Avaldamiskalender 2020 – teemade järgi

Avaldamiskalender avaldati: 01.10.2019
Uuendatud: 7.10.2020

 

Andmed avaldatakse avaldamistähtaja kuupäeval kell 10.00.

Teema Andmete periood Avaldamiskuupäev
2020. aastal
Tabelite koodid
RAHVASTIKUNÄITAJAD
Sünnid 2019 27. mai SR01, SR51, SR66
Sünnid 2019 18. juuni SR02–SR50, SR52–SR65, SR67–SR81
Imikute rinnapiimaga toitmine 2019 3. aug SR90–SR91
Raseduse katkemised ja katkestamised 2019 11. juuni RK01–RK67
Surmad (v.a inimese viimase elukoha andmed ja narkoainetest põhjustatud surmad) 2019 25. mai SD21, SD22, SD501, SD51, SD53, SD60, SD61
Lahangud 2019 25. mai SD90
Surmad (inimese viimase elukoha andmed ja narkoainetest põhjustatud surmad) 2019 Edasi lükatud: 31. juuli SD23, SD29, SD31, SD40, SD41, SD50, SD52
Surmade esialgsed andmed (kuu) jaanuar–juuni 2020 31. juuli (kalendrisse lisatud 30.07) SD15
Surmade esialgsed andmed (kuu) juuli–august 2020 29. sept (kalendrisse lisatud 30.07) SD15
Surmade esialgsed andmed (kuu) sept 2020 26. okt (kalendrisse lisatud 30.07) SD15
Surmade esialgsed andmed (kuu) okt 2020 23. nov (kalendrisse lisatud 30.07) SD15
Surmade esialgsed andmed (kuu) nov 2020 28. dets (kalendrisse lisatud 30.07) SD15
Oodatav eluiga 2019 28. aug OE12–OE0454
Tervena elada jäänud aastad 2019 28. aug TE75–TE754
Tervisekaotus 2019 Edasi lükatud: 18. sept TER01–TER06
HAIGESTUMUS
Vastsündinute haigestumus 2019 9. sept EH20
Vigastused 2019 Edasi lükatud: 11. sept VIG10–VIG14
Nakkushaigused ja immuniseerimine 2019 18. mai NH01–NH21
Tuberkuloosi haigestumine 2019 19. mai TB10–TB61, TB81–TB94
Tuberkuloosi ravitulemused (esialgsed andmed) 2019 19. mai TB71
Tuberkuloosi MDR ravitulemused (esialgsed andmed) 2017–2019 19. mai TB72
Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) jaanuar–mai 2020 30. juuni (kalendrisse lisatud 29.06) TB05
Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) juuni 2020 30. juuli (kalendrisse lisatud 29.06) TB05
Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) juuli 2020 27. aug (kalendrisse lisatud 29.06) TB05
Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) aug 2020 22. sept (kalendrisse lisatud 29.06) TB05
Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) sept 2020 20. okt (kalendrisse lisatud 29.06) TB05
Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) okt 2020 19. nov (kalendrisse lisatud 29.06) TB05
Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) nov 2020 17. dets (kalendrisse lisatud 29.06) TB05
Tuberkuloosi ravitulemused (täpsustatud andmed) 2019 19. nov TB71
Tuberkuloosi MDR ravitulemused (täpsustatud andmed) 2017–2019 19. nov TB72
Pahaloomulised kasvajad 2018 9. dets PK10–PK40
Psüühika- ja käitumishäired 2019 17. juuni PKH1–PKH8
Ägedasse müokardiinfarkti haigestumus 2019 26. nov AMI01–AMI05
Vähi sõeluuringute sihtrühm ja uuringule kutsutavad 2020 23. jaan VSR01, VSR11, VSR21
