1. SHARE862: Vanemaealiste (50-aastased ja vanemad) elukoha kaugus peamise kontaktisiku elukohast vanuserühma järgi

  Muudetud: 30.04.2014

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Vanuserühm: Kõik vanuserühmad (50+), 50-54, 55-59, 60-64, ..., 85+ (9)
  3. Näitaja: Arv, Protsent, (2)
  4. Elukoha kaugus peamise kontaktisiku elukohast: Kõik vanemaealised (50+), Samas leibkonnas või majas, Alla 1 km kaugusel, 1-5 km kaugusel, ..., Rohkem kui 100 km kaugusel (7)


 2. SHARE863: Vanemaealiste (50-aastased ja vanemad) elukoha kaugus peamise kontaktisiku elukohast soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 30.04.2014

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Vanuserühm: Kõik vanuserühmad (50+), 50-59, 60-69, 70-79, 80+ (5)
  4. Näitaja: Arv, Protsent, (2)
  5. Elukoha kaugus peamise kontaktisiku elukohast: Kõik vanemaealised (50+), Samas leibkonnas või majas, Alla 1 km kaugusel, 1-5 km kaugusel, ..., Rohkem kui 100 km kaugusel (7)


 3. SHARE864: Vanemaealiste (50-aastased ja vanemad) elukoha kaugus peamise kontaktisiku elukohast soo ja piirkonna järgi

  Muudetud: 30.04.2014

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Piirkond: Kõik piirkonnad, ..Põhja-Eesti, ..Lääne-Eesti, ..Kesk-Eesti, ..., ..Lõuna-Eesti (6)
  4. Näitaja: Arv, Protsent, (2)
  5. Elukoha kaugus peamise kontaktisiku elukohast: Kõik vanemaealised (50+), Samas leibkonnas või majas, Alla 1 km kaugusel, 1-5 km kaugusel, ..., Rohkem kui 100 km kaugusel (7)


 4. SHARE866: Vanemaealiste (50-aastased ja vanemad) elukoha kaugus peamise kontaktisiku elukohast piirkonna/asulatüübi järgi

  Muudetud: 30.04.2014

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Piirkond / asulatüüp: Kõik piirkonnad / asulatüübid, ..Põhja-Eesti, ..Lääne-Eesti, ..Kesk-Eesti, ..., Maapiirkond / küla (11)
  3. Näitaja: Arv, Protsent, (2)
  4. Elukoha kaugus peamise kontaktisiku elukohast: Kõik vanemaealised (50+), Samas leibkonnas või majas, Alla 1 km kaugusel, 1-5 km kaugusel, ..., Rohkem kui 100 km kaugusel (7)


 5. SHARE867: Vanemaealiste (50-aastased ja vanemad) elukoha kaugus peamise kontaktisiku elukohast rahvuse/kodakondsuse/sünniriigi/põlisuse järgi

  Muudetud: 30.04.2014

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Rahvus/kodakondsus/sünniriik/põlisus: Kõik vanemaealised (50+), Eestlased, Mitte-eestlased, Eesti kodakondsus, ..., Välispäritolurahvastik (9)
  3. Näitaja: Arv, Protsent, (2)
  4. Elukoha kaugus peamise kontaktisiku elukohast: Kõik vanemaealised (50+), Samas leibkonnas või majas, Alla 1 km kaugusel, 1-5 km kaugusel, ..., Rohkem kui 100 km kaugusel (7)


 6. SHARE868: Vanemaealiste (50-aastased ja vanemad) elukoha kaugus peamise kontaktisiku elukohast leibkonna suuruse järgi

  Muudetud: 26.08.2015

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Leibkonna suurus: Üksielav, Mitteüksielav, (2)
  3. Näitaja: Arv, Protsent, (2)
  4. Elukoha kaugus peamise kontaktisiku elukohast: Kõik vanemaealised (50+), Samas leibkonnas või majas, Alla 1 km kaugusel, 1-5 km kaugusel, ..., Rohkem kui 100 km kaugusel (7)


 7. SHARE869: Vanemaealiste (50-aastased ja vanemad) elukoha kaugus peamise kontaktisiku elukohast perekonnaseisu järgi

  Muudetud: 26.08.2015

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Perekonnaseis: Abielus / vabaabielus, Lahutatud / lahuselav, Lesk, Mitte kunagi kooselus olnud, (4)
  3. Näitaja: Arv, Protsent, (2)
  4. Elukoha kaugus peamise kontaktisiku elukohast: Kõik vanemaealised (50+), Samas leibkonnas või majas, Alla 1 km kaugusel, 1-5 km kaugusel, ..., Rohkem kui 100 km kaugusel (7)


 8. SHARE870: Vanemaealiste (50-aastased ja vanemad) elukoha kaugus peamise kontaktisiku elukohast haridustaseme järgi

  Muudetud: 26.08.2015

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Haridustase: Alg- või põhiharidus, Keskharidus, Kõrgharidus, (3)
  3. Näitaja: Arv, Protsent, (2)
  4. Elukoha kaugus peamise kontaktisiku elukohast: Kõik vanemaealised (50+), Samas leibkonnas või majas, Alla 1 km kaugusel, 1-5 km kaugusel, ..., Rohkem kui 100 km kaugusel (7)


 9. SHARE871: Vanemaealiste (50-aastased ja vanemad) elukoha kaugus peamise kontaktisiku elukohast majandusliku aktiivsuse järgi

