1. OE012: Oodatav eluiga sünnihetkel soo järgi

  Muudetud: 26.08.2022

  1. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  2. Aasta: 1989, 1990, 1991, 1992, ..., 2021 (33)


 2. OE044: Oodatav eluiga sünnimomendil ja elada jäänud aastad soo ja vanuse järgi (1958/59-1988)

  Muudetud: 12.11.2007

  1. Aasta: 1958/59, 1961/62*, 1962/63*, 1963/64, ..., 1988** (27)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Vanus: 0-aastaselt, 25-aastaselt, 50-aastaselt, (3)


 3. OE045: Elada jäänud aastad soo ja vanuse järgi

  Muudetud: 26.08.2022

  1. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  2. Vanus: 0, 1, 2, 3, ..., 100 (101)
  3. Aasta: 1989, 1990, 1991, 1992, ..., 2021 (33)


 4. OE0451: Elada jäänud aastad soo, vanuserühma ja asustusüksuse liigi järgi

  Muudetud: 26.08.2022

  1. Aasta: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2021 (16)
  2. Asustusüksuse liik: Linnaline ja väikelinnaline asustuspiirkond, Maaline asustuspiirkond, Linnalised asulad, Maa-asulad, (4)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Vanuserühm: 0, 1-4, 5-9, 10-14, ..., 85 ja vanemad (19)


 5. OE0452: Elada jäänud aastad soo, vanuserühma ja maakonna järgi

  Muudetud: 26.08.2022

  1. Aasta: 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, ..., 2020/2021 (15)
  2. Maakond: Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Võru maakond (17)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Vanuserühm: 0, 1-4, 5-9, 10-14, ..., 85 ja vanemad (19)


 6. OE0453: Elada jäänud aastad soo, vanuserühma ja rahvuse järgi

  Muudetud: 26.08.2022

  1. Aasta: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2021 (16)
  2. Rahvus: Eestlased, Mitte-eestlased, (2)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Vanuserühm: 0, 1-4, 5-9, 10-14, ..., 85 ja vanemad (19)


 7. OE0454: Oodatav eluiga sünnimomendil ja elada jäänud aastad soo, vanuserühma ja hariduse järgi

  Muudetud: 26.08.2022

  1. Aasta: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 (5)
  2. Haridustase: Põhiharidus või madalam, Keskharidus või kutseharidus keskhariduse baasil, Kõrgharidus või keskeriharidus keskhariduse baasil, (3)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Vanuserühm: 0, 1-4, 5-9, 10-14, ..., 85 ja vanemad (19)