Avaldamiskalender 2023 – teemade järgi

Avaldamiskalender avaldati: 30.09.2022
Uuendati: 21.04.2023

 

Andmed avaldatakse avaldamistähtaja kuupäeval kell 10.00.

Teema Andmete periood Avaldamisaeg
2023. aastal
Tabelite koodid
RAHVASTIKUNÄITAJAD
Sünnid 2022 31.05.2023 SR001, SR01, SR2, SR51, SR54, SR66
Sünnid 2022 29.06.2023 SR03–SR50, SR52–SR53, SR55–SR65, SR68–SR81
Imikute rinnapiimaga toitmine 2022 01.08.2023 SR90–SR91
Raseduse katkemised ja katkestamised 2022 07.06.2023 RK01–RK67
Surmad (täpsustatud andmed) ja lahangud 2022 07.06.2023 SD15–SD90
Surmade esialgsed andmed (kuu) nov 2022 Edasi lükatud: 9.01.2023 SD15
Surmade esialgsed andmed (kuu) dets 2022 02.02.2023 SD15
Surmade esialgsed andmed (kuu) jaan 2023 02.03.2023 SD15
Surmade esialgsed andmed (kuu) veeb 2023 06.04.2023 SD15
Surmade esialgsed andmed (kuu) märts 2023 04.05.2023 SD15
Surmade esialgsed andmed (kuu) aprill 2023 07.06.2023 SD15
Surmade esialgsed andmed (kuu) mai 2023 06.07.2023 SD15
Surmade esialgsed andmed (kuu) juuni 2023 03.08.2023 SD15
Surmade esialgsed andmed (kuu) juuli 2023 14.09.2023 SD15
Surmade esialgsed andmed (kuu) aug 2023 05.10.2023 SD15
Surmade esialgsed andmed (kuu) sept 2023 02.11.2023 SD15
Surmade esialgsed andmed (kuu) okt 2023 07.12.2023 SD15
Oodatav eluiga 2022 29.06.2023 OE12–OE0454
Tervena elada jäänud aastad 2022 29.06.2023 TE75–TE754
HAIGESTUMUS
Esmashaigestumus: valitud diagnoosid 2016–2022 07.09.2023 EH01–EH04
Vigastused 2022 19.06.2023 VIG10–VIG14
Nakkushaigused ja immuniseerimine 2022 24.05.2023 NH01–NH21
Tuberkuloosi haigestumine (täpsustatud andmed) 2022 25.05.2023 TB05–TB61, TB81–TB94
Tuberkuloosi ravitulemused (esialgsed andmed) 2021–2022 25.05.2023 TB71
Tuberkuloosi MDR ravitulemused (esialgsed andmed) 2020–2022 25.05.2023 TB72
Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) dets 2022 25.01.2023 TB05
Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) jaan 2023 23.02.2023 TB05
Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) veeb 2023 24.03.2023 TB05
Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) märts 2023 26.04.2023 TB05
Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) aprill 2023 25.05.2023 TB05
Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) mai 2023 20.06.2023 TB05
Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) juuni 2023 02.08.2023 TB05
Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) juuli 2023 24.08.2023 TB05
Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) aug 2023 21.09.2023 TB05
Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) sept 2023 25.10.2023 TB05
Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) okt 2023 23.11.2023 TB05
Tuberkuloosi haigestumise esialgsed andmed (kuu) nov 2023 20.12.2023 TB05
Tuberkuloosi ravitulemused (täpsustatud andmed) 2021–2022 23.11.2023 TB71
Tuberkuloosi MDR ravitulemused (täpsustatud andmed) 2020–2022 23.11.2023 TB72
Pahaloomulised kasvajad 2021 07.12.2023 PK10–PK40
Psüühika- ja käitumishäired 2022 15.06.2023 PKH1–PKH8
Narkomaaniaravi 2022 15.11.2023 NR001–NR008
Ägedasse müokardiinfarkti haigestumus 2022 23.11.2023 AMI01–AMI05
Vähi sõeluuringute sihtrühm ja uuringule kutsutavad 2023 26.01.2023 VSR01, VSR11, VSR21
Vähi sõeluuringute käigus avastatud vähijuhud 2020 23.05.2023 VSR07, VSR17, VSR27
Vähi sõeluuringute uuringuga hõlmatus 2022 31.08.2023 VSR02–VSR05, VSR12–VSR15, VSR22–VSR25
