1. EPSU401: Vanemate haridus vastaja soo ja sünnipõlvkonna järgi

  Muudetud: 23.12.2022

  1. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  2. Sünnipõlvkond: Kõik sünnipõlvkonnad (1961-2002), 1961-1965, 1966-1970, 1971-1975, ..., 1996-2002 (9)
  3. Vanemate haridus: Kokku, Vanematel põhiharidus või madalam, Vanematel keskharidus, Vanematel keskeriharidus, Vanematel kõrgharidus (5)


 2. EPSU402: Vanemate haridus vastaja hariduse, soo ja sünnipõlvkonna järgi

  Muudetud: 23.12.2022

  1. Haridustase: Põhiharidus või madalam, Keskharidus, Kõrgharidus, (3)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Sünnipõlvkond: Kõik sünnipõlvkonnad (1961-2002), 1961-1970, 1971-1980, 1981-1990, 1991-2002 (5)
  4. Vanemate haridus: Kokku, Vanematel põhiharidus või madalam, Vanematel keskharidus, Vanematel keskeriharidus, Vanematel kõrgharidus (5)


 3. EPSU403: Vanemate haridus vastaja rahvuse, soo ja sünnipõlvkonna järgi

  Muudetud: 23.12.2022

  1. Rahvus: Eestlased, Muud rahvused, (2)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Sünnipõlvkond: Kõik sünnipõlvkonnad (1961-2002), 1961-1970, 1971-1980, 1981-1990, 1991-2002 (5)
  4. Vanemate haridus: Kokku, Vanematel põhiharidus või madalam, Vanematel keskharidus, Vanematel keskeriharidus, Vanematel kõrgharidus (5)


 4. EPSU404: Vanemate haridus vastaja asulatüübi, soo ja sünnipõlvkonna järgi

  Muudetud: 23.12.2022

  1. Asulatüüp: Pealinn, Muud linnalised asulad, Maa-asulad, (3)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Sünnipõlvkond: Kõik sünnipõlvkonnad (1961-2002), 1961-1970, 1971-1980, 1981-1990, 1991-2002 (5)
  4. Vanemate haridus: Kokku, Vanematel põhiharidus või madalam, Vanematel keskharidus, Vanematel keskeriharidus, Vanematel kõrgharidus (5)


 5. EPSU405: Vanemate haridus vastaja elukoha piirkonna, soo ja sünnipõlvkonna järgi

  Muudetud: 23.12.2022

  1. Piirkond: Põhja-Eesti, Kesk-Eesti, Kirde-Eesti, Lõuna-Eesti, Lääne-Eesti (5)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Sünnipõlvkond: Kõik sünnipõlvkonnad (1961-2002), 1961-1970, 1971-1980, 1981-1990, 1991-2002 (5)
  4. Vanemate haridus: Kokku, Vanematel põhiharidus või madalam, Vanematel keskharidus, Vanematel keskeriharidus, Vanematel kõrgharidus (5)


 6. EPSU406: Lapsepõlve (kuni 15 eluaatani) peamise elukoha asulatüüp soo ja sünnipõlvkonna järgi

  Muudetud: 23.12.2022

  1. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  2. Sünnipõlvkond: Kõik sünnipõlvkonnad (1961-2002), 1961-1965, 1966-1970, 1971-1975, ..., 1996-2002 (9)
  3. Lapsepõlve peamine elukohta asulatüüp: Kokku, Pealinn, Suur linn, Väikelinn/alev, ..., Välisriik (6)


 7. EPSU407: Lapsepõlve (kuni 15 eluaatani) peamise elukoha asulatüüp hariduse, soo ja sünnipõlvkonna järgi

  Muudetud: 23.12.2022

  1. Haridustase: Põhiharidus või madalam, Keskharidus, Kõrgharidus, (3)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Sünnipõlvkond: Kõik sünnipõlvkonnad (1961-2002), 1961-1970, 1971-1980, 1981-1990, 1991-2002 (5)
  4. Lapsepõlve peamise elukoha asulatüüp: Kokku, Pealinn, Suur linn, Väikelinn/alev, ..., Välisriik (6)