  Muudetud: 26.08.2015

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Majanduslik aktiivsus: Aktiivne, Mitteaktiivne, (2)
  3. Näitaja: Arv, Protsent, (2)
  4. Elukoha kaugus peamise kontaktisiku elukohast: Kõik vanemaealised (50+), Samas leibkonnas või majas, Alla 1 km kaugusel, 1-5 km kaugusel, ..., Rohkem kui 100 km kaugusel (7)


 10. SHARE872: Vanemaealiste (50-aastased ja vanemad) elukoha kaugus peamise kontaktisiku elukohast sissetulekukvintiili järgi

  Muudetud: 26.08.2015

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Sissetulekukvintiil: 1. kvintiil, 2. kvintiil, 3. kvintiil, 4. kvintiil, 5. kvintiil (5)
  3. Näitaja: Arv, Protsent, (2)
  4. Elukoha kaugus peamise kontaktisiku elukohast: Kõik vanemaealised (50+), Samas leibkonnas või majas, Alla 1 km kaugusel, 1-5 km kaugusel, ..., Rohkem kui 100 km kaugusel (7)


 11. SHARE873: Vanemaealiste (50-aastased ja vanemad) elukoha kaugus peamise kontaktisiku elukohast represseerituse järgi

  Muudetud: 26.08.2015

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Represseeritus: On olnud ise represseeritud, Ei ole ise represseeritud olnud, (2)
  3. Näitaja: Arv, Protsent, (2)
  4. Elukoha kaugus peamise kontaktisiku elukohast: Kõik vanemaealised (50+), Samas leibkonnas või majas, Alla 1 km kaugusel, 1-5 km kaugusel, ..., Rohkem kui 100 km kaugusel (7)


 12. SHARE874: Vanemaealiste (50-aastased ja vanemad) elukoha kaugus peamise kontaktisiku elukohast terviseseisundi järgi

  Muudetud: 26.08.2015

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Terviseseisund: Hea / väga hea / suurepärane, Rahuldav, Halb, (3)
  3. Näitaja: Arv, Protsent, (2)
  4. Elukoha kaugus peamise kontaktisiku elukohast: Kõik vanemaealised (50+), Samas leibkonnas või majas, Alla 1 km kaugusel, 1-5 km kaugusel, ..., Rohkem kui 100 km kaugusel (7)


 13. SHARE875: Vanemaealiste (50-aastased ja vanemad) elukoha kaugus peamise kontaktisiku elukohast enesehoolduse järgi

  Muudetud: 26.08.2015

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Raskused enesehooldusega: Puuduvad raskused enesehooldusega, 1-2 raskust enesehooldusega, 3 või enam raskust enesehooldusega, (3)
  3. Näitaja: Arv, Protsent, (2)
  4. Elukoha kaugus peamise kontaktisiku elukohast: Kõik vanemaealised (50+), Samas leibkonnas või majas, Alla 1 km kaugusel, 1-5 km kaugusel, ..., Rohkem kui 100 km kaugusel (7)


 14. SHARE876: Vanemaealiste (50-aastased ja vanemad) elukoha kaugus peamise kontaktisiku elukohast raskuste majapidamistööde tegemisel järgi

  Muudetud: 26.08.2015

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Raskused majapidamistöödega: Puuduvad raskused majapidamistöödega, 1-2 raskust majapidamistöödega, 3 või enam raskust majapidamistöödega, (3)
  3. Näitaja: Arv, Protsent, (2)
  4. Elukoha kaugus peamise kontaktisiku elukohast: Kõik vanemaealised (50+), Samas leibkonnas või majas, Alla 1 km kaugusel, 1-5 km kaugusel, ..., Rohkem kui 100 km kaugusel (7)


 15. SHARE877: Vanemaealiste (50-aastased ja vanemad) elukoha kaugus peamise kontaktisiku elukohast tervisest tingitud piirangute järgi

  Muudetud: 26.08.2015

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Tervisest tingitud piirangud: On tervisest tingitud piiranguid, Ei ole tervisest tingitud piiranguid, (2)
  3. Näitaja: Arv, Protsent, (2)
  4. Elukoha kaugus peamise kontaktisiku elukohast: Kõik vanemaealised (50+), Samas leibkonnas või majas, Alla 1 km kaugusel, 1-5 km kaugusel, ..., Rohkem kui 100 km kaugusel (7)


 16. SHARE878: Vanemaealiste (50-aastased ja vanemad) elukoha kaugus peamise kontaktisiku elukohast pikaajalise terviseprobleemi olemasolu järgi

  Muudetud: 26.08.2015

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Pikaajalise terviseprobleemi olemasolu: Esineb pikaajaline terviseprobleem, Ei esine pikaajalist terviseprobleemi, (2)
  3. Näitaja: Arv, Protsent, (2)
  4. Elukoha kaugus peamise kontaktisiku elukohast: Kõik vanemaealised (50+), Samas leibkonnas või majas, Alla 1 km kaugusel, 1-5 km kaugusel, ..., Rohkem kui 100 km kaugusel (7)


 17. SHARE882: Vanemaealiste (50-aastased ja vanemad) suhtlemise sagedus peamise kontaktisikuga vanuserühma järgi

  Muudetud: 26.08.2015

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Vanuserühm: Kõik vanuserühmad (50+), 50-54, 55-59, 60-64, ..., 85+ (9)
  3. Näitaja: Arv, Protsent, (2)
  4. Suhtlemise sagedus peamise kontaktisikuga: Kõik vanemaealised (50+), Iga päev, Mitu korda nädalas, Umbes kord nädalas, ..., Umbes kord kuus või vähem (6)


