1. TE75: Tervena elada jäänud aastad soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 26.08.2022

  1. Vanuserühm: 0, 1-4, 5-9, 10-14, ..., 85 ja vanemad (19)
  2. Aasta: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2021 (18)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)


 2. TE751: Tervena elada jäänud aastad soo, vanuse ja rahvuse järgi

  Muudetud: 26.08.2022

  1. Aasta: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2021 (16)
  2. Rahvus: Eestlased, Mitte-eestlased, (2)
  3. Vanus: 0, 65-69, (2)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)


 3. TE752: Tervena elada jäänud aastad soo, vanuse ja asustusüksuse liigi järgi

  Muudetud: 26.08.2022

  1. Aasta: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2021 (16)
  2. Asustusüksuse liik: Linnaline ja väikelinnaline asustuspiirkond, Maaline asustuspiirkond, Linnalised asulad, Maa-asulad, (4)
  3. Vanus: 0, 65-69, (2)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)


 4. TE753: Tervena elada jäänud aastad soo, vanuse ja maakonna järgi

  Muudetud: 26.08.2022

  1. Aasta: 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, ..., 2020/2021 (15)
  2. Maakond: Eesti, Harju maakond, Hiiu maakond, Ida-Viru maakond, ..., Võru maakond (16)
  3. Vanus: 0, 65-69, (2)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)


 5. TE754: Tervena elada jäänud aastad soo, vanuse ja hariduse järgi

  Muudetud: 26.08.2022

  1. Aasta: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 (5)
  2. Haridustase: Põhiharidus või madalam, Keskharidus või kutseharidus keskhariduse baasil, Kõrgharidus või keskeriharidus keskhariduse baasil, (3)
  3. Vanus: 0, 65-69, (2)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)


 6. TE760: Elada jäänud ja tervena elada jäänud aastad soo, vanuserühma ja elukoha järgi, 2011

  Muudetud: 30.07.2013

  1. Elukoht: Eesti, Linnalised asulad, Maa-asulad, Põhja-Eesti, ..., Võru maakond (23)
  2. Vanuserühm: 0, 1-4, 5-9, 10-14, ..., 85 ja vanemad (19)
  3. Näitaja: Elada jäänud aastate arv, Tervena elada jäänud aastate arv, (2)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)


 7. TE761: Elada jäänud ja tervena elada jäänud aastad soo, vanuserühma ja rahvuse järgi, 2011

  Muudetud: 30.07.2013

  1. Rahvus: Rahvused kokku, Eestlased, Mitte-eestlased, (3)
  2. Vanuserühm: 0, 1-4, 5-9, 10-14, ..., 85 ja vanemad (19)
  3. Näitaja: Elada jäänud aastate arv, Tervena elada jäänud aastate arv, (2)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)


 8. TE762: Elada jäänud ja tervena elada jäänud aastad soo, vanuserühma ja haridustaseme järgi, 2011

  Muudetud: 30.07.2013

  1. Haridustase: Haridustase kokku, Põhiharidus või vähem (sh kutsega), Keskharidus (sh kutsega), Kõrgharidus, (4)
  2. Vanuserühm: 0, 1-4, 5-9, 10-14, ..., 85 ja vanemad (19)
  3. Näitaja: Elada jäänud aastate arv, Tervena elada jäänud aastate arv, (2)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)