Avaldamiskalender 2023 – kronoloogiline

Avaldamiskalender avaldati: 30.09.2022
Uuendati: 21.04.2023

Andmed avaldatakse avaldamistähtaja kuupäeval kell 10.00.

Avaldamis-
aeg
2023. aastal
Teema Tüüp Andmete periood Tabelite koodid Valdkond
Edasi lükatud: 9.01.2023 Surmade esialgsed andmed (kuu) Andmed nov 2022 SD15 Rahvastikunäitajad
Täpsustatud: 24.01.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring: II osa valik näitajaid Andmed 2021/2022 EPSU616–EPSU910 Tervisekäitumine ja tervis
25.01.2023 Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) Andmed dets 2022 TB05 Haigestumus
26.01.2023 Vähi sõeluuringute sihtrühm ja uuringule kutsutavad Andmed 2023 VSR01, VSR11, VSR21 Haigestumus
26.01.2023 Vähi sõeluuringute sihtrühm ja uuringule kutsutavad Pressiteade 2023 TAI pressiteated
27.01.2023 Kahjude vähendamise teenus, sh süstlavahetus (kvartal) Andmed IV kv 2022 KAV01–KAV04 Tervishoiuteenuse kasutamine ja ravi põhjused
02.02.2023 Surmade esialgsed andmed (kuu) Andmed dets 2022 SD15 Rahvastikunäitajad
07.02.2023 Tervist edendavad asutused Andmed 2022 TEA01–TEA03 Tervise- ja heaoluprofiili alusandmed
17.02.2023 Ravikindlustatud Andmed 2022 RA01–RA02 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
17.02.2023 Ravikindlustatud Pressiteade 2022 TAI pressiteated
23.02.2023 Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) Andmed jaan 2023 TB05 Haigestumus
Täpsustatud: 01.03.2023 Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) Andmed 2021/2022 KU11–KU823 Tervisekäitumine ja tervis
02.03.2023 Surmade esialgsed andmed (kuu) Andmed jaan 2023 SD15 Rahvastikunäitajad
21.03.2023 Tööõnnetused maakondade järgi Andmed 2022 TO01 Tervise- ja heaoluprofiili alusandmed
23.03.2023 Tulekahjudes hukkunud ja hoonetulekahjude tekkepõhjused Andmed 2022 TUL02–TUL04 Tervise- ja heaoluprofiili alusandmed
23.03.2023 Uppumised Andmed 2022 UP01, UP03 Tervise- ja heaoluprofiili alusandmed
23.03.2023 Inimkannatanutega liiklusõnnetused KOV-ide järgi Andmed 2022 LO01 Tervise- ja heaoluprofiili alusandmed
24.03.2023 Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) Andmed veeb 2023 TB05 Haigestumus
24.03.2023 Tuberkuloosi haigestumine (esialgsed andmed) – tuberkuloosipäev Pressiteade 2022 TAI pressiteated
24.03.2023 Raseduste katkestamised Pressiteade 2021 TAI pressiteated
Täpsustatud: 03.04.2023 Eesti pere- ja sündimusuuring: III osa valik näitajaid Andmed 2021/2022 EPSU1001–EPSU1325 Tervisekäitumine ja tervis
06.04.2023 Surmade esialgsed andmed (kuu) Andmed veeb 2023 SD15 Rahvastikunäitajad
Täpsustatud: 21.04.2023 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring (TKU) Andmed 2022 TKU01–TKU82 Tervisekäitumine ja tervis
21.04.2023 Eesti ravikindlustatute ravi mujal Euroopas ja eurooplaste ravi Eestis Andmed 2022 RA10–RA14 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
Edasi lükatud: 22.04.2023 Eesti ravikindlustatute ravi mujal Euroopas ja eurooplaste ravi Eestis Pressiteade 2022 TAI pressiteated
25.04.2023 Verekomponentide tootmine ja kasutamine Andmed 2022 VK1–VK42 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
25.04.2023 Veredoonorid ja vereloovutused Pressiteade 2022 TAI pressiteated
26.04.2023 Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) Andmed märts 2023 TB05 Haigestumus
27.04.2023 Kahjude vähendamise teenus, sh süstlavahetus (kvartal) Andmed I kv 2023 KAV01–KAV04 Tervishoiuteenuse kasutamine ja ravi põhjused
28.04.2023 Tervishoiusüsteemi investeeringud põhivarasse Andmed 2021 KK07 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
04.05.2023 Surmade esialgsed andmed (kuu) Andmed märts 2023 SD15 Rahvastikunäitajad
11.05.2023 Haigla erakorralise meditsiini osakonda saabunud ja lahkunud Andmed 2022 KE30–KE34 Tervishoiuteenuse kasutamine ja ravi põhjused