 18. SHARE883: Vanemaealiste (50-aastased ja vanemad) suhtlemise sagedus peamise kontaktisikuga soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 26.08.2015

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Vanuserühm: Kõik vanuserühmad (50+), 50-59, 60-69, 70-79, 80+ (5)
  4. Näitaja: Arv, Protsent, (2)
  5. Suhtlemise sagedus peamise kontaktisikuga: Kõik vanemaealised (50+), Iga päev, Mitu korda nädalas, Umbes kord nädalas, ..., Umbes kord kuus või vähem (6)


 19. SHARE884: Vanemaealiste (50-aastased ja vanemad) suhtlemise sagedus peamise kontaktisikuga soo ja piirkonna järgi

  Muudetud: 26.08.2015

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Piirkond: Kõik piirkonnad, ..Põhja-Eesti, ..Lääne-Eesti, ..Kesk-Eesti, ..., ..Lõuna-Eesti (6)
  4. Näitaja: Arv, Protsent, (2)
  5. Suhtlemise sagedus peamise kontaktisikuga: Kõik vanemaealised (50+), Iga päev, Mitu korda nädalas, Umbes kord nädalas, ..., Umbes kord kuus või vähem (6)


 20. SHARE886: Vanemaealiste (50-aastased ja vanemad) suhtlemise sagedus peamise kontaktisikuga piirkonna/asulatüübi järgi

  Muudetud: 26.08.2015

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Piirkond/asulatüüp: Kõik piirkonnad/asulatüübid, ..Põhja-Eesti, ..Lääne-Eesti, ..Kesk-Eesti, ..., Maapiirkond/küla (11)
  3. Näitaja: Arv, Protsent, (2)
  4. Suhtlemise sagedus peamise kontaktisikuga: Kõik vanemaealised (50+), Iga päev, Mitu korda nädalas, Umbes kord nädalas, ..., Umbes kord kuus või vähem (6)


 21. SHARE887: Vanemaealiste (50-aastased ja vanemad) suhtlemise sagedus peamise kontaktisikuga rahvuse/kodakondsuse/sünniriigi/põlisuse järgi

  Muudetud: 26.08.2015

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Rahvus/kodakondsus/sünniriik/põlisus: Kõik vanemaealised (50+), Eestlased, Mitte-eestlased, Eesti kodakondsus, ..., Välispäritolurahvastik (9)
  3. Näitaja: Arv, Protsent, (2)
  4. Suhtlemise sagedus peamise kontaktisikuga: Kõik vanemaealised (50+), Iga päev, Mitu korda nädalas, Umbes kord nädalas, ..., Umbes kord kuus või vähem (6)


 22. SHARE888: Vanemaealiste (50-aastased ja vanemad) suhtlemise sagedus peamise kontaktisikuga leibkonna suuruse järgi

  Muudetud: 26.08.2015

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Leibkonna suurus: Üksielav, Mitteüksielav, (2)
  3. Näitaja: Arv, Protsent, (2)
  4. Suhtlemise sagedus peamise kontaktisikuga: Kõik vanemaealised (50+), Iga päev, Mitu korda nädalas, Umbes kord nädalas, ..., Umbes kord kuus või vähem (6)


 23. SHARE889: Vanemaealiste (50-aastased ja vanemad) suhtlemise sagedus peamise kontaktisikuga perekonnaseisu järgi

  Muudetud: 26.08.2015

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Perekonnaseis: Abielus / vabaabielus, Lahutatud / lahuselav, Lesk, Mitte kunagi kooselus olnud, (4)
  3. Näitaja: Arv, Protsent, (2)
  4. Suhtlemise sagedus peamise kontaktisikuga: Kõik vanemaealised (50+), Iga päev, Mitu korda nädalas, Umbes kord nädalas, ..., Umbes kord kuus või vähem (6)


 24. SHARE890: Vanemaealiste (50-aastased ja vanemad) suhtlemise sagedus peamise kontaktisikuga haridustaseme järgi

  Muudetud: 19.08.2015

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Haridustase: Alg- või põhiharidus, Keskharidus, Kõrgharidus, (3)
  3. Näitaja: Arv, Protsent, (2)
  4. Suhtlemise sagedus peamise kontaktisikuga: Kõik vanemaealised (50+), Iga päev, Mitu korda nädalas, Umbes kord nädalas, ..., Umbes kord kuus või vähem (6)


 25. SHARE891: Vanemaealiste (50-aastased ja vanemad) suhtlemise sagedus peamise kontaktisikuga majandusliku aktiivsuse järgi

  Muudetud: 19.08.2015

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Majanduslik aktiivsus: Aktiivne, Mitteaktiivne, (2)
  3. Näitaja: Arv, Protsent, (2)
  4. Suhtlemise sagedus peamise kontaktisikuga: Kõik vanemaealised (50+), Iga päev, Mitu korda nädalas, Umbes kord nädalas, ..., Umbes kord kuus või vähem (6)


 26. SHARE892: Vanemaealiste (50-aastased ja vanemad) suhtlemise sagedus peamise kontaktisikuga sissetulekukvintiili järgi

