1. EPSU1401: Laste arv soo ja sünnipõlvkonna järgi

  Muudetud: 31.01.2024

  1. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  2. Sünnipõlvkond: Kõik sünnipõlvkonnad (1961-2002), 1961-1965, 1966-1970, 1971-1975, ..., 1996-2002 (9)
  3. Bioloogiliste laste arv: Kokku, Mitte ühtegi bioloogilist last, Üks bioloogiline laps, Kaks bioloogilist last, ..., Keskmine mittebioloogiliste laste arv (8)


 2. EPSU1402: Laste arv hariduse, soo ja sünnipõlvkonna järgi

  Muudetud: 31.01.2024

  1. Haridustase: Põhiharidus või madalam, Keskharidus, Kõrgharidus, (3)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Sünnipõlvkond: Kõik sünnipõlvkonnad (1961-2002), 1961-1970, 1971-1980, 1981-1990, 1991-2002 (5)
  4. Bioloogiliste laste arv: Kokku, Mitte ühtegi bioloogilist last, Üks bioloogiline laps, Kaks bioloogilist last, ..., Keskmine mittebioloogiliste laste arv (8)


 3. EPSU1403: Laste arv rahvuse, soo ja sünnipõlvkonna järgi

  Muudetud: 31.01.2024

  1. Rahvus: Eestlased, Muud rahvused, (2)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Sünnipõlvkond: Kõik sünnipõlvkonnad (1961-2002), 1961-1970, 1971-1980, 1981-1990, 1991-2002 (5)
  4. Bioloogiliste laste arv: Kokku, Mitte ühtegi bioloogilist last, Üks bioloogiline laps, Kaks bioloogilist last, ..., Keskmine mittebioloogiliste laste arv (8)


 4. EPSU1404: Laste arv asulatüübi, soo ja sünnipõlvkonna järgi

  Muudetud: 31.01.2024

  1. Asulatüüp: Pealinn, Muud linnalised asulad, Maa-asulad, (3)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Sünnipõlvkond: Kõik sünnipõlvkonnad (1961-2002), 1961-1970, 1971-1980, 1981-1990, 1991-2002 (5)
  4. Bioloogiliste laste arv: Kokku, Mitte ühtegi bioloogilist last, Üks bioloogiline laps, Kaks bioloogilist last, ..., Keskmine mittebioloogiliste laste arv (8)


 5. EPSU1405: Laste arv elukoha piirkonna, soo ja sünnipõlvkonna järgi

  Muudetud: 31.01.2024

  1. Piirkond: Põhja-Eesti, Kesk-Eesti, Kirde-Eesti, Lõuna-Eesti, Lääne-Eesti (5)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Sünnipõlvkond: Kõik sünnipõlvkonnad (1961-2002), 1961-1970, 1971-1980, 1981-1990, 1991-2002 (5)
  4. Bioloogiliste laste arv: Kokku, Mitte ühtegi bioloogilist last, Üks bioloogiline laps, Kaks bioloogilist last, ..., Keskmine mittebioloogiliste laste arv (8)


 6. EPSU1406: Lapsevanemaks saamise ajastus vanuse, soo ja sünnipõlvkonna järgi

  Muudetud: 31.01.2024

  1. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  2. Vastaja vanus: 15, 16, 17, 18, ..., 40 (26)
  3. Sünnipõlvkond: 1961-1965, 1966-1970, 1971-1975, 1976-1980, ..., 1991-2002 (12)


 7. EPSU1407: Lapsevanemaks saamise ajastus vanuse, hariduse ja sünnipõlvkonna järgi

  Muudetud: 31.01.2024

  1. Haridustase: Põhiharidus või madalam, Keskharidus, Kõrgharidus, (3)
  2. Vastaja vanus: 15, 16, 17, 18, ..., 40 (26)
  3. Sünnipõlvkond: 1961-1965, 1966-1970, 1971-1975, 1976-1980, ..., 1991-2002 (12)


 8. EPSU1408: Lapsevanemaks saamise ajastus vanuse, rahvuse ja sünnipõlvkonna järgi

  Muudetud: 31.01.2024

  1. Rahvus: Eestlased, Muud rahvused, (2)
  2. Vastaja vanus: 15, 16, 17, 18, ..., 40 (26)
  3. Sünnipõlvkond: 1961-1965, 1966-1970, 1971-1975, 1976-1980, ..., 1991-2002 (12)