TERVISHOIUTEENUSE KASUTAMINE JA RAVI PÕHJUSED
Arsti, õe ja ämmaemanda ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid 2022 28.09.2023 AV10–AV41
Hambaravi vastuvõtud 2022 28.09.2023 AV50
Päeva- ja haiglaravi põhjused ning ravikestus 2022 04.10.2023 PH01–PH5
Haigla erakorralise meditsiini osakonda saabunud ja lahkunud 2022 11.05.2023 KE30–KE34
Diagnostika ja ravimenetlused 2022 11.10.2023 DR1–DR80
Kunstlik viljastamine 2022 25.07.2023 KV10–KV11, KV13–KV14
Kliinilised rasedused kunstliku viljastamise tulemusel 2021 25.07.2023 KV12
Kirurgilised protseduurid 2022 17.10.2023 KP11–KP51
Kahjude vähendamise teenus, sh süstlavahetus (kvartal) IV kv 2022 27.01.2023 KAV01–KAV04
Kahjude vähendamise teenus, sh süstlavahetus (kvartal) I kv 2023 27.04.2023 KAV01–KAV04
Kahjude vähendamise teenus, sh süstlavahetus (kvartal) II kv 2023 27.07.2023 KAV01–KAV04
Kahjude vähendamise teenus, sh süstlavahetus (kvartal) III kv 2023 27.10.2023 KAV01–KAV04
TERVISHOIU RESSURSID JA NENDE KASUTAMINE
Kiirabiasutused, brigaadid ja kiirabiautod 2022 11.05.2023 TTO30
Üld- ja haiglaapteegid 2022 12.05.2023 TTO50
Iseseisvad tervishoiuteenuse osutajad 2022 21.09.2023 TTO10–TTO11, TTO20, TTO60
Hambaraviteenuse osutajad 2022 21.09.2023 TTO40
Haigla- ja päevaravi voodite kasutamine 2022 04.10.2023 RV20–RV60
Valitud kõrgtehnoloogilised seadmed 2022 11.10.2023 KTS1
Verekomponentide tootmine ja kasutamine 2022 25.04.2023 VK1–VK42
Tervishoiutöötajate arv ja täidetud ametikohad nov 2022 06.06.2023 THT001–THT010, THT012, THT013, TTO15
Registreeritud tervishoiutöötajad ja välismaal töötamiseks kutsekvalifikatsiooni tunnustamise tõendi saanud tervishoiutöötajad 2022 06.06.2023 THT022–THT023
Apteekide töötajad 2022 12.05.2023 THT030
Tervishoiutöötajate töötasu 2022 19.10.2023 TT04–TT10
Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud 2022 16.11.2023 TK101–TK231
Tervishoiuteenuse osutaja põhivara liikumine 2022 16.11.2023 PL10–PL13
Apteekide käive 2022 12.05.2023 TK30–TK31
Tervishoiukulud 2022 23.11.2023 KK01–KK06
Tervishoiusüsteemi investeeringud põhivarasse 2021 28.04.2023 KK07
Haiglavõrgu arengukava haiglad: üldandmed, tervishoiutöötajad ja täidetud ametikohad 2022 06.06.2023 HH01, HH10
Haiglavõrgu arengukava haiglad: Tulud ja kulud 2022 16.11.2023 HH02–HH03
Haiglavõrgu arengukava haiglad: Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid 2022 28.09.2023 HH04
Haiglavõrgu arengukava haiglad: Erakorralise meditsiini osakonna töö 2022 11.05.2023 HH05
Haiglavõrgu arengukava haiglad: Radioloogia uuringud ja protseduurid 2022 11.10.2023 HH06
Haiglavõrgu arengukava haiglad: Ambulatoorne, päeva- ja statsionaarne kirurgia 2022 17.10.2023 HH071–HH074
Haiglavõrgu arengukava haiglad: Ravivoodid 2022 04.10.2023 HH08, RV701, RV711
Haiglavõrgu arengukava haiglad: Valitud kõrgtehnoloogilised seadmed 2022 11.10.2023 HH09
Haiglavõrgu arengukava haiglad: Tervishoiutöötajate töötasu märts 2023 19.10.2023 HH11
Ravikindlustatud 2022 17.02.2023 RA01–RA02
Eesti ravikindlustatute ravi mujal Euroopas ja eurooplaste ravi Eestis 2022 21.04.2023 RA10–RA14
Operatsioonitoad 2022 17.10.2023 OP01
Kudede ja tüvirakkude hankimine, käitlemine ning siirdamine 2022 01.06.2023 KR10–KR24
TERVISEKÄITUMINE JA TERVIS
Eesti pere- ja sündimusuuring: II osa valik näitajaid 2021/2022 Täpsustatud: 24.01.2023 EPSU616–EPSU910
