1. EPSU1001: Esmaskooselu lõppemine lahutuse või lahkumineku tõttu kooselu kestuse, soo ja sünnipõlvkonna järgi

  Muudetud: 3.04.2023

  1. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  2. Kestus aastates: 0, 1, 2, 3, ..., 20 (21)
  3. Sünnipõlvkond: 1961-1965, 1966-1970, 1971-1975, 1976-1980, ..., 1991-2002 (12)


 2. EPSU1002: Esmaskooselu lõppemine lahutuse või lahkumineku tõttu kooselu kestuse, hariduse ja sünnipõlvkonna järgi

  Muudetud: 3.04.2023

  1. Haridustase: Põhiharidus või madalam, Keskharidus, Kõrgharidus, (3)
  2. Kestus aastates: 0, 1, 2, 3, ..., 20 (21)
  3. Sünnipõlvkond: 1961-1965, 1966-1970, 1971-1975, 1976-1980, ..., 1991-2002 (12)


 3. EPSU1003: Esmaskooselu lõppemine lahutuse või lahkumineku tõttu kooselu kestuse, rahvuse ja sünnipõlvkonna järgi

  Muudetud: 3.04.2023

  1. Rahvus: Eestlased, Muud rahvused, (2)
  2. Kestus aastates: 0, 1, 2, 3, ..., 20 (21)
  3. Sünnipõlvkond: 1961-1965, 1966-1970, 1971-1975, 1976-1980, ..., 1991-2002 (12)


 4. EPSU1004: Esmaskooselu lõppemine lahutuse või lahkumineku tõttu kooselu kestuse, asulatüübi ja sünnipõlvkonna järgi

  Muudetud: 3.04.2023

  1. Asulatüüp: Pealinn, Muud linnalised asulad, Maa-asulad, (3)
  2. Kestus aastates: 0, 1, 2, 3, ..., 20 (21)
  3. Sünnipõlvkond: 1961-1965, 1966-1970, 1971-1975, 1976-1980, ..., 1991-2002 (12)


 5. EPSU1005: Esmaskooselu lõppemine lahutuse või lahkumineku tõttu kooselu kestuse, piirkonna ja sünnipõlvkonna järgi

  Muudetud: 3.04.2023

  1. Piirkond: Põhja-Eesti, Kesk-Eesti, Kirde-Eesti, Lõuna-Eesti, Lääne-Eesti (5)
  2. Kestus aastates: 0, 1, 2, 3, ..., 20 (21)
  3. Sünnipõlvkond: 1961-1965, 1966-1970, 1971-1975, 1976-1980, ..., 1991-2002 (12)