 8. EPSU408: Lapsepõlve (kuni 15 eluaatani) peamise elukoha asulatüüp rahvuse, soo ja sünnipõlvkonna järgi

  Muudetud: 23.12.2022

  1. Rahvus: Eestlased, Muud rahvused, (2)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Sünnipõlvkond: Kõik sünnipõlvkonnad (1961-2002), 1961-1970, 1971-1980, 1981-1990, 1991-2002 (5)
  4. Lapsepõlve peamise elukoha asulatüüp: Kokku, Pealinn, Suur linn, Väikelinn/alev, ..., Välisriik (6)


 9. EPSU409: Lapsepõlve (kuni 15 eluaatani) peamise elukoha asulatüüp praeguse asulatüübi, soo ja sünnipõlvkonna järgi

  Muudetud: 23.12.2022

  1. Asulatüüp: Pealinn, Muud linnalised asulad, Maa-asulad, (3)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Sünnipõlvkond: Kõik sünnipõlvkonnad (1961-2002), 1961-1970, 1971-1980, 1981-1990, 1991-2002 (5)
  4. Lapsepõlve peamise elukoha asulatüüp: Kokku, Pealinn, Suur linn, Väikelinn/alev, ..., Välisriik (6)


 10. EPSU410: Lapsepõlve (kuni 15 eluaatani) peamise elukoha asulatüüp praeguse elukoha piirkonna, soo ja sünnipõlvkonna järgi

  Muudetud: 23.12.2022

  1. Piirkond: Põhja-Eesti, Kesk-Eesti, Kirde-Eesti, Lõuna-Eesti, Lääne-Eesti (5)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Sünnipõlvkond: Kõik sünnipõlvkonnad (1961-2002), 1961-1970, 1971-1980, 1981-1990, 1991-2002 (5)
  4. Lapsepõlve peamise elukoha asulatüüp: Kokku, Pealinn, Suur linn, Väikelinn/alev, ..., Välisriik (6)


 11. EPSU411: Raamatute arv lapsepõlvekodus soo ja sünnipõlvkonna järgi

  Muudetud: 23.12.2022

  1. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  2. Sünnipõlvkond: Kõik sünnipõlvkonnad (1961-2002), 1961-1965, 1966-1970, 1971-1975, ..., 1996-2002 (9)
  3. Raamatute arv: Kokku, 25 või vähem raamatut lapsepõlvekodus, 26-100 raamatut lapsepõlvekodus, 101-200 raamatut lapsepõlvekodus, ..., Üle 500 raamatu lapsepõlvekodus (6)


 12. EPSU412: Raamatute arv lapsepõlvekodus hariduse, soo ja sünnipõlvkonna järgi

  Muudetud: 23.12.2022

  1. Haridustase: Põhiharidus või madalam, Keskharidus, Kõrgharidus, (3)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Sünnipõlvkond: Kõik sünnipõlvkonnad (1961-2002), 1961-1970, 1971-1980, 1981-1990, 1991-2002 (5)
  4. Raamatute arv: Kokku, 25 või vähem raamatut lapsepõlvekodus, 26-100 raamatut lapsepõlvekodus, 101-200 raamatut lapsepõlvekodus, ..., Üle 500 raamatu lapsepõlvekodus (6)


 13. EPSU413: Raamatute arv lapsepõlvekodus rahvuse, soo ja sünnipõlvkonna järgi

  Muudetud: 23.12.2022

  1. Rahvus: Eestlased, Muud rahvused, (2)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Sünnipõlvkond: Kõik sünnipõlvkonnad (1961-2002), 1961-1970, 1971-1980, 1981-1990, 1991-2002 (5)
  4. Raamatute arv: Kokku, 25 või vähem raamatut lapsepõlvekodus, 26-100 raamatut lapsepõlvekodus, 101-200 raamatut lapsepõlvekodus, ..., Üle 500 raamatu lapsepõlvekodus (6)


