1. KP15: Statsionaarne ja päevakirurgia teenuse osutamise viisi ja patsiendi elukoha maakonna järgi

  Muudetud: 13.10.2022

  1. Aasta: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 (5)
  2. Protseduur: Diski operatsioon, Perifeerse närvisüsteemi operatsioon, Kilpnäärme operatsioon, Glaukoomi operatsioon, ..., Varikektoomia (25)
  3. Patsiendi elukoha maakond: Elukoht kokku, Harju maakond, ..Tallinn, Hiiu maakond, ..., Elukoht teadmata (20)
  4. Teenuse osutamise viis: 100 000 elaniku kohta*/**, Teenuse osutamise viis kokku, Haiglaravi, Päevaravi, (4)


 2. PH5: Aktiivravihaiglast lahkunud ravi põhjuse, vanuserühma ja patsiendi elukoha maakonna järgi

  Muudetud: 4.10.2023

  1. Aasta: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. Põhjus (RHK-10): Ravi põhjused kokku, Teatavad nakkus- ja parasiithaigused (A00-B99), Kasvajad (C00-D48), Vere- ja vereloomeelundite haigused ja teatavad immuunmehhanismiga seotud haigusseisundid (D50-D89), ..., Terviseseisundit mõjustavad tegurid ja kontaktid terviseteenistusega (Z00-Z99 v.a Z03) (21)
  3. Patsiendi elukoha maakond: Elukoht kokku, Kokku tervishoiustatistika aruandluse järgi, Harju maakond, ..Tallinn, ..., Elukoht teadmata (21)
  4. Vanuserühm: Vanuserühmad kokku, 100 000 elaniku kohta*/**, 0, 1-4, ..., Vanus teadmata (17)


 3. RV301: Haiglaravivoodid, hospitaliseeritud, haiglast lahkunud, voodipäevad ja kordaja 100 000 elaniku kohta voodiprofiili järgi (kehtiva voodiprofiilide klassifikaatori järgi)

  Muudetud: 4.10.2023

  1. Aasta: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2022 (20)
  2. Ravivoodi profiil: Ravivoodid kokku, ..Laste erialade ravivoodid, Terapeutilised ravivoodid, ..Sisehaigused, ..., Iseseisva statsionaarse õendusabi voodid (49)
  3. Näitaja: Ravivoodid (31.dets), Aastakeskmised ravivoodid, Ravivoodid 100 000 kohta (31.dets), Hospitaliseeritud, ..., Keskmine ravikestus (25)


 4. RV31: Aktiiv- ja pikaravivoodid, hospitaliseeritud, haiglast lahkunud, voodipäevad ja kordaja 100 000 elaniku kohta

  Muudetud: 4.10.2023

  1. Aasta: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2022 (20)
  2. Ravivoodi profiil: Ravivoodid kokku, Aktiivravivoodid, Pikaravivoodid, (3)
  3. Näitaja: Ravivoodid (31.dets), Aastakeskmised ravivoodid, Ravivoodid 100 000 kohta (31.dets), Hospitaliseeritud, ..., Keskmine ravikestus (25)


 5. TTO60: E-tervisega liidestunud ja andmeid esitanud iseseisvad tervishoiuasutused õigusliku vormi, teenuseosutaja ja omaniku liigi järgi

  Muudetud: 21.09.2023

  1. Aasta: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. Omaniku liik: Avalik ja erasektor kokku, Avalik sektor, Erasektor, (3)
  3. Tervishoiuteenuse osutaja liik: Tervishoiuasutused kokku, Haigla, Perearstiabiasutus, Eriarstiabiasutus, ..., Muu asutus (10)
  4. Õiguslik vorm: Õiguslik vorm kokku, Füüsilisest isikust ettevõtja, Osaühing, Aktsiaselts, ..., Muu õiguslik vorm (6)
  5. E-tervisega liitumine / andmete edastamine: Tervishoiuasutused kokku, e-tervisega liidestunud tervishoiuasutused, e-tervisele andmeid esitanud tervishoiuasutused, (3)