  Muudetud: 19.08.2015

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Sissetulekukvintiil: 1. kvintiil, 2. kvintiil, 3. kvintiil, 4. kvintiil, 5. kvintiil (5)
  3. Näitaja: Arv, Protsent, (2)
  4. Suhtlemise sagedus peamise kontaktisikuga: Kõik vanemaealised (50+), Iga päev, Mitu korda nädalas, Umbes kord nädalas, ..., Umbes kord kuus või vähem (6)


 27. SHARE893: Vanemaealiste (50-aastased ja vanemad) suhtlemise sagedus peamise kontaktisikuga represseerituse järgi

  Muudetud: 26.08.2015

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Represseeritus: On olnud ise represseeritud, Ei ole ise represseeritud olnud, (2)
  3. Näitaja: Arv, Protsent, (2)
  4. Suhtlemise sagedus peamise kontaktisikuga: Kõik vanemaealised (50+), Iga päev, Mitu korda nädalas, Umbes kord nädalas, ..., Umbes kord kuus või vähem (6)


 28. SHARE894: Vanemaealiste (50-aastased ja vanemad) suhtlemise sagedus peamise kontaktisikuga terviseseisundi järgi

  Muudetud: 26.08.2015

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Terviseseisund: Hea / väga hea / suurepärane, Rahuldav, Halb, (3)
  3. Näitaja: Arv, Protsent, (2)
  4. Suhtlemise sagedus peamise kontaktisikuga: Kõik vanemaealised (50+), Iga päev, Mitu korda nädalas, Umbes kord nädalas, ..., Umbes kord kuus või vähem (6)


 29. SHARE895: Vanemaealiste (50-aastased ja vanemad) suhtlemise sagedus peamise kontaktisikuga enesehoolduse järgi

  Muudetud: 26.08.2015

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Raskused enesehooldusega: Puuduvad raskused enesehooldusega, 1-2 raskust enesehooldusega, 3 või enam raskust enesehooldusega, (3)
  3. Näitaja: Arv, Protsent, (2)
  4. Suhtlemise sagedus peamise kontaktisikuga: Kõik vanemaealised (50+), Iga päev, Mitu korda nädalas, Umbes kord nädalas, ..., Umbes kord kuus või vähem (6)


 30. SHARE896: Vanemaealiste (50-aastased ja vanemad) suhtlemise sagedus peamise kontaktisikuga raskuste majapidamistööde tegemisel järgi

  Muudetud: 26.08.2015

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Raskused majapidamistöödega: Puuduvad raskused majapidamistöödega, 1-2 raskust majapidamistöödega, 3 või enam raskust majapidamistöödega, (3)
  3. Näitaja: Arv, Protsent, (2)
  4. Suhtlemise sagedus peamise kontaktisikuga: Kõik vanemaealised (50+), Iga päev, Mitu korda nädalas, Umbes kord nädalas, ..., Umbes kord kuus või vähem (6)


 31. SHARE897: Vanemaealiste (50-aastased ja vanemad) suhtlemise sagedus peamise kontaktisikuga tervisest tingitud piirangute järgi

  Muudetud: 26.08.2015

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Tervisest tingitud piirangud: On tervisest tingitud piiranguid, Ei ole tervisest tingitud piiranguid, (2)
  3. Näitaja: Arv, Protsent, (2)
  4. Suhtlemise sagedus peamise kontaktisikuga: Kõik vanemaealised (50+), Iga päev, Mitu korda nädalas, Umbes kord nädalas, ..., Umbes kord kuus või vähem (6)


 32. SHARE898: Vanemaealiste (50-aastased ja vanemad) suhtlemise sagedus peamise kontaktisikuga pikaajalise terviseprobleemi olemasolu järgi

  Muudetud: 26.08.2015

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Pikaajalise terviseprobleemi olemasolu: Esineb pikaajaline terviseprobleem, Ei esine pikaajalist terviseprobleemi, (2)
  3. Näitaja: Arv, Protsent, (2)
  4. Suhtlemise sagedus peamise kontaktisikuga: Kõik vanemaealised (50+), Iga päev, Mitu korda nädalas, Umbes kord nädalas, ..., Umbes kord kuus või vähem (6)


 33. SHARE902: Vanemaealiste (50-aastased ja vanemad) lapse kaugus, kellega kõige rohkem suheldakse vanuserühma järgi

  Muudetud: 26.08.2015

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Vanuserühm: Kõik vanuserühmad (50+), 50-54, 55-59, 60-64, ..., 85+ (9)
  3. Näitaja: Arv, Protsent, (2)
  4. Elukoha kaugus lapse elukohast: Kõik vanemaealised (50+), Samas leibkonnas, Samas majas, Alla 1 km kaugusel, ..., Rohkem kui 500 km kaugusel (9)


 34. SHARE903: Vanemaealiste (50-aastased ja vanemad) lapse kaugus, kellega kõige rohkem suheldakse soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 26.08.2015

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Vanuserühm: Kõik vanuserühmad (50+), 50-59, 60-69, 70-79, 80+ (5)
  4. Näitaja: Arv, Protsent, (2)
  5. Elukoha kaugus lapse elukohast: Kõik vanemaealised (50+), Samas leibkonnas, Samas majas, Alla 1 km kaugusel, ..., Rohkem kui 500 km kaugusel (9)


 35. SHARE906: Vanemaealiste (50-aastased ja vanemad) lapse kaugus, kellega kõige rohkem suheldakse piirkonna/asulatüübi järgi