Rinna- ja emakakaelavähi sõeluuringul avastatud vähijuhud 2017 Edasi lükatud: 5. okt VSR07, VSR17
Jämesoolevähi sõeluuringul avastatud vähijuhud 2017 Edasi lükatud: 18. dets VSR27
Vähi sõeluuringute uuringuga hõlmatus 2019 27. aug VSR02–VSR05, VSR12–VSR15, VSR22–VSR25
TERVISHOIUTEENUSE KASUTAMINE JA RAVI PÕHJUSED
Arsti ja õe ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid 2019 30. sept AV10–AV41
Hambaravi külastused 2019 Edasi lükatud: 14. okt AV10, AV13, AV50
Päeva- ja haiglaravi põhjused ning ravikestus 2019 1. okt PH01–PH5
Haigla erakorralise meditsiini osakonda saabunud ja lahkunud 2019 13. mai KE30–KE34
Diagnostika ja ravimenetlused 2019 21. okt DR1–DR80
Kunstlik viljastamine 2019 1. juuli KV10–KV11, KV13–KV14
Kliinilised rasedused kunstliku viljastamise tulemusel 2018 1. juuli KV12
Kirurgilised protseduurid 2019 8. okt KP11–KP51
Kahjude vähendamise teenus, sh süstlavahetus (kvartal) I–IV kv 2018–2019 27. jaan KAV01–KAV03
Kahjude vähendamise teenus, sh süstlavahetus (kvartal) I kv 2020 23. apr KAV01–KAV03
Kahjude vähendamise teenus, sh süstlavahetus (kvartal) II kv 2020 30. juuli KAV01–KAV03
Kahjude vähendamise teenus, sh süstlavahetus (kvartal) III kv 2020 23. okt KAV01–KAV03
TERVISHOIU RESSURSID JA NENDE KASUTAMINE
Üld- ja haiglaapteegid 2019 12. mai TTO50
Iseseisvad tervishoiuteenuse osutajad 2019 24. sept TTO10–TTO11, TTO60
Hambaraviteenuse osutajad 2019 24. sept TTO40
Haigla- ja päevaravi voodite kasutamine 2019 1. okt RV20–RV60, TTO20
Kõrgtehnoloogilised seadmed 2019 21. okt KTS1
Verekomponentide tootmine ja kasutamine 2019 14. apr VK1–VK42
Tervishoiutöötajate arv ja täidetud ametikohad nov 2019 2. juuni THT001–THT010, THT012, THT013, TTO15
Registreeritud tervishoiutöötajad ja välismaal töötamiseks kutsekvalifikatsiooni tunnustamise tõendi saanud tervishoiutöötajad 2019 2. juuni THT022–THT023
Apteekide töötajad 2019 12. mai THT030
Tervishoiutöötajate töötasu märts 2020 22. okt TT04–TT10
Tervishoiuteenuse osutaja põhivara liikumine 2019 19. nov PL10–PL13
Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud 2019 19. nov TK101–TK231
Apteekide käive 2019 12. mai TK30–TK31
Tervishoiukulud 2019 30. okt KK01–KK06
Tervishoiusüsteemi investeeringud põhivarasse 2018 29. apr KK07
Haiglavõrgu arengukava haiglad: üldandmed, tervishoiutöötajad ja täidetud ametikohad 2019 2. juuni HH01, HH10
Haiglavõrgu arengukava haiglad: Tulud ja kulud 2019 19. nov HH02–HH03
Haiglavõrgu arengukava haiglad: Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid 2019 30. sept HH04
Haiglavõrgu arengukava haiglad: Erakorralise meditsiini osakonna töö 2019 13. mai HH05
Haiglavõrgu arengukava haiglad: Radioloogia uuringud ja protseduurid 2019 21. okt HH06
Haiglavõrgu arengukava haiglad: Ambulatoorne, päeva- ja statsionaarne kirurgia 2019 8. okt HH071–HH074
