1. NR01: Narkomaaniaravil viibijatele osutatav ravi liik soo, vanuserühma ja maakonna järgi

  Muudetud: 7.11.2018

  1. Aasta: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2017 (10)
  2. Maakond: Eesti kokku, Harjumaa, ..Tallinn, Ida-Virumaa, ..., Muu maakond (7)
  3. Vanuserühm: Kõik vanuserühmad, 0-14, 15-19, 20-24, ..., 50 ja vanemad (10)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Ravi liik: Kõik ravi liigid, Asendusravi, Võõrutusravi, Mittemedikamentoosne ravi, Muu ravi (5)


 2. NR02: Narkomaaniaravil viibijate diagnoos soo, vanuserühma ja maakonna järgi

  Muudetud: 7.11.2018

  1. Aasta: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2017 (10)
  2. Maakond: Eesti kokku, Harjumaa, ..Tallinn, Ida-Virumaa, ..., Muu maakond (7)
  3. Vanuserühm: Kõik vanuserühmad, 0-14, 15-19, 20-24, ..., 50 ja vanemad (10)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Psüühika- ja käitumishäire diagnoosi (RHK-10) põhjustaja: F11-F19, F11 Opioidide tarvitamisest, F12 Kannabinoidide tarvitamisest, F13 Rahustite või uinutite tarvitamisest, ..., F19 Mitmete või muude psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest (10)


 3. NR03: Narkomaaniaravil viibijate ravistaatus soo, vanuserühma ja maakonna järgi

  Muudetud: 7.11.2018

  1. Aasta: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2017 (10)
  2. Maakond: Eesti kokku, Harjumaa, ..Tallinn, Ida-Virumaa, ..., Muu maakond (7)
  3. Vanuserühm: Kõik vanuserühmad, 0-14, 15-19, 20-24, ..., 50 ja vanemad (10)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Ravistaatus: Kõik staatused, Esmakordselt narkomaaniaravil, Korduvalt narkomaaniaravil, Ei ole teada, (4)


 4. NR04: Narkomaaniaravil viibijate peamiselt kasutatud narkootikum soo, vanuserühma ja maakonna järgi

  Muudetud: 7.11.2018

  1. Aasta: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2017 (10)
  2. Maakond: Eesti kokku, Harjumaa, ..Tallinn, Ida-Virumaa, ..., Muu maakond (7)
  3. Vanuserühm: Kõik vanuserühmad, 0-14, 15-19, 20-24, ..., 50 ja vanemad (10)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Peamiselt kasutatud narkootikum: Kõik narkootikumid, Heroiin, Metadoon, Fentanüül/3-metüülfentanüül, ..., Kanep (11)


 5. NR05: Narkomaaniaravil viibijate peamiselt kasutatud narkootikumi tarvitamise viis soo, vanuserühma ja maakonna järgi

  Muudetud: 7.11.2018

  1. Aasta: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2017 (10)
  2. Maakond: Eesti kokku, Harjumaa, ..Tallinn, Ida-Virumaa, ..., Muu maakond (7)
  3. Vanuserühm: Kõik vanuserühmad, 0-14, 15-19, 20-24, ..., 50 ja vanemad (10)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Tarvitamise viis: Kõik tarvitamisviisid, Süstimine, Suitsetamine, Suukaudne tarbimine/joogina, ..., Ei ole teada (6)


 6. NR06: Narkomaaniaravil viibijate ühissüstla kasutamise kogemus soo, vanuserühma ja maakonna järgi

  Muudetud: 7.11.2018

  1. Aasta: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2017 (10)
  2. Maakond: Eesti kokku, Harjumaa, ..Tallinn, Ida-Virumaa, ..., Muu maakond (7)
  3. Vanuserühm: Kõik vanuserühmad, 0-14, 15-19, 20-24, ..., 50 ja vanemad (10)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Ühissüstla kasutamise kogemus: Kõik ravil viibijad, Ei ole ühissüstalt kasutanud, On ühissüstalt kasutanud, Ei ole teada, (4)


 7. NR07: Narkomaaniaravil viibijate süstimiskogemus soo, vanuserühma ja maakonna järgi

  Muudetud: 7.11.2018

  1. Aasta: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2017 (10)
  2. Maakond: Eesti kokku, Harjumaa, ..Tallinn, Ida-Virumaa, ..., Muu maakond (7)
  3. Vanuserühm: Kõik vanuserühmad, 0-14, 15-19, 20-24, ..., 50 ja vanemad (10)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Süstimiskogemus: Kõik ravil viibijad, Ei ole kunagi süstinud, On kunagi süstinud, Ei ole teada, (4)


 8. NR08: Narkomaaniaravil viibijate rahvus soo, vanuserühma ja maakonna järgi

  Muudetud: 7.11.2018

  1. Aasta: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2017 (10)
  2. Maakond: Eesti kokku, Harjumaa, ..Tallinn, Ida-Virumaa, ..., Muu maakond (7)
  3. Vanuserühm: Kõik vanuserühmad, 0-14, 15-19, 20-24, ..., 50 ja vanemad (10)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Rahvus: Kõik ravil viibijad, Eestlane, Venelane, Muu rahvus, (4)


 9. NR09: Narkomaaniaravil viibijate kõrgeim lõpetatud haridus soo, vanuserühma ja maakonna järgi

  Muudetud: 7.11.2018

  1. Aasta: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2017 (10)
  2. Maakond: Eesti kokku, Harjumaa, ..Tallinn, Ida-Virumaa, ..., Muu maakond (7)
  3. Vanuserühm: Kõik vanuserühmad, 0-14, 15-19, 20-24, ..., 50 ja vanemad (10)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Haridustase: Kõik ravil viibijad, Algharidus või alla selle, Põhiharidus, Keskharidus, ..., Pole teada (7)


 10. NR10: Narkomaaniaravil viibijate majanduslik aktiivsus soo, vanuserühma ja maakonna järgi

  Muudetud: 7.11.2018

  1. Aasta: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2017 (10)
  2. Maakond: Eesti kokku, Harjumaa, ..Tallinn, Ida-Virumaa, ..., Muu maakond (7)
  3. Vanuserühm: Kõik vanuserühmad, 0-14, 15-19, 20-24, ..., 50 ja vanemad (10)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Majanduslik aktiivsus: Kõik ravil viibijad, Töötav, Töötu, Õpilane/üliõpilane, ..., Pole teada (8)