11.05.2023 Kiirabiasutused, brigaadid ja kiirabiautod Andmed 2022 TTO30 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
11.05.2023 Haiglavõrgu arengukava haiglad: Erakorralise meditsiini osakonna töö Andmed 2022 HH05 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
11.05.2023 Erakorralise meditsiini osakonna töö Pressiteade 2022 TAI pressiteated
12.05.2023 Üld- ja haiglaapteegid Andmed 2022 TTO50 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
12.05.2023 Apteekide töötajad Andmed 2022 THT030 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
12.05.2023 Apteekide käive Andmed 2022 TK30–TK31 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
12.05.2023 Ravimite kasutamine Andmed 2022 ATC-01, ATC-A–ATC-V Ravimite kasutamine
12.05.2023 Üldapteegis käideldud retseptid Andmed 2022 RT01 Ravimite kasutamine
23.05.2023 Vähi sõeluuringute käigus avastatud vähijuhud Andmed 2020 VSR07, VSR17, VSR27 Haigestumus
23.05.2023 Vähi sõeluuringute käigus avastatud vähijuhud Pressiteade 2020 TAI pressiteated
24.05.2023 Nakkushaigused ja immuniseerimine Andmed 2022 NH01–NH21 Haigestumus
25.05.2023 Tuberkuloosi haigestumine (täpsustatud andmed) Andmed 2022 TB05–TB61, TB81–TB94 Haigestumus
25.05.2023 Tuberkuloosi ravitulemused (esialgsed andmed) Andmed 2021–2022 TB71 Haigestumus
25.05.2023 Tuberkuloosi MDR ravitulemused (esialgsed andmed) Andmed 2020–2022 TB72 Haigestumus
25.05.2023 Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) Andmed aprill 2023 TB05 Haigestumus
25.05.2023 Tuberkuloosi haigestumine (täpsustatud andmed) Pressiteade 2022 TAI pressiteated
31.05.2023 Sünnid Andmed 2022 SR001, SR01, SR02, SR51, SR54, SR66 Rahvastikunäitajad
31.05.2023 Sünnid Pressiteade 2022 TAI pressiteated
01.06.2023 Kudede ja tüvirakkude hankimine, käitlemine ning siirdamine Andmed 2022 KR10–KR24 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
06.06.2023 Tervishoiutöötajate arv ja täidetud ametikohad Andmed nov 2022 THT001–THT010, THT012, THT013, TTO15 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
06.06.2023 Registreeritud tervishoiutöötajad ja välismaal töötamiseks kutsekvalifikatsiooni tunnustamise tõendi saanud tervishoiutöötajad Andmed 2022 THT022–THT023 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
06.06.2023 Haiglavõrgu arengukava haiglad: üldandmed, tervishoiutöötajad ja täidetud ametikohad Andmed 2022 HH01, HH10 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
06.06.2023 Tervishoiutöötajad Pressiteade nov 2022 TAI pressiteated
07.06.2023 Raseduse katkemised ja katkestamised Andmed 2022 RK01–RK67 Rahvastikunäitajad
07.06.2023 Surmad (täpsustatud andmed) ja lahangud Andmed 2022 SD15–SD90 Rahvastikunäitajad
07.06.2023 Surmade esialgsed andmed (kuu) Andmed aprill 2023 SD15 Rahvastikunäitajad
07.06.2023 Surmad (täpsustatud andmed) Pressiteade 2022 TAI pressiteated
07.06.2023 Raseduse katkemised ja katkestamised Pressiteade 2022 TAI pressiteated
15.06.2023 Psüühika- ja käitumishäired Andmed 2022 PKH1–PKH8 Haigestumus
15.06.2023 Psüühika- ja käitumishäired Pressiteade 2022 TAI pressiteated
19.06.2023 Vigastused Andmed 2022 VIG10–VIG14 Haigestumus
19.06.2023 Vigastused Pressiteade 2022 TAI pressiteated
20.06.2023 Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) Andmed mai 2023 TB05 Haigestumus
29.06.2023 Sünnid Andmed 2022 SR03–SR50, SR52–SR53, SR55–SR65, SR68–SR81 Rahvastikunäitajad
29.06.2023 Oodatav eluiga Andmed 2022 OE12–OE0454 Rahvastikunäitajad
29.06.2023 Tervena elada jäänud aastad Andmed 2022 TE75–TE754 Rahvastikunäitajad
aeg täpsustamisel Eesti pere- ja sündimusuuring: IV osa valik näitajaid Andmed 2021/2022 Tervisekäitumine ja tervis