Haiglavõrgu arengukava haiglad: Ravivoodid 2019 1. okt HH08, RV701, RV711
Haiglavõrgu arengukava haiglad: Kõrgtehnoloogilised seadmed 2019 21. okt HH09
Haiglavõrgu arengukava haiglad: Tervishoiutöötajate töötasu märts 2020 22. okt HH11
Ravikindlustatud 2019 5. märts RA01–RA02
Eesti ravikindlustatute ravi välismaal ja välismaalaste ravi Eestis 2019 26. mai RA10–RA14
Operatsioonitoad 2019 8. okt OP01
TERVISEKÄITUMINE JA TERVIS
Euroopa laste rasvumise seire (COSI uuring) 2019 IV kvartal, aeg täpsustamisel COSI01–COSI05
Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD) 2019 16. okt ESPAD10–ESPAD63
RAVIMITE KASUTAMINE
Ravimite kasutamine 2019 12. mai ATC-01, ATC-A–ATC-V
Üldapteegis käideldud retseptid 2019 12. mai RT01
TERVISEPROFIILIDE ALUSANDMED
Tervist edendavad asutused 2019 27. jaan TEA01–TEA03
Tööõnnetused maakondade järgi 2019 19. märts TO01
Tulekahjudes hukkunud ja hoonetulekahjude tekkepõhjused 2019 19. märts TUL02–TUL04
Uppumised maakondade järgi 2019 19. märts UP01
Inimkannatanutega liiklusõnnetused KOV-ide järgi 2019 19. märts LO01
Politsei tabatud joobes mootorsõidukijuhid 2019 22. sept PO02
TERVISE INFOSÜSTEEMI (E-TERVIS) ANDMEID SISALDAV STATISTIKA
E-tervisega liidestunud ja andmeid esitanud iseseisvad tervishoiuasutused 2019 24. sept TTO60
Aktiivravihaiglast lahkunud 2019 Edasi lükatud, aeg täpsustamisel PH5
Haiglaravi voodite kasutamine 2019 Edasi lükatud, aeg täpsustamisel RV301–RV31
Kirurgilised protseduurid 2019 Edasi lükatud, aeg täpsustamisel KP15
TAI Tervisestatistika osakonna ANALÜÜSID, UURINGUD JA VÄLJAANDED
Tervisestatistika kasutajauuring 2019 2019 29. jaan (kalendrisse lisatud 28.01)
Haiglaravi maakondades 2009–2018 2009–2018 18. veeb (kalendrisse lisatud 18.02)
Vähki haigestumise riski hindamine vanuse, soo ja aasta järgi 2. juuli
TAI tervisestatistika ja -registrite keskuse PRESSITEATED
Vähi sõeluuringute sihtrühm ja uuringule kutsutavad 2020 23. jaan
Tuberkuloosi haigestumine (esialgsed andmed) - tuberkuloosipäev 2019 24. märts
Veredoonorid ja vereloovutused 2019 14. apr
Erakorralise meditsiini osakond 2019 13. mai
Surmad 2019 25. mai
Tervishoiutöötajad nov 2019 Edasi lükatud: 3. juuni
Andmebaasi uus versioon 8. juuni
Psüühika- ja käitumishäired 2019 17. juuni
Sünnid 2019 18. juuni
Kunstlik viljastamine 2019 1. juuli
Imikute rinnapiimaga toitmine 2019 3. aug
Vähi sõeluuringute uuringuga hõlmatus 2019 27. aug
Tervisekaotus 2019 Edasi lükatud: 18. sept
Iseseisvad terviseteenuse osutajad, sh hambaraviasutused 2019 24. sept
Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid 2019 30. sept
Haigla- ja päevaravi põhjused ning ravivoodid 2019 1. okt
Tervishoiutöötajate töötasu märts 2020 22. okt
Tervishoiukulud 2019 30. okt
Tervishoiuteenuse osutajate tulud, kulud ja põhivara liikumine 2019 19. nov
Pahaloomulised kasvajad 2018 9. dets
Avaldamiskalender 2021 1. okt