1. TER01: Rahvastiku tervisekaotus, suremuskaotus ja haiguskaotus soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 6.10.2022

  1. Aasta: 2013, 2015, 2017, 2019, 2021 (5)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0, 0-4, 1-4, ..., Vanuserühm teadmata (22)
  4. Näitaja: Tervisekaotus kokku, Suremuskaotus, Haiguskaotus, Tervisekaotus kokku 1000 elaniku kohta, ..., Haiguskaotus 1000 elaniku kohta (6)


 2. TER02: Rahvastiku tervisekaotus, suremuskaotus ja haiguskaotus soo ja maakonna järgi

  Muudetud: 6.10.2022

  1. Aasta: 2013, 2015, 2017, 2019, 2021 (5)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Maakond: Eesti, Harju maakond, Hiiu maakond, Ida-Viru maakond, ..., Maakond teadmata (17)
  4. Näitaja: Tervisekaotus kokku, Suremuskaotus, Haiguskaotus, Tervisekaotus kokku 1000 elaniku kohta, ..., Haiguskaotus 1000 elaniku kohta (6)


 3. TER03: Rahvastiku tervisekaotus soo, vanuserühma, maakonna ja põhjuse järgi

  Muudetud: 18.09.2020

  1. Aasta: 2013, 2015, 2017, 2019, (4)
  2. Maakond: Eesti, Harju maakond, Hiiu maakond, Ida-Viru maakond, ..., Võru maakond (16)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Põhjused (RHK-10): Põhjused kokku, Nakkus- ja parasiithaigused (A00-B99), Kasvajad (C00-D48), Psüühika- ja käitumishäired (F00-F99), ..., Muu (14)
  5. Näitaja: Kaotatud eluaastad, Kaotatud eluaastad 1000 elaniku kohta, (2)
  6. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0, 0-4, 1-4, ..., Vanuserühm teadmata (22)


 4. TER05: Rahvastiku haiguskaotus soo, vanuserühma ja põhjuse järgi

  Muudetud: 18.09.2020

  1. Aasta: 2015, 2017, 2019, (3)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Põhjused (RHK-10): Põhjused kokku, Nakkus- ja parasiithaigused (A00-B99), Kasvajad (C00-D48), Psüühika- ja käitumishäired (F00-F99), ..., Muu (14)
  4. Näitaja: Kaotatud eluaastad haiguste tõttu, Kaotatud eluaastad haiguste tõttu 1000 elaniku kohta, (2)
  5. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0, 1-4, 5-9, ..., Vanuserühm teadmata (21)


 5. TER06: Rahvastiku suremuskaotus soo, vanuserühma ja põhjuse järgi

  Muudetud: 18.09.2020

  1. Aasta: 2015, 2017, 2019, (3)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Põhjused (RHK-10): Põhjused kokku, Nakkus- ja parasiithaigused (A00-B99), Kasvajad (C00-D48), Psüühika- ja käitumishäired (F00-F99), ..., Muu (14)
  4. Näitaja: Kaotatud eluaastad surma tõttu, Kaotatud eluaastad surma tõttu 1000 elaniku kohta, (2)
  5. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 0, 1-4, 5-9, ..., 85 ja vanemad (20)


 6. TERV01: Tervisekaotus ning suremus- ja haiguskaotus haldusüksuse järgi (2006)

  Muudetud: 3.09.2013

  1. Aasta: 2006, (1)
  2. Haldusüksus: EESTI KOKKU, HARJU MAAKOND, ..Aegviidu alev, ..Anija vald, ..., ..Võru vald (242)
  3. Näitaja: Absoluutarv, Kordaja 1000 elaniku kohta, (2)
  4. Tervisekaotus: Tervisekaotus, ..Suremuskaotus, ..Haiguskaotus, (3)


 7. TERV02: Tervisekaotus ning suremus- ja haiguskaotus vanuserühma ja maakonna järgi (2006)

  Muudetud: 19.03.2014

  1. Aasta: 2006, (1)
  2. Maakond: Eesti kokku, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Võru maakond (18)
  3. Vanuserühm: 0-4, 5-9, 10-14, 15-19, ..., 85+ (18)
  4. Tervisekaotus: Tervisekaotus, ..Suremuskaotus, ..Haiguskaotus, Tervisekaotus 1000 elaniku kohta, ..., ..Haiguskaotus 1000 elaniku kohta (6)