1. NR001: Kalendriaasta esmased narkomaaniaravi juhud maakonna, soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 15.11.2023

  1. Aasta: 2020, 2021, 2022, (3)
  2. Maakond: Kogu Eesti, Harjumaa, Ida-Virumaa, Tartumaa, Teised maakonnad (5)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0-14, 15-19, 20-24, ..., 65 ja vanemad (13)


 2. NR002: Kalendriaasta esmased narkomaaniaravi juhud ravistaatuse, soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 15.11.2023

  1. Aasta: 2020, 2021, 2022, (3)
  2. Ravistaatus: Kokku, Ei ole eelnevalt ravitud, On eelnevalt ravitud, Teadmata, (4)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0-14, 15-19, 20-24, ..., 65 ja vanemad (13)


 3. NR003: Kalendriaasta esmased narkomaaniaravi juhud põhinarkootikumi, soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 15.11.2023

  1. Aasta: 2020, 2021, 2022, (3)
  2. Põhinarkootikum: Kokku, Opioidid, Kokaiin, Stimulandid (v.a kokaiin), ..., Muud narkootikumid (7)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0-14, 15-19, 20-24, ..., 65 ja vanemad (13)


 4. NR004: Kalendriaasta esmased narkomaaniaravi juhud põhinarkootikumi tarvitamise viisi, soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 15.11.2023

  1. Aasta: 2020, 2021, 2022, (3)
  2. Põhinarkootikumi tarvitamise viis: Kokku, Süstimine, Allaneelamine, Ninna tõmbamine, ..., Teadmata (6)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0-14, 15-19, 20-24, ..., 65 ja vanemad (13)


 5. NR005: Kalendriaasta esmased narkomaaniaravi juhud põhidiagnoosi (3-kohaline RHK-10 koood F11-F19, v.a F17), soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 15.11.2023

  1. Aasta: 2020, 2021, 2022, (3)
  2. Põhdiagnoos: Kokku, Opioidide tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired (F11), Kannabinoidide tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired (F12), Rahustite/uinutite tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired (F13), ..., Mitmete/muude psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired (F19) (9)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0-14, 15-19, 20-24, ..., 65 ja vanemad (13)


 6. NR006: Kalendriaasta esmased narkomaaniaravi juhud määratud ravi liigi, soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 15.11.2023

  1. Aasta: 2020, 2021, 2022, (3)
  2. Määratud ravi liik: Kokku, Võõrutusravi, Säilitusravi, Pikaajaline raviprogramm, Psühhoteraapia/nõustamine (5)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0-14, 15-19, 20-24, ..., 65 ja vanemad (13)


 7. NR007: Kalendriaasta esmased narkomaaniaravi juhud hariduse, soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 15.11.2023

  1. Aasta: 2020, 2021, 2022, (3)
  2. Haridus: Kokku, Põhiharidus/vähem, Kesk-/keskeriharidus, Kõrgharidus, Teadmata (5)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0-14, 15-19, 20-24, ..., 65 ja vanemad (13)


 8. NR008: Kalendriaasta esmased narkomaaniaravi juhud rahvuse, soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 15.11.2023

  1. Aasta: 2020, 2021, 2022, (3)
  2. Rahvus: Kokku, Eestlane, Mitte-eestlane, Teadmata, (4)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0-14, 15-19, 20-24, ..., 65 ja vanemad (13)


 9. NR01: Narkomaaniaravil viibijatele osutatav ravi liik soo, vanuserühma ja maakonna järgi (2008-2017)

  Muudetud: 7.11.2018

  1. Aasta: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2017 (10)
  2. Maakond: Eesti kokku, Harjumaa, ..Tallinn, Ida-Virumaa, ..., Muu maakond (7)
  3. Vanuserühm: Kõik vanuserühmad, 0-14, 15-19, 20-24, ..., 50 ja vanemad (10)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Ravi liik: Kõik ravi liigid, Asendusravi, Võõrutusravi, Mittemedikamentoosne ravi, Muu ravi (5)


 10. NR02: Narkomaaniaravil viibijate diagnoos soo, vanuserühma ja maakonna järgi (2008-2017)

  Muudetud: 7.11.2018

  1. Aasta: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2017 (10)
  2. Maakond: Eesti kokku, Harjumaa, ..Tallinn, Ida-Virumaa, ..., Muu maakond (7)
  3. Vanuserühm: Kõik vanuserühmad, 0-14, 15-19, 20-24, ..., 50 ja vanemad (10)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Psüühika- ja käitumishäire diagnoosi (RHK-10) põhjustaja: F11-F19, F11 Opioidide tarvitamisest, F12 Kannabinoidide tarvitamisest, F13 Rahustite või uinutite tarvitamisest, ..., F19 Mitmete või muude psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest (10)


