Avaldamiskalender 2020 – kronoloogiline

Avaldamiskalender avaldati: 1.10.2019
Uuendatud: 25.09.2020

Andmed avaldatakse avaldamistähtaja kuupäeval kell 10.00.

Avaldamis-
kuupäev
2020. aastal
Teema Tüüp Andmete periood Tabelite koodid Valdkond
23. jaan Vähi sõeluuringute sihtrühm ja uuringule kutsutavad Andmed 2020 VSR01, VSR11, VSR21 Haigestumus
23. jaan Vähi sõeluuringute sihtrühm ja uuringule kutsutavad Pressiteade 2020 TAI pressiteated
27. jaan Kahjude vähendamise teenus, sh süstlavahetus (kvartal) Andmed I–IV kv 2018–2019 KAV01–KAV03 Tervishoiuteenuse kasutamine ja ravi põhjused
27. jaan Tervist edendavad asutused Andmed 2019 TEA01–TEA03 Terviseprofiilide alusandmed
29. jaan (kalendrisse lisatud 28.01) Tervisestatistika kasutajauuring 2019 Raport 2019 Analüüsid, uuringud ja väljaanded
18. veeb (kalendrisse lisatud 18.02) Haiglaravi maakondades 2009–2018 Analüüs 2009–2018 Analüüsid, uuringud ja väljaanded
5. märts Ravikindlustatud Andmed 2019 RA01–RA02 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
19. märts Tööõnnetused maakondade järgi Andmed 2019 TO01 Terviseprofiilide alusandmed
19. märts Tulekahjudes hukkunud ja hoonetulekahjude tekkepõhjused Andmed 2019 TUL02–TUL04 Terviseprofiilide alusandmed
19. märts Uppumised maakondade järgi Andmed 2019 UP01 Terviseprofiilide alusandmed
19. märts Inimkannatanutega liiklusõnnetused KOV-ide järgi Andmed 2019 LO01 Terviseprofiilide alusandmed
24. märts Tuberkuloosi haigestumine (esialgsed andmed) - tuberkuloosipäev Pressiteade 2019 TAI pressiteated
14. apr Verekomponentide tootmine ja kasutamine Andmed 2019 VK1–VK42 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
14. apr Veredoonorid ja vereloovutused Pressiteade 2019 TAI pressiteated
23. apr Kahjude vähendamise teenus, sh süstlavahetus (kvartal) Andmed I kv 2020 KAV01–KAV03 Tervishoiuteenuse kasutamine ja ravi põhjused
29. apr Tervishoiusüsteemi investeeringud põhivarasse Andmed 2018 KK07 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
12. mai Üld- ja haiglaapteegid Andmed 2019 TTO50 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
12. mai Apteekide töötajad Andmed 2019 THT030 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
12. mai Apteekide käive Andmed 2019 TK30–TK31 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
12. mai Ravimite kasutamine Andmed 2019 ATC-01, ATC-A–ATC-V Ravimite kasutamine
12. mai Üldapteegis käideldud retseptid Andmed 2019 RT01 Ravimite kasutamine
13. mai Haigla erakorralise meditsiini osakonda saabunud ja lahkunud Andmed 2019 KE30–KE34 Tervishoiuteenuse kasutamine ja ravi põhjused
13. mai Haiglavõrgu arengukava haiglad: Erakorralise meditsiini osakonna töö Andmed 2019 HH05 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
13. mai Erakorralise meditsiini osakond Pressiteade 2019 TAI pressiteated
18. mai Nakkushaigused ja immuniseerimine Andmed 2019 NH01–NH21 Haigestumus
19. mai Tuberkuloosi haigestumine Andmed 2019 TB10–TB61, TB81–TB94 Haigestumus
19. mai Tuberkuloosi ravitulemused (esialgsed andmed) Andmed 2019 TB71 Haigestumus
19. mai Tuberkuloosi MDR ravitulemused (esialgsed andmed) Andmed 2017–2019 TB72 Haigestumus
25. mai Surmad (v.a inimese viimase elukoha andmed ja narkoainetest põhjustatud surmad) Andmed 2019 SD21, SD22, SD501, SD51, SD53, SD60, SD61 Rahvastikunäitajad
25. mai Lahangud Andmed 2019 SD90 Rahvastikunäitajad
25. mai Surmad Pressiteade 2019 TAI pressiteated
26. mai Eesti ravikindlustatute ravi välismaal ja välismaalaste ravi Eestis Andmed 2019 RA10–RA14 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
27. mai Sünnid Andmed 2019 SR01, SR51, SR66 Rahvastikunäitajad
2. juuni Tervishoiutöötajate arv ja täidetud ametikohad Andmed nov 2019 THT001–THT010, THT012, THT013, TTO15 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
2. juuni Registreeritud tervishoiutöötajad ja välismaal töötamiseks kutsekvalifikatsiooni tunnustamise tõendi saanud tervishoiutöötajad Andmed 2019 THT022–THT023 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
2. juuni Haiglavõrgu arengukava haiglad: üldandmed, tervishoiutöötajad ja täidetud ametikohad Andmed 2019 HH01, HH10 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