  Muudetud: 26.08.2015

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Piirkond/asulatüüp: Kõik piirkonnad/asulatüübid, ..Põhja-Eesti, ..Lääne-Eesti, ..Kesk-Eesti, ..., Maapiirkond/küla (11)
  3. Näitaja: Arv, Protsent, (2)
  4. Elukoha kaugus lapse elukohast: Kõik vanemaealised (50+), Samas leibkonnas, Samas majas, Alla 1 km kaugusel, ..., Rohkem kui 500 km kaugusel (9)


 36. SHARE907: Vanemaealiste (50-aastased ja vanemad) lapse kaugus, kellega kõige rohkem suheldakse rahvuse/kodakondsuse/sünniriigi/põlisuse järgi

  Muudetud: 26.08.2015

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Rahvus/kodakondsus/sünniriik/põlisus: Kõik vanemaealised (50+), Eestlased, Mitte-eestlased, Eesti kodakondsus, ..., Välispäritolurahvastik (9)
  3. Näitaja: Arv, Protsent, (2)
  4. Elukoha kaugus lapse elukohast: Kõik vanemaealised (50+), Samas leibkonnas, Samas majas, Alla 1 km kaugusel, ..., Rohkem kui 500 km kaugusel (9)


 37. SHARE908: Vanemaealiste (50-aastased ja vanemad) lapse kaugus, kellega kõige rohkem suheldakse leibkonna suuruse järgi

  Muudetud: 26.08.2015

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Leibkonna suurus: Üksielav, Mitteüksielav, (2)
  3. Näitaja: Arv, Protsent, (2)
  4. Elukoha kaugus lapse elukohast: Kõik vanemaealised (50+), Samas leibkonnas, Samas majas, Alla 1 km kaugusel, ..., Rohkem kui 500 km kaugusel (9)


 38. SHARE909: Vanemaealiste (50-aastased ja vanemad) lapse kaugus, kellega kõige rohkem suheldakse perekonnaseisu järgi

  Muudetud: 26.08.2015

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Perekonnaseis: Abielus / vabaabielus, Lahutatud / lahuselav, Lesk, Mitte kunagi kooselus olnud, (4)
  3. Näitaja: Arv, Protsent, (2)
  4. Elukoha kaugus lapse elukohast: Kõik vanemaealised (50+), Samas leibkonnas, Samas majas, Alla 1 km kaugusel, ..., Rohkem kui 500 km kaugusel (9)


 39. SHARE910: Vanemaealiste (50-aastased ja vanemad) lapse kaugus, kellega kõige rohkem suheldakse haridustaseme järgi

  Muudetud: 26.08.2015

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Haridustase: Alg- või põhiharidus, Keskharidus, Kõrgharidus, (3)
  3. Näitaja: Arv, Protsent, (2)
  4. Elukoha kaugus lapse elukohast: Kõik vanemaealised (50+), Samas leibkonnas, Samas majas, Alla 1 km kaugusel, ..., Rohkem kui 500 km kaugusel (9)


 40. SHARE911: Vanemaealiste (50-aastased ja vanemad) lapse kaugus, kellega kõige rohkem suheldakse majandusliku aktiivsuse järgi

  Muudetud: 26.08.2015

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Majanduslik aktiivsus: Aktiivne, Mitteaktiivne, (2)
  3. Näitaja: Arv, Protsent, (2)
  4. Elukoha kaugus lapse elukohast: Kõik vanemaealised (50+), Samas leibkonnas, Samas majas, Alla 1 km kaugusel, ..., Rohkem kui 500 km kaugusel (9)


 41. SHARE912: Vanemaealiste (50-aastased ja vanemad) lapse kaugus, kellega kõige rohkem suheldakse sissetulekukvintiili järgi

  Muudetud: 26.08.2015

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Sissetulekukvintiil: 1. kvintiil, 2. kvintiil, 3. kvintiil, 4. kvintiil, 5. kvintiil (5)
  3. Näitaja: Arv, Protsent, (2)
  4. Elukoha kaugus lapse elukohast: Kõik vanemaealised (50+), Samas leibkonnas, Samas majas, Alla 1 km kaugusel, ..., Rohkem kui 500 km kaugusel (9)


 42. SHARE914: Vanemaealiste (50-aastased ja vanemad) kaugus lapsest, kellega kõige rohkem suheldakse terviseseisundi järgi

  Muudetud: 30.04.2014

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Terviseseisund: Hea / väga hea / suurepärane, Rahuldav, Halb, (3)
  3. Näitaja: Arv, Protsent, (2)
  4. Elukoha kaugus lapse elukohast: Kõik vanemaealised (50+), Samas leibkonnas, Samas majas, Alla 1 km kaugusel, ..., Rohkem kui 500 km kaugusel (9)


 43. SHARE915: Vanemaealiste (50-aastased ja vanemad) lapse kaugus, kellega kõige rohkem suheldakse enesehoolduse järgi

  Muudetud: 26.08.2015

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Raskused enesehooldusega: Puuduvad raskused enesehooldusega, 1-2 raskust enesehooldusega, 3 või enam raskust enesehooldusega, (3)
  3. Näitaja: Arv, Protsent, (2)
  4. Elukoha kaugus lapse elukohast: Kõik vanemaealised (50+), Samas leibkonnas, Samas majas, Alla 1 km kaugusel, ..., Rohkem kui 500 km kaugusel (9)


 44. SHARE916: Vanemaealiste (50-aastased ja vanemad) lapse kaugus, kellega kõige rohkem suheldakse raskuste majapidamistööde tegemisel järgi

