1. HH01: Haiglate üldandmed

  Muudetud: 5.07.2022

  1. Aasta: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (17)
  2. Haigla nimi: Põhja-Eesti Regionaalhaigla, SA, Tartu Ülikooli Kliinikum, SA, Tallinna Lastehaigla, SA, Ida-Tallinna Keskhaigla, AS, ..., Jõgeva Haigla, SA (20)
  3. Näitaja: Haigla liik, Õiguslik vorm, Omandivorm, Töötajate arv, (4)


 2. HH02: Haiglate tulud

  Muudetud: 16.11.2022

  1. Aasta: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (17)
  2. Haigla nimi: Põhja-Eesti Regionaalhaigla, SA, Tartu Ülikooli Kliinikum, SA, Tallinna Lastehaigla, SA, Ida-Tallinna Keskhaigla, AS, ..., Jõgeva Haigla, SA (20)
  3. Tulud: Kõik tulud, Tulud riigieelarvest, Laekumised Haigekassalt, Laekumised kohalikult omavalitsuselt, ..., ..laekumised füüsilistelt isikutelt (8)


 3. HH03: Haiglate kulud

  Muudetud: 16.11.2022

  1. Aasta: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (17)
  2. Haigla nimi: Põhja-Eesti Regionaalhaigla, SA, Tartu Ülikooli Kliinikum, SA, Tallinna Lastehaigla, SA, Ida-Tallinna Keskhaigla, AS, ..., Jõgeva Haigla, SA (20)
  3. Kulud: Tegevuskulud kokku, Ostetud meditsiinilised kaubad, materjalid, Ostetud tööd ja teenused, ..ostetud meditsiiniteenused, ..., Muud tegevus-, äri- ja finantskulud ning erakorralised kulud (10)


 4. HH04: Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid haigla järgi

  Muudetud: 28.09.2022

  1. Aasta: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (17)
  2. Haigla nimi: Põhja-Eesti Regionaalhaigla, SA, Tartu Ülikooli Kliinikum, SA, Tallinna Lastehaigla, SA, Ida-Tallinna Keskhaigla, AS, ..., Jõgeva Haigla, SA (20)
  3. Näitaja: Arsti ambulatoorsed kontaktvastuvõtud, Arsti ambulatoorsed kaugvastuvõtud, Õe ja ämmaemanda ambulatoorsed kontaktvastuvõtud, ..ämmaemanda ambulatoorsed kontaktvastuvõtud, ..., Õe ja ämmaemanda koduvisiidid (6)


 5. HH05: Erakorralise meditsiini osakonna (EMO) ja/või vastuvõtuosakonna olemasolu ja erakorraliste patsientide lahkumine haigla järgi

  Muudetud: 12.05.2022

  1. Aasta: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2021 (16)
  2. Haigla nimi: Põhja-Eesti Regionaalhaigla, SA, Tartu Ülikooli Kliinikum, SA, Tallinna Lastehaigla, SA, Ida-Tallinna Keskhaigla, AS, ..., Jõgeva Haigla, SA (19)
  3. Näitaja: Erakorralise meditsiini osakonna olemasolu, Muu erakorralise vastuvõtuosakonna/-toa olemasolu, Erakorralisi patsiente kokku, ..hospitaliseeriti, ..., ..lahkus koju (6)


 6. HH06: Radioloogia uuringud ja protseduurid haigla järgi

  Muudetud: 11.10.2022

  1. Aasta: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2021 (14)
  2. Haigla nimi: Põhja-Eesti Regionaalhaigla, SA, Tartu Ülikooli Kliinikum, SA, Tallinna Lastehaigla, SA, Ida-Tallinna Keskhaigla, AS, ..., Jõgeva Haigla, SA (19)
  3. Uuring/protseduur: Röntgen, Ultraheli (ilma densitomeetriata), Kompuutertomograafia, Magnetresonantstomograafia, Radioisotoop (5)