Edasi lükatud: 3. juuni Tervishoiutöötajad Pressiteade nov 2019 TAI pressiteated
8. juuni Andmebaasi uus versioon Pressiteade TAI pressiteated
11. juuni Raseduse katkemised ja katkestamised Andmed 2019 RK01–RK67 Rahvastikunäitajad
17. juuni Psüühika- ja käitumishäired Andmed 2019 PKH1–PKH8 Haigestumus
17. juuni Psüühika- ja käitumishäired Pressiteade 2019 TAI pressiteated
18. juuni Sünnid Andmed 2019 SR02–SR50, SR52–SR65, SR67–SR81 Rahvastikunäitajad
18. juuni Sünnid Pressiteade 2019 TAI pressiteated
30. juuni (kalendrisse lisatud 29.06) Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) Andmed jaanuar–mai 2020 TB05 Haigestumus
1. juuli Kunstlik viljastamine Andmed 2019 KV10–KV11, KV13–KV14 Tervishoiuteenuse kasutamine ja ravi põhjused
1. juuli Kliinilised rasedused kunstliku viljastamise tulemusel Andmed 2018 KV12 Tervishoiuteenuse kasutamine ja ravi põhjused
1. juuli Kunstlik viljastamine Pressiteade 2019 TAI pressiteated
2. juuli Vähki haigestumise riski hindamine vanuse, soo ja aasta järgi Analüüs Analüüsid, uuringud ja väljaanded
30. juuli Kahjude vähendamise teenus, sh süstlavahetus (kvartal) Andmed II kv 2020 KAV01–KAV03 Tervishoiuteenuse kasutamine ja ravi põhjused
30. juuli (kalendrisse lisatud 29.06) Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) Andmed juuni 2020 TB05 Haigestumus
Edasi lükatud: 31. juuli Surmad (inimese viimase elukoha andmed ja narkoainetest põhjustatud surmad) Andmed 2019 SD23, SD29, SD31, SD40, SD41, SD50, SD52 Rahvastikunäitajad
31. juuli (kalendrisse lisatud 30.07) Surmade esialgsed andmed (kuu) Andmed jaanuar–juuni 2020 SD15 Rahvastikunäitajad
3. aug Imikute rinnapiimaga toitmine Andmed 2019 SR90–SR91 Rahvastikunäitajad
3. aug Imikute rinnapiimaga toitmine Pressiteade 2019 TAI pressiteated
27. aug Vähi sõeluuringute uuringuga hõlmatus Andmed 2019 VSR02–VSR05, VSR12–VSR15, VSR22–VSR25 Haigestumus
27. aug Vähi sõeluuringute uuringuga hõlmatus Pressiteade 2019 TAI pressiteated
27. aug (kalendrisse lisatud 29.06) Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) Andmed juuli 2020 TB05 Haigestumus
28. aug Oodatav eluiga Andmed 2019 OE12–OE0454 Rahvastikunäitajad
28. aug Tervena elada jäänud aastad Andmed 2019 TE75–TE754 Rahvastikunäitajad
9. sept Vastsündinute haigestumus Andmed 2019 EH20 Haigestumus
Edasi lükatud: 11. sept Vigastused Andmed 2019 VIG10–VIG14 Haigestumus
Edasi lükatud: 18. sept Tervisekaotus Andmed 2019 TER01–TER06 Rahvastikunäitajad
Edasi lükatud: 18. sept Tervisekaotus Pressiteade 2019 TAI pressiteated
22. sept Politsei tabatud joobes mootorsõidukijuhid Andmed 2019 PO02 Terviseprofiilide alusandmed
22. sept (kalendrisse lisatud 29.06) Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) Andmed aug 2020 TB05 Haigestumus
24. sept Iseseisvad tervishoiuteenuse osutajad Andmed 2019 TTO10–TTO11, TTO60 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
24. sept Hambaraviteenuse osutajad Andmed 2019 TTO40 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
24. sept E-tervisega liidestunud ja andmeid esitanud iseseisvad tervishoiuasutused Andmed 2019 TTO60 Tervise Infosüsteemi (E-tervis) andmeid sisaldav statistika
24. sept Iseseisvad terviseteenuse osutajad, sh hambaraviasutused Pressiteade 2019 TAI pressiteated
29. sept (kalendrisse lisatud 30.07) Surmade esialgsed andmed (kuu) Andmed juuli–august 2020 SD15 Rahvastikunäitajad
30. sept Arsti ja õe ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid Andmed 2019 AV10–AV41 Tervishoiuteenuse kasutamine ja ravi põhjused
30. sept Haiglavõrgu arengukava haiglad: Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid Andmed 2019 HH04 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
30. sept Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid Pressiteade 2019 TAI pressiteated
1. okt Päeva- ja haiglaravi põhjused ning ravikestus Andmed 2019 PH01–PH5 Tervishoiuteenuse kasutamine ja ravi põhjused
1. okt Haigla- ja päevaravi voodite kasutamine Andmed 2019 RV20–RV60, TTO20 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
1. okt Haiglavõrgu arengukava haiglad: Ravivoodid Andmed 2019 HH08, RV701, RV711 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
