Avaldamiskalender 2024 – kronoloogiline

Avaldamiskalender avaldati: 29.09.2023
Uuendati: 29.05.2024

Andmed avaldatakse avaldamistähtaja kuupäeval kell 07.00.

Avaldamis-
aeg
2024. aastal
Teema Tüüp Andmete periood Tabelite koodid Valdkond
4.jaan Eesti õpilaste kasvu uuring (COSI) Andmed 2021/2022 COSI01–COSI07 Tervisekäitumine ja tervis
Edasi lükatud: 11. jaan Surmade esialgsed andmed (kuu) Andmed nov 2023 SD15 Rahvastikunäitajad
25. jaan Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) Andmed dets 2023 TB05 Haigestumus
25. jaan Vähi sõeluuringute sihtrühm ja uuringule kutsutavad Andmed 2024 VSR01, VSR11, VSR21 Haigestumus
26. jaan Kahjude vähendamise teenus, sh süstlavahetus (kvartal) Andmed IV kv 2023 KAV01–KAV04 Tervishoiuteenuse kasutamine ja ravi põhjused
31. jaan Eesti pere- ja sündimusuuring: IV osa valik näitajaid Andmed 2021/2022 EPSU1401–EPSU1715 Tervisekäitumine ja tervis
1. veebr Surmade esialgsed andmed (kuu) Andmed dets 2023 SD15 Rahvastikunäitajad
7. veebr Tervist edendavad asutused Andmed 2023 TEA01–TEA03 Tervise- ja heaoluprofiili alusandmed
15. veebr Ravikindlustatud Andmed 2023 RA01–RA02 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
22. veebr Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) Andmed jaan 2024 TB05 Haigestumus
29. veebr Eesti rahvastiku soola tarbimise uuring Andmed 2021/2022 SOOL01-SOOL53 Tervisekäitumine ja tervis
29. veebr Elanikkonna hoiakud ja arvamused alkoholitarvitamisest (EHAAT) Andmed 2022 EHAAT01-EHAAT56 Tervisekäitumine ja tervis
5. märts Surmade esialgsed andmed (kuu) Andmed jaan 2024 SD15 Rahvastikunäitajad
21. märts Tööõnnetused maakondade järgi Andmed 2023 TO01 Tervise- ja heaoluprofiili alusandmed
26. märts Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) Andmed veeb 2024 TB05 Haigestumus
26. märts Tulekahjudes hukkunud ja hoonetulekahjude tekkepõhjused Andmed 2023 TUL02–TUL04 Tervise- ja heaoluprofiili alusandmed
26. märts Uppumised Andmed 2023 UP01, UP03 Tervise- ja heaoluprofiili alusandmed
26. märts Inimkannatanutega liiklusõnnetused KOV-ide järgi Andmed 2023 LO01 Tervise- ja heaoluprofiili alusandmed
I kvartal Uuring Eesti täiskasvanud elanikkonna seksuaalkäitumine Andmed 2017 Tervisekäitumine ja tervis
I kvartal Uuring Eesti noorte seksuaaltervis: teadmised, hoiakud ja käitumine Andmed 2021 Tervisekäitumine ja tervis
I kvartal Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasi kasutajauuring Analüüs Analüüsid, uuringud ja väljaanded
4. apr Surmade esialgsed andmed (kuu) Andmed veeb 2024 SD15 Rahvastikunäitajad
23. apr Eesti ravikindlustatute ravi mujal Euroopas ja eurooplaste ravi Eestis Andmed 2023 RA10–RA14 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
24. apr Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) Andmed märts 2024 TB05 Haigestumus
25. apr Vähi sõeluuringute uuringuga hõlmatus Andmed 2023 VSR02–VSR05, VSR12–VSR15, VSR22–VSR25 Haigestumus
26. apr Kahjude vähendamise teenus, sh süstlavahetus (kvartal) Andmed I kv 2024 KAV01–KAV04 Tervishoiuteenuse kasutamine ja ravi põhjused
29. apr Tervishoiusüsteemi investeeringud põhivarasse Andmed 2022 KK07 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
6. mai Surmade esialgsed andmed (kuu) Andmed märts 2024 SD15 Rahvastikunäitajad
9. mai Haigla erakorralise meditsiini osakonda saabunud ja lahkunud Andmed 2023 KE30–KE34 Tervishoiuteenuse kasutamine ja ravi põhjused
9. mai Kiirabiasutused, brigaadid ja kiirabiautod Andmed 2023 TTO30 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
9. mai Haiglavõrgu arengukava haiglad: Erakorralise meditsiini osakonna töö Andmed 2023 HH05 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
14. mai Üld- ja haiglaapteegid Andmed 2023 TTO50 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
14. mai Apteekide töötajad Andmed 2023 THT030 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
14. mai Apteekide käive Andmed 2023 TK30–TK31 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
14. mai Ravimite kasutamine Andmed 2023 ATC-01, ATC-A–ATC-V Ravimite kasutamine