 14. EPSU414: Raamatute arv lapsepõlvekodus asulatüübi, soo ja sünnipõlvkonna järgi

  Muudetud: 23.12.2022

  1. Asulatüüp: Pealinn, Muud linnalised asulad, Maa-asulad, (3)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Sünnipõlvkond: Kõik sünnipõlvkonnad (1961-2002), 1961-1970, 1971-1980, 1981-1990, 1991-2002 (5)
  4. Raamatute arv: Kokku, 25 või vähem raamatut lapsepõlvekodus, 26-100 raamatut lapsepõlvekodus, 101-200 raamatut lapsepõlvekodus, ..., Üle 500 raamatu lapsepõlvekodus (6)


 15. EPSU415: Raamatute arv lapsepõlvekodus elukoha piirkonna, soo ja sünnipõlvkonna järgi

  Muudetud: 23.12.2022

  1. Piirkond: Põhja-Eesti, Kesk-Eesti, Kirde-Eesti, Lõuna-Eesti, Lääne-Eesti (5)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Sünnipõlvkond: Kõik sünnipõlvkonnad (1961-2002), 1961-1970, 1971-1980, 1981-1990, 1991-2002 (5)
  4. Raamatute arv: Kokku, 25 või vähem raamatut lapsepõlvekodus, 26-100 raamatut lapsepõlvekodus, 101-200 raamatut lapsepõlvekodus, ..., Üle 500 raamatu lapsepõlvekodus (6)


 16. EPSU416: Päritoluriik soo ja sünnipõlvkonna järgi

  Muudetud: 23.12.2022

  1. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  2. Sünnipõlvkond: Kõik sünnipõlvkonnad (1961-2002), 1961-1965, 1966-1970, 1971-1975, ..., 1996-2002 (9)
  3. Päritoluriik: Kokku, Mõlemad vanemad Eestis sündinud, Üks vanem Eestis sündinud, teine vanem välisriigis sündinud, Mõlemad vanemad välisriigis sündinud, Vastaja välisriigis sündinud (5)


 17. EPSU417: Päritoluriik hariduse, soo ja sünnipõlvkonna järgi

  Muudetud: 23.12.2022

  1. Haridustase: Põhiharidus või madalam, Keskharidus, Kõrgharidus, (3)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Sünnipõlvkond: Kõik sünnipõlvkonnad (1961-2002), 1961-1970, 1971-1980, 1981-1990, 1991-2002 (5)
  4. Päritoluriik: Kokku, Mõlemad vanemad Eestis sündinud, Üks vanem Eestis sündinud, teine vanem välisriigis sündinud, Mõlemad vanemad välisriigis sündinud, Vastaja välisriigis sündinud (5)


 18. EPSU418: Päritoluriik rahvuse soo ja sünnipõlvkonna järgi

  Muudetud: 23.12.2022

  1. Rahvus: Eestlased, Muud rahvused, (2)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Sünnipõlvkond: Kõik sünnipõlvkonnad (1961-2002), 1961-1970, 1971-1980, 1981-1990, 1991-2002 (5)
  4. Päritoluriik: Kokku, Mõlemad vanemad Eestis sündinud, Üks vanem Eestis sündinud, teine vanem välisriigis sündinud, Mõlemad vanemad välisriigis sündinud, Vastaja välisriigis sündinud (5)


 19. EPSU419: Päritoluriik asulatüübi, soo ja sünnipõlvkonna järgi

  Muudetud: 23.12.2022

  1. Asulatüüp: Pealinn, Muud linnalised asulad, Maa-asulad, (3)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Sünnipõlvkond: Kõik sünnipõlvkonnad (1961-2002), 1961-1970, 1971-1980, 1981-1990, 1991-2002 (5)
  4. Päritoluriik: Kokku, Mõlemad vanemad Eestis sündinud, Üks vanem Eestis sündinud, teine vanem välisriigis sündinud, Mõlemad vanemad välisriigis sündinud, Vastaja välisriigis sündinud (5)