06.07.2023 Surmade esialgsed andmed (kuu) Andmed mai 2023 SD15 Rahvastikunäitajad
25.07.2023 Kunstlik viljastamine Andmed 2022 KV10–KV11, KV13–KV14 Tervishoiuteenuse kasutamine ja ravi põhjused
25.07.2023 Kliinilised rasedused kunstliku viljastamise tulemusel Andmed 2021 KV12 Tervishoiuteenuse kasutamine ja ravi põhjused
25.07.2023 Kunstlik viljastamine Pressiteade 2022 TAI pressiteated
27.07.2023 Kahjude vähendamise teenus, sh süstlavahetus (kvartal) Andmed II kv 2023 KAV01–KAV04 Tervishoiuteenuse kasutamine ja ravi põhjused
01.08.2023 Imikute rinnapiimaga toitmine Andmed 2022 SR90–SR91 Rahvastikunäitajad
01.08.2023 Imikute rinnapiimaga toitmine Pressiteade 2022 TAI pressiteated
02.08.2023 Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) Andmed juuni 2023 TB05 Haigestumus
03.08.2023 Surmade esialgsed andmed (kuu) Andmed juuni 2023 SD15 Rahvastikunäitajad
24.08.2023 Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) Andmed juuli 2023 TB05 Haigestumus
31.08.2023 Vähi sõeluuringute uuringuga hõlmatus Andmed 2022 VSR02–VSR05, VSR12–VSR15, VSR22–VSR25 Haigestumus
31.08.2023 Vähi sõeluuringute uuringuga hõlmatus Pressiteade 2022 TAI pressiteated
07.09.2023 Esmashaigestumus: valitud diagnoosid Andmed 2016–2022 EH01–EH04 Haigestumus
14.09.2023 Surmade esialgsed andmed (kuu) Andmed juuli 2023 SD15 Rahvastikunäitajad
19.09.2023 Politsei tabatud joobes mootorsõidukijuhid Andmed 2022 PO02 Tervise- ja heaoluprofiili alusandmed
19.09.2023 Registreeritud väärteod (sh avaliku korra ja alkoholiseaduse rikkumised, alaealiste uimastite tarvitamisega seotud väärteod) Andmed 2022 PO03 Tervise- ja heaoluprofiili alusandmed
21.09.2023 Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) Andmed aug 2023 TB05 Haigestumus
21.09.2023 Iseseisvad tervishoiuteenuse osutajad Andmed 2022 TTO10–TTO11, TTO20, TTO60 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
21.09.2023 Hambaraviteenuse osutajad Andmed 2022 TTO40 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
21.09.2023 E-tervisega liidestunud ja andmeid esitanud iseseisvad tervishoiuasutused Andmed 2022 TTO60 Tervise Infosüsteemi (E-tervis) andmeid sisaldav statistika
21.09.2023 Iseseisvad tervishoiuteenuse osutajad, sh hambaraviasutused Pressiteade 2022 TAI pressiteated
28.09.2023 Arsti, õe ja ämmaemanda ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid Andmed 2022 AV10–AV41 Tervishoiuteenuse kasutamine ja ravi põhjused
28.09.2023 Hambaravi vastuvõtud Andmed 2022 AV50 Tervishoiuteenuse kasutamine ja ravi põhjused
28.09.2023 Haiglavõrgu arengukava haiglad: Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid Andmed 2022 HH04 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
28.09.2023 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid, sh hambaravi vastuvõtud Pressiteade 2022 TAI pressiteated
29.09.2023 Avaldamiskalender 2024 Avaldamiskalender Avaldamiskalender
04.10.2023 Päeva- ja haiglaravi põhjused ning ravikestus Andmed 2022 PH01–PH5 Tervishoiuteenuse kasutamine ja ravi põhjused
04.10.2023 Haigla- ja päevaravi voodite kasutamine Andmed 2022 RV20–RV60 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
04.10.2023 Haiglavõrgu arengukava haiglad: Ravivoodid Andmed 2022 HH08, RV701, RV711 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
04.10.2023 Aktiivravihaiglast lahkunud Andmed 2022 PH5 Tervise Infosüsteemi (E-tervis) andmeid sisaldav statistika
04.10.2023 Haigla- ja päevaravi põhjused ning ravivoodid Pressiteade 2022 TAI pressiteated
05.10.2023 Surmade esialgsed andmed (kuu) Andmed aug 2023 SD15 Rahvastikunäitajad
11.10.2023 Diagnostika ja ravimenetlused Andmed 2022 DR1–DR80 Tervishoiuteenuse kasutamine ja ravi põhjused
