1. EHAAT11: Nõustumine või mittenõustumine väidetega alkoholitarvitamise kohta soo ja vanusegruppide järgi

  Muudetud: 29.02.2024

  1. Aasta: 2022, (1)
  2. Väide: Seltskonnas alkoholist keeldumist võiks teistele põhjendada, Alkoholiga tervitusjook peol tuleks ära juua, Kõik surevad millalgi, miks mitte nautida elu koos alkoholiga, On olukordi, kus purjus olemine on mõistetav/lubatud, ..., Alkohol kahjustab alaealisel aju arengut (9)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Vanuserühm: Kõik vanuserühmad (15-74), 15-24, 25-34, 35-44, ..., Tööealised (16-64) (8)
  5. Nõustumine või mittenõustumine väitega: Kokku, Ei nõustu üldse, Pigem ei nõustu, Pigem nõustun, ..., Raske öelda (6)


 2. EHAAT12: Nõustumine või mittenõustumine väidetega alkoholitarvitamise kohta soo ja piirkonna järgi

  Muudetud: 29.02.2024

  1. Aasta: 2022, (1)
  2. Väide: Seltskonnas alkoholist keeldumist võiks teistele põhjendada, Alkoholiga tervitusjook peol tuleks ära juua, Kõik surevad millalgi, miks mitte nautida elu koos alkoholiga, On olukordi, kus purjus olemine on mõistetav/lubatud, ..., Alkohol kahjustab alaealisel aju arengut (9)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Piirkond: Kõik vastajad, Põhja-Eesti, Lääne-Eesti, Kesk-Eesti, ..., Lõuna-Eesti (6)
  5. Nõustumine või mittenõustumine väitega: Kokku, Ei nõustu üldse, Pigem ei nõustu, Pigem nõustun, ..., Raske öelda (6)


 3. EHAAT13: Nõustumine või mittenõustumine väidetega alkoholitarvitamise kohta soo ja majandusaktiivsuse järgi

  Muudetud: 29.02.2024

  1. Aasta: 2022, (1)
  2. Väide: Seltskonnas alkoholist keeldumist võiks teistele põhjendada, Alkoholiga tervitusjook peol tuleks ära juua, Kõik surevad millalgi, miks mitte nautida elu koos alkoholiga, On olukordi, kus purjus olemine on mõistetav/lubatud, ..., Alkohol kahjustab alaealisel aju arengut (9)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Majandusaktiivsus: Kõik vastajad, Töötav, Mitteaktiivne, Töötu, (4)
  5. Nõustumine või mittenõustumine väitega: Kokku, Ei nõustu üldse, Pigem ei nõustu, Pigem nõustun, ..., Raske öelda (6)


 4. EHAAT14: Nõustumine või mittenõustumine väidetega alkoholitarvitamise kohta soo ja hariduse järgi

  Muudetud: 29.02.2024

  1. Aasta: 2022, (1)
  2. Väide: Seltskonnas alkoholist keeldumist võiks teistele põhjendada, Alkoholiga tervitusjook peol tuleks ära juua, Kõik surevad millalgi, miks mitte nautida elu koos alkoholiga, On olukordi, kus purjus olemine on mõistetav/lubatud, ..., Alkohol kahjustab alaealisel aju arengut (9)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Haridus: Kõik vastajad, Põhiharidus ja madalam, Keskharidus, Keskeriharidus, Kõrgharidus (5)
  5. Nõustumine või mittenõustumine väitega: Kokku, Ei nõustu üldse, Pigem ei nõustu, Pigem nõustun, ..., Raske öelda (6)


 5. EHAAT15: Nõustumine või mittenõustumine väidetega alkoholitarvitamise kohta soo ja ankeedi täitmiseks valitud keele järgi

  Muudetud: 29.02.2024

  1. Aasta: 2022, (1)
  2. Väide: Seltskonnas alkoholist keeldumist võiks teistele põhjendada, Alkoholiga tervitusjook peol tuleks ära juua, Kõik surevad millalgi, miks mitte nautida elu koos alkoholiga, On olukordi, kus purjus olemine on mõistetav/lubatud, ..., Alkohol kahjustab alaealisel aju arengut (9)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Ankeedi täitmiseks valitud keel: Kõik vastajad, Eesti keel, Vene keel, (3)
  5. Nõustumine või mittenõustumine väitega: Kokku, Ei nõustu üldse, Pigem ei nõustu, Pigem nõustun, ..., Raske öelda (6)


 6. EHAAT16: Nõustumine või mittenõustumine väidetega alkoholitarvitamise kohta soo ja tarvitamise riskitaseme järgi

  Muudetud: 29.02.2024

  1. Aasta: 2022, (1)
  2. Väide: Seltskonnas alkoholist keeldumist võiks teistele põhjendada, Alkoholiga tervitusjook peol tuleks ära juua, Kõik surevad millalgi, miks mitte nautida elu koos alkoholiga, On olukordi, kus purjus olemine on mõistetav/lubatud, ..., Alkohol kahjustab alaealisel aju arengut (9)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Tarvitamise riskitase: Kõik vastajad, Mittetarvitaja, Madala riski piires tarvitaja, Liigtarvitaja, (4)
  5. Nõustumine või mittenõustumine väitega: Kokku, Ei nõustu üldse, Pigem ei nõustu, Pigem nõustun, ..., Raske öelda (6)