14. mai Üldapteegis käideldud retseptid Andmed 2023 RT01 Ravimite kasutamine
16. mai Nakkushaigused ja immuniseerimine Andmed 2023 NH01–NH21 Haigestumus
21. mai Vähi sõeluuringute käigus avastatud vähijuhud Andmed 2021 VSR07, VSR17, VSR27 Haigestumus
23. mai Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) Andmed aprill 2024 TB05 Haigestumus
28. mai Sünnid Andmed 2023 SR001, SR01, SR02, SR51, SR54, SR66 Rahvastikunäitajad
28. mai Tuberkuloosi haigestumine (täpsustatud andmed) Andmed 2023 TB05–TB61, TB81–TB94 Haigestumus
28. mai Tuberkuloosi ravitulemused (esialgsed andmed) Andmed 2022–2023 TB71 Haigestumus
28. mai Tuberkuloosi MDR ravitulemused (esialgsed andmed) Andmed 2020–2023 TB72 Haigestumus
30. mai Tervishoiutöötajate arv ja täidetud ametikohad Andmed nov 2023 THT001–THT010, THT012–THT014, TTO15 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
30. mai Registreeritud tervishoiutöötajad ja välismaal töötamiseks kutsekvalifikatsiooni tunnustamise tõendi saanud tervishoiutöötajad Andmed 2023 THT022–THT023 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
30. mai Haiglavõrgu arengukava haiglad: üldandmed, tervishoiutöötajad ja täidetud ametikohad Andmed 2023 HH01, HH10 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
4. juuni Raseduse katkemised ja katkestamised Andmed 2023 RK01–RK67 Rahvastikunäitajad
4. juuni Surmad (täpsustatud andmed) ja lahangud Andmed 2023 SD15–SD90 Rahvastikunäitajad
5. juuni Surmade esialgsed andmed (kuu) Andmed aprill 2024 SD15 Rahvastikunäitajad
5. juuni Oodatav eluiga Andmed 2023 OE12–OE0454 Rahvastikunäitajad
5. juuni Tervena elada jäänud aastad Andmed 2023 TE75–TE754 Rahvastikunäitajad
14. juuni Verekomponentide tootmine ja kasutamine Andmed 2023 VK1–VK42 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
17. juuni Psüühika- ja käitumishäired Andmed 2023 PKH1–PKH8 Haigestumus
18. juuni Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) Andmed mai 2024 TB05 Haigestumus
19. juuni Tervisekaotus Andmed 2023 TER01–TER06 Rahvastikunäitajad
19. juuni Vigastused Andmed 2023 VIG10–VIG14 Haigestumus
27. juuni Sünnid Andmed 2023 SR03–SR50, SR52–SR53, SR55–SR65, SR68–SR81 Rahvastikunäitajad
4. juuli Surmade esialgsed andmed (kuu) Andmed mai 2024 SD15 Rahvastikunäitajad
25. juuli Kunstlik viljastamine Andmed 2023 KV10–KV11, KV13–KV14 Tervishoiuteenuse kasutamine ja ravi põhjused
25. juuli Kliinilised rasedused kunstliku viljastamise tulemusel Andmed 2022 KV12 Tervishoiuteenuse kasutamine ja ravi põhjused
26. juuli Kahjude vähendamise teenus, sh süstlavahetus (kvartal) Andmed II kv 2024 KAV01–KAV04 Tervishoiuteenuse kasutamine ja ravi põhjused
1. aug Imikute rinnapiimaga toitmine Andmed 2023 SR90–SR91 Rahvastikunäitajad
2. aug Surmade esialgsed andmed (kuu) Andmed juuni 2024 SD15 Rahvastikunäitajad
2. aug Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) Andmed juuni 2024 TB05 Haigestumus
13. aug Tüvirakkude ja kudede hankimine ning käitlemine Andmed 2023 KR10–KR24 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
22. aug Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) Andmed juuli 2024 TB05 Haigestumus
12. sept Surmade esialgsed andmed (kuu) Andmed juuli 2024 SD15 Rahvastikunäitajad
18. sept Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) Andmed aug 2024 TB05 Haigestumus
19. sept Politsei tabatud joobes mootorsõidukijuhid Andmed 2023 PO02 Tervise- ja heaoluprofiili alusandmed
19. sept Registreeritud väärteod (sh avaliku korra ja alkoholiseaduse rikkumised, alaealiste uimastite tarvitamisega seotud väärteod) Andmed 2023 PO03 Tervise- ja heaoluprofiili alusandmed
23. sept Iseseisvad tervishoiuteenuse osutajad Andmed 2023 TTO10–TTO11, TTO20, TTO60 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
23. sept Hambaraviteenuse osutajad Andmed 2023 TTO40 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
23. sept E-tervisega liidestunud ja andmeid esitanud iseseisvad tervishoiuasutused Andmed 2023 TTO60 Tervise Infosüsteemi (E-tervis) andmeid sisaldav statistika
