Andmebaasi avalehele

ENG

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaas    Facebookis Twitteris

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaas on Eesti suurim tervisega seotud avalik statistika kogu, mida haldab Tervise Arengu Instituut.

Andmebaasi kasutamine on tasuta.

Andmebaas koosneb põhivaldkondadest, mis jagunevad alamvaldkondadeks. Alamvaldkondades olevatel andmetabelitel on unikaalne kood, mis kergendab andmete otsimist. Andmebaasis esitatavaid andmetabeleid on võimalik vaadata nii Internetikeskkonnas kui laadida alla erinevates failiformaatides (.px, .xlsx, .csv, .json). Andmebaasi täpsema kasutusjuhendi saate alla laadida siit (.pdf).

Andmebaasi täiendatakse pidevalt uute andmetega. Olemasolevate andmetabelite uuendamised ja uute andmete lisamise kuupäevad on toodud avaldamiskalendris. Iga tabeli viimane uuendamise kuupäev on esitatud andmetabelite loetelus tabeli pealkirja järel.

Andmebaasis avaldatud andmete kohta täiendava info küsimiseks on iga alamvaldkonna lingi „Mõisted ja metoodika“ all toodud vastava valdkonna kontaktisik, kelle poole saab pöörduda täiendavate küsimuste ja päringu soovidega.

Andmete kasutamisel palume viidata allikale! Soovitav on andmebaasis avaldatud andmetabelite puhul viidata kõigepealt andmete algallikale ning seejärel andmete avaldamise kanalile ning andmete kasutamise kuupäevale. Kui viidatakse Tervise Arengu Instituudi koosseisu kuuluva registri või instituudi läbiviidava uuringu andmetele, tuleb viidata nii TAI-le kui ka täpsemale allikale (nt Täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring, uuringu aasta, Tervise Arengu Instituut, Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaas, tabel TKU20, 09.01.2017 seisuga).

Andmebaasi uuendamisel ja arendamisel lähtutakse järgnevatest dokumentidest:

Kõik andmebaasiga seotud küsimused, ettepanekud ja kommentaarid palume esitada:

tai@tai.ee

PX-Web ja PX-Win

PX-Web on Rootsi Statistikaameti poolt välja töötatud andmebaasiprogramm dünaamiliste tabelite moodustamiseks px-failide põhjal.
PX-Win võimaldab kasutajal luua olemasolevatest tabelitest uusi tabeleid, konventeerida tabeleid teistesse vormingutesse, esitada valitud andmetabeid graafiliselt, teha lihtsaid statistilisi tehteid jms. PX-Win on tasuta allalaaditav Rootsi Statistikaameti veebilehelt.
Rohkem infot Rootsi Statistikaameti veebilelehelt.