 7. HH071: Ambulatoorne kirurgia teenuse osutamise viisi ja haigla järgi

  Muudetud: 13.10.2022

  1. Aasta: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (17)
  2. Haigla nimi: Põhja-Eesti Regionaalhaigla, SA, Tartu Ülikooli Kliinikum, SA, Tallinna Lastehaigla, SA, Ida-Tallinna Keskhaigla, AS, ..., Jõgeva Haigla, SA (19)
  3. Näitaja: Opereeritute arv, Protseduuride arv, (2)
  4. Operatsioon või protseduur: Närvisüsteemi operatsioonid, Endokriinsüsteemi operatsioonid, Nägemiselundite operatsioonid, Kõrva-nina-kõrioperatsioonid, ..., Naha operatsioonid (15)


 8. HH073: Statsionaarne kirurgia teenuse osutamise viisi ja haigla järgi

  Muudetud: 13.10.2022

  1. Aasta: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (17)
  2. Haigla nimi: Põhja-Eesti Regionaalhaigla, SA, Tartu Ülikooli Kliinikum, SA, Tallinna Lastehaigla, SA, Ida-Tallinna Keskhaigla, AS, ..., Jõgeva Haigla, SA (19)
  3. Näitaja: Opereeritute arv, Protseduuride arv, (2)
  4. Operatsioon või protseduur: Närvisüsteemi operatsioonid, Endokriinsüsteemi operatsioonid, Silmaoperatsioonid, Kõrva-nina-kõrioperatsioonid, ..., Organite või kudede eemaldamine transplantatsiooniks (16)


 9. HH074: Päevakirurgia teenuse osutamise viisi ja haigla järgi

  Muudetud: 13.10.2022

  1. Aasta: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (17)
  2. Haigla nimi: Põhja-Eesti Regionaalhaigla, SA, Tartu Ülikooli Kliinikum, SA, Tallinna Lastehaigla, SA, Ida-Tallinna Keskhaigla, AS, ..., Jõgeva Haigla, SA (19)
  3. Näitaja: Opereeritute arv, Protseduuride arv, (2)
  4. Operatsioon või protseduur: Närvisüsteemi operatsioonid, Endokriinsüsteemi operatsioonid, Silmaoperatsioonid, Kõrva-nina-kõrioperatsioonid, ..., Organite või kudede eemaldamine transplantatsiooniks (16)


 10. HH08: Haiglate aastakeskmised ravivoodid, voodihõive, voodikäive ja keskmine ravikestus voodiprofiili järgi

  Muudetud: 4.10.2022

  1. Aasta: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2021 (19)
  2. Näitaja: Aasta keskmine voodite arv, Voodihõive, Voodikäive, Keskmine ravikestus, (4)
  3. Ravivoodi liik: Ravivoodid kokku, Terapeutilised ravivoodid, Kirurgilised ravivoodid, Intensiivravi ravivoodid, ..., Aktiivravivoodid kokku (16)
  4. Haigla nimi: Haiglavõrgu arengukava haiglad kokku, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, SA, Tartu Ülikooli Kliinikum, SA, Tallinna Lastehaigla, SA, ..., Jõgeva Haigla, SA (21)


 11. HH09: Kõrgtehnoloogilised seadmed haigla järgi

  Muudetud: 11.10.2022

  1. Aasta: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2021 (16)
  2. Haigla nimi: Põhja-Eesti Regionaalhaigla, SA, Tartu Ülikooli Kliinikum, SA, Tallinna Lastehaigla, SA, Ida-Tallinna Keskhaigla, AS, ..., Jõgeva Haigla, SA (19)
  3. Seadme liik: Kompuutertomograaf, Magnetresonantstomograaf, Gammakaamera, Angiograaf*, ..., Kiiritusraviseade (7)


