1. PH01: Haiglast lahkunud ravi põhjuse, ravitüübi, soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 4.10.2022

  1. Aasta: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2021 (19)
  2. Ravitüüp: Ravitüüp kokku, Aktiivravi, Õendusabi, (3)
  3. Põhjus (RHK-10): Ravi põhjused kokku, Teatavad nakkus- ja parasiithaigused (A00-B99), Kasvajad (C00-D48), Vere- ja vereloomeelundite haigused ja teatavad immuunmehhanismiga seotud haigusseisundid (D50-D89), ..., Terviseseisundit mõjustavad tegurid ja kontaktid terviseteenistusega (Z00-Z99 v.a Z03) (21)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0, 1-4, 5-9, ..., 85 ja vanemad (15)


 2. PH02: Haiglast lahkunud ravi põhjuse, ravitüübi, vanuserühma ja teenuseosutaja maakonna järgi

  Muudetud: 4.10.2022

  1. Aasta: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2021 (19)
  2. Ravitüüp: Ravitüüp kokku, Aktiivravi, Õendusabi, (3)
  3. Põhjus (RHK-10): Ravi põhjused kokku, Teatavad nakkus- ja parasiithaigused (A00-B99), Kasvajad (C00-D48), Vere- ja vereloomeelundite haigused ja teatavad immuunmehhanismiga seotud haigusseisundid (D50-D89), ..., Terviseseisundit mõjustavad tegurid ja kontaktid terviseteenistusega (Z00-Z99 v.a Z03) (21)
  4. Teenuseosutaja maakond: Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Võru maakond (18)
  5. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0, 1-4, 5-9, ..., 85 ja vanemad (15)


 3. PH1: Haiglast väljakirjutatute arv ja keskmine ravikestus ravi põhjuse, ravitüübi, vanuserühma ja teenuseosutaja maakonna järgi

  Muudetud: 4.10.2022

  1. Aasta: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2021 (19)
  2. Ravitüüp: Ravitüüp kokku, Aktiivravi, Õendusabi, (3)
  3. Põhjus (RHK-10): Ravi põhjused kokku, Teatavad nakkus- ja parasiithaigused (A00-B99), ..Soolenakkused (A00-A09), ..Tuberkuloos (A15-A19), ..., Terviseseisundit mõjustavad tegurid ja kontaktid terviseteenistusega (Z00-Z99 v.a Z03) (95)
  4. Teenuseosutaja maakond: Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Võru maakond (18)
  5. Näitaja: Väljakirjutatute arv, Keskmine ravikestus, (2)
  6. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0-14, 15 ja vanemad, (3)


 4. PH2: Haiglast lahkunute arv ja keskmine ravikestus ravi põhjuse, ravitüübi, vanuserühma ja teenuseosutaja maakonna järgi

  Muudetud: 4.10.2022

  1. Aasta: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (17)
  2. Ravitüüp: Ravitüüp kokku, Aktiivravi, Õendusabi, (3)
  3. Põhjus (RHK-10): Ravi põhjused kokku, Teatavad nakkus- ja parasiithaigused (A00-B99), ..Soolenakkused (A00-A09), ..Tuberkuloos (A15-A19), ..., Terviseseisundit mõjustavad tegurid ja kontaktid terviseteenistusega (Z00-Z99 v.a Z03) (95)
  4. Teenuseosutaja maakond: Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Võru maakond (18)
  5. Näitaja: Haiglast lahkunute arv, Keskmine ravikestus, (2)
  6. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0-14, 15 ja vanemad, (3)


 5. PH3: Päevaravilt lahkunute arv ja keskmine ravikestus põhjuse, vanuserühma ja teenuseosutaja maakonna järgi

  Muudetud: 4.10.2022

  1. Aasta: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2021 (19)
  2. Põhjus (RHK-10): Ravi põhjused kokku, Teatavad nakkus- ja parasiithaigused (A00-B99), ..Soolenakkused (A00-A09), ..Tuberkuloos (A15-A19), ..., Terviseseisundit mõjustavad tegurid ja kontaktid terviseteenistusega (Z00-Z99 v.a Z03) (95)
  3. Teenuseosutaja maakond: Eesti, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Võru maakond (18)
  4. Näitaja: Lahkunute arv, Keskmine ravikestus, (2)
  5. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0-14, 15 ja vanemad, (3)


 6. PH4: Päevaravilt lahkunud ravi põhjuse, teenuse osutaja liigi, soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 4.10.2022

  1. Aasta: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2021 (19)
  2. Põhjus (RHK-10): Ravi põhjused kokku, Teatavad nakkus- ja parasiithaigused (A00-B99), Kasvajad (C00-D48), Vere- ja vereloomeelundite haigused ja teatavad immuunmehhanismiga seotud haigusseisundid (D50-D89), ..., Terviseseisundit mõjustavad tegurid ja kontaktid terviseteenistusega (Z00-Z99 v.a Z03) (21)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Teenuseosutaja liik: Teenuseosutajad kokku, ..Haigla, ..Eriarstiabiasutus, (3)
  5. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0, 1-4, 5-9, ..., 85 ja vanemad (15)


 7. PH5: Aktiivravihaiglast lahkunud ravi põhjuse, vanuserühma ja patsiendi elukoha maakonna järgi

  Muudetud: 4.10.2022

  1. Aasta: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. Põhjus (RHK-10): Ravi põhjused kokku, Teatavad nakkus- ja parasiithaigused (A00-B99), Kasvajad (C00-D48), Vere- ja vereloomeelundite haigused ja teatavad immuunmehhanismiga seotud haigusseisundid (D50-D89), ..., Terviseseisundit mõjustavad tegurid ja kontaktid terviseteenistusega (Z00-Z99 v.a Z03) (21)
  3. Patsiendi elukoha maakond: Elukoht kokku, Kokku tervishoiustatistika aruandluse järgi, Harju maakond, ..Tallinn, ..., Elukoht teadmata (21)
  4. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 100 000 elaniku kohta*/**, 0, 1-4, ..., Vanus teadmata (17)