonna järgi

  Muudetud: 25.10.2021

  1. Kvartal: I kvartal 2018, II kvartal 2018, III kvartal 2018, IV kvartal 2018, ..., III kvartal 2021 (15)
  2. Näitaja: Kahjude vähendamise keskuste arv, Kahjude vähendamise väljatöö piirkondade arv, Kahjude vähendamise teenuse külastuskorrad, ..süstlavahetuse külastuskorrad, ..., Nõustamised apteegis*** (20)
  3. Piirkond: Eesti kokku, Harju maakond, ..Tallinn, Ida-Viru maakond, Muu Eesti*** (5)


 3. KAV03: Kahjude vähendamise mobiilsete nõustamisbusside teenused, sh süstlavahetus piirkonna järgi

  Muudetud: 25.10.2021

  1. Kvartal: IV kvartal 2018, I kvartal 2019, II kvartal 2019, III kvartal 2019, ..., III kvartal 2021 (12)
  2. Näitaja: Kahjude vähendamise teenuse mobiilsed nõustamisbussid, Kahjude vähendamise teenuse külastuskorrad, ..süstlavahetuse külastuskorrad, Uued kliendid, ..., Õe/arsti kontaktnõustamised* (18)
  3. Piirkond: Eesti kokku, Harju, Pärnu ja Tartu maakond, Ida-Viru maakond, (3)