Eesti pere- ja sündimusuuring: III osa valik näitajaid 2021/2022 Täpsustatud: 03.04.2023 EPSU1001–EPSU1325
Eesti pere- ja sündimusuuring: IV osa valik näitajaid 2021/2022 aeg täpsustamisel
Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) 2021/2022 Täpsustatud: 01.03.2023 KU11–KU823
Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring (TKU) 2022 Täpsustatud: 21.04.2023 TKU01–TKU82
Eesti rahvastiku vaimse tervise uuring: valik näitajaid 2021–2022 2022. a edasi lükatud. Aeg täpsustamisel
Eesti õpilaste kasvu uuring (COSI) 2021/2022 IV kvartal 2023 COSI01–COSI07
RAVIMITE KASUTAMINE
Ravimite kasutamine 2022 12.05.2023 ATC-01, ATC-A–ATC-V
Üldapteegis käideldud retseptid 2022 12.05.2023 RT01
TERVISE- JA HEAOLUPROFIILI ALUSANDMED
Tervist edendavad asutused 2022 07.02.2023 TEA01–TEA03
Tööõnnetused maakondade järgi 2022 21.03.2023 TO01
Tulekahjudes hukkunud ja hoonetulekahjude tekkepõhjused 2022 23.03.2023 TUL02–TUL04
Uppumised 2022 23.03.2023 UP01, UP03
Inimkannatanutega liiklusõnnetused KOV-ide järgi 2022 23.03.2023 LO01
Politsei tabatud joobes mootorsõidukijuhid 2022 19.09.2023 PO02
Registreeritud väärteod (sh avaliku korra ja alkoholiseaduse rikkumised, alaealiste uimastite tarvitamisega seotud väärteod) 2022 19.09.2023 PO03
TERVISE INFOSÜSTEEMI (E-TERVIS) ANDMEID SISALDAV STATISTIKA
E-tervisega liidestunud ja andmeid esitanud iseseisvad tervishoiuasutused 2022 21.09.2023 TTO60
Aktiivravihaiglast lahkunud 2022 04.10.2023 PH5
Kirurgilised protseduurid 2022 17.10.2023 KP15
TAI tervisestatistika osakonna ANALÜÜSID, UURINGUD JA VÄLJAANDED
Ravivoodite kasutamine tervishoiustatistika aruande "Haigla" ja tervise infosüsteemi andmete põhjal (esialgne pealkiri) 2022. a edasi lükatud. Aeg täpsustamisel
Sissetulekute ja omaosaluse seos tervishoiuteenuste kättesaadavuse ning kasutamisega Eesti terviseuuringu andmete põhjal (esialgne pealkiri) 2019 2022. a edasi lükatud. Aeg täpsustamisel
TAI terviseandmete keskuse PRESSITEATED
Vähi sõeluuringute sihtrühm ja uuringule kutsutavad 2023 26.01.2023
Ravikindlustatud 2022 17.02.2023
Tuberkuloosi haigestumine (esialgsed andmed) – tuberkuloosipäev 2022 24.03.2023
Raseduste katkestamised 2021 24.03.2023
Eesti ravikindlustatute ravi mujal Euroopas ja eurooplaste ravi Eestis 2022 Edasi lükatud: 22.04.2023
Veredoonorid ja vereloovutused 2022 25.04.2023
Erakorralise meditsiini osakonna töö 2022 11.05.2023
Vähi sõeluuringute käigus avastatud vähijuhud 2020 23.05.2023
Tuberkuloosi haigestumine (täpsustatud andmed) 2022 25.05.2023
Sünnid 2022 31.05.2023
Tervishoiutöötajad nov 2022 06.06.2023
Surmad (täpsustatud andmed) 2022 07.06.2023
Raseduse katkemised ja katkestamised 2022 07.06.2023
Psüühika- ja käitumishäired 2022 15.06.2023
Vigastused 2022 19.06.2023
Kunstlik viljastamine 2022 25.07.2023
Imikute rinnapiimaga toitmine 2022 01.08.2023
Vähi sõeluuringute uuringuga hõlmatus 2022 31.08.2023
Iseseisvad tervishoiuteenuse osutajad, sh hambaraviasutused 2022 21.09.2023
Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid, sh hambaravi vastuvõtud 2022 28.09.2023
Haigla- ja päevaravi põhjused ning ravivoodid 2022 04.10.2023
Tervishoiutöötajate töötasu märts 2023 19.10.2023
Narkomaaniaravi 2022 15.11.2023
Tervishoiuteenuse osutajate tulud, kulud ja põhivara liikumine 2022 16.11.2023
Tervishoiukulud 2022 23.11.2023
Pahaloomulised kasvajad 2021 07.12.2023
Avaldamiskalender 2024 29.09.2023