1. ETU70: Elu jooksul spordiga tegelemine soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 1.02.2010

  1. Aasta: 2006, (1)
  2. Elu jooksul spordiga tegelemine: On tegelnud spordiga, Ei ole tegelenud spordiga, (2)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. vanuserühm: 16 ja vanemad, 16-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)


 2. ETU701: Elu jooksul spordiga tegelemine soo, vanuserühma ja elukoha järgi

  Muudetud: 1.02.2010

  1. Aasta: 2006, (1)
  2. Elukoht: Eesti, Harju maakond, Ida-Viru maakond, Järva, Lääne-Viru ja Rapla maakond, ..., Lääne, Saare, Hiiu ja Pärnu maakond (6)
  3. Elu jooksul spordiga tegelemine: On tegelnud spordiga, Ei ole tegelenud spordiga, (2)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. vanuserühm: 16 ja vanemad, 16-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)


 3. ETU703: Elu jooksul spordiga tegelemine soo, vanuserühma ja rahvuse järgi

  Muudetud: 1.02.2010

  1. Aasta: 2006, (1)
  2. Rahvus: Eestlane, Mitte-eestlane, (2)
  3. Elu jooksul spordiga tegelemine: On tegelnud spordiga, Ei ole tegelenud spordiga, (2)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. vanuserühm: 16 ja vanemad, 16-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)


 4. ETU704: Elu jooksul spordiga tegelemine soo, vanuserühma ja hariduse järgi

  Muudetud: 1.02.2010

  1. Aasta: 2006, (1)
  2. Haridus: Kõrgharidus, Keskharidus, Põhiharidus või madalam, (3)
  3. Elu jooksul spordiga tegelemine: On tegelnud spordiga, Ei ole tegelenud spordiga, (2)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. vanuserühm: 16 ja vanemad, 16-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)


 5. ETU707: Elu jooksul spordiga tegelemine soo, vanuserühma ja sissetuleku järgi

  Muudetud: 1.02.2010

  1. Aasta: 2006, (1)
  2. Sissetulek: Üle suhtelise vaesuse piir, Allpool suhtelise vaesuse piiri, (2)
  3. Elu jooksul spordiga tegelemine: On tegelnud spordiga, Ei ole tegelenud spordiga, (2)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. vanuserühm: 16 ja vanemad, 16-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)


 6. ETU71: Kehamassiindeks soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 28.04.2021

  1. Aasta: 2006, 2014, 2019, (3)
  2. Kehamassiindeks: Alakaal (<18,5), Normkaal (18,5-24,99), Ülekaal (25,0-29,99), Rasvumine (>=30,0), (4)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Vanuserühm: 15 ja vanemad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)


 7. ETU711: Kehamassiindeks soo, vanuserühma ja elukoha järgi

  Muudetud: 28.04.2021

  1. Aasta: 2006, 2019, (2)
  2. Elukoht: Eesti kokku, Harju maakond, Ida-Viru maakond, Järva, Lääne-Viru ja Rapla maakond, ..., Lääne, Saare, Hiiu ja Pärnu maakond (6)
  3. Kehamassiindeks: Normkaal (18,5-24,99), Ülekaal (25,0-29,99), Rasvumine (>=30,0), (3)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Vanuserühm: 15 ja vanemad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)


 8. ETU713: Kehamassiindeks soo, vanuserühma ja rahvuse järgi

  Muudetud: 28.04.2021

  1. Aasta: 2006, 2019, (2)
  2. Kehamassiindeks: Alakaal (<18,5), Normkaal (18,5-24,99), Ülekaal (25,0-29,99), Rasvumine (>=30,0), (4)
  3. Rahvus: Eestlane, Mitte-eestlane, (2)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Vanuserühm: 15 ja vanemad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)


 9. ETU714: Kehamassiindeks soo, vanuserühma ja hariduse järgi

  Muudetud: 28.04.2021

  1. Aasta: 2006, 2019, (2)
  2. Haridus: Kõrgharidus, Keskharidus, Põhiharidus või madalam, (3)
  3. Kehamassiindeks: Alakaal (<18,5), Normkaal (18,5-24,99), Ülekaal (25,0-29,99), Rasvumine (>=30,0), (4)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Vanuserühm: 15 ja vanemad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)


 10. ETU716: Kehamassiindeks soo, vanuserühma ja majandusliku aktiivsuse järgi

  Muudetud: 28.04.2021

  1. Aasta: 2006, 2019, (2)
  2. Majanduslik aktiivsus: Aktiivne, Mitteaktiivne, (2)
  3. Kehamassiindeks: Alakaal (<18,5), Normkaal (18,5-24,99), Ülekaal (25,0-29,99), Rasvumine (>=30,0), (4)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Vanuserühm: 15 ja vanemad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)


 11. ETU717: Kehamassiindeks soo, vanuserühma ja sissetuleku järgi

  Muudetud: 28.04.2021

  1. Aasta: 2006, 2019, (2)
  2. Sissetulek: Üle suhtelise vaesuse piiri, Allpool suhtelise vaesuse piiri, (2)
  3. Kehamassiindeks: Alakaal (<18,5), Normkaal (18,5-24,99), Ülekaal (25,0-29,99), Rasvumine (>=30,0), (4)
  4. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  5. Vanuserühm: 15 ja vanemad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)


 12. ETU72: Igapäevaste töötamisega seotud tegevuste iseloomustus soo ja vanuserühma järgi

  Muudetud: 28.04.2021

  1. Aasta: 2019, (1)
  2. Töötamisega seotud tegevused: Peamiselt istumine või seismine, Peamiselt kõndimine või tegevused, mis nõuavad kerget või mõõdukat kehalist pingutust, Peamiselt füüsiliselt rasket pingutust nõudev tegevus, Ei ole mingeid tööga seotud tegevusi, (4)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  4. Vanuserühm: 15 ja vanemad, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 75 ja vanemad (8)