11.10.2023 Valitud kõrgtehnoloogilised seadmed Andmed 2022 KTS1 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
11.10.2023 Haiglavõrgu arengukava haiglad: Radioloogia uuringud ja protseduurid Andmed 2022 HH06 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
11.10.2023 Haiglavõrgu arengukava haiglad: Valitud kõrgtehnoloogilised seadmed Andmed 2022 HH09 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
17.10.2023 Kirurgilised protseduurid Andmed 2022 KP11–KP51 Tervishoiuteenuse kasutamine ja ravi põhjused
17.10.2023 Haiglavõrgu arengukava haiglad: Ambulatoorne, päeva- ja statsionaarne kirurgia Andmed 2022 HH071–HH074 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
17.10.2023 Operatsioonitoad Andmed 2022 OP01 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
17.10.2023 Kirurgilised protseduurid Andmed 2022 KP15 Tervise Infosüsteemi (E-tervis) andmeid sisaldav statistika
19.10.2023 Tervishoiutöötajate töötasu Andmed 2022 TT04–TT10 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
19.10.2023 Haiglavõrgu arengukava haiglad: Tervishoiutöötajate töötasu Andmed märts 2023 HH11 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
19.10.2023 Tervishoiutöötajate töötasu Pressiteade märts 2023 TAI pressiteated
25.10.2023 Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) Andmed sept 2023 TB05 Haigestumus
27.10.2023 Kahjude vähendamise teenus, sh süstlavahetus (kvartal) Andmed III kv 2023 KAV01–KAV04 Tervishoiuteenuse kasutamine ja ravi põhjused
02.11.2023 Surmade esialgsed andmed (kuu) Andmed sept 2023 SD15 Rahvastikunäitajad
15.11.2023 Narkomaaniaravi Andmed 2022 NR001–NR008 Haigestumus
15.11.2023 Narkomaaniaravi Pressiteade 2022 TAI pressiteated
16.11.2023 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud Andmed 2022 TK101–TK231 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
16.11.2023 Tervishoiuteenuse osutaja põhivara liikumine Andmed 2022 PL10–PL13 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
16.11.2023 Haiglavõrgu arengukava haiglad: Tulud ja kulud Andmed 2022 HH02–HH03 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
16.11.2023 Tervishoiuteenuse osutajate tulud, kulud ja põhivara liikumine Pressiteade 2022 TAI pressiteated
23.11.2023 Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) Andmed okt 2023 TB05 Haigestumus
23.11.2023 Tuberkuloosi ravitulemused (täpsustatud andmed) Andmed 2021–2022 TB71 Haigestumus
23.11.2023 Tuberkuloosi MDR ravitulemused (täpsustatud andmed) Andmed 2020–2022 TB72 Haigestumus
23.11.2023 Ägedasse müokardiinfarkti haigestumus Andmed 2022 AMI01–AMI05 Haigestumus
23.11.2023 Tervishoiukulud Andmed 2022 KK01–KK06 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
23.11.2023 Tervishoiukulud Pressiteade 2022 TAI pressiteated
07.12.2023 Surmade esialgsed andmed (kuu) Andmed okt 2023 SD15 Rahvastikunäitajad
07.12.2023 Pahaloomulised kasvajad Andmed 2021 PK10–PK40 Haigestumus
07.12.2023 Pahaloomulised kasvajad Pressiteade 2021 TAI pressiteated
20.12.2023 Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) Andmed nov 2023 TB05 Haigestumus
IV kvartal 2023 Eesti õpilaste kasvu uuring (COSI) Andmed 2021/2022 COSI01–COSI07 Tervisekäitumine ja tervis
2022. a edasi lükatud. Aeg täpsustamisel Eesti rahvastiku vaimse tervise uuring: valik näitajaid Andmed 2021–2022 Tervisekäitumine ja tervis
2022. a edasi lükatud. Aeg täpsustamisel Ravivoodite kasutamine tervishoiustatistika aruande "Haigla" ja tervise infosüsteemi andmete põhjal (esialgne pealkiri) Analüüs Analüüsid, uuringud ja väljaanded
2022. a edasi lükatud. Aeg täpsustamisel Sissetulekute ja omaosaluse seos tervishoiuteenuste kättesaadavuse ning kasutamisega Eesti terviseuuringu andmete põhjal (esialgne pealkiri) Analüüs 2019 Analüüsid, uuringud ja väljaanded