1. okt Aktiivravihaiglast lahkunud Andmed 2019 PH5 Tervise Infosüsteemi (E-tervis) andmeid sisaldav statistika
1. okt Haiglaravi voodite kasutamine Andmed 2019 RV301–RV31 Tervise Infosüsteemi (E-tervis) andmeid sisaldav statistika
1. okt Haigla- ja päevaravi põhjused ning ravivoodid Pressiteade 2019 TAI pressiteated
1. okt Avaldamiskalender 2021 Avaldamiskalender Avaldamiskalender
Edasi lükatud: 5. okt Rinna- ja emakakaelavähi sõeluuringul avastatud vähijuhud Andmed 2017 VSR07, VSR17 Haigestumus
Edasi lükatud: 7. okt Hambaravi külastused Andmed 2019 AV10, AV13, AV50 Tervishoiuteenuse kasutamine ja ravi põhjused
8. okt Kirurgilised protseduurid Andmed 2019 KP11–KP51 Tervishoiuteenuse kasutamine ja ravi põhjused
8. okt Haiglavõrgu arengukava haiglad: Ambulatoorne, päeva- ja statsionaarne kirurgia Andmed 2019 HH071–HH074 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
8. okt Operatsioonitoad Andmed 2019 OP01 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
8. okt Kirurgilised protseduurid Andmed 2019 KP15 Tervise Infosüsteemi (E-tervis) andmeid sisaldav statistika
IV kvartal, aeg täpsustamisel Euroopa laste rasvumise seire (COSI uuring) Andmed 2019 COSI01–COSI05 Tervisekäitumine ja tervis
16. okt Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD) Andmed 2019 ESPAD10–ESPAD63 Tervisekäitumine ja tervis
20. okt (kalendrisse lisatud 29.06) Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) Andmed sept 2020 TB05 Haigestumus
21. okt Diagnostika ja ravimenetlused Andmed 2019 DR1–DR80 Tervishoiuteenuse kasutamine ja ravi põhjused
21. okt Kõrgtehnoloogilised seadmed Andmed 2019 KTS1 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
21. okt Haiglavõrgu arengukava haiglad: Radioloogia uuringud ja protseduurid Andmed 2019 HH06 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
21. okt Haiglavõrgu arengukava haiglad: Kõrgtehnoloogilised seadmed Andmed 2019 HH09 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
22. okt Tervishoiutöötajate töötasu Andmed märts 2020 TT05–TT10 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
22. okt Haiglavõrgu arengukava haiglad: Tervishoiutöötajate töötasu Andmed märts 2020 HH11 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
22. okt Tervishoiutöötajate töötasu Pressiteade märts 2020 TAI pressiteated
23. okt Kahjude vähendamise teenus, sh süstlavahetus (kvartal) Andmed III kv 2020 KAV01–KAV03 Tervishoiuteenuse kasutamine ja ravi põhjused
26. okt (kalendrisse lisatud 30.07) Surmade esialgsed andmed (kuu) Andmed sept 2020 SD15 Rahvastikunäitajad
30. okt Tervishoiukulud Andmed 2019 KK01–KK06 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
30. okt Tervishoiukulud Pressiteade 2019 TAI pressiteated
19. nov (kalendrisse lisatud 29.06) Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) Andmed okt 2020 TB05 Haigestumus
19. nov Tuberkuloosi ravitulemused (täpsustatud andmed) Andmed 2019 TB71 Haigestumus
19. nov Tuberkuloosi MDR ravitulemused (täpsustatud andmed) Andmed 2017–2019 TB72 Haigestumus
19. nov Tervishoiuteenuse osutaja põhivara liikumine Andmed 2019 PL10–PL13 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
19. nov Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud Andmed 2019 TK101–TK231 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
19. nov Haiglavõrgu arengukava haiglad: Tulud ja kulud Andmed 2019 HH02–HH03 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
19. nov Tervishoiuteenuse osutajate tulud, kulud ja põhivara liikumine Pressiteade 2019 TAI pressiteated
23. nov (kalendrisse lisatud 30.07) Surmade esialgsed andmed (kuu) Andmed okt 2020 SD15 Rahvastikunäitajad
26. nov Ägedasse müokardiinfarkti haigestumus Andmed 2019 AMI01–AMI05 Haigestumus
9. dets Pahaloomulised kasvajad Andmed 2018 PK10–PK40 Haigestumus
9. dets Pahaloomulised kasvajad Pressiteade 2018 TAI pressiteated
17. dets (kalendrisse lisatud 29.06) Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) Andmed nov 2020 TB05 Haigestumus
Edasi lükatud: 18. dets Jämesoolevähi sõeluuringul avastatud vähijuhud Andmed 2017 VSR27 Haigestumus
28. dets (kalendrisse lisatud 30.07) Surmade esialgsed andmed (kuu) Andmed nov 2020 SD15 Rahvastikunäitajad