1. EHAAT41: Alkoholiga seotud krooniliste haiguste tuntus vastaja soo ja vanusegruppide järgi

  Muudetud: 29.02.2024

  1. Aasta: 2022, (1)
  2. Krooniline haigus: Südamepuudulikkus, Südame rütmihäired, Kõrgvererõhktõbi, Südame pärgarterite ateroskleroos, ..., Alkoholisõltuvus (14)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Vanuserühm: Kõik vanuserühmad (15-74), 15-24, 25-34, 35-44, ..., Tööealised (16-64) (8)
  5. Kroonilise haiguse tuntus: Kokku, Teab, et on seotud alkoholiga, Ei tea, et on seotud alkoholiga, (3)


 2. EHAAT42: Alkoholiga seotud krooniliste haiguste tuntus vastaja soo ja piirkonna järgi

  Muudetud: 29.02.2024

  1. Aasta: 2022, (1)
  2. Krooniline haigus: Südamepuudulikkus, Südame rütmihäired, Kõrgvererõhktõbi, Südame pärgarterite ateroskleroos, ..., Alkoholisõltuvus (14)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Piirkond: Kõik vastajad, Põhja-Eesti, Lääne-Eesti, Kesk-Eesti, ..., Lõuna-Eesti (6)
  5. Kroonilise haiguse tuntus: Kokku, Teab, et on seotud alkoholiga, Ei tea, et on seotud alkoholiga, (3)


 3. EHAAT43: Alkoholiga seotud krooniliste haiguste tuntus vastaja soo ja majandusaktiivsuse järgi

  Muudetud: 29.02.2024

  1. Aasta: 2022, (1)
  2. Krooniline haigus: Südamepuudulikkus, Südame rütmihäired, Kõrgvererõhktõbi, Südame pärgarterite ateroskleroos, ..., Alkoholisõltuvus (14)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Majandusaktiivsus: Kõik vastajad, Töötav, Mitteaktiivne, Töötu, (4)
  5. Kroonilise haiguse tuntus: Kokku, Teab, et on seotud alkoholiga, Ei tea, et on seotud alkoholiga, (3)


 4. EHAAT44: Alkoholiga seotud krooniliste haiguste tuntus vastaja soo ja hariduse järgi

  Muudetud: 29.02.2024

  1. Aasta: 2022, (1)
  2. Krooniline haigus: Südamepuudulikkus, Südame rütmihäired, Kõrgvererõhktõbi, Südame pärgarterite ateroskleroos, ..., Alkoholisõltuvus (14)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Haridus: Kõik vastajad, Põhiharidus ja madalam, Keskharidus, Keskeriharidus, Kõrgharidus (5)
  5. Kroonilise haiguse tuntus: Kokku, Teab, et on seotud alkoholiga, Ei tea, et on seotud alkoholiga, (3)


 5. EHAAT45: Alkoholiga seotud krooniliste haiguste tuntus vastaja soo ja ankeedi täitmiseks valitud keele järgi

  Muudetud: 29.02.2024

  1. Aasta: 2022, (1)
  2. Krooniline haigus: Südamepuudulikkus, Südame rütmihäired, Kõrgvererõhktõbi, Südame pärgarterite ateroskleroos, ..., Alkoholisõltuvus (14)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Ankeedi täitmiseks valitud keel: Kõik vastajad, Eesti keel, Vene keel, (3)
  5. Kroonilise haiguse tuntus: Kokku, Teab, et on seotud alkoholiga, Ei tea, et on seotud alkoholiga, (3)


 6. EHAAT46: Alkoholiga seotud krooniliste haiguste tuntus vastaja soo ja tarvitamise riskitaseme järgi

  Muudetud: 29.02.2024

  1. Aasta: 2022, (1)
  2. Krooniline haigus: Südamepuudulikkus, Südame rütmihäired, Kõrgvererõhktõbi, Südame pärgarterite ateroskleroos, ..., Alkoholisõltuvus (14)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Tarvitamise riskitase: Kõik vastajad, Mittetarvitaja, Madala riski piires tarvitaja, Liigtarvitaja, (4)
  5. Kroonilise haiguse tuntus: Kokku, Teab, et on seotud alkoholiga, Ei tea, et on seotud alkoholiga, (3)