  Muudetud: 26.08.2015

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Raskused majapidamistöödega: Puuduvad raskused majapidamistöödega, 1-2 raskust majapidamistöödega, 3 või enam raskust majapidamistöödega, (3)
  3. Näitaja: Arv, Protsent, (2)
  4. Elukoha kaugus lapse elukohast: Kõik vanemaealised (50+), Samas leibkonnas, Samas majas, Alla 1 km kaugusel, ..., Rohkem kui 500 km kaugusel (9)


 45. SHARE917: Vanemaealiste (50-aastased ja vanemad) lapse kaugus, kellega kõige rohkem suheldakse tervisest tingitud piirangute järgi

  Muudetud: 26.08.2015

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Tervisest tingitud piirangud: On tervisest tingitud piiranguid, Ei ole tervisest tingitud piiranguid, (2)
  3. Näitaja: Arv, Protsent, (2)
  4. Elukoha kaugus lapse elukohast: Kõik vanemaealised (50+), Samas leibkonnas, Samas majas, Alla 1 km kaugusel, ..., Rohkem kui 500 km kaugusel (9)


 46. SHARE918: Vanemaealiste (50-aastased ja vanemad) lapse kaugus, kellega kõige rohkem suheldakse pikaajalise terviseprobleemi olemasolu järgi

  Muudetud: 26.08.2015

  1. Aasta: 2011, (1)
  2. Pikaajalise terviseprobleemi olemasolu: Esineb pikaajaline terviseprobleem, Ei esine pikaajalist terviseprobleemi, (2)
  3. Näitaja: Arv, Protsent, (2)
  4. Elukoha kaugus lapse elukohast: Kõik vanemaealised (50+), Samas leibkonnas, Samas majas, Alla 1 km kaugusel, ..., Rohkem kui 500 km kaugusel (9)


 47. SHARE942: Vanemaealiste (50-aastased ja vanemad) tegutsemine vabatahtlikuna/heategevusega/muu huvitegevusega viimase 12 kuu jooksul vanuserühma järgi

  Muudetud: 26.08.2015

  1. Aasta: 2011, 2013, (2)
  2. Vanuserühm: Kõik vanuserühmad (50+), 50-54, 55-59, 60-64, ..., 85+ (9)
  3. Näitaja: Arv, Protsent, (2)
  4. Tegutsemine vabatahtlikuna/heategevusega/muu huvitegevusega: Kõik vanemaealised (50+), Tegutsenud vabatahtlikuna või tegelenud heategevusega, Mänginud kaarte, malet või sarnaseid mänge, Osalenud õppe- või koolituskursusel, ..., Lahendanud ristsõnu, sõna- või numbrimänge nagu Sudoku (9)


 48. SHARE943: Vanemaealiste (50-aastased ja vanemad) tegutsemine vabatahtlikuna/heategevusega/muu huvitegevusega viimase 12 kuu jooksul soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 26.08.2015

  1. Aasta: 2011, 2013, (2)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Vanuserühm: Kõik vanuserühmad (50+), 50-59, 60-69, 70-79, 80+ (5)
  4. Näitaja: Arv, Protsent, (2)
  5. Tegutsemine vabatahtlikuna/heategevusega/muu huvitegevusega: Kõik vanemaealised (50+), Tegutsenud vabatahtlikuna või tegelenud heategevusega, Mänginud kaarte, malet või sarnaseid mänge, Osalenud õppe- või koolituskursusel, ..., Lahendanud ristsõnu, sõna- või numbrimänge nagu Sudoku (9)


 49. SHARE944: Vanemaealiste (50-aastased ja vanemad) tegutsemine vabatahtlikuna/heategevusega/muu huvitegevusega viimase 12 kuu jooksul soo ja piirkonna järgi

  Muudetud: 26.08.2015

  1. Aasta: 2011, 2013, (2)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Piirkond: Kõik piirkonnad, ..Põhja-Eesti, ..Lääne-Eesti, ..Kesk-Eesti, ..., ..Lõuna-Eesti (6)
  4. Näitaja: Arv, Protsent, (2)
  5. Tegutsemine vabatahtlikuna/heategevusega/muu huvitegevusega: Kõik vanemaealised (50+), Tegutsenud vabatahtlikuna või tegelenud heategevusega, Mänginud kaarte, malet või sarnaseid mänge, Osalenud õppe- või koolituskursusel, ..., Lahendanud ristsõnu, sõna- või numbrimänge nagu Sudoku (9)


 50. SHARE946: Vanemaealiste (50-aastased ja vanemad) tegutsemine vabatahtlikuna/heategevusega/muu huvitegevusega viimase 12 kuu jooksul piirkonna/asulatüübi järgi

  Muudetud: 26.08.2015

  1. Aasta: 2011, 2013, (2)
  2. Piirkond/asulatüüp: Kõik piirkonnad/asulatüübid, ..Põhja-Eesti, ..Lääne-Eesti, ..Kesk-Eesti, ..., Maapiirkond/küla (11)
  3. Näitaja: Arv, Protsent, (2)
  4. Tegutsemine vabatahtlikuna/heategevusega/muu huvitegevusega: Kõik vanemaealised (50+), Tegutsenud vabatahtlikuna või tegelenud heategevusega, Mänginud kaarte, malet või sarnaseid mänge, Osalenud õppe- või koolituskursusel, ..., Lahendanud ristsõnu, sõna- või numbrimänge nagu Sudoku (9)