 20. EPSU420: Päritoluriik elukoha piirkonna, soo ja sünnipõlvkonna järgi

  Muudetud: 23.12.2022

  1. Piirkond: Põhja-Eesti, Kesk-Eesti, Kirde-Eesti, Lõuna-Eesti, Lääne-Eesti (5)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Sünnipõlvkond: Kõik sünnipõlvkonnad (1961-2002), 1961-1970, 1971-1980, 1981-1990, 1991-2002 (5)
  4. Päritoluriik: Kokku, Mõlemad vanemad Eestis sündinud, Üks vanem Eestis sündinud, teine vanem välisriigis sündinud, Mõlemad vanemad välisriigis sündinud, Vastaja välisriigis sündinud (5)


 21. EPSU421: Vanemate rahvus vastaja soo ja sünnipõlvkonna järgi

  Muudetud: 23.12.2022

  1. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  2. Sünnipõlvkond: Kõik sünnipõlvkonnad (1961-2002), 1961-1965, 1966-1970, 1971-1975, ..., 1996-2002 (9)
  3. Vanemate rahvus: Kokku, Mõlemad vanemad eestlased, Üks vanem eestlane, teine vanem muust rahvusest, Mõlemad vanemad muust rahvusest, (4)


 22. EPSU422: Vanemate rahvus vastaja hariduse, soo ja sünnipõlvkonna järgi

  Muudetud: 23.12.2022

  1. Haridustase: Põhiharidus või madalam, Keskharidus, Kõrgharidus, (3)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Sünnipõlvkond: Kõik sünnipõlvkonnad (1961-2002), 1961-1970, 1971-1980, 1981-1990, 1991-2002 (5)
  4. Vanemate rahvus: Kokku, Mõlemad vanemad eestlased, Üks vanem eestlane, teine vanem muust rahvusest, Mõlemad vanemad muust rahvusest, (4)


 23. EPSU423: Vanemate rahvus vastaja rahvuse, soo ja sünnipõlvkonna järgi

  Muudetud: 23.12.2022

  1. Rahvus: Eestlased, Muud rahvused, (2)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Sünnipõlvkond: Kõik sünnipõlvkonnad (1961-2002), 1961-1970, 1971-1980, 1981-1990, 1991-2002 (5)
  4. Vanemate rahvus: Kokku, Mõlemad vanemad eestlased, Üks vanem eestlane, teine vanem muust rahvusest, Mõlemad vanemad muust rahvusest, (4)


 24. EPSU424: Vanemate rahvus vastaja asulatüübi, soo ja sünnipõlvkonna järgi

  Muudetud: 23.12.2022

  1. Asulatüüp: Pealinn, Muud linnalised asulad, Maa-asulad, (3)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Sünnipõlvkond: Kõik sünnipõlvkonnad (1961-2002), 1961-1970, 1971-1980, 1981-1990, 1991-2002 (5)
  4. Vanemate rahvus: Kokku, Mõlemad vanemad eestlased, Üks vanem eestlane, teine vanem muust rahvusest, Mõlemad vanemad muust rahvusest, (4)


 25. EPSU425: Vanemate rahvus vastaja elukoha piirkonna, soo ja sünnipõlvkonna järgi

  Muudetud: 23.12.2022

  1. Piirkond: Põhja-Eesti, Kesk-Eesti, Kirde-Eesti, Lõuna-Eesti, Lääne-Eesti (5)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mehed, Naised, (3)
  3. Sünnipõlvkond: Kõik sünnipõlvkonnad (1961-2002), 1961-1970, 1971-1980, 1981-1990, 1991-2002 (5)
  4. Vanemate rahvus: Kokku, Mõlemad vanemad eestlased, Üks vanem eestlane, teine vanem muust rahvusest, Mõlemad vanemad muust rahvusest, (4)