 9. EPSU1409: Lapsevanemaks saamise ajastus vanuse, asulatüübi ja sünnipõlvkonna järgi

  Muudetud: 31.01.2024

  1. Asulatüüp: Pealinn, Muud linnalised asulad, Maa-asulad, (3)
  2. Vastaja vanus: 15, 16, 17, 18, ..., 40 (26)
  3. Sünnipõlvkond: 1961-1965, 1966-1970, 1971-1975, 1976-1980, ..., 1991-2002 (12)


 10. EPSU1410: Lapsevanemaks saamise ajastus vanuse, piirkonna ja sünnipõlvkonna järgi

  Muudetud: 31.01.2024

  1. Piirkond: Põhja-Eesti, Kesk-Eesti, Kirde-Eesti, Lõuna-Eesti, Lääne-Eesti (5)
  2. Vastaja vanus: 15, 16, 17, 18, ..., 40 (26)
  3. Sünnipõlvkond: 1961-1965, 1966-1970, 1971-1975, 1976-1980, ..., 1991-2002 (12)


 11. EPSU1411: Lapsed ühe ja mitme partneriga soo ja sünnipõlvkonna järgi

  Muudetud: 31.01.2024

  1. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  2. Sünnipõlvkond: Kõik sünnipõlvkonnad (1961-2002), 1961-1965, 1966-1970, 1971-1975, ..., 1996-2002 (9)
  3. Partnerite arv, kellega vastajal on lapsed: Kokku, Üks partner, Kaks või rohkem partnerit, Partnerite arv teadmata, Keskmine partnerite arv, kellega vastajal on lapsed (5)


 12. EPSU1412: Lapsed ühe ja mitme partneriga hariduse, soo ja sünnipõlvkonna järgi

  Muudetud: 31.01.2024

  1. Haridustase: Põhiharidus või madalam, Keskharidus, Kõrgharidus, (3)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Sünnipõlvkond: Kõik sünnipõlvkonnad (1961-2002), 1961-1970, 1971-1980, 1981-1990, 1991-2002 (5)
  4. Partnerite arv, kellega vastajal on lapsed: Kokku, Üks partner, Kaks või rohkem partnerit, Partnerite arv teadmata, Keskmine partnerite arv, kellega vastajal on lapsed (5)


 13. EPSU1413: Lapsed ühe ja mitme partneriga rahvuse, soo ja sünnipõlvkonna järgi

  Muudetud: 31.01.2024

  1. Rahvus: Eestlased, Muud rahvused, (2)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Sünnipõlvkond: Kõik sünnipõlvkonnad (1961-2002), 1961-1970, 1971-1980, 1981-1990, 1991-2002 (5)
  4. Partnerite arv, kellega vastajal on lapsed: Kokku, Üks partner, Kaks või rohkem partnerit, Partnerite arv teadmata, Keskmine partnerite arv, kellega vastajal on lapsed (5)


 14. EPSU1414: Lapsed ühe ja mitme partneriga asulatüübi, soo ja sünnipõlvkonna järgi

  Muudetud: 31.01.2024

  1. Asulatüüp: Pealinn, Muud linnalised asulad, Maa-asulad, (3)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Sünnipõlvkond: Kõik sünnipõlvkonnad (1961-2002), 1961-1970, 1971-1980, 1981-1990, 1991-2002 (5)
  4. Partnerite arv, kellega vastajal on lapsed: Kokku, Üks partner, Kaks või rohkem partnerit, Partnerite arv teadmata, Keskmine partnerite arv, kellega vastajal on lapsed (5)


 15. EPSU1415: Lapsed ühe ja mitme partneriga elukoha piirkonna, soo ja sünnipõlvkonna järgi

  Muudetud: 31.01.2024

  1. Piirkond: Põhja-Eesti, Kesk-Eesti, Kirde-Eesti, Lõuna-Eesti, Lääne-Eesti (5)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Sünnipõlvkond: Kõik sünnipõlvkonnad (1961-2002), 1961-1970, 1971-1980, 1981-1990, 1991-2002 (5)
  4. Partnerite arv, kellega vastajal on lapsed: Kokku, Üks partner, Kaks või rohkem partnerit, Partnerite arv teadmata, Keskmine partnerite arv, kellega vastajal on lapsed (5)