 51. SHARE947: Vanemaealiste (50-aastased ja vanemad) tegutsemine vabatahtlikuna/heategevusega/muu huvitegevusega viimase 12 kuu jooksul rahvuse/kodakondsuse/sünniriigi/põlisuse järgi

  Muudetud: 26.08.2015

  1. Aasta: 2011, 2013, (2)
  2. Rahvus/kodakondsus/sünniriik/põlisus: Kõik vanemaealised (50+), Eestlased, Mitte-eestlased, Eesti kodakondsus, ..., Välispäritolurahvastik (9)
  3. Näitaja: Arv, Protsent, (2)
  4. Tegutsemine vabatahtlikuna/heategevusega/muu huvitegevusega: Kõik vanemaealised (50+), Tegutsenud vabatahtlikuna või tegelenud heategevusega, Mänginud kaarte, malet või sarnaseid mänge, Osalenud õppe- või koolituskursusel, ..., Lahendanud ristsõnu, sõna- või numbrimänge nagu Sudoku (9)


 52. SHARE948: Vanemaealiste (50-aastased ja vanemad) tegutsemine vabatahtlikuna/heategevusega/muu huvitegevusega viimase 12 kuu jooksul leibkonna suuruse järgi

  Muudetud: 26.08.2015

  1. Aasta: 2011, 2013, (2)
  2. Leibkonna suurus: Üksielav, Mitteüksielav, (2)
  3. Näitaja: Arv, Protsent, (2)
  4. Tegutsemine vabatahtlikuna/heategevusega/muu huvitegevusega: Kõik vanemaealised (50+), Tegutsenud vabatahtlikuna või tegelenud heategevusega, Mänginud kaarte, malet või sarnaseid mänge, Osalenud õppe- või koolituskursusel, ..., Lahendanud ristsõnu, sõna- või numbrimänge nagu Sudoku (9)


 53. SHARE949: Vanemaealiste (50-aastased ja vanemad) tegutsemine vabatahtlikuna/heategevusega/muu huvitegevusega viimase 12 kuu jooksul perekonnaseisu järgi

  Muudetud: 26.08.2015

  1. Aasta: 2011, 2013, (2)
  2. Perekonnaseis: Abielus / vabaabielus, Lahutatud / lahuselav, Lesk, Mitte kunagi kooselus olnud, (4)
  3. Näitaja: Arv, Protsent, (2)
  4. Tegutsemine vabatahtlikuna/heategevusega/muu huvitegevusega: Kõik vanemaealised (50+), Tegutsenud vabatahtlikuna või tegelenud heategevusega, Mänginud kaarte, malet või sarnaseid mänge, Osalenud õppe- või koolituskursusel, ..., Lahendanud ristsõnu, sõna- või numbrimänge nagu Sudoku (9)


 54. SHARE950: Vanemaealiste (50-aastased ja vanemad) tegutsemine vabatahtlikuna/heategevusega/muu huvitegevusega viimase 12 kuu jooksul haridustaseme järgi

  Muudetud: 26.08.2015

  1. Aasta: 2011, 2013, (2)
  2. Haridustase: Alg- või põhiharidus, Keskharidus, Kõrgharidus, (3)
  3. Näitaja: Arv, Protsent, (2)
  4. Tegutsemine vabatahtlikuna/heategevusega/muu huvitegevusega: Kõik vanemaealised (50+), Tegutsenud vabatahtlikuna või tegelenud heategevusega, Mänginud kaarte, malet või sarnaseid mänge, Osalenud õppe- või koolituskursusel, ..., Lahendanud ristsõnu, sõna- või numbrimänge nagu Sudoku (9)


 55. SHARE951: Vanemaealiste (50-aastased ja vanemad) tegutsemine vabatahtlikuna/heategevusega/muu huvitegevusega viimase 12 kuu jooksul majandusliku aktiivsuse järgi

  Muudetud: 26.08.2015

  1. Aasta: 2011, 2013, (2)
  2. Majanduslik aktiivsus: Aktiivne, Mitteaktiivne, (2)
  3. Näitaja: Arv, Protsent, (2)
  4. Tegutsemine vabatahtlikuna/heategevusega/muu huvitegevusega: Kõik vanemaealised (50+), Tegutsenud vabatahtlikuna või tegelenud heategevusega, Mänginud kaarte, malet või sarnaseid mänge, Osalenud õppe- või koolituskursusel, ..., Lahendanud ristsõnu, sõna- või numbrimänge nagu Sudoku (9)


 56. SHARE952: Vanemaealiste (50-aastased ja vanemad) tegutsemine vabatahtlikuna/heategevusega/muu huvitegevusega viimase 12 kuu jooksul sissetulekukvintiili järgi

  Muudetud: 26.08.2015

  1. Aasta: 2011, 2013, (2)
  2. Sissetulekukvintiil: 1. kvintiil, 2. kvintiil, 3. kvintiil, 4. kvintiil, 5. kvintiil (5)
  3. Näitaja: Arv, Protsent, (2)
  4. Tegutsemine vabatahtlikuna/heategevusega/muu huvitegevusega: Kõik vanemaealised (50+), Tegutsenud vabatahtlikuna või tegelenud heategevusega, Mänginud kaarte, malet või sarnaseid mänge, Osalenud õppe- või koolituskursusel, ..., Lahendanud ristsõnu, sõna- või numbrimänge nagu Sudoku (9)