26. sept Arsti ja õe ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid Andmed 2023 AV10–AV41 Tervishoiuteenuse kasutamine ja ravi põhjused
26. sept Hambaravi külastused Andmed 2023 AV50 Tervishoiuteenuse kasutamine ja ravi põhjused
26. sept Haiglavõrgu arengukava haiglad: Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid Andmed 2023 HH04 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
30. sept Avaldamiskalender 2025 Avaldamiskalender Avaldamiskalender
III kvartal Hambaravi andmed Tervise infosüsteemis Analüüs Analüüsid, uuringud ja väljaanded
2. okt Päeva- ja haiglaravi põhjused ning ravikestus Andmed 2023 PH01–PH5 Tervishoiuteenuse kasutamine ja ravi põhjused
2. okt Haigla- ja päevaravi voodite kasutamine Andmed 2023 RV20–RV60 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
2. okt Haiglavõrgu arengukava haiglad: Ravivoodid Andmed 2023 HH08, RV701, RV711 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
2. okt Aktiivravihaiglast lahkunud Andmed 2023 PH5 Tervise Infosüsteemi (E-tervis) andmeid sisaldav statistika
3. okt Surmade esialgsed andmed (kuu) Andmed aug 2024 SD15 Rahvastikunäitajad
8. okt Diagnostika ja ravimenetlused Andmed 2023 DR1–DR80 Tervishoiuteenuse kasutamine ja ravi põhjused
8. okt Valitud kõrgtehnoloogilised seadmed Andmed 2023 KTS1 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
8. okt Haiglavõrgu arengukava haiglad: Radioloogia uuringud ja protseduurid Andmed 2023 HH06 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
8. okt Haiglavõrgu arengukava haiglad: Valitud kõrgtehnoloogilised seadmed Andmed 2023 HH09 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
10. okt Tervishoiutöötajate töötasu Andmed märts 2024 TT04–TT10 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
10. okt Haiglavõrgu arengukava haiglad: Tervishoiutöötajate töötasu Andmed märts 2024 HH11 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
16. okt Kirurgilised protseduurid Andmed 2023 KP11–KP51 Tervishoiuteenuse kasutamine ja ravi põhjused
16. okt Haiglavõrgu arengukava haiglad: Ambulatoorne, päeva- ja statsionaarne kirurgia Andmed 2023 HH071–HH074 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
16. okt Operatsioonitoad Andmed 2023 OP01 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
16. okt Kirurgilised protseduurid Andmed 2023 KP15 Tervise Infosüsteemi (E-tervis) andmeid sisaldav statistika
23. okt Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) Andmed sept 2024 TB05 Haigestumus
24. okt Kahjude vähendamise teenus, sh süstlavahetus (kvartal) Andmed III kv 2024 KAV01–KAV04 Tervishoiuteenuse kasutamine ja ravi põhjused
30. okt Narkomaaniaravi Andmed 2023 NR001–NR008 Haigestumus
4. nov Surmade esialgsed andmed (kuu) Andmed sept 2024 SD15 Rahvastikunäitajad
14. nov Esmashaigestumus: diabeet Andmed 2023 EH01–EH04 Haigestumus
18. nov Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud Andmed 2023 TK101–TK231 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
18. nov Tervishoiuteenuse osutaja põhivara liikumine Andmed 2023 PL10–PL13 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
18. nov Haiglavõrgu arengukava haiglad: Tulud ja kulud Andmed 2023 HH02–HH03 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
20. nov Pahaloomulised kasvajad Andmed 2022 PK10–PK40 Haigestumus
21. nov Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) Andmed okt 2024 TB05 Haigestumus
21. nov Tuberkuloosi ravitulemused (täpsustatud andmed) Andmed 2021–2023 TB71 Haigestumus
21. nov Tuberkuloosi MDR ravitulemused (täpsustatud andmed) Andmed 2020–2023 TB72 Haigestumus
25. nov Tervishoiukulud Andmed 2023 KK01–KK06 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
27. nov Ägedasse müokardiinfarkti haigestumus Andmed 2023 AMI01–AMI05 Haigestumus
4. dets Surmade esialgsed andmed (kuu) Andmed okt 2024 SD15 Rahvastikunäitajad
17. dets Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) Andmed nov 2024 TB05 Haigestumus
IV kvartal Tervishoiutöötajate töötasu Analüüs Analüüsid, uuringud ja väljaanded
IV kvartal Tervisekaotus Analüüs Analüüsid, uuringud ja väljaanded