1. TKU01: Hinnang oma käesoleva aja tervisele soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 21.04.2023

  1. Andmete liik: Kaalutud, Kaalumata, (2)
  2. Aasta: 1990, 1992, 1994, 1996, ..., 2022 (17)
  3. Tervise enesehinnang: Hea või väga hea, Keskmine, Halb või väga halb, (3)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku (16-64), 16-24, 25-34, 35-44, ..., 55-64 (6)


 2. TKU02: Hinnang oma käesoleva aja tervisele soo ja hariduse järgi

  Muudetud: 21.04.2023

  1. Andmete liik: Kaalutud, Kaalumata, (2)
  2. Aasta: 1990, 1992, 1994, 1996, ..., 2022 (17)
  3. Tervise enesehinnang: Hea või väga hea, Keskmine, Halb või väga halb, (3)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Haridus: Kõrgharidus, Keskharidus, Keskeriharidus, Põhiharidus või madalam, (4)


 3. TKU03: Hinnang oma käesoleva aja tervisele soo ja rahvuse järgi

  Muudetud: 21.04.2023

  1. Andmete liik: Kaalutud, Kaalumata, (2)
  2. Aasta: 1990, 1992, 1994, 1996, ..., 2022 (17)
  3. Tervise enesehinnang: Hea või väga hea, Keskmine, Halb või väga halb, (3)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Rahvus: Eestlane, Mitte-eestlane, (2)


 4. TKU04: Hinnang oma käesoleva aja tervisele soo ja piirkonna järgi

  Muudetud: 21.04.2023

  1. Andmete liik: Kaalutud, Kaalumata, (2)
  2. Aasta: 2004, 2006, 2008, 2010, ..., 2022 (10)
  3. Tervise enesehinnang: Hea või väga hea, Keskmine, Halb või väga halb, (3)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Piirkond: Eesti keskmine, Kesk-Eesti, Kirde-Eesti, Lõuna-Eesti, ..., Põhja-Eesti (6)


 5. TKU05: Hinnang oma käesoleva aja tervisele soo ja majandusliku aktiivsuse järgi

  Muudetud: 21.04.2023

  1. Andmete liik: Kaalutud, Kaalumata, (2)
  2. Aasta: 1990, 1992, 1994, 1996, ..., 2022 (17)
  3. Tervise enesehinnang: Hea või väga hea, Keskmine, Halb või väga halb, (3)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Majanduslik aktiivsus: Töötav, Mitteaktiivne, Töötu, (3)