 57. SHARE953: Vanemaealiste (50-aastased ja vanemad) tegutsemine vabatahtlikuna/heategevusega/muu huvitegevusega viimase 12 kuu jooksul represseerituse järgi

  Muudetud: 26.08.2015

  1. Aasta: 2011, 2013, (2)
  2. Represseeritus: On olnud ise represseeritud, Ei ole ise represseeritud olnud, (2)
  3. Näitaja: Arv, Protsent, (2)
  4. Tegutsemine vabatahtlikuna/heategevusega/muu huvitegevusega: Kõik vanemaealised (50+), Tegutsenud vabatahtlikuna või tegelenud heategevusega, Mänginud kaarte, malet või sarnaseid mänge, Osalenud õppe- või koolituskursusel, ..., Lahendanud ristsõnu, sõna- või numbrimänge nagu Sudoku (9)


 58. SHARE954: Vanemaealiste (50-aastased ja vanemad) tegutsemine vabatahtlikuna/heategevusega/muu huvitegevusega viimase 12 kuu jooksul terviseseisundi järgi

  Muudetud: 26.08.2015

  1. Aasta: 2011, 2013, (2)
  2. Terviseseisund: Hea / väga hea / suurepärane, Rahuldav, Halb, (3)
  3. Näitaja: Arv, Protsent, (2)
  4. Tegutsemine vabatahtlikuna/heategevusega/muu huvitegevusega: Kõik vanemaealised (50+), Tegutsenud vabatahtlikuna või tegelenud heategevusega, Mänginud kaarte, malet või sarnaseid mänge, Osalenud õppe- või koolituskursusel, ..., Lahendanud ristsõnu, sõna- või numbrimänge nagu Sudoku (9)


 59. SHARE955: Vanemaealiste (50-aastased ja vanemad) tegutsemine vabatahtlikuna/heategevusega/muu huvitegevusega viimase 12 kuu jooksul enesehoolduse järgi

  Muudetud: 26.08.2015

  1. Aasta: 2011, 2013, (2)
  2. Raskused enesehooldusega: Puuduvad raskused enesehooldusega, 1-2 raskust enesehooldusega, 3 või enam raskust enesehooldusega, (3)
  3. Näitaja: Arv, Protsent, (2)
  4. Tegutsemine vabatahtlikuna/heategevusega/muu huvitegevusega: Kõik vanemaealised (50+), Tegutsenud vabatahtlikuna või tegelenud heategevusega, Mänginud kaarte, malet või sarnaseid mänge, Osalenud õppe- või koolituskursusel, ..., Lahendanud ristsõnu, sõna- või numbrimänge nagu Sudoku (9)


 60. SHARE956: Vanemaealiste (50-aastased ja vanemad) tegutsemine vabatahtlikuna/heategevusega/muu huvitegevusega viimase 12 kuu jooksul raskuste majapidamistööde tegemisel järgi

  Muudetud: 26.08.2015

  1. Aasta: 2011, 2013, (2)
  2. Raskused majapidamistöödega: Puuduvad raskused majapidamistöödega, 1-2 raskust majapidamistöödega, 3 või enam raskust majapidamistöödega, (3)
  3. Näitaja: Arv, Protsent, (2)
  4. Tegutsemine vabatahtlikuna/heategevusega/muu huvitegevusega: Kõik vanemaealised (50+), Tegutsenud vabatahtlikuna või tegelenud heategevusega, Mänginud kaarte, malet või sarnaseid mänge, Osalenud õppe- või koolituskursusel, ..., Lahendanud ristsõnu, sõna- või numbrimänge nagu Sudoku (9)


 61. SHARE957: Vanemaealiste (50-aastased ja vanemad) tegutsemine vabatahtlikuna/heategevusega/muu huvitegevusega viimase 12 kuu jooksul tervisest tingitud piirangute järgi

  Muudetud: 26.08.2015

  1. Aasta: 2011, 2013, (2)
  2. Tervisest tingitud piirangud: On tervisest tingitud piiranguid, Ei ole tervisest tingitud piiranguid, (2)
  3. Näitaja: Arv, Protsent, (2)
  4. Tegutsemine vabatahtlikuna/heategevusega/muu huvitegevusega: Kõik vanemaealised (50+), Tegutsenud vabatahtlikuna või tegelenud heategevusega, Mänginud kaarte, malet või sarnaseid mänge, Osalenud õppe- või koolituskursusel, ..., Lahendanud ristsõnu, sõna- või numbrimänge nagu Sudoku (9)


 62. SHARE958: Vanemaealiste (50-aastased ja vanemad) tegutsemine vabatahtlikuna/heategevusega/muu huvitegevusega viimase 12 kuu jooksul pikaajalise terviseprobleemi olemasolu järgi

  Muudetud: 26.08.2015

  1. Aasta: 2011, 2013, (2)
  2. Pikaajalise terviseprobleemi olemasolu: Esineb pikaajaline terviseprobleem, Ei esine pikaajalist terviseprobleemi, (2)
  3. Näitaja: Arv, Protsent, (2)
  4. Tegutsemine vabatahtlikuna/heategevusega/muu huvitegevusega: Kõik vanemaealised (50+), Tegutsenud vabatahtlikuna või tegelenud heategevusega, Mänginud kaarte, malet või sarnaseid mänge, Osalenud õppe- või koolituskursusel, ..., Lahendanud ristsõnu, sõna- või numbrimänge nagu Sudoku (9)