1. EH10: Esmashaigusjuhud soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 25.10.2017

  1. Aasta: 1998, 1999, 2000, 2001, ..., 2016 (19)
  2. Diagnoos (RHK-10): Esmashaigusjuhud kokku (v.a pahaloomulised kasvajad), Teatavad nakkus- ja parasiithaigused (A00-B99), Healoomulised ja täpsustamata kasvajad (D10-D48), ..Emakaleiomüoom (D25), ..., ..Välispõhjuste muud toime tagajärjed (T33-T35, T66-T75) (128)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0, 1-4, 5-9, ..., 85 ja vanemad (15)


 2. EH11: Esmashaigusjuhud soo, vanuserühma ja maakonna järgi

  Muudetud: 25.10.2017

  1. Aasta: 1998, 1999, 2000, 2001, ..., 2016 (19)
  2. Diagnoos (RHK-10): Esmashaigusjuhud kokku (v.a pahaloomulised kasvajad), Teatavad nakkus- ja parasiithaigused (A00-B99), Healoomulised ja täpsustamata kasvajad (D10-D48), Vere- ja vereloomeelundite haigused ja teatavad immuunmehhanismiga seotud haigusseisundid (D50-D89), ..., Vigastused, mürgistused ja teatavad muud välispõhjuste toime tagajärjed (S00-T98) (20)
  3. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0-14, 15 ja vanemad, (3)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Maakond: Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Eesti Kaitsevägi (19)


 3. EH12: Esmashaigestumus 100 000 elaniku kohta soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 25.10.2017

  1. Aasta: 1998, 1999, 2000, 2001, ..., 2016 (19)
  2. Diagnoos (RHK-10): Esmashaigestumus kokku (v.a pahaloomulised kasvajad), Teatavad nakkus- ja parasiithaigused (A00-B99), Healoomulised ja täpsustamata kasvajad (D10-D48), ..Emakaleiomüoom (D25), ..., ..Välispõhjuste muud toime tagajärjed (T33-T35, T66-T75) (128)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0, 1-4, 5-9, ..., 85 ja vanemad (15)


 4. EH20: Vastsündinute haigestumus

  Muudetud: 9.09.2020

  1. Aasta: 1998, 1999, 2000, 2001, ..., 2019 (22)
  2. Põhjus (RHK-10): Haigeid vastsündinuid kokku, Haigusi kokku, Ülemiste hingamisteede ägedad nakkused (J00-J06), Pneumoonia (J12-J18), ..., Muud vastsündinuhaigused (nimetamata koodid) (37)
  3. Näitaja: Elussündinud kokku, Elussündinud (sünnikaal <999 grammi), ..Surnud (sünnikaal <999 grammi), Elussündinud (sünnikaal >1000 grammi), ..., Haigestumus 1000 elussünni kohta (8)


 5. EH30: Vigastuste esmasjuhtude välispõhjused tegevuse, soo ja vanuserühma järgi (1998-2016)

  Muudetud: 25.10.2017

  1. Aasta: 1998, 1999, 2000, 2001, ..., 2016 (19)
  2. Välispõhjused (RHK-10): Välispõhjused kokku (V01-Y34), Juhuvigastused kokku (V01-X59), ..Sõidukiõnnetus (V01-V99), ..Kukkumine (W00-W19), ..., Ebaselge tahtlus (Y10-Y34) (15)
  3. Tegevuse kood (RHK-10): Tegevused kokku (0-9), Sportlik tegevus (0), Puhke- ja vaba aja tegevus (1), Töötamine tasu eest (2), ..., Muu täpsustatud ja täpsustamata tegevus (8, 9) (7)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0-14, 15 ja vanemad, (3)


 6. EH31: Vigastuste esmasjuhtude välispõhjused soo, vanuserühma ja maakonna järgi (1998-2016)

  Muudetud: 25.10.2017

  1. Aasta: 1998, 1999, 2000, 2001, ..., 2016 (19)
  2. Välispõhjused (RHK-10): Välispõhjused kokku (V01-Y34), Juhuvigastused kokku (V01-X59), ..Sõidukiõnnetus (V01-V99), ..Kukkumine (W00-W19), ..., Ebaselge tahtlus (Y10-Y34) (15)
  3. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0-14, 15 ja vanemad, (3)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Maakond: Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Eesti Kaitsevägi (19)


 7. EH32: Vigastuste esmasjuhtude välispõhjused 100 000 elaniku kohta tegevuse, soo ja vanuserühma järgi (1998-2016)

  Muudetud: 25.10.2017

  1. Aasta: 1998, 1999, 2000, 2001, ..., 2016 (19)
  2. Välispõhjused (RHK-10): Välispõhjused kokku (V01-Y34), Juhuvigastused kokku (V01-X59), ..Sõidukiõnnetus (V01-V99), ..Kukkumine (W00-W19), ..., Ebaselge tahtlus (Y10-Y34) (15)
  3. Tegevuse kood (RHK-10): Tegevused kokku (0-9), Sportlik tegevus (0), Puhke- ja vaba aja tegevus (1), Töötamine tasu eest (2), ..., Muu täpsustatud ja täpsustamata tegevus (8, 9) (7)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0-14, 15 ja vanemad, (3)