 12. HH10: Tervishoiutöötajad ja täidetud ametikohad haigla järgi

  Muudetud: 5.07.2022

  1. Aasta: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (17)
  2. Haigla nimi: Põhja-Eesti Regionaalhaigla, SA, Tartu Ülikooli Kliinikum, SA, Tallinna Lastehaigla, SA, Ida-Tallinna Keskhaigla, AS, ..., Jõgeva Haigla, SA (20)
  3. Näitaja: Täidetud ametikohad lepingulise koormuse järgi, Isikute arv, (2)
  4. Ametikoht: Tervishoiutöötajad kokku, Arstid, Hambaravi arstid, Õed ja ämmaemandad, Muud tervisetöötajad (5)


 13. HH11: Tervishoiutöötajate keskmine brutotunni- ja brutokuupalk haigla järgi

  Muudetud: 18.10.2022

  1. Aasta: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2022 (17)
  2. Haigla nimi: Põhja-Eesti Regionaalhaigla, SA, Tartu Ülikooli Kliinikum, SA, Tallinna Lastehaigla, SA, Ida-Tallinna Keskhaigla, AS, ..., Jõgeva Haigla, SA (20)
  3. Brutopalga liik: Keskmine tunnipalk, Keskmine kuupalk, (2)
  4. Ametikoht: Arstid, Õed ja ämmaemandad, Hooldajad, (3)


 14. RV70: Ravivoodite näitajad haiglavõrgu arengukava haiglates voodiprofiili järgi (vana voodiprofiilide klassifikaatori järgi, 2003-2012)

  Muudetud: 16.07.2014

  1. Aasta: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2012 (10)
  2. Ravivoodi profiil: Ravivoodid kokku, ..Täiskasvanute ravivoodid, ..Laste ravivoodid, Terapeutilised ravivoodid, ..., Iseseisva statsionaarse õendusabi voodid (64)
  3. Näitaja: Ravivoodid (31.dets), Aastakeskmised ravivoodid, Hospitaliseeritud, ..hospitaliseeritud täiskasvanud, ..., Keskmine ravikestus (11)


 15. RV701: Ravivoodite näitajad haiglavõrgu arengukava haiglates voodiprofiili järgi (kehtiva voodiprofiilide klassifikaatori järgi)

  Muudetud: 4.10.2022

  1. Aasta: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2021 (19)
  2. Ravivoodi profiil: Ravivoodid kokku, ..Laste erialade ravivoodid, Terapeutilised ravivoodid, ..Sisehaigused, ..., Aktiivravivoodid kokku (50)
  3. Näitaja: Ravivoodid (31.dets), Aastakeskmised ravivoodid, Hospitaliseeritud, ..hospitaliseeritud täiskasvanud, ..., Keskmine ravikestus (11)


 16. RV71: Voodikoormus, voodihõive, voodikäive ja keskmine ravikestus haiglavõrgu arengukava haiglates voodiprofiili järgi (vana voodiprofiilide klassifikaatori järgi, 2003-2012)

  Muudetud: 16.07.2014

  1. Aasta: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2012 (10)
  2. Ravivoodi profiil: Ravivoodid kokku, ..Täiskasvanute ravivoodid, ..Laste ravivoodid, Terapeutilised ravivoodid, ..., Iseseisva statsionaarse õendusabi voodid (64)
  3. Näitaja: Voodikoormus, Voodihõive, Voodikäive, Keskmine ravikestus, (4)


 17. RV711: Voodikoormus, voodihõive, voodikäive ja keskmine ravikestus haiglavõrgu arengukava haiglates voodiprofiili järgi (kehtiva voodiprofiilide klassifikaatori järgi)

  Muudetud: 4.10.2022

  1. Aasta: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2021 (19)
  2. Ravivoodi profiil: Ravivoodid kokku, ..Laste erialade ravivoodid, Terapeutilised ravivoodid, ..Sisehaigused, ..., Aktiivravivoodid kokku (50)
  3. Näitaja: Voodikoormus, Voodihõive, Voodikäive, Keskmine ravikestus, (4)