 11. NR03: Narkomaaniaravil viibijate ravistaatus soo, vanuserühma ja maakonna järgi (2008-2017)

  Muudetud: 7.11.2018

  1. Aasta: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2017 (10)
  2. Maakond: Eesti kokku, Harjumaa, ..Tallinn, Ida-Virumaa, ..., Muu maakond (7)
  3. Vanuserühm: Kõik vanuserühmad, 0-14, 15-19, 20-24, ..., 50 ja vanemad (10)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Ravistaatus: Kõik staatused, Esmakordselt narkomaaniaravil, Korduvalt narkomaaniaravil, Ei ole teada, (4)


 12. NR04: Narkomaaniaravil viibijate peamiselt kasutatud narkootikum soo, vanuserühma ja maakonna järgi (2008-2017)

  Muudetud: 7.11.2018

  1. Aasta: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2017 (10)
  2. Maakond: Eesti kokku, Harjumaa, ..Tallinn, Ida-Virumaa, ..., Muu maakond (7)
  3. Vanuserühm: Kõik vanuserühmad, 0-14, 15-19, 20-24, ..., 50 ja vanemad (10)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Peamiselt kasutatud narkootikum: Kõik narkootikumid, Heroiin, Metadoon, Fentanüül/3-metüülfentanüül, ..., Kanep (11)


 13. NR05: Narkomaaniaravil viibijate peamiselt kasutatud narkootikumi tarvitamise viis soo, vanuserühma ja maakonna järgi (2008-2017)

  Muudetud: 7.11.2018

  1. Aasta: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2017 (10)
  2. Maakond: Eesti kokku, Harjumaa, ..Tallinn, Ida-Virumaa, ..., Muu maakond (7)
  3. Vanuserühm: Kõik vanuserühmad, 0-14, 15-19, 20-24, ..., 50 ja vanemad (10)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Tarvitamise viis: Kõik tarvitamisviisid, Süstimine, Suitsetamine, Suukaudne tarbimine/joogina, ..., Ei ole teada (6)


 14. NR06: Narkomaaniaravil viibijate ühissüstla kasutamise kogemus soo, vanuserühma ja maakonna järgi (2008-2017)

  Muudetud: 7.11.2018

  1. Aasta: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2017 (10)
  2. Maakond: Eesti kokku, Harjumaa, ..Tallinn, Ida-Virumaa, ..., Muu maakond (7)
  3. Vanuserühm: Kõik vanuserühmad, 0-14, 15-19, 20-24, ..., 50 ja vanemad (10)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Ühissüstla kasutamise kogemus: Kõik ravil viibijad, Ei ole ühissüstalt kasutanud, On ühissüstalt kasutanud, Ei ole teada, (4)


 15. NR07: Narkomaaniaravil viibijate süstimiskogemus soo, vanuserühma ja maakonna järgi (2008-2017)

  Muudetud: 7.11.2018

  1. Aasta: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2017 (10)
  2. Maakond: Eesti kokku, Harjumaa, ..Tallinn, Ida-Virumaa, ..., Muu maakond (7)
  3. Vanuserühm: Kõik vanuserühmad, 0-14, 15-19, 20-24, ..., 50 ja vanemad (10)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Süstimiskogemus: Kõik ravil viibijad, Ei ole kunagi süstinud, On kunagi süstinud, Ei ole teada, (4)


 16. NR08: Narkomaaniaravil viibijate rahvus soo, vanuserühma ja maakonna järgi (2008-2017)

  Muudetud: 7.11.2018

  1. Aasta: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2017 (10)
  2. Maakond: Eesti kokku, Harjumaa, ..Tallinn, Ida-Virumaa, ..., Muu maakond (7)
  3. Vanuserühm: Kõik vanuserühmad, 0-14, 15-19, 20-24, ..., 50 ja vanemad (10)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Rahvus: Kõik ravil viibijad, Eestlane, Venelane, Muu rahvus, (4)


 17. NR09: Narkomaaniaravil viibijate kõrgeim lõpetatud haridus soo, vanuserühma ja maakonna järgi (2008-2017)

  Muudetud: 7.11.2018

  1. Aasta: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2017 (10)
  2. Maakond: Eesti kokku, Harjumaa, ..Tallinn, Ida-Virumaa, ..., Muu maakond (7)
  3. Vanuserühm: Kõik vanuserühmad, 0-14, 15-19, 20-24, ..., 50 ja vanemad (10)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Haridustase: Kõik ravil viibijad, Algharidus või alla selle, Põhiharidus, Keskharidus, ..., Pole teada (7)


 18. NR10: Narkomaaniaravil viibijate majanduslik aktiivsus soo, vanuserühma ja maakonna järgi (2008-2017)

  Muudetud: 7.11.2018

  1. Aasta: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2017 (10)
  2. Maakond: Eesti kokku, Harjumaa, ..Tallinn, Ida-Virumaa, ..., Muu maakond (7)
  3. Vanuserühm: Kõik vanuserühmad, 0-14, 15-19, 20-24, ..., 50 ja vanemad (10)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Majanduslik aktiivsus: Kõik ravil viibijad, Töötav, Töötu, Õpilane/üliõpilane, ..., Pole teada (8)