1. EHAAT51: Alkoholi mittetarvitajate, madala riski piires tarvitajate ja liigtarvitajate osakaal elanikkonnas soo ja vanusegruppide järgi

  Muudetud: 29.02.2024

  1. Aasta: 2022, (1)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Vanuserühm: Kõik vanuserühmad (15-74), 15-24, 25-34, 35-44, ..., Tööealised (16-64) (8)
  4. Tarvitamise riskitase: Kokku, Mittetarvitaja, Madala riski piires tarvitaja, Liigtarvitaja, (4)


 2. EHAAT52: Alkoholi mittetarvitajate, madala riski piires tarvitajate ja liigtarvitajate osakaal soo ja vanusegruppide järgi

  Muudetud: 29.02.2024

  1. Aasta: 2022, (1)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Vanuserühm: Kõik vanuserühmad (15-74), 15-24, 25-34, 35-44, ..., Tööealised (16-64) (8)
  4. Tarvitamise riskitase: Kokku, Mittetarvitaja, Madala riski piires tarvitaja, Liigtarvitaja, (4)


 3. EHAAT53: Alkoholi mittetarvitajate, madala riski piires tarvitajate ja liigtarvitajate osakaal soo ja piirkonna järgi

  Muudetud: 29.02.2024

  1. Aasta: 2022, (1)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Piirkond: Kõik vastajad, Põhja-Eesti, Lääne-Eesti, Kesk-Eesti, ..., Lõuna-Eesti (6)
  4. Tarvitamise riskitase: Kokku, Mittetarvitaja, Madala riski piires tarvitaja, Liigtarvitaja, (4)


 4. EHAAT54: Alkoholi mittetarvitajate, madala riski piires tarvitajate ja liigtarvitajate osakaal soo ja majandusaktiivsuse järgi

  Muudetud: 29.02.2024

  1. Aasta: 2022, (1)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Majandusaktiivsus: Kõik vastajad, Töötav, Mitteaktiivne, Töötu, (4)
  4. Tarvitamise riskitase: Kokku, Mittetarvitaja, Madala riski piires tarvitaja, Liigtarvitaja, (4)


 5. EHAAT55: Alkoholi mittetarvitajate, madala riski piires tarvitajate ja liigtarvitajate osakaal soo ja hariduse järgi

  Muudetud: 29.02.2024

  1. Aasta: 2022, (1)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Haridus: Kõik vastajad, Põhiharidus ja madalam, Keskharidus, Keskeriharidus, Kõrgharidus (5)
  4. Tarvitamise riskitase: Kokku, Mittetarvitaja, Madala riski piires tarvitaja, Liigtarvitaja, (4)


 6. EHAAT56: Alkoholi mittetarvitajate, madala riski piires tarvitajate ja liigtarvitajate osakaal soo ja ankeedi täitmiseks valitud keele järgi

  Muudetud: 29.02.2024

  1. Aasta: 2022, (1)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Ankeedi täitmiseks valitud keel: Kõik vastajad, Eesti keel, Vene keel, (3)
  4. Tarvitamise riskitase: Kokku, Mittetarvitaja, Madala riski piires tarvitaja